Dosje javnega naročila 007855/2019
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava maziv po sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 268.400,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007855/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN007855/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN007855/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN007855/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN007855/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.01.2020
JN007855/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN007855/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN007855/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN007855/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN007855/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2020
JN007855/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007855/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 218-534362
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14038
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava maziv po sklopih
Referenčna številka dokumenta: VKS-118/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava maziv po sklopih za obdobje do 6. 9. 2021.

Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:
 - Sklop 1: Maziva in tekočine za tovorna vozila in delovne stroje,
 - Sklop 2: Maziva in tekočine za delovne stroje in opremo MBO (RCERO),
 - Sklop 3: Olje za plinske in bioplinske motorje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Maziva in tekočine za tovorna vozila in delovne stroje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
09211100
09211400
09211600
24951000
24951100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava maziv in tekočin za tovorna vozila in delovne stroje kot so motorna, hidravlična in hipoidna olja, kot je razviden iz ponudbenega predračuna za Sklop 1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Maziva in tekočine za delovne stroje in opremo MBO (RCERO)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
09211100
09211400
09211600
24951000
24951100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava maziv in tekočin za delovne stroje kot so motorna, hidravlična in hipoidna olja, kot je razviden iz ponudbenega predračuna za Sklop 2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Olje za plinske in bioplinske motorje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
09134000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava olja za plinske in bioplinske motorje proizvajalca GE JENBACHER.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Javno naročilo je ponovitev javnega naročila št. VKS-23/19 Dobava goriv in maziv po sklopih, za Sklope 3, 4 in 5, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 14. 6. 2019, pod št. objave JN004119/2019-B01 in Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 17. 6. 2019 pod št. objave 2019/S 114-279418.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2019   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate:
TEHNIČNA NAVODILA ZA PLINSKE MOTORJE DEPONIJSKI PLIN (velja samo za sklop 3) Priloga 9
Celotna Priloga 9 je samostojna priloga predmetne razpisne dokumentacije, ki je dosegljiva na spletni strani: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.

TEHNIČNA NAVODILA ZA PLINSKE MOTORJE BIOLPLIN (velja samo za sklop 3)
Priloga 10
Celotna Priloga 10 je samostojna priloga predmetne razpisne dokumentacije, ki je dosegljiva na spletni strani: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.

Prosimo za objavo prilog 9 in 10.

Hvala

ODGOVOR
Priloga 9 Tehnična navodila za plinske motorje in Priloga 10 Tehnična navodila za bioplinske motorje sta objavljeni na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.Datum objave: 20.11.2019   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

" Za hladilno sredstvo, zap.štev. 28, sklop 2, navajate zahtevano kakovost proizvoda: hladilno sredstvo (etilenglikol) mora biti ne strupeno in ne sme povzročati korozije kovin s katerimi pride v stik in ne sme biti vnetljivo ali eksplozivno. Gostota naj bo cca. 1034g/cm3, barva rdeče florescentna, temperatura uparjanja več kot 100°C, temperatura zmrzovanja pod -31°C (odvisno od koncentracije), Ph tekočine (pri 20°C) naj bo 9-10,5.

Predlagamo, da zahtevo (etilenglikol) spremenite v (propilenglikol) saj je v vašem primeru zahteva nasprotujoča, namreč hladilno sredstvo na osnovi etilenglikola je strupeno! Obenem predlagamo, da se briše navedba za barvo, ki je v hladilnih sredstvih samo indikator barve ne pa zahteva za kakovost."

Lep pozdrav

ODGOVOR

Odgovor na zastavljeno vprašanje podajamo s spremembo opisa zahtevane kakovosti v ponudbenem predračunu za Sklop 2: MAZIVA IN TEKOČINE ZA DELOVNE STROJE IN OPREMO MBO (RCERO) (v nadaljevanju: Sklop 2), pod zap. št. 28: hladilno sredstvo kot sledi v nadaljevanju:

»hladilno sredstvo na osnovi etilenglikol in ne sme povzročati korozije kovin s katerimi pride v stik in ne sme biti vnetljivo ali eksplozivno, temperatura uparjanja več kot 100°C, temperatura zmrzovanja pri 50 % mešanici naj bo pod -35°C, Ph tekočine (pri 20°C) naj bo 7,5-8,5«.

Posledično naročnik objavlja popravljen ponudbeni predračun za Sklop 2 z vključeno zgoraj navedeno spremembo opisa zahtevane kakovosti. Popravljen ponudbeni predračun za Sklop 2 je objavljen na spletni strani, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.

V ostalih delih je ponudbeni predračun za Sklop 2 nespremenjen.

V skladu s tč. 6.3. razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov s strani naročnika.

Datum objave: 21.11.2019   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V Sklopu 3: OLJE ZA PLINSKE IN BIOPLINSKE MOTORJE, pri zahtevi za Kakovost - Olje za plinske motorje na deponijski plin navajate: "Po zahtevah, ki so navedene v tehnični dokumentaciji GE JENBACHER št. 1000-0125 in št. 1000-0099 A, B, C, D in K ter TA 1000 - 1109".
Predlagamo, da se zahteva GE JENBACHER št. 1000-0125 briše iz zahtev za kakovost olja. Okoli leta 2010 je bil seznam odobritev za mazalna olja za GE JENBACHER motorje spremenjen in so sedaj vsa odobrena mazalna olja za vse vrste motorjev GE JENBACHER in vrste pogonskih plinov razvidne v enem dokumentu: TA 1000-1109"

Hvala

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je na strani št. 11, pod naslovom: »Redno obratovanje« (natančna opredelitev) za plinske motorje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo deponijski plin, v tretji alineji, navedena tudi preglednica nad izbiro mazalnih olj, in sicer tehnično navodilo številka TA 1000-1109, razred pogonskega plina (goriva) C mazalnih olj za motorje GE Jenbacher serije 3. Tehnično navodilo številka 1000-0125 je navodilo, ki je bilo sestavni del dokumentacije ob dobavi predmetnih plinskih motorjev, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo deponijski plin. Če bo ponudnik ponudil mazalno olje, ki je navedeno v tehničnem navodilu številka TA 1000-1109, za plinske motorje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo deponijski plin in zanj priložil tehnične liste oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da ponujeno blago ustreza specifikacijam, bo to olje ustrezno.Datum objave: 26.11.2019   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V točki 3.2.2. Reference navajate, da mora ponudnik v ponudbi za posamezni sklop izkazati, da je v zadnjih treh leti, šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili, izvedel vsaj dve dobavi blaga, ki je je predmet javnega naročila. Glede na to, da pridobitev potrdil objektivno zahteva nekaj časa, da se dobave dogajajo dnevno, ne moremo zagotovili, da bodo dokazila izkazovala stanje do 09. 12. 2019. Predlagamo, da naročnik opredeli datum, ko je objavil javno naročilo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

V tč. 3.2.2. razpisne dokumentacije (3.2.2. Reference) je zapisana referenčna zahteva, ki se v tretjem odstavku te točke glasi: »Ponudnik mora v ponudbi za posamezni sklop izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb, «. Torej, ponudnik mora za posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo, izkazati, da je kadarkoli v zadnjih treh (3) letih, šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb, tj. od 10. 12. 2019 šteto nazaj 3 leta, dobavil blaga, ki je predmet posameznega sklopa javnega naročila, za katerega ponudnik oddaja ponudbo, ki se nanašata na vsaj dva različna naročnika (izdajatelja reference) v vrednostih kot izhaja iz tabele v razpisni dokumentaciji. Navedeno pomeni, da mora ponudnik za posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo, izkazati, da je kadarkoli v obdobju med 10. 12. 2016 in 10. 12. 2019 dobavil blago v vrednostih, kot izhaja iz tabele v razpisni dokumentaciji za posamezni sklop. Naročnik ne vidi razloga, zakaj bi bilo ustrezneje vezati referenčno obdobje od datuma objave javnega naročila. Naročnik ne bo spremenil referenčne zahteva.OBVESTILO O DOPOLNITVI RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Obveščamo vas, da naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo v podtočki D, tč. 3.1. razpisne dokumentacije na način, da se za prvim odstavkom podtočke D, tč. 3.1. razpisne dokumentacije doda nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz druge alineje podtočke D zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je v tem primeru pri izpolnjevanju obrazca ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za gospodarske subjekte v ponudbi, vaš odgovor »DA«, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.«


V skladu s tč. 6.3. razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov s strani naročnika.Datum objave: 29.11.2019   07:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V točki 1.6 Variantna ponudba razpisne dokumentacije navajate, da Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo tako ponudbo
zavrnil kot nedopustno.

Ali to pomeni, da mora ponudnik za posamezni Sklop (od vseh treh sklopov) podati ponudbo za prav vse proizvode ki so v njem navedeni ?

Ali se pa dopušča možnost, da se ponudba da le za določene proizvode iz posameznega sklopa ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR
Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov, ki so predmet javnega naročila. Ponudnik mora ponuditi vse zahtevane postavke (v ponudbenem predračunu) v posameznem sklopu. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil najmanj celotnega sklopa (vseh zahtevanih postavk v sklopu) bo izločen iz nadaljnje obravnave. (Naročnik torej ne bo upošteval ponudnika, ki bo znotraj posameznega sklopa ponudil zgolj posamezen postavko.) (glej tč. 1.12 razpisne dokumentacije).

Variantna ponudba ni dopustna.


VPRAŠANJE
V točki 3.2.2. Reference navajate, da mora ponudnik v ponudbi za vsak posamezni sklop izkazati, da je v zadnjih treh leti, šteto od datuma, določenega
za oddajo ponudb, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili, izvedel vsaj dve dobavi blaga, ki je predmet posameznega sklopa javnega naročila, za
katerega ponudnik oddaja ponudbo, ki se nanašata na vsaj dva različna naročnika (izdajatelja reference), v vrednostih ki jih navajate ;

Ali je to pogoj za sodelovanje na razpisu ali dejansko pomeni le, da je takšno podjetje v prednosti pred drugimi (ostalimi) podjetji, ki tovrstnega posla in
dobav na podlagi javnega naročila še niso izvedla ?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Izpolnjevanje referenčne zahteve (iz tč. 3.2.2. razpisne dokumentacije) je eden od pogojev za sodelovanje in posledično ugotavljanje sposobnosti ponudnika. V kolikor ponudnik ne bo izpolnil referenčnega pogoja za sklop, za katerega oddaja ponudbo, bo naročnik takšno ponudb zavrnil kot nedopustno.