Dosje javnega naročila 007862/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007862/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2019
JN007862/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2019
JN007862/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN007862/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007862/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
Celjska cesta 16
3240
SI
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Aleksandra Jelača
aleksandra.jelaca@zd-smarje.si
+386 38183744

Internetni naslovi
https://www.zd-smarje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331979/Razpisna_dokumentacija_in_obrazci.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331979/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14104
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
Referenčna številka dokumenta: JN/11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za obdobje treh (3) let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Šmarje pri jelšah za obdobje treh (3) let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.11.2019   10:01
Kraj: Javno odpiranje z uporabo portala eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Javno odpiranje z uporabo portala eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2019   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri zavarovanju vozil prosimo, da se pri tovornih vozilih umakne kombinacija parkirišča.ODGOVOR

Kombinacija 3 - Poškodbe na parkiranem oz. ustavljenem vozilu - ni predmet zavarovanja pri tovornih vozilih


Datum objave: 18.11.2019   07:32
VPRAŠANJE
Kraja se lahko zavaruje le v kombinaciji s kaskom. Ali kraje ne sklenemo, kjer vozilo nima opredeljenega kasko zavarovanja?


ODGOVOR
Kraja oz. tatvina vozila se lahko zavaruje samo v kombinaciji s kasko kritjem. Kritje tatvine pri vozilih, ki ni nimajo kasko kombinacije, ne pride v poštev.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika opozarjamo, da se kraja lahko zavaruje le v kombinaciji s kaskom. Prosimo za potrditev, da lahko sklenemo krajo skupaj s kaskom.ODGOVOR

Kraja oz. tatvina vozila se lahko zavaruje samo v kombinaciji s kasko kritjem. Kritje tatvine pri vozilih, ki ni nimajo kasko kombinacije, ne pride v poštev.


Datum objave: 18.11.2019   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v Zavarovalno tehnični dokumentaciji je pri avtomobilskem zavarovanju pod točko 5 navedena avtomobilska assistenca, ki naj bi veljala za vsa vozila. Pod seznamom vozil pa so navedena zavarovalna kritja, kjer avtomobilska asistenca ni navedena. Lepo prosimo za pojasnilo, če vključimo v zavarovanje avtomobilsko asistenco.

Najlepša hvala!

ODGOVOR
Kot je navedeno v zavarovalno-tehnični dokumentaciji, kritje avtomobilske asistence (prav tako kot AO, AO+ in pravna zaščita) velja za vsa vozila.


Datum objave: 18.11.2019   10:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v Zavarovalno tehnični dokumentaciji je pri avtomobilskem zavarovanju pod točko 5 navedena avtomobilska assistenca, ki naj bi veljala za vsa vozila. Pod seznamom vozil pa so navedena zavarovalna kritja, kjer avtomobilska asistenca ni navedena. Lepo prosimo za pojasnilo, če vključimo v zavarovanje avtomobilsko asistenco.

Najlepša hvala!

ODGOVOR
Kot je navedeno v zavarovalno - tehnični dokumentaciji, kritje avtomobilske asistence (prav tako kot AO, AO+ in pravna zaščita) velja za vsa vozila.Datum objave: 18.11.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da se pogodba izpolni pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom in, da zadostuje ob oddaji ponudbene dokumentacije samo parafiran vzorec pogodbe, s čimer potencialni ponudniki potrjujejo vsebino same pogodbe.

ODGOVOR
Potrjujemo.Datum objave: 18.11.2019   10:55
VPRAŠANJE

Spoštovani,

kot to določa šesti odstavek 91. člena ZJN-3 prosimo, da PRILOGO OBR-11 (izjava o lastniških deležih) predloži samo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.

ODGOVOR

Kot to določata 3. (stran 5) in 15. točka (stran 25) splošnega dela razpisne dokumentacije, je zaželeno, da ponudnik navedene podatke iz obrazca št. 11, priloži že ob oddaji ponudbe. V kolikor tega ne stori, mora to storiti na poziv naročnika.


Datum objave: 18.11.2019   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da opredelite želeno višino izvedenih referenčnih poslov.

ODGOVOR

Referenčni posli naj bodo primerljivi glede na vsebino javnega naročila - skladno z zavarovalno - tehnično dokumentacijo.


Datum objave: 18.11.2019   18:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da reševanje odškodninskih zahtevkov iz naslova splošne odgovornosti običajno traja daljše časovno obdobje, vas prosimo, da se iz obračuna bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat izloči tudi zavarovanje splošne odgovornosti.

ODGOVOR
Ostaja kot je zapisano v zavarovalno - tehnični dokumentaciji. Zavarovanje splošne odgovornosti ostaja del osnove za izračun bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat.