Dosje javnega naročila 008072/2019
Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
Blago: Javno naročilo poimenovano z naslovom "Crossit Safer 2"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 51.800,00 EUR

JN008072/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.11.2019
JN008072/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2019
JN008072/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.01.2020
JN008072/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008072/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Irena Štokelj
javna.narocila@ajdovscina.si
+386 53659118
+386 53659133

Internetni naslovi
http://www.ajdovscina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14365
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo poimenovano z naslovom "Crossit Safer 2"
Referenčna številka dokumenta: 4301-30/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nadgradnja dveh vozil za izvedbo regijskih vaj za posredovanje, zaščito in reševanje ob potresu, z evakuacijo prebivalstva, ob požaru in prometnih nesrečah, ter dobava ostale potrebne opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Nakup opreme za izvedbo vaje tehničnega reševanja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup opreme za izvedbo vaje tehničnega reševanja ob naravnih in drugih nesrečah požar v naravnem okolju, ki zajema nakup ročnega orodja za gašenje začetih požarov, prenosnega hidravličnega orodja, motorne žage, detektorja plinov ter luči za razsvetljavo, vključno s prilagoditvijo vozila za prevoz opreme za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah požar v naravnem okolju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili veljavne zakonodaje in sklenjene pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Sklop 2: Nakup opreme za vzpostavitev štabnega mesta
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup opreme za vzpostavitev štabnega mesta, ki zajema nakup opreme vključno s prilagoditvijo štabnega vozila za posredovanje ob naravnih nesrečah - potres.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili veljavne zakonodaje in sklenjene pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.12.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.12.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.11.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.11.2019   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je potrebno za opremo za sklop 1 in 2 posebej vpisati ceno v tabelo, ali je dovolj skupna vrednost
vpisana v predračun?

V primeru, da moramo za vsako opremo posebej napisati ceno, vas prosimo, da na portal priložite
tabelo opreme v Excell. Prav tako vas prosimo, da celotno razpisno dokumentacijo objavite v Word
obliki.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Na spletni strani, kjer je na voljo Dokumentacija JN imate objavljane obrazce v Word obliki.
Naročnik ne razpolaga s tehnično specifikacijo v Excellovi datoteki.
Ponudnik mora ponudbi, poleg ostalih prilog, priložiti tudi podrobnejšo specifikacijo ponudbenega predračuna v katerem so posebej po postavkah prikazane cene za storitve/opremo modularne nadgradnje ter cene po posameznih postavkah dodatne opreme, skupaj z znamko in ponujenim modelom oziroma tipom, ki je v tehničnih specifikacijah opisana v tabelah. To podrobnejšo specifikacijo ponudbenega predračuna mora ponudnik sam izdelati.