Dosje javnega naročila 008210/2019
Naročnik: CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana
Storitve: Tiskarske storitve 2020-2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008210/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.11.2019
JN008210/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008210/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes
Ob železnici 30A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Kos
irena.kos@cmepius.si
+386 16209472
+386 16209451

Internetni naslovi
http://www.cmepius.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cmepius.si/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14494
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskarske storitve 2020-2022
Referenčna številka dokumenta: C-044-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve tiskanja publikacij in drugega informacijskega gradiva.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve tiskanja publikacij in drugega informacijskega gradiva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložba je delno financirana iz sredstev državnega proračuna, iz sredstev programa Erasmus+ in nasledniki, Norveškega in EGP finančnega mehanizma in drugih programov ter projektov iz evropskih in drugih sredstev.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.12.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.12.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.11.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.11.2019   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji navajate, da mora ponudnik dokazati, da je v zadnjih treh (3) letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedel vsaj pet (5) primerljivih del, ki so po naravi in pogojih podobni razpisanim. Za obdobje treh (3) let se šteje obdobje treh (3) let od meseca objave obvestila o javnem naročilu.

Ali zadostuje, da so dela kot storitve po pogodbi opravljene v okviru in ZNOTRAJ tega triletnega obdobja ali mora biti izkazano, da so se storitve opravljale CELOTNO triletno obdobje ?

Predlagamo, da dopolnite Obrazec št. 10: IZJAVA ponudnika in seznam ponudnika o istovrstnih storitvah in Obrazec št. 11: POTRDILO KONČNEGA NAROČNIKA tako, da se bo lahko dopisalo obdobje opravljenih storitev. Z izključno navedbo datuma sklenitve pogodbe le ta podatek še ne izkazuje obdobja opravljenih storitev, pogodbe so lahko namreč tudi več ali manj kot tri-letne, storitve pa so opravljene po pogodbi v obdobju, ki je v razpisni dokumentaciji zahtevano kot pogoj.

ODGOVOR

Storitve, ki jih ponudnik navaja kot reference v obrazcu 10, morajo biti opravljene v okviru znotraj triletnega obdobja.