Dosje javnega naročila 008096/2019
Naročnik: ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka
Storitve: Izvajanje računovodskih storitev za potrebe javnih zavodov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 115.200,39 EUR

JN008096/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.11.2019
JN008096/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN008096/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.01.2020
JN008096/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
JN008096/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008096/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1C
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Matjaž Bernik
poden@zsport-skloka.si
+386 45126500
+386 45157071

Internetni naslovi
http://www.zsport-skloka.si/

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA
Šolska ulica 6
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Matjaž Eržen
matjaz.erzen@knjiznica-skofjaloka.si
+386 45112505
+386 45112510

Internetni naslovi
http://www.knjiznica-skofjaloka.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zsport-skloka.si/sl/
ESPD: http://www.zsport-skloka.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14388
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje računovodskih storitev za potrebe javnih zavodov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje računovodskih storitev za potrebe javnih zavodov - Zavoda za šport Škofja Loka in Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje računovodskih storitev za potrebe Zavoda za šport Škofja Loka (ZŠ)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje računovodskih storitev za potrebe Zavoda za šport Škofja Loka (ZŠ) skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Možnost podaljšanja za dobo enega leta skladno z ZJN-3 in razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje računovodskih storitev za potrebe Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka (KIT)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje računovodskih storitev za potrebe Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka (KIT) skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Možnost podaljšanja za dobo enega leta skladno z ZJN-3 in razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.