Dosje javnega naročila 008039/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 443.703,87 EUR

JN008039/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
JN008039/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.01.2020
JN008039/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.02.2020
JN008039/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2020
JN008039/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008039/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 223-547230
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14180
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA
Referenčna številka dokumenta: ZAV_1 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Premoženjska in avtomobilska zavarovanja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Premoženjska in avtomobilska zavarovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.12.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.12.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.12.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.11.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.11.2019   12:30
VPRAŠANJE
Prosimo za umik zahteve, da se vzorec pogodbe parafira in zadnja stran podpiše in žigosa. Nenazadnje 15. člen ZEPEP jasno narekuje, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik mora vedno slediti zahtevam naročnika, zapisanim v razpisni dokumentaciji. V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.
Ponudnik s klikom na gumb "Oddaj" v sistemu eJN odda zavezujoč dokument, zato naročnik umika zahtevo, da ponudnik parafira in podpiše vzorec pogodbe.


Datum objave: 27.11.2019   14:50
VPRAŠANJE
Ali so v Zv za strojelom vključene tudi prenosne žage? V kolikor so, vas prosimo za seznam le teh ali letnik in model?

ODGOVOR

Ne.
Datum objave: 27.11.2019   15:25
VPRAŠANJE
Ali ste imeli iz naslova Strojeloma kakšne škode v preteklosti in ali je bilo to zavarovano?

ODGOVOR

1 Do sedaj strojelomnega zavarovanja nismo imeli sklenjenega.

Datum objave: 02.12.2019   21:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za potrebe priprave ponudbe na podlagi javnega naročila naprošamo, da objavite vprašalnik iz naslova D&O (Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe) ter ga objavite kot dopolnitev k razpisni dokumentaciji. Brez objave vprašalnika potencialni ponudniki ne bomo morali oddati ponudbe za sklop 2.

ODGOVOR

Vsem ponudnikom, ki so izpolnili obrazec št. 11 - Zahtevek za prevzem dokumentacije, bo naročnik poslal ažuriran vprašalnik Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe.

Datum objave: 04.12.2019   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahtevate, da je vzorec pogodbe parafiran in zadnja stran podpisana in žigosana. Prosim za umik zahteve po po podpisu pogodbe, saj se le ta podpisuje ob sklenitvi.
Prosim za potrditev, da zadostuje da je vzorec pogodbe parafiran, saj s tem ponudnik potrdi da se strinja s predlaganim vzorcem pogodbe.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je že z odgovorom na vprašanje dne 21.11.2019 ob 12:30 uri umaknil zahtevo za podpis in parafiranje vzorca pogodbe


Datum objave: 04.12.2019   08:22
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da zadostuje, da potencialni ponudniki predložijo ob oddaji ponudbe samo splošne, posebne pogoje ter klavzule. Obrazce za prijavo škode pa predloži izbrani ponudnik.

ODGOVOR

Spoštovani,

Se strinjamo z vašim predlogom, da potencialni ponudniki predložijo ob oddaji ponudbe samo splošne, posebne pogoje ter klavzule. Obrazce za prijavo škode pa bo predložil le izbrani ponudnik.