Dosje javnega naročila 007769/2019
Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
Gradnje: Ureditev ceste skozi Vrtovin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007769/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.11.2019
JN007769/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007769/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Irena Štokelj
javna.narocila@ajdovscina.si
+386 53659118
+386 53659133

Internetni naslovi
http://www.ajdovscina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14056
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev ceste skozi Vrtovin
Referenčna številka dokumenta: 4301-26/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je ureditev ceste skozi Vrtovin v dolžini 160 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je ureditev ceste skozi Vrtovin v dolžini 160 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili veljavne zakonodaje in sklenjene pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.12.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.12.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2019   08:59
VPRAŠANJE
7.3 Sistematično injektiranje obstoječega kamnitega opornega zidu s cementno silikatno injekcijsko maso, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po m3; (cca 50% zidu) m3 40,00

Prosimo za podatek koliko injektirne malte je predvideno za m3 saniranega zidu.

ODGOVOR
Ceno je potrebno podati za m3 saniranega zidu. Pri kalkulaciji cene upoštevajte količino cca 200 l injektirne mase/m3 zidu.Datum objave: 20.11.2019   09:00
VPRAŠANJE
V. 1 Dobava temelja za prometni znak iz cementnega betona C12/15 do 0.1 m3/temelj kos 0,3

ali je ta enota mere pravilna ?

ODGOVOR
Enota mere je kos. Predvideni so 3 kosi (do 0.1m3/temelj).Datum objave: 20.11.2019   09:02
VPRAŠANJE
II. 1 Površinski odkop plodne zemljine I.kategorije - strojno z odrivom m3 309

če upoštevamo debelino humusne plasti 15 cm, gre za odstranitev humusa na površini 2000 m2

Prosimo za pojasnilo, kje se ta postavka izvaja.

ODGOVOR

Gre za 309 m2 izkopa humusa. Predvidena je odstranitev v debelini 20 cm, kar znese 62 m3. Posledično se zmanjša tudi odvoz materiala in odlaganje na deponijo (II.13 in II.14). Obe postavki se zmanjšata na 87 m3. Objavili bomo popravek popisa v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 22.11.2019   14:06
V zgornji postavki je mišljeno začasno varovanje gradbene jame s pomočjo torkret betona, ki je ocenjeno za določeno površino začasnega izkopa/brežine. Postavko se uporabi, v kolikor je to potrebno med samim izvajanjem gradnje.

Datum objave: 22.11.2019   14:07
VPRAŠANJE
na delu cestišča v razdalji 67 m1 se izvede betonski temelj in konzola za razširitev cestišča ob potoku.

Detajli so priloženi , na betonskem delu je položen le 3 cm sloj asfalta.
Na delu prehoda med betonsko konstrukcijo in ostalim delom cestišča v sestavi :
AC 8 3 cm
AC 22 6 cm
cementna stabilizacija 2 x 20 cm in
utrjen zasip po plasteh d=30 cm
bo prišlo do loma asfalta in posledično do posedkov. (kot pri objektih brez prehodih plošč)

Prosimo za potrditev ali spremembo omenjenega detajla


ODGOVOR
Detajl prehoda iz toge AB konstrukcije na podajno zasutje je predvideno s pomočjo cementne stabilizacije prav zaradi tega, da je kolikor toliko preprečen lom asfalta. Takšen detajl se običajno po TSC (TSC 07.109 slika 23) uporablja za manjše premostitvene objekte, ki niso izvedeni v višjih nasipih. Menimo, da ni potrebe po izdelavi prehodne plošče, saj bi le-ta precej podražila investicijo, poleg tega pa z veliko verjetnostjo ne bi bilo boljšega učinka, kot detajl s cementno stabilizacijo.Datum objave: 25.11.2019   11:20
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik dovolil popolno zaporo odseka ceste kjer je predvidena izvedba del, s tem da se omogoči obvoz skozi vas Kamnje?

ODGOVOR
Po podatku projektanta se popolna zapora predvideva za cca 1 mesec, naročnik bo za ta čas moral omogočiti obvoz skozi vas Kamnje.