Dosje javnega naročila 008315/2019
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Varilske storitve
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 746.078,80 EUR

JN008315/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
JN008315/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2020
JN008315/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2020
JN008315/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.03.2020
JN008315/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008315/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 231-567756
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si/si/
http://www.te-sostanj.si/si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/333757/Varilske_storitve.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14552
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varilske storitve
Referenčna številka dokumenta: 40 01-924/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varilske storitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Varilske storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.01.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2020   09:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav (1. faza postopka) bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 09.01.2020 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.11.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2019   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. Lahko ponudnik referenčne pogoje izpolnjuje s podizvajalcem?
2. Prosimo naročnika, da potrdi, da so lahko tehnična dokazila v tujem jeziku.

Lep pozdrav

ODGOVOR
1. Ponudnik lahko izpolnjuje referenčne pogoje s podizvajalcem, pod pogojem, da bo podizvajalec dejansko opravljal storitve za katere podaja reference.
2. Tehnična dokazila so lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku. V kolikor bodo tehnična dokazila v drugem jeziku kot ga dopušča naročnik, mora ponudnik zagotoviti prevod v enega od dovoljenih jezikov (slovenščino, nemščino, angleščino).

Lep pozdrav.Datum objave: 17.12.2019   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na navedbo v razpisni dokumentaciji, da zavarovalnica izjavlja, da bo v primeru izbranega ponudnika izdala zavarovalno polico za pokritje VSEH rizikov, povezanih z izvedbo del po pogodbi po splošnih načelih odškodninskega prava, opozarjamo naročnika, da zavarovalnica ne more izdati takšne zavarovalne police za kritje VSEH rizikov, sa je to v nasprotju s principi, ki veljajo v zavarovalništvu.

Prosimo naročnika, da ustrezno spremeni vzorec izjave zavarovalnice.

S spoštovanjem,

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik redno uporablja predmetni obrazec izjave zavarovalnice o izdaji zavarovalne police. Iz vsebine vzorca jasno izhaja, da je riziko povezan z izvedbo storitev po okvirnem sporazumu ter limitiran na 250.000,00 EUR.

Naročnik obrazca ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!