Dosje javnega naročila 008076/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih del po dveh sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 251.037,90 EUR

JN008076/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.11.2019
JN008076/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN008076/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2020
JN008076/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.03.2020
JN008076/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2020
JN008076/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008076/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14377
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih del po dveh sklopih
Referenčna številka dokumenta: JPE-SIR-281/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih del po dveh sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 30II-144/176 Gradnja plinovoda po Kalinovi ulici na Igu...
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela na petih objektih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primerih okoliščin, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 30II-829-000 Gradnja plinovoda Ob Grosupeljščici, Kozinovi, Seliškarjevi in območje Prešernove ceste
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grosuplje
II.2.4 Opis javnega naročila
30II-829-000 Gradnja plinovoda Ob Grosupeljščici, Kozinovi, Seliškarjevi in območje Prešernove ceste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru okoliščin, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo št. JPE-SIR-281/19


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2019   12:01
Kraj: V okviru sistema e-jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2019   09:58
1. VPRAŠANJE
Spoštovani
Sprašujemo če se lahko za referenco seštevajo različni posli (kot npr. vodovod in plinovod ali morajo biti istovrstni posli)
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik lahko posamezne reference med seboj sešteva.Datum objave: 20.11.2019   15:46
Zadeva: 2 Odgovor

Po javnem razpisu št. JPE-SIR-281/19 Gradbena dela po dveh sklopih, smo prejeli naslednje vprašanje, na katero vam v nadaljevanju posredujemo odgovor:

2. VPRAŠANJE, Datum prejema: 20. 11. 2019, 14.24 in 14.29
Glede na kratek rok oddaje in dejstvom da je popis del kar obsežen, vas prosim da prestavite rok oddaje za 2 dni
Glede na obsežnost popisa del vas vljudno prosimo, da prestavite rok oddaje ponudbe vsaj do petka 29.11.2019.

ODGOVOR:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do petka, dne 29. 11. 2019 do 12. ure.


Datum objave: 21.11.2019   10:13
3. VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali razumemo prav da se vzorca pogodbe ne prilaga k ponudbeni dokumentaciji?

ODGOVOR
Da, vzorca pogodbe ni potrebno prilagati ponudbeni dokumentaciji.Datum objave: 22.11.2019   10:12
Zadeva: 3 Odgovor

Po javnem razpisu št. JPE-SIR-281/19 Gradbena dela po dveh sklopih, smo prejeli naslednja vprašanja, na katera vam v nadaljevanju posredujemo odgovore:
3. VPRAŠANJE, Datum prejema: 20. 11. 2019, 14.29
Ali razumemo prav da se vzorca pogodbe ne prilaga k ponudbeni dokumentaciji?
ODGOVOR:
Da, vzorca pogodbe ni potrebno prilagati ponudbeni dokumentaciji.

4. VPRAŠANJE, datum prejema: 21.11.2019, 13.01
Ali pravilno razumemo referenčno zahtevo da beseda "oziroma" pomeni "ali"?
ODGOVOR: Da, pravilno ste razumeli.

5. VPRAŠANJE, datum prejema: 21.11.2019, 13.01
Ali lahko predložimo za sklop 1 in 2 isto referenco?
ODGOVOR: Da.

6. VPRAŠANJE, datum prejema: 21.11.2019, 13.03
Ali lahko z eno referenco izkažemo dve izgradnje, če je referenca vsebovala vodovod in kanalizacijo?
ODGOVOR: Ne.

7. VPRAŠANJE, datum prejema: 21.11.2019, 13.04
Ali je pri seštevanju referenc mišljeno, da lahko eno izgradnjo izkažemo z več referencami različnih naročnikov?
ODGOVOR: Da.Datum objave: 22.11.2019   11:18
8. VPRAŠANJE
Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje dela zakona o javnih naročilih, ki se nanaša na samodejno izločanje podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje iz postopkov javnih naročil.
Podjetja z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje bodo tako lahko do končne odločitve ustavnega sodišča naročniku predložila dokaze, da so sprejela zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažejo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ali moramo že v fazi ponudbe predložiti kakšna dokazila?

ODGOVOR
Ponudnik mora ponudbeni dokumentaciji predložiti ustrezna dokazila kot izhaja iz sklepa ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019.Datum objave: 22.11.2019   11:54
Zadeva: 5 Odgovor

Po javnem razpisu št. JPE-SIR-281/19 Gradbena dela po dveh sklopih, smo prejeli naslednja vprašanja, na katera vam v nadaljevanju posredujemo odgovore:

9. VPRAŠANJE, Datum prejema: 22. 11. 2019, 10.43
Na referenčnem objektu smo nastopali kot podizvajalec. Katero številko pogodbe navedemo na referenco. Št. pogodbe med naročnikom in investitorjem ali med podizvajalcem in naročnikom?
ODGOVOR:
Obe številki oz. s potrdili morate dokazati »verigo« med vami in investitorjem referenčnega objekta.

10. VPRAŠANJE, Datum prejema: 22. 11. 2019, 10.57
V sklopu 1B in 1C nikjer ni postavke za obdelavo stika med starim in novim asfaltom ker za to vrsto cestišča obdelava predvidevamo
Popis 1B obsega sočasno gradnjo z Elektro in VOKA, zato bo asfalt na celotnem cestišču odstranjen in položen na novo. Zato ni predvideno stikovanje med starim in novim asfaltom.
Popis 1C nima asfaltiranih površin, zato obdelava stika starih in novih asfaltov ni predvidena. Prosim vas za dopolnitev popisa del.
ODGOVOR:
V sklopu 1 A (S-2934, S2936, S-2939, S-2949) sta odvoz in stroški odlaganja na deponiji upoštevana v postavki izkop
Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m
z direktnim nakladanjem na kamion.
a) strojni izkop
b) ročni izkop
Datum objave: 22.11.2019   12:12
Zadeva: 6 Popravek

Po javnem razpisu št. JPE-SIR-281/19 Gradbena dela po dveh sklopih, smo prejeli naslednja vprašanja, na katera vam v nadaljevanju posredujemo odgovore:
V nadaljevanju objavljamo popravek vprašanja in odgovora št. 10:

10. VPRAŠANJE, Datum prejema: 22. 11. 2019, 10.57
V sklopu 1 A (S-2934, S2936, S-2939, S-2949) manjka postavka "Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino". V ostalih sklopih 1B, 1C.. 2 je ta postavka navedena.
v sklopu 1B in 1C nikjer ne zasledim postavke za obdelavo stika med starim in novim asfaltom?
Prosim vas za dopolnitev popisa del.

ODGOVOR:
V sklopu 1 A (S-2934, S2936, S-2939, S-2949) sta odvoz in stroški odlaganja na deponiji upoštevana v postavki izkop
Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m
z direktnim nakladanjem na kamion.
a) strojni izkop
b) ročni izkop
V sklopu 1B in 1C nikjer ni postavke za obdelavo stika med starim in novim asfaltom ker za to vrsto cestišča obdelava predvidevamo
Popis 1B obsega sočasno gradnjo z Elektro in VOKA, zato bo asfalt na celotnem cestišču odstranjen in položen na novo. Zato ni predvideno stikovanje med starim in novim asfaltom.
Popis 1C nima asfaltiranih površin, zato obdelava stika starih in novih asfaltov ni predvidena.

Predhodno objavljeno 10. vprašanje in odgovor v dokumentu 5 Odgovor upoštevajte kot brezpredmetno.Datum objave: 22.11.2019   13:28
11. VPRAŠANJE
Spoštovani,
SKLOP 1 C post 10 "Zaščitni jašek iz rebraste PE cevi Dobava materiala in izdelava jaška iz rebraste PE cevi fi 100 cm, globine do 3,0 m, vključno s postavitvijo na AB podložno ploščo. Skupaj z LTŽ 100 cm povoznim pokrovom nosilnosti 25 ton. Pokrov na jašku mora biti poln (brez rež po obodu)."
Ali je potreben pokrov fi 100cm ? Ali lahko ponudimo LTŽ pokrov fi 60 cm ali 60/60cm.

Hvala.

ODGOVOR
Pokrov mora biti 100 cm, kot je zahtevano v popisu.