Dosje javnega naročila 007995/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: C-45/19; Interventna izvedba opornega zidu, zamenjava meteorne kanalizacije, izvedba obvoza za G2-106 pri rekonstrukciji križišča pri OŠ Škofljica
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.705,98 EUR

JN007995/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 15.11.2019
JN007995/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.11.2019
JN007995/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007995/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-45/19; Interventna izvedba opornega zidu, zamenjava meteorne kanalizacije, izvedba obvoza za G2-106 pri rekonstrukciji križišča pri OŠ Škofljica
Referenčna številka dokumenta: 43001-368/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Interventna izvedba opornega zidu, zamenjava meteorne kanalizacije, izvedba obvoza za G2-106 pri rekonstrukciji križišča pri OŠ Škofljica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 103.857,36 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Interventna izvedba opornega zidu, zamenjava meteorne kanalizacije, izvedba obvoza za G2-106 pri rekonstrukciji križišča pri OŠ Škofljica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Glede na to, da gre za dela, ki se navezujejo na že izvedena in ker izvajalec osnovne gradnje pozna problematiko obravnavanega območja, naročnik pa želi pridobiti skupno garancijo za vsa dela, se povabi k oddaji ponudbe le ponudnika, ki je opravil vsa predhodna dela v sklopu gradnje objekta Rekonstrukcija križišča na G2-106 pri O.Š. Škofljica v krožišče. Na podlagi obvestila o hkratnem poteku del v predoru Golovec (Investitor DARS), ugotovitve poškodovanega in neustreznega stanja obstoječe meteorne kanalizacije in zdrsa dela brežine med gradnjo se izbere postopek s pogajanji brez predhodne objave, na podlagi 46.člena 1-č, saj je izkazana skrajna nujnost izgradnje kamnite zložbe in sanacije ter rekonstrukcije obstoječe meteorne kanalizacije. Nujnost postopka s pogajanji je izkazana z zelo gostim prometom na odseku G2-106 in potrebi po zaključku del pred pričetkom šolskega leta.
Obdobja mirovanja na podlagi 1 odstavka 92. člena ZJN-3 naročnik ni upošteval, ker je uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007995/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.11.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.11.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Gasilska cesta 5
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 109.315,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 103.857,36 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.11.2019