Dosje javnega naročila 007883/2019
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevajalske storitve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.942,84 EUR

JN007883/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2019
JN007883/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2019
JN007883/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.01.2020
JN007883/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007883/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Polanc
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/332114/430-25-2019-prevajalske_storitve.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14160
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevajalske storitve
Referenčna številka dokumenta: 430-25/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevajalske storitve obsegajo:
SKLOP 1: Pisno prevajanje dopisov, strokovnih besedil, medicinske dokumentacije in obrazcev v slovenski in tuj jezik (Podsklop 1: germanski jeziki, finščina in madžarščina; Podsklop 2: slovanski jeziki in albanščina; Podsklop 3: romanski jeziki, korejščina in grščina
SKLOP 2: Prevajanje s sodno overitvijo v slovenski jezik
SKLOP 3: Konsekutivno prevajanje na delovnih pogovorih s tujimi nosilci socialnega zavarovanja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Podsklop 1 v okviru SKLOPA 1: Pisno prevajanje dopisov, strokovnih besedil, medicinske dokumentacije in obrazcev v slovenski in tuj jezik: germanski jeziki, finščina in madžarščina
Številka sklopa: 1/1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevajanje se izvaja v poslovnih prostorih izvajalca; prevodi se izročijo na naročnikove lokacije po Sloveniji, kot je razvidno iz priložene razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje dopisov, strokovnih besedil, medicinske dokumentacije in obrazcev v slovenski in tuj jezik - jezikovno področje: germanski jeziki, finščina in madžarščina.

Jezikovne skupine:
- angleščina - slovenščina - angleščina
- danščina - slovenščina - danščina
- finščina - slovenščina - finščina
- madžarščina - slovenščina - madžarščina
- nemščina - slovenščina - nemščina
- nizozemščina - slovenščina - nizozemščina
- norveščina - slovenščina - norveščina
- švedščina - slovenščina - švedščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.01.2020
Konec: 12.01.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določbo iz osnutka pogodbe, ki je sestavni del priložene razpisne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Podsklop 2 v okviru SKLOPA 1: Pisno prevajanje dopisov, strokovnih besedil, medicinske dokumentacije in obrazcev v slovenski in tuj jezik: slovanski jeziki in albanščina
Številka sklopa: 2/1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevajanje se izvaja v poslovnih prostorih izvajalca; prevodi se izročijo na naročnikove lokacije po Sloveniji, kot je razvidno iz priložene razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje dopisov, strokovnih besedil, medicinske dokumentacije in obrazcev v slovenski in tuj jezik - jezikovno področje: slovanski jeziki in albanščina.

Jezikovne skupine:
- albanščina - slovenščina - albanščina
- bolgarščina - slovenščina - bolgarščina
- bosanščina - slovenščina - bosanščina
- češčina - slovenščina - češčina
- črnogorščina - slovenščina - črnogorščina
- hrvaščina - slovenščina - hrvaščina
- makedonščina - slovenščina - makedonščina
- srbščina - slovenščina - srbščina
- slovaščina - slovenščina - slovaščina
- poljščina - slovenščina - poljščina
- ruščina - slovenščina - ruščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.01.2020
Konec: 12.01.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določbo iz osnutka pogodbe, ki je sestavni del priložene razpisne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Podsklop 3 v okviru SKLOPA 1: Pisno prevajanje dopisov, strokovnih besedil, medicinske dokumentacije in obrazcev v slovenski in tuj jezik: romanski jeziki, korejščina in grščina
Številka sklopa: 3/1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevajanje se izvaja v poslovnih prostorih izvajalca; prevodi se izročijo na naročnikove lokacije po Sloveniji, kot je razvidno iz priložene razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje dopisov, strokovnih besedil, medicinske dokumentacije in obrazcev v slovenski in tuj jezik - jezikovno področje: romanski jeziki, korejščina in grščina.

Jezikovne skupine:
- francoščina - slovenščina - francoščina
- grščina - slovenščina - grščina
- italijanščina - slovenščina - italijanščina
- korejščina - slovenščina - korejščina
- portugalščina - slovenščina - portugalščina
- romunščina - slovenščina - romunščina
- španščina - slovenščina - španščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.01.2020
Konec: 12.01.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določbo iz osnutka pogodbe, ki je sestavni del priložene razpisne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevajanje s sodno overitvijo v slovenski jezik
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevajanje se izvaja v poslovnih prostorih izvajalca; prevodi se izročijo na naročnikove lokacije po Sloveniji, kot je razvidno iz priložene razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevajanje s sodno overitvijo v slovenski jezik.

Jezikovne skupine:
- angleščina - slovenščina
- bosanščina - slovenščina
- črnogorščina - slovenščina
- hrvaščina - slovenščina
- makedonščina - slovenščina
- nemščina - slovenščina
- srbščina - slovenščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.01.2020
Konec: 12.01.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določbo iz osnutka pogodbe, ki je sestavni del priložene razpisne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Konsekutivno prevajanje na delovnih pogovorih s tujimi nosilci socialnega zavarovanja
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konsekutivno prevajanje na delovnih pogovorih s tujimi nosilci socialnega zavarovanja.

Jezikovne skupine:
- bosanščina - slovenščina - bosanščina
- črnogorščina - slovenščina - črnogorščina
- hrvaščina - slovenščina - hrvaščina
- italijanščina - slovenščina - italijanščina
- makedonščina - slovenščina - makedonščina
- srbščina - slovenščina - srbščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 13.01.2020
Konec: 12.01.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določbo iz osnutka pogodbe, ki je sestavni del priložene razpisne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega obvestila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.11.2019   10:01
Kraj: preko sistema e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2019   08:54
1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Datum prejema: 14. 11. 2019, 13:45 preko Portala JN

Vprašanje 1:
Ali je potrebno prevajalce, ki so zaposleni pri ponudniku, tudi navesti v seznam podizvajalcev?

Odgovor 1:
Ne. Fizične osebe prevajalca (avtorja), ki je zaposlena pri ponudniku ali podizvajalcu (če ponudnik nastopa z njim), ali ima z njim/a sklenjeno drugo zakonsko ustrezno pogodbeno razmerje se ne navaja v seznamih podizvajalcev.

Vprašanje 2:
Navedeno je, da morajo tudi podizvajalci izpolnjevati enake pogoje glede referenc kot ponudnik (torej vsaj 2 referenci iz področja socialne varnosti). Ali to velja tudi za prevajalce, ki so zaposleni pri ponudniku? Namreč ti delajo samo za nas in jim lahko potem le mi damo reference, kar pa glede na razpisno dokumentacijo ni mogoče.

Odgovor 2:
Zgornje vprašanje je nekoliko nejasno, ker potencialni ponudnik ni navedel sklopa, na katerega se vprašanje nanaša (naročnik sicer predvideva, da je vprašanje postavljeno za SKLOP 1 oziroma SKLOP 2).

Naročnik je oblikoval različne pogoje, vezane na reference, in sicer:
a) za vse podsklope v okviru SKLOPA 1 in SKLOP 2 se zahtevajo reference ponudnika in podizvajalca (v kolikor ponudnik sodeluje z njim) in ne reference posameznih prevajalcev avtorjev (oseb, ki so v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju s ponudnikom ali podizvajalcem, in bodo dejansko izvajale prevode). Referenčni pogoj bo izpolnjen, če bo ponudnik zase oziroma za podizvajalca izkazal, da je on sam oziroma v tem javnem naročilu priglašen podizvajalec na podlagi poslovnega razmerja z referenčnim naročnikom zanj v preteklosti opravil (ne glede na to, katere in koliko prevajalcev - avtorjev je vključil v izvedbo storitev) referenčne posle na način, kot je zahtevano v točkah 3.3.1.6.4 in 3.3.1.6.5 razpisne dokumentacije. Kot izhaja iz OBRAZCA 9 (Seznam referenc ponudnika) in OBRAZCA 9/1 (Referenčno potrdilo), navedba prevajalcev-avtorjev ni zahtevana.

b) za SKLOP 3 se zahtevajo reference, ki pa so vezane konkretno na fizično osebo, ki bo izvajala konsekutivno prevajanje, in sicer na način, kot je zahtevano v točkah 3.3.1.6.2 in 3.3.1.6.3 razpisne dokumentacije. Te osebe se morajo vpisati v OBRAZEC 8 (Seznam usposobljenih konsekutivnih prevajalcev) in za te osebe je potrebno izkazati reference. Kot izhaja iz OBRAZCA 8/1 (Referenčno potrdilo o opravljenih storitvah konsekutivnega prevajanja) ponudnik/podizvajalec zaprosi referenčnega naročnika za potrditev referenčne storitve konsekutivnega prevajanja, ki jo je izvedel v obrazcu navedeni konsekutivni prevajalec fizična oseba (ali v okviru poslovnega razmerja, ki ga je imel (ali ga še ima) referenčni naročnik s ponudnikom/podizvajalcem ali z drugim gospodarskim subjektom, pri katerem je bil konsekutivni prevajalec v času izvajanja referenčne storitve v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju). Z zahtevano referenco mora torej ponudnik izkazati, da je konsekutivni prevajalec, ki ga bo ponudnik angažiral v predmetnem javnem naročilu, v preteklosti pri referenčnem naročniku izvedel storitev konsekutivnega prevajanja in je le-ta bila opravljena strokovno in kvalitetno.

Vprašanje 3:
Vsa priložena dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. V kolikor je kakšen dokument v tujem jeziku ali zadostuje samo prevod ali pa mora biti prevod s sodno overitvijo?

Odgovor 3:
Prevod mora biti sodno overjen.

Vprašanje 4:
V kolikor bi želeli kot prevajalca prijaviti osebo, ki je zaposlena v naši podružnici v drugi državi, ali se kot podizvajalca vpiše to osebo ali našo podružnico?

Odgovor 4:
Ker podružnica ni samostojna pravna ali fizična oseba, temveč je le lokacijsko in organizacijsko ločena enota matičnega podjetja (v konkretnem primeru enota potencialnega ponudnika), ki v pravnem prometu nastopa v imenu matičnega podjetja in za njegov račun, ne ustreza definiciji podizvajalca po ZJN-3, in se je v sezname podizvajalcev ne navaja. Fizične osebe prevajalci (avtorji), ki so zaposleni v podružnici, se zaradi statusa podružnice štejejo kot zaposleni pri ponudniku, in se jih glede na vse navedeno (glej tudi Odgovor 1), ravno tako ne navaja v seznamih podizvajalcev. V okviru SKLOPA 3, kjer se zahteva navedba konsekutivnih prevajalcev, ki bodo v predmetnem javnem naročilu opravljali storitve konsekutivnega prevajanja, se v primeru, ko so le-ti zaposleni v podružnici, zanje v OBRAZCU 8 (Seznam usposobljenih konsekutivnih prevajalcev) v stolpcu »Delovno ali drugo pogodbeno razmerje) obkroži »a) pri ponudniku«.

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.