Dosje javnega naročila 008184/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izdelava projektne dokumentacije in izvedba GOI del in opreme za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Križanke
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.896.405,11 EUR

JN008184/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.11.2019
JN008184/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2019
JN008184/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2020
JN008184/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN008184/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008184/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.09.2020
JN008184/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.03.2021
JN008184/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.07.2021
JN008184/2019-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.11.2021
JN008184/2019-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.03.2022
JN008184/2019-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.05.2022
JN008184/2019-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008184/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/333204/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Križanke_streha.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14427
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije in izvedba GOI del in opreme za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Križanke
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije in izvedba GOI del in opreme za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Križanke
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
71220000
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije in izvedba GOI del in opreme za postavitev samostojne strehe nad avditorijem Križanke. Podrobnejši opis je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 03.02.2020
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.11.2019   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko pogoje za sodelovanje pod točko 3. KADROVSKE ZMOGLJIVODTI izpolnjujemo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov (razen vodja del).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 02.12.2019   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Iz naše zavarovalnice so nam sporočili, da takega zavarovanja, kot izhaja iz PRILOGE 6-IZJAVA ZAVAROVALNICE ne morejo podpisati. Zavarovalnica je podala naslednje pripombe na zahteve iz razpisa:
1. Temeljna odbitna franšiza znaša 10% od izračunane zavarovalnine, vendar v absolutnem znesku ne manj kot 100,00 EUR in ne več kot 6.700,00 EUR, razen če je pri posamezni zaporedni številki določeno drugače. V primeru sklenitve zavarovanja s franšizami, razen pri zavarovanju potresa, zavarovalnica obravnava in obračuna vse zavarovalne zahtevke ter izplača odškodnino in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize. Zavarovanje je lahko sklenjeno z letnim agregatom v višini en kratnika zavarovalne vsote, razen če je pri posamezni zaporedni številki določeno drugače.
Komentar zavarovalnice: Inštitut delovanja franšize je v zavarovalništvu in tudi na splošno poznan. Vsakršno odstopanje od njega je za zavarovalnico nesprejemljivo oz. takšno izvajanje pomeni, da bo moral zavarovalec dati zavarovalnici določene garancije, za morebitno poplačilo franšize. Za zavarovalnico to določilo ni sprejemljivo.
2. V skladu z določili Gradbenega zakona (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je pod zap. št. 4 v zavarovalno kritje vključena odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku/investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in tudi odgovornost za škode, v skladu z 15. členom ZAID, ki izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja (projektiranje in gradbeni nadzora) ter odgovornega vodja del in odgovornega vodja posameznih del ter so posledica strokovne napake z dovoljenim podlimitom zavarovalnega kritja v višini 50.000 EUR. Prav tako so v zavarovalno kritje vključene čiste premoženjske škode z zavarovalno vsoto v višini najmanj 50.000 EUR (dovoljen podlimit).
Komentar zavarovalnice: Po gradbenem zavarovanju ni poznano, da je poleg zavarovanja odgovornosti izvajalca gradbenih del po GZ zavarovana tudi odgovornosti arhitektov in inženirjev po ZAID. Krijte po ZAIDu se sklene posebej in ne v sklopu gradbenega zavarovanja o čemer nakazuje tudi spodnja alineja (zavarovanje poklicne odgovornosti). Za zavarovalnico to določilo ni sprejemljivo.
3. Če je pod zap. št. 4 določen dovoljen podlimit zavarovalnega kritja v višini 50.000 EUR ali zavarovalna vsota 50.000 EUR za zavarovanje poklicne odgovornosti za opravljanje strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja (projektiranje in gradbeni nadzora) ter odgovornega vodja del in odgovornega vodja posameznih del, pa mora biti še dodatno sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti za excess zavarovalno kritje z zavarovalno vsoto 1 mio EUR in odbitno franšizo 50.000 EUR.
Komentar zavarovalnice: Enak komentar kot zgoraj. Za zavarovalnico to določilo ni sprejemljivo.
4. Pod zap. št. 6 so vključene tudi obstoječe stvari in objekti, na katerih se izvajajo dograditve, nadgradnje, popravila ali adaptacije.
Komentar zavarovalnice: Zavarovalno kritje za sosednji objekti ali stvari, ki se držijo objekta v gradnji/montaži ali pa je v bližini oziroma je od njega oddaljen 10m ali manj je podano samo v primeru, če so v lasti, skrbi, v varstvu ali pod nadzorom naročnika ali izvajalca del.
5. Sprožilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem členu mora biti nastanek škodnega dogodka (ne velja claims made način).
6. Izvajalec mora imeti ves čas do dneva izročitve del naročniku sklenjeno tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču, najmanj v višini 100% povišane zavarovalne vsote, ki jo določa veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.
Komentar zavarovalnice: To določilo ni predmet gradbenega zavarovanja. Ta izjava zavezuje naročnika in ne zavarovalnice, zato v okviru izjave za gradbeno zavarovanje ni sprejemljiva.
7. V vsa zgoraj navedena zavarovanja morajo biti vključeni tudi vsakokratni podizvajalci ter osebe, ki izvajajo dela pri izvajalcu ali pa mora za njih izvajalec predložiti zavarovalne police z enakim zavarovalnim kritjem.
8. V zavarovalno kritje je vključena odgovornost za škodo iz nevarnostnih virov, za katere veljavni premijski sistemi in pogoji zavarovalnice določajo posebno premijo ali doplačilo k premiji in so v povezavi z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila oziroma zahtevanim zavarovalnim kritjem.
Komentar zavarovalnice: Kakšno zvezo ima to določilo z izjavo o sklenitvi gradbenega zavarovanja?
9. Prav tako mora imeti izvajalec ves čas trajanja te pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. "
Komentar zavarovalnice: Ta izjava zavezuje naročnika in ne zavarovalnice, zato v okviru izjave za gradbeno zavarovanje ni sprejemljiva.
Lepo prosimo za proučitev in odgovor

ODGOVOR
Posredujemo odgovore glede zavarovanja:

1. Temeljna odbitna franšiza znaša 10% od izračunane zavarovalnine, vendar v absolutnem znesku ne manj kot 100,00 EUR in ne več kot 6.700,00 EUR, razen če je pri posamezni zaporedni številki določeno drugače. V primeru sklenitve zavarovanja s franšizami, razen pri zavarovanju potresa, zavarovalnica obravnava in obračuna vse zavarovalne zahtevke ter izplača odškodnino in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize. Zavarovanje je lahko sklenjeno z letnim agregatom v višini en kratnika zavarovalne vsote, razen če je pri posamezni zaporedni številki določeno drugače.
Komentar zavarovalnice: Inštitut delovanja franšize je v zavarovalništvu in tudi na splošno poznan. Vsakršno odstopanje od njega je za zavarovalnico nesprejemljivo oz. takšno izvajanje pomeni, da bo moral zavarovalec dati zavarovalnici določene garancije, za morebitno poplačilo franšize. Za zavarovalnico to določilo ni sprejemljivo.
Odgovor:
Strinjamo se z vašo navedbo glede uporabe samopridržajev (franšiz) v praksi, toda ob tem pa je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.) ne predvideva samopridržajev (odbitne franšize), pač pa le predpisujeta minimalno zavarovalno vsoto. V primeru sklenitve zakonsko določenega zavarovanja in uporabo samopridržajev (franšiz), razen pri zavarovanju potresa, pa mora imeti ponudnik sklenjeno zavarovanje na način, da zavarovalnica obravnava in obračuna vse zavarovalne zahtevke ter izplača odškodnino in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize.

2. V skladu z določili Gradbenega zakona (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je pod zap. št. 4 v zavarovalno kritje vključena odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku/investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in tudi odgovornost za škode, v skladu z 15. členom ZAID, ki izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja (projektiranje in gradbeni nadzora) ter odgovornega vodja del in odgovornega vodja posameznih del ter so posledica strokovne napake z dovoljenim podlimitom zavarovalnega kritja v višini 50.000 EUR. Prav tako so v zavarovalno kritje vključene čiste premoženjske škode z zavarovalno vsoto v višini najmanj 50.000 EUR (dovoljen podlimit).
Komentar zavarovalnice: Po gradbenem zavarovanju ni poznano, da je poleg zavarovanja odgovornosti izvajalca gradbenih del po GZ zavarovana tudi odgovornosti arhitektov in inženirjev po ZAID. Krijte po ZAIDu se sklene posebej in ne v sklopu gradbenega zavarovanja o čemer nakazuje tudi spodnja alineja (zavarovanje poklicne odgovornosti). Za zavarovalnico to določilo ni sprejemljivo.
Odgovor:
Vsekakor se lahko sklene zavarovanje v skladu z GZ in 15. členom ZAID s samostojno zavarovalno polico in ne v okviru gradbenega zavarovanja.

3. Če je pod zap. št. 4 določen dovoljen podlimit zavarovalnega kritja v višini 50.000 EUR ali zavarovalna vsota 50.000 EUR za zavarovanje poklicne odgovornosti za opravljanje strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja (projektiranje in gradbeni nadzora) ter odgovornega vodja del in odgovornega vodja posameznih del, pa mora biti še dodatno sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti za excess zavarovalno kritje z zavarovalno vsoto 1 mio EUR in odbitno franšizo 50.000 EUR.
Komentar zavarovalnice: Enak komentar kot zgoraj. Za zavarovalnico to določilo ni sprejemljivo.
Odgovor:
Vsekakor se lahko sklene zavarovanje v skladu z GZ in 15. členom ZAID s samostojno zavarovalno polico in ne v okviru gradbenega zavarovanja. Naročnik pa je dopustil možnost ponudniku, da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti za opravljanje strokovnega poklica pooblaščenega in nadzornega inženirja (projektiranje in gradbeni nadzora) ter odgovornega vodja del in odgovornega vodja posameznih del še z dodatno sklenjenim zavarovanjem poklicne odgovornosti za excess zavarovalno kritje ob upoštevanju vključitve vseh nevarnosti, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti z upoštevanjem pravil stroke pri predmetnem projektu in to z ustreznim načinom zavarovanja in z ustreznimi zavarovalnimi vsotami, vendar najmanj z zavarovalno vsoto 1 mio EUR in odbitno franšizo 50.000 EUR.

4. Pod zap. št. 6 so vključene tudi obstoječe stvari in objekti, na katerih se izvajajo dograditve, nadgradnje, popravila ali adaptacije.
Komentar zavarovalnice: Zavarovalno kritje za sosednji objekti ali stvari, ki se držijo objekta v gradnji/montaži ali pa je v bližini oziroma je od njega oddaljen 10m ali manj je podano samo v primeru, če so v lasti, skrbi, v varstvu ali pod nadzorom naročnika ali izvajalca del.
Odgovor:
Potrjujemo, da so sosednji objekti ali stvari, ki se držijo objekta v gradnji/montaži ali pa je v bližini oziroma je od njega oddaljen 10m ali manj v lasti, skrbi, v varstvu ali pod nadzorom naročnika.

5. Sprožilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem členu mora biti nastanek škodnega dogodka (ne velja claims made način).

6. Izvajalec mora imeti ves čas do dneva izročitve del naročniku sklenjeno tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču, najmanj v višini 100% povišane zavarovalne vsote, ki jo določa veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.
Komentar zavarovalnice: To določilo ni predmet gradbenega zavarovanja. Ta izjava zavezuje naročnika in ne zavarovalnice, zato v okviru izjave za gradbeno zavarovanje ni sprejemljiva.
Odgovor:
Kot je navedeno mora imeti izvajalec sklenjeno tudi zadevno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ni določeno, da v okviru gradbenega zavarovanja. Torej v kolikor to ni sklenjeno v okviru iste zavarovalnice lahko na zadevni izjavi zavarovalnica prečrta to določilo (z parafo in žigom) in zavarovalnica, ki ima oziroma bo sklenila zadevno zavarovanje avtomobilske odgovornosti poda ločeno izjavo.

7. V vsa zgoraj navedena zavarovanja morajo biti vključeni tudi vsakokratni podizvajalci ter osebe, ki izvajajo dela pri izvajalcu ali pa mora za njih izvajalec predložiti zavarovalne police z enakim zavarovalnim kritjem.

8. V zavarovalno kritje je vključena odgovornost za škodo iz nevarnostnih virov, za katere veljavni premijski sistemi in pogoji zavarovalnice določajo posebno premijo ali doplačilo k premiji in so v povezavi z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila oziroma zahtevanim zavarovalnim kritjem.
Komentar zavarovalnice: Kakšno zvezo ima to določilo z izjavo o sklenitvi gradbenega zavarovanja?
Odgovor:
Kot je navedeno mora imeti izvajalec vključeno tudi zadevno zavarovalno kritje in ni določeno, da v okviru gradbenega zavarovanja. V kolikor ponudnik ne bo sklenil pri isti zavarovalnici tudi vsakokratnega podizvajalca pa lahko zanje predloži ločene izjave zavarovalnice.

9. Prav tako mora imeti izvajalec ves čas trajanja te pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. "
Komentar zavarovalnice: Ta izjava zavezuje naročnika in ne zavarovalnice, zato v okviru izjave za gradbeno zavarovanje ni sprejemljiva.
Odgovor:
Kot je navedeno mora imeti izvajalec ves čas trajanja pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, kar seveda je obveznost izvajalca z izjavo zavarovalnice pa se zavarovalnica zavezuje z njim skleniti zakonsko določena zavarovanja.