Dosje javnega naročila 007740/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Opravljanje storitev fizičnega varovanja za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007740/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.11.2019
JN007740/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN007740/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007740/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Gortanova ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ga. KATARINA POVRŽAN
KATARINA.POVRZAN@FSP.UNI-LJ.SI
+386 15207760
+386 15207740

Internetni naslovi
https://www.fsp.uni-lj.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331514/OBJAVLJENA_RD_NA_PJN-FS-JN_varovanje.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331514/espd/Narocnik_ESPD_FS-JN_varovanje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14012
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Opravljanje storitev fizičnega varovanja za obdobje treh let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti s pogajanji je "Opravljanje storitev fizičnega varovanja za obdobje treh let".
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti s pogajanji je "Opravljanje storitev fizičnega varovanja za obdobje treh let". Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2019   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21.11.2019 in se bo začelo ob 12.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.11.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2019   14:00
VPRAŠANJE
Zanima nas kje je obrazec 6, ki ga navajate v tč. 5.4. razpisne dokumentacije. Med obrazci sta samo 6a in 6b.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da sta v tč. 5.4. razpisne dokumentacije pod obrazec 6 mišljena obrazec 6a in 6b.Datum objave: 14.11.2019   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kdaj je predviden pričetek del?

LP

ODGOVOR

Takoj po pravnomočnosti oddanega javnega naročila.


Datum objave: 14.11.2019   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V zvezi z vzdrževanjem sistemov tehničnega varovanja nas zanima katere sisteme imate vgrajene in kakšen je obseg tehnične opreme (kateri tip central in koliko senzorjev, central, tipkovnic, siren ipd).

Lp

ODGOVOR

Javljanje požara centrala NJD-400 A, 156 senzorjev, 2 sireni , 2 tipkovnici
Centrala za izlitje vode ESO 3 senzorji, 2 sireni, 1 tipka
Kontrola gibanja Honeywell, 96 senzorjev, 1 tipkovnicaDatum objave: 14.11.2019   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na referenčnem potrdilu je naveden stavek "izvajal storitve fizičnega varovanja za obdobje treh let v vrednosti ....". navedeno se razlikuje od opisa referenčnega pogoja; ali je vrednost vsaj 25.000 eur brez ddv na leto, kar je tudi pogoj da se je delo opravljalo vsaj eno leto, kot je v referenčnem pogoju opisano?

hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da smejo potencialni ponudniki popraviti referenčno potrdilo na način, da namesto »izvajal storitve fizičnega varovanja za obdobje treh let //« napišejo »izvajal storitve fizičnega varovanja za obdobje enega leta //
Datum objave: 14.11.2019   14:47
VPRAŠANJE
spoštovani,

prosimo vas za dodatno pojasnilo ali je na objektu protivlomni in/ali protipožarni alarmni sistem. Ali moramo mesečni pavšal sprejema alarmnega sistema in intervencije vključiti v urno postavko na predračunu?

hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
- Da, na objektu je protivlomni in/ali protipožarni alarmni sistem.
- Da, mesečni pavšal sprejema alarmnega sistema in intervencije se vključi v urno postavko na predračunu.Datum objave: 15.11.2019   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko za kader predložimo M obrazce o prijavi, iz katerih je razvidno določen/nedoločen čas zaposlitve, ter za nadzornika? V tehničnih specifikacijah je navedeno, da je tudi sprejem alarmnih signalov. Ali se to upošteva v eni uri fizičnega varovanja, ter ali je potrebno priložiti še katere druge dokumente ali je za to mišljen razpisni obrazec 6a-navedba tehničnih sredstev?

Hvala za odgovor

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da kot dokazilo za kader dopušča predložitev M obrazcev o prijavi, iz katerih je razvidno ali gre za določen/nedoločen čas zaposlitve. Enako velja tudi za nadzornika. Glede obveznosti sprejema alarmnih signalov v okviru fizičnega varovanja naročnik odgovarja, da mora le-to potencialni ponudnik upoštevati pri postavitvi cene v ponudbi. Kot dokazilo naj potencialni ponudnik predloži razpisni obrazec 6a-navedba tehničnih sredstev;


Datum objave: 15.11.2019   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kje se nahaja obrazec RO2_predračun? V razpisni dokumentaciji je le razpisni obrazec 2 predračun. Ali na obrazec sami dopišemo veljavnost ponudbe/predračuna?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da je obrazec RO2 predračun razpisni obrazec 2 obrazec predračuna, kot izhaja iz razpisnih obrazcev razpisne dokumentacije. Potencialni ponudniki smejo sami vnesti datum veljavnosti ponudbe. Le-ta je skladno z razpisno dokumentacijo 31.1.2020;


Datum objave: 15.11.2019   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali na predračunu vpišemo urno postavko (za 1 uro) ter pod alinejo skupna ponudbena cena povprečni seštevek za en mesec?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da naj potencialni ponudniki v razpisni obrazec 2 obrazec predračuna vpišejo ceno za urno postavko in skupno ponudbeno ceno kot povprečni seštevek za en mesec.


Datum objave: 18.11.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Na osnovi prejetih informacij danes na ogledu vašega objekta, bo vzdrževanje sistema požarnega varovanja, tudi po odločitvi o izbiri novega izvajalca varovanja, še naprej izvajalo podjetje kot do sedaj. Torej je potrdilo o vzdrževanju vgrajenih sistemov za javljanje požara nepotrebno in je lahko samo sredstvo za favoriziranje določenega ponudnika. Kot je bilo ugotovljeno je enako tudi z vzdrževanjem video sistema. Zato vas naprošamo, da umaknete zahtevo po priložitvi strokovnega potrdila o usposobljenosti varnostnega osebja za vzdrževanje požara in video nadzora, k ponudbi. Torej je posledično potrebno spremeniti razpisni obrazec 5 (tretja alineja spodaj) in obrazec 12 (tretja alineja). V primeru, da tega pogoja ne boste umaknili bomo predložili zahtevek za revizijo na razpisne pogoje.
Vsekakor pa se strinjamo, da mora izvajalec varovanja imeti pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja.

Ker je bil rok za oddajo ponudbe že v osnovi kratek vas naprošamo za čim prejšnji odgovor in podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da zahtevo po predložitvi strokovnega potrdila o usposobljenosti varnostnega osebja za vzdrževanje požara in video nadzora umika iz razpisne dokumentacije. V posledici navedenega naročnik s tem Dodatnim pojasnilom spreminja razpisni obrazec 5 (tretja alineja spodaj) in obrazec 12 (tretja alineja). Naročnik novih obrazcev ne bo objavljal. Predmetno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.Datum objave: 18.11.2019   14:15
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

v primeru, da imamo pogodbeni VNC, ali moramo predložiti pogodbo o najemu ter prijaviti, da uporabljamo zmogljivost drugega subjekta (ter priložiti in označiti v ESPD), ali je dovolj, da se navede v obrazcu 6a?

Hvala za odgovor,
lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Naročnik odgovarja, da mora v primeru, kot navaja potencialni ponudnik, le-ta označiti, da uporablja zmogljivosti drugega subjekta in le-to označiti tudi v obrazcu ESPD ter tudi navesti v obrazcu 6a. Pogodbe o najemu ni potrebno priložiti, je pa potrebno postopati, kot izhaja iz prve povedi tega Dodatnega pojasnila.