Dosje javnega naročila 007862/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007862/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2019
JN007862/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2019
JN007862/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN007862/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007862/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
Celjska cesta 16
3240
SI
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Aleksandra Jelača
aleksandra.jelaca@zd-smarje.si
+386 38183744

Internetni naslovi
https://www.zd-smarje.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
Referenčna številka dokumenta: JN/11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za obdobje treh (3) let


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN007862/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.11.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

V Razpisni dokumentaciji, objavljeni dne 12.11.2019, se v poglavju 8. Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti, podtočka 8.4. Pogoji za sodelovanje, pri podpodtočki 8.4.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, v tabeli doda nova zaporedna številka 3., ki se glasi: " Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe sedež ali podružnico (poslovno enoto, poslovalnico, filialo...) na območju mestne občine Celje,pri čemer mora razpolagati z zadostno kadrovsko zmogljivostjo usposobljenih delavcev na tem območju, in sicer z najmanj dvema osebama, od katerih ima vsaka vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja cenitev škod. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri in zahteva dokazila o izpolnjevanju kadrovske sposobnosti (potrdilo o zaposlitvi, pogodba, referenčna potrdila,...). " Navedene dopolnitve naročnik ne bo popravljal oziroma dodajal v originalni Razpisni dokumentaciji, ki je bila objavljena dne 12.11.2019, zato naj ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo te dodatne navedbe oziroma ta dodaten pogoj za sodelovanje.
VII.2 Druge dodatne informacije
V Razpisni dokumentaciji, objavljeni dne 12.11.2019, se v poglavju 8. "Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti", podtočka 8.4. "Pogoji za sodelovanje", pri podpodtočki 8.4.2. "Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti", v tabeli doda nova zaporedna številka 3., ki se glasi:
"Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe sedež ali podružnico (poslovno enoto, poslovalnico, filialo...) na območju mestne občine Celje, pri čemer mora razpolagati z zadostno kadrovsko zmogljivostjo usposobljenih delavcev na tem območju, in sicer z najmanj dvema osebama, od katerih ima vsaka vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja cenitev škod. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri in zahteva dokazila o izpolnjevanju kadrovske sposobnosti (potrdilo o zaposlitvi, pogodba, referenčna potrdila,...). "

Navedene dopolnitve naročnik ne bo popravljal oziroma dodajal v originalno Razpisno dokumentacijo, ki je bila objavljena dne 12.11.2019, zato naj ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo te dodatne navedbe oziroma ta dodaten pogoj za sodelovanje.