Dosje javnega naročila 003895/2019
Naročnik: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Blago: Dobava gojišč
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.000.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003895/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003895/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN003895/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.11.2019
JN003895/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003895/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 230-564135

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
SI0
Maribor
Slovenija
Miro Ogrizek
miro.ogrizek@nlzoh.si
+386 24500274
+386 24500225

Internetni naslovi
http://www.nlzoh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava gojišč
Referenčna številka dokumenta: 08-OMP150519-02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava gojišč
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 6.000.000,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1 Gojišča vezana na validirane oz. akreditirane metode
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33694000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V ta sklop sodijo artikli za katere je zahtevan proizvajalec, ki je naveden v dokumentaciji. Za te artikle naročnik ne dopušča ponudb alternative, saj so vezani na obstoječe validirane oz. akreditirane metode. Artikel je v delo laboratorija vpeljan z obširnim testiranjem v laboratoriju, kar nam zagotavlja visoko kakovost opravljenih analiz. Sprememba v artiklih bi pomenila nepotrebno in znatno povečanje stroškov ter dodatnega testiranja, ki z vidika naročnika ni ekonomično in rentabilno. S tem zagotavljamo sledljivost, primerljivost izvedenih analiz in izpolnjevanje zahtev vpeljanega sistema kakovosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«,
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2 Ostala gojišča
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
33694000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V ta sklop sodijo artikli, kjer omogočamo ponudbo enakovrednega proizvoda drugega proizvajalca. Za enakovreden proizvod drugega proizvajalca šteje proizvod z enako sestavo ter enako rastnostjo/selektivnostjo gojišča kot proizvod zahtevan v dokumentaciji. Ob ponudbi je potrebno priložiti dokumentacijo o sestavi gojišča ter primer analiznega certifikata gojišča za vsaj 2 različna lota gojišča. Ponudnik mora pred odločitvijo naročniku omogočiti preverjanje ustreznosti gojišča (priprava, rastnost). V ta namen mora ponudnik na poziv naročnika poslati brezplačen vzorec gojišča. O ustreznosti artikla odloča naročnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«,
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003895/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 110-267702
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Sklop 1 Gojišča vezana na validirane oz. akreditirane metode

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 11
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 12

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Noack & Co GmbH
Auhofstraße 190
1130
AT
Wien
Avstrija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.I.A., trgovina in posredništvo d.o.o. Murska Sobota
Gorička ulica 8
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o.
Dolinškova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
AdvaMed, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, d.o.o.
Vodovodna cesta 99
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150
AT
Wien
Avstrija

Ne
MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o.
Perovo 30
1241
SI
Kamnik
Slovenija

Da
BIOSPECTRA, posredništvo pri prodaji medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Industrijska cesta 5B
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
MARITIM Zastopanje, trgovina in svetovanje d.o.o. Ljubljana
Tacenska cesta 20
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5.000.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.000.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Sklop 2 Ostala gojišča

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.08.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 11
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 12

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Noack & Co GmbH
Auhofstraße 190
1130
AT
Wien
Avstrija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.I.A., trgovina in posredništvo d.o.o. Murska Sobota
Gorička ulica 8
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o.
Dolinškova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
AdvaMed, prodaja medicinskih pripomočkov na debelo, d.o.o.
Vodovodna cesta 99
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150
AT
Wien
Avstrija

Ne
MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o.
Perovo 30
1241
SI
Kamnik
Slovenija

Da
BIOSPECTRA, posredništvo pri prodaji medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Industrijska cesta 5B
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
MARITIM Zastopanje, trgovina in svetovanje d.o.o. Ljubljana
Tacenska cesta 20
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.000.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.000.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.11.2019