Dosje javnega naročila 007858/2019
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Zavarovalne storitve
ZJN-3: Odprti postopek

JN007858/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN007858/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
JN007858/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2019
JN007858/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007858/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 218-535249
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14025
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovalne storitve
Referenčna številka dokumenta: JN-2019/018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovalne storitve razdeljene na dva sklopa in sicer sklop 1_zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov in sklop 2_zavarovanje motornih vozil
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 231.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515100
66516400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj - glavna lokacija. Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 141.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje motornih vozil
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66514110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj-glavna lokacija. Republika Slovenija.
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje motornih vozil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 90.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.12.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.12.2019   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.11.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2019   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za informacijo kdaj in kje bo objavljena razpisna dokumentacija.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov na spletni strani naročnika.VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj lahko pričakujemo objavljeno razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika?

ODGOVOR

Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov.


Datum objave: 28.11.2019   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim, če sporočite predviden datum objave razpisne dokumentacije in roka za oddajo ponudbe?


Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan za najmanj 21 dni. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za informacijo kdaj in kje bo objavljena razpisna dokumentacija.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan za najmanj 21 dni. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj lahko pričakujemo objavljeno razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika?

ODGOVOR
Spoštovani.
Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan za najmanj 21 dni. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov.Datum objave: 05.12.2019   15:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj lahko pričakujemo objavljeno razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika?

ODGOVOR
Naročnik bo roke za oddajo ponudb in sprejem vprašanj, podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da je bilo prvotno JN objavljeno že dne 11.11.2019 brez objave razpisne dokumentacije ter prav tako dne 05.12.2019 razpisna dokumentacija še vedno ni na voljo, naprošamo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj rok dne 06.01.2020 onemogoča potencialnim ponudnikom pripravo ter oddajo ponudbene dokumentacije. Naročnika tudi opozarjamo, da je do predvidenega roka za oddajo ponudbe samo še 16 delovnih dni (upoštevajoč praznično obdobje).

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik bo roke za oddajo ponudb in sprejem vprašanj, podaljšal.


Datum objave: 15.01.2020   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za informacijo kje je objavljena razpisna dokumentacija ?

Hvala.

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

potencialni ponudniki opozarjamo naročnika, da razpisna dokumentacija še vedno ni razvidna in objavljena. Prosimo za pojasnilo kdaj lahko pričakujemo, da bo objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika opozarjamo, da razpisna dokumentacija še vedno ni razvidna na spletni strani naročnika. Prosimo za objavo le te.

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
še vedno niste objavili novega roka oddaje ponudb.
Prosimo čimprej za nov datum oddaje ponudb.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
dne 5.12.2019 ste objavili, da boste podaljšali rok za oddajo ponudb.
prosim za potrditev, da bo rok podaljšan, se pravi rok oddaje ne bo 6.1.2020.
Hvala in lp.

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da objavi nov rok za oddajo ponudbe ter čimprej objavi razpisno dokumentacije. Rok za postavitev vprašanj poteče namreč 23.12.2019.

ODGOVOR

Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.