Dosje javnega naročila 007858/2019
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Zavarovalne storitve
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 270.082,15 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007858/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN007858/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
JN007858/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2019
JN007858/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2020
JN007858/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN007858/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN007858/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.03.2020
JN007858/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2020
JN007858/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.04.2020
JN007858/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007858/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 218-535249
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14025
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovalne storitve
Referenčna številka dokumenta: JN-2019/018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovalne storitve razdeljene na dva sklopa in sicer sklop 1_zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov in sklop 2_zavarovanje motornih vozil
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 231.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515100
66516400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj - glavna lokacija. Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 141.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje motornih vozil
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66514110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj-glavna lokacija. Republika Slovenija.
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje motornih vozil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 90.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.12.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.12.2019   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.11.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2019   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za informacijo kdaj in kje bo objavljena razpisna dokumentacija.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov na spletni strani naročnika.VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj lahko pričakujemo objavljeno razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika?

ODGOVOR

Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb bo podaljšan. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov.


Datum objave: 28.11.2019   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim, če sporočite predviden datum objave razpisne dokumentacije in roka za oddajo ponudbe?


Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan za najmanj 21 dni. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za informacijo kdaj in kje bo objavljena razpisna dokumentacija.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan za najmanj 21 dni. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj lahko pričakujemo objavljeno razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika?

ODGOVOR
Spoštovani.
Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan za najmanj 21 dni. Razpisna dokumentacija bo objavljena po podaljšanju rokov.Datum objave: 05.12.2019   15:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj lahko pričakujemo objavljeno razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika?

ODGOVOR
Naročnik bo roke za oddajo ponudb in sprejem vprašanj, podaljšal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da je bilo prvotno JN objavljeno že dne 11.11.2019 brez objave razpisne dokumentacije ter prav tako dne 05.12.2019 razpisna dokumentacija še vedno ni na voljo, naprošamo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj rok dne 06.01.2020 onemogoča potencialnim ponudnikom pripravo ter oddajo ponudbene dokumentacije. Naročnika tudi opozarjamo, da je do predvidenega roka za oddajo ponudbe samo še 16 delovnih dni (upoštevajoč praznično obdobje).

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik bo roke za oddajo ponudb in sprejem vprašanj, podaljšal.


Datum objave: 15.01.2020   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za informacijo kje je objavljena razpisna dokumentacija ?

Hvala.

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

potencialni ponudniki opozarjamo naročnika, da razpisna dokumentacija še vedno ni razvidna in objavljena. Prosimo za pojasnilo kdaj lahko pričakujemo, da bo objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika opozarjamo, da razpisna dokumentacija še vedno ni razvidna na spletni strani naročnika. Prosimo za objavo le te.

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
še vedno niste objavili novega roka oddaje ponudb.
Prosimo čimprej za nov datum oddaje ponudb.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
dne 5.12.2019 ste objavili, da boste podaljšali rok za oddajo ponudb.
prosim za potrditev, da bo rok podaljšan, se pravi rok oddaje ne bo 6.1.2020.
Hvala in lp.

ODGOVOR
Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da objavi nov rok za oddajo ponudbe ter čimprej objavi razpisno dokumentacije. Rok za postavitev vprašanj poteče namreč 23.12.2019.

ODGOVOR

Objavljen je novi rok za oddajo ponudbe in razpisna dokumentacija.


Datum objave: 27.01.2020   11:01
VPRAŠANJE
Ali pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodeluje posredniška družba? V kolikor da, naprošamo za podatek katera ter objavo višino posredniške provizije.

ODGOVOR
Posredniška družba ne sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

VPRAŠANJE
Prosimo za izključitev zahteve, da se predloži OBR-3, kljub temu, da potencialni ponudniki že ob oddaji ponudbe predložijo potrdila iz kazenske evidence za pravno osebo in njihove zakonite zastopnike, ki niso starejša od 30 dni.
Še dodatna predložitev OBR-3 je v temu primeru nesmiselna.

ODGOVOR
Posredniška družba ne sodeluje pri izvedbi javnega naročila.Datum objave: 28.01.2020   13:35
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da popravi objavljeni ESPD obrazec. Obrazec ESPD mora biti v xml. obliki, kar zahteva tudi sistem e-JN. Naročnik je obrazec predložil v txt obliki.


ODGOVOR
Spoštovani.
Obrazec ESPD je bil kreiran v ESPD aplikaciji na portalu javnih naročil. Obrazec smo preverili in ugotovili, da omogoča vnos zahtevanih podatkov. V kolikor ga interesent ne more uporabiti, prosimo, da nas kontaktira na kontakt naveden v navodilih razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 28.01.2020   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,


- prosimo za podatek o škodnem rezultatu (vključno z podatkom o rezerviranih škodah) za zadnja 3 leta, ločeno po zavarovalnih vrstah;
- prosim za podatke o bonusih po vozlih


Hvala.

ODGOVOR

Podatke bomo pripravili in jih v roku objavili na spletni strani strani naročnika, pod zavihkom javni razpisi oz.jih bomo predložili interesentom.


Datum objave: 28.01.2020   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za pojasnilo ali pri razpisu sodeluje zavarovalni posrednik?


Hvala.

ODGOVOR

Pri razpisu ne sodeluje zavarovalni posrednik.


Datum objave: 28.01.2020   13:53
VPRAŠANJE
Prosimo za izključitev zahteve, da se predloži OBR-3, kljub temu, da potencialni ponudniki že ob oddaji ponudbe predložijo potrdila iz kazenske evidence za pravno osebo in njihove zakonite zastopnike, ki niso starejša od 30 dni.
Še dodatna predložitev OBR-3 je v temu primeru nesmiselna.

ODGOVOR
Na podlagi predloženega pooblastila (OBR-3), sicer ni mogoče pridobiti podatkov o stanju ne/kaznovanosti izbranega ponudnika na dan poteka roka za predložitev ponudb, ker evidenca Ministrstva za pravosodje, tega ne omogoča. Nekaznovanost je potrebno skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije (018-170/2018 in ostali) izkazati z lastno izjavo. Vsled navedenega bo potencialno izbrani ponudnik, po predložitvi ponudbe, pozvan, da predloži, na podlagi 77. člena ZJN-3, lastno pisno izjavo, podano pred pristojnim organom (sodnim ali upravnim organom ali notarjem), da kot gospodarski subjekt in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa subjekta ali, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na x dan (torej na dan poteka roka za predložitev ponudb) ni bil zabeležen v kazenskih evidencah oz. da ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Zahteva po OBR-3, pa ostaja v razpisni dokumentaciji iz previdnosti, zaradi morebitnega novejšega, drugačnega stališča DRK. Ponudnik bo lahko OBR-3 predložil tudi v postopku dopolnitve ponudbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.02.2020   14:56
Spoštovani.
Rok za odgovore in rok za oddajo ponudbe bo podaljšan. Novi rok za oddajo ponudbe je 24. 2. 2020. Novi rok za odgovore na vprašanja je 18. 2. 2020.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.02.2020   08:11
Spoštovani.

Rok za prejem in način odpiranja ponudb se podaljša in sicer je novi rok 4. 3. 2020.

Lep pozdrav.

Datum objave: 27.02.2020   09:31
Spoštovani.

Rok za prejem in način odpiranja ponudb se podaljša in sicer je novi rok 10. 3. 2020.

Lep pozdrav

Datum objave: 04.03.2020   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da bo naročnik plačeval zavarovalno premijo v mesečnih obrokih.
Kot navajate v točki 8. razpisne dokumentacije ponudnik že vključi vse morebitne popuste v ponudbeno ceno, zato prosimo za izključitev določila, da se nudi plačilo zavarovalne premije v enkratnem znesku s 5% popustom.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik sledi priporočilu interesenta. Določilo o 1x plačilu s 5% popustom se izključi. Naročnik bo vsled navedenega popravil OBR-7 (črtal bo zapis o 1x plačilu) in osnutek okvirnega sporazuma (črtal bo drugi odstavek 9. člena sporazuma, ki določa 1x plačilo s popustom). Popravljena dokumenta bo naročnik objavil na spletni strani pod zavihkom javni razpisi, pod predmetnim naročilom.


Datum objave: 04.03.2020   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

1 .V OBR-7: Izjava o plačilnih pogojih navajate, da se letna zavarovalna premija plačuje ali v devetih (9) enakih mesečnih obrokih ali v enkratnem znesku z 5% popustom.
Prosimo za umik zahteve po enkratnem plačilu s 5% popustom, saj so trenutno na finančnem trgu negativne obrestne mere in se popust na takojšnje plačilo običajno ne ponuja. V kolikor vztrajate pri zahtevi se prosim odločite za en način plačila, ki ga lahko upoštevamo pri izračunu premije.

2. OBR-4_1: Navajate, da je potrebno vpisat 3 letno premijo. Ali je mišljena premija za 33 mesecev (glede na to, da gre za zavarovalno obdobje od 1.4.2020 do 31.12.2022).

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani.
1. Naročnik sledi priporočilu interesent in umika zahtevo po enkratnem plačilu s 5% popustom. Popravljene obrazce (OBR-7, okvirni sporazum, razpisno dokumentacijo v delu točke 25. 1 - pogoji za priznanje tehnične sposobnosti) bo naročnik objavil na spletni strani pod zavihkom javni razpisi, pod predmetnim naročilom.

2. Mišljena je premija za 33 mesecev. V izogib nejasnosti bo naročnik popravil OBR-4_1 in OBR-4_2 v delu razpredelnice, kjer je zapisano obdobje 3 leta, na 33 mesecev. Popravljene obrazce bo naročnik objavil na svoji spletni strani pod zavihkom javni razpisi, pod predmetnim javnim naročilom.


Datum objave: 04.03.2020   09:50
VPRAŠANJE
Kakšne vrste škod in v kakšnem obsegu (število, višina škode) ste imeli iz naslova odgovornosti zimske službe v preteklem obdobju?

ODGOVOR

Spoštovani.

V preteklem obdobju ni bilo škod.


Datum objave: 04.03.2020   09:56
VPRAŠANJE
V zvezi s predmetom zavarovanja Nasipi in Brežine, na strani 6 RD, nas zanima:
- kdaj so bile narejene, kje se nahajajo (lokacijsko) in kako dolge so (ali obstaja načrt?..)
- v kolikor gre za brežine, ki so bile narejene z gradbenimi posegi nam prosim navedite način utrditve
- ali so bile v preteklosti že kakšne škode na njih ter v kakšnem obsegu (prijavljene in neprijavljene zavarovalnici)ODGOVOR

Spoštovani.
Spodaj posredujemo odgovore:

1) kdaj so bile narejene, kje se nahajajo (lokacijsko) in kako dolge so (ali obstaja načrt?..):
Brežine so bile v pripravah več let. Prva bala je bila odložena že leta 2004. Vendar zaradi višin na odlagalnem polju se je le ta spreminjala.
Brežine so na lokaciji CERO Gajke.

2) v kolikor gre za brežine, ki so bile narejene z gradbenimi posegi nam prosim navedite način utrditve:
Način utrditve je izdelan v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov

3) ali so bile v preteklosti že kakšne škode na njih ter v kakšnem obsegu (prijavljene in neprijavljene zavarovalnici):
Ni bilo škode.


Datum objave: 04.03.2020   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,


- Pri zavarovanju splošne civilne odgovornosti ne navajate letnega agregata, naveden je zgolj pri ekoloških škodah. Ali tudi drugje velja
dvakratni letni agregat?
- Kam spada oprema brez strojeloma v vrednosti 160.786,94 EUR in oprema, ki se prenaša v vrednosti 44.779,65 EUR?
- Kam spadajo stroji naprave in aparati v vrednosti 1.804.161,11,00 EUR?
- Kam spadajo trakovi, verige v vrednosti 671.271,20 EUR in drobni inventar v vrednosti 88.471,42 EUR?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
spodaj podajamo odgovore:

1) Pri zavarovanju splošne civilne odgovornosti ne navajate letnega agregata, naveden je zgolj pri ekoloških škodah. Ali tudi drugje velja
dvakratni letni agregat?
Dvakratni letni agregat velja tam, kjer ni posebej navedeno, da velja trikratni letni agregat.

2) Kam spada oprema brez strojeloma v vrednosti 160.786,94 EUR in oprema, ki se prenaša v vrednosti 44.779,65 EUR?
Oprema brez strojeloma v višini 160.786,94 je od:
Javne službe Ptuj d.o.o. - lastnik 44.884,65 EUR - lastnik
CERO Gajke (MOP - najem ) 11.858,04 EUR
Energetika (MOP najem) 95.340,73EUR
Pokopališče (MOP - najem) 8.703,52 EUR
Oprema ki se prenaša v višini 44.779.65 je samo v lasti Javnih služb Ptuj d.o.o..

3) Kam spadajo stroji naprave in aparati v vrednosti 1.804.161,11,00 EUR?
Stroji, naprave in aparati v vrednosti 1.804.161,11 EUR se nanašajo na:
Javne službe Ptuj d.o.o. lastnik 124.598,11 EUR
CERO Gajke (MOP najem) 1.679.563,00 EUR

4) Kam spadajo trakovi, verige v vrednosti 671.271,20 EUR in drobni inventar v vrednosti 88.471,42 EUR?
Verige, trakovi v višini 671.271,20 EUR se nahajajo na CERO Gajke in so v najemu od MOP gospodarske javne službe.
Drobni inventar v višini 88.471,42 EUR so v pretežni meri posode za smeti od 80 l do 1.100 l, ter nekaj manjšega drugega drobnega inventarja.
Datum objave: 04.03.2020   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri SKLOP 1 prosimo za naslednje pojasnilo:
Pri strojelomnem zavarovanju zahtevate kritje na dogovorjeno novo vrednost. Vljudno vas prosimo za pojasnilo, ali je s tem mišljeno kritje strojeloma pri delnih škodah na dogovorjeno novo vrednost, v primeru totalke pa se aktivira kritje na dejansko vrednost? Prosim vas za pojasnilo kako si naj zahtevo po kritju strojeloma na dogovorjeno novo vrednost pravilno razlagamo.


Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.

Drži. V primeru totalke se aktivira kritje na dejansko vrednost.Datum objave: 04.03.2020   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,


- prosimo za podatek o škodnem rezultatu (vključno z podatkom o rezerviranih škodah) za zadnja 3 leta, ločeno po zavarovalnih vrstah;
- prosim za podatke o bonusih po vozlih


Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.
Spodaj posredujemo odgovore (k pojasnilu objavljenem 28. 1. 2020)

1) prosimo za podatek o škodnem rezultatu (vključno z podatkom o rezerviranih škodah) za zadnja 3 leta, ločeno po zavarovalnih vrstah:

Škodni rezultat za zadnja 3 leta (2017, 2018,2019) je po zavarovalnih vrstah:

- Avtomobilsko kasko zavarovanje: 31.633,84 eur; 9.405,13 eur;
- Potresno zavarovanje: ni škod ni rezerve
- Požarno zavarovanje civil: 74.794,87 eur; rezerva: 3.600,00 eur;
- Strojelomno zavarovanje: ni škod ni rezerve
- Vlomsko zavarovanje: ni škod ni rezerve;
- Zavarovanje avtomobilske asistence: ni škod ni rezerve;
- Zavarovanje avtomobilske odgovornosti: 92.249,95 eur;
- Zavarovanje AO plus: ni škod, ni rezerve
- Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara: ni škod ni rezerve
- Zavarovanje računalnikov: ni škod ni rezerve
- Zavarovanje splošne odgovornosti: 38.796,90 eur; rezerva: 14.704,91 eur;
- Zavarovanje stekla: ni škod ni rezerve

2) prosim za podatke o bonusih po vozlih:

Vsa vozila imajo 50% bonus na AO,AO+ in kasko.

Datum objave: 04.03.2020   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dodatna pojasnila:

1. Pri knjigovodskih podatkih navajate vrednost objekta Cero Gajke, nikjer pa ni podatka o vrednosti opreme. Ali se oprema ne zavaruje?
2. V požarno zavarovanje vključujete tudi ceste, parkirišča in P+R Zadružni trg. Ali v zavarovalno vsoto sodijo ceste, ki sodijo k objektom ali gre tudi za lokalne, mestne in krajevne ceste?
3. Pri dodatnih požarnih nevarnostih navajate kritje tudi za zaloge. V podatkih pa vrednosti o zalogah ni. Ali so zaloge predmet zavarovanja? Če so prosimo za podatek o vrednosti.
4. Odpadke želite zavarovati za primer samovžiga in škode na odpadkih. Kakšne vrste odpadkov se zbira oz. predeluje in kako določate vrednost teh odpadkov? Prosimo za primer škodnega scenarija. Pogoj za zavarovanje dodatnih požarnih nevarnosti je sklenitev temeljnega požarnega zavarovanja.
5. Prosimo za določitev zavarovalne vsote za riziko žledu in teže snega, ki ju navajate pri temeljnih požarnih nevarnostih.
6. Pri strojelomu prosimo za potrditev dikcije, da je na dogovorjeno novo vrednost lahko zavarovana oprema pri kateri amortizacija ne presega 60% novonabavne vrednosti.
7. Prosimo za podatek o dolžini toplovodov s katerimi upravljate.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,
spodaj podajamo odgovore:
1. Pri knjigovodskih podatkih navajate vrednost objekta Cero Gajke, nikjer pa ni podatka o vrednosti opreme. Ali se oprema ne zavaruje?
V vrednost objekta CERO Gajke je delno vključena tudi oprema (prevzem gospodarske javne infrastrukture). Drugače pa je oprema CERO Gajke zavarovana po različnih vrstah sredstev, ki so navedena v tabeli v tehničnih specifikacijah - Knjigovodski podatki o nabavnih vrednosti na dan 31.12.2018
( oprema brez strojeloma; stroji, naprave in aparati; trakovi, verige; delno drobni inventar; rač. oprema).

2. V požarno zavarovanje vključujete tudi ceste, parkirišča in P+R Zadružni trg. Ali v zavarovalno vsoto sodijo ceste, ki sodijo k objektom ali gre tudi za lokalne, mestne in krajevne ceste?
Lastnik lokalnih, mestnih in krajevnih cest je Mestna občina Ptuj. V zavarovalno vsoto sodijo torej ceste, ki sodijo k objektom.

3. Pri dodatnih požarnih nevarnostih navajate kritje tudi za zaloge. V podatkih pa vrednosti o zalogah ni. Ali so zaloge predmet zavarovanja? Če so prosimo za podatek o vrednosti.
Zaloge so predmet zavarovanja. Spodaj navajamo knjigovodske vrednosti na dan 31. 12. 2018:
1) Surovine in material (razred R-3)
Skupaj na letni ravni 717.089 EUR/letno mesečno povprečje pa je 59.757 EUR
2) Blago (razred R-6)
Skupaj na letni ravni 308.627 EUR/letno mesečno povprečje pa je 25.718 EUR
3) Proizvodi (razred R-6)
Ni zalog.

4. Odpadke želite zavarovati za primer samovžiga in škode na odpadkih. Kakšne vrste odpadkov se zbira oz. predeluje in kako določate vrednost teh odpadkov? Prosimo za primer škodnega scenarija. Pogoj za zavarovanje dodatnih požarnih nevarnosti je sklenitev temeljnega požarnega zavarovanja.
Na lokaciji CERO Gajke se pred obdelavo skladišči več vrst nenevarnih odpadkov in sicer : mešani komunalni odpadki, kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad biološki odpadki, mešana komunalna odpadna embalaža , odpadni papir in karton, odpadna električna in elektronska oprema, odpadne nagrobne sveče, odpadni les, ki ne vsebuje nevarnih snovi, ipd Vrednost teh odpadkov je odvisna od samega prevzema in cen teh odpadkov na trgu.
Primer škodnega primera je samovžig komunalnih odpadkov, ki se lahko razširi na objekte. Škodo lahko v takem primeru merimo v več 100.000 , v kolikor se požar nepravočasno lokalizira. V takšnih primerih ima sicer podjetje svoj požarni načrt, načrt evakuacije in požarni red.

5. Prosimo za določitev zavarovalne vsote za riziko žledu in teže snega, ki ju navajate pri temeljnih požarnih nevarnostih.
Zavarovalna vsota je enaka kot pri poplavah in meteornih vodah - 10.000 EUR na I. rizik

6. Pri strojelomu prosimo za potrditev dikcije, da je na dogovorjeno novo vrednost lahko zavarovana oprema pri kateri amortizacija ne presega 60% novonabavne vrednosti.
Potrjujemo dikcijo.

7. Prosimo za podatek o dolžini toplovodov s katerimi upravljate.
Cca. šest (6) kilometrov.


Datum objave: 04.03.2020   10:48
VPRAŠANJE
Na strani 3 RD pri dodatni nevarnosti e)TEŽA SNEGA prosimo, da se zapisu doda: ''Škoda je krita le, če nastane v manj kot 24h odkar je prenehalo snežiti in teža snega po m2 presega 100kg''.

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik ne sledi priporočilu interesenta.

Datum objave: 04.03.2020   12:11
VPRAŠANJE
Na strani 4 RD pri dodatni nevarnosti m) VANDALIZEM prosimo, da se doda. ''Škoda je krita na zunanjih delih gradbenih objektov. Vsako škodo, ki jo zavarovanec uveljavlja, mora prijaviti pristojnemu organu za notranje zadeve (policiji).

ODGOVOR

Spoštovani.
Navedeno se razume samo po sebi in naročnik temu sledi, zato naročnik meni, da ni potrebno zaradi tega spreminjati/dopolnjevati tehničnih specifikacij.