Dosje javnega naročila 008253/2019
Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
Gradnje: Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 256.998,66 EUR

JN008253/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.11.2019
JN008253/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.01.2020
JN008253/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.02.2020
JN008253/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2020
JN008253/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.02.2020
JN008253/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.05.2020
JN008253/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008253/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Irena Štokelj
javna.narocila@ajdovscina.si
+386 53659118
+386 53659133

Internetni naslovi
http://www.ajdovscina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14555
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu
Referenčna številka dokumenta: 4301-27/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223800
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izgradnja dveh nadstreškov ter treh kovinskih latnikov na Lavričevem trgu v Ajdovščini.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Nadstreški
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izgradnja dveh nadstreškov na Lavričevem trgu v Ajdovščini.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo in določili sklenjene pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Latniki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izgradnja treh kovinskih latnikov na Lavričevem trgu v Ajdovščini.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo in določili sklenjene pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.12.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.11.2019   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za odgovor zakaj je primarna JK konstrukcija razvrščena v izvedbeni razred EXC3.
mislim da zadostuje tudi izvedbeni razred EXC2.

Prosim za odgovor oziroma popravek.

LP,

ODGOVOR
Odgovor projektanta:
Izvedbeni razred latnikov je bil določen kot EXC3 zaradi zahtevnosti konstrukcije (prostostoječa konstrukcija na treh podporah)
in zaradi zahtevnosti izvedbe detajlov konstrukcije (spoji stebrov in zgornjega dela latnika, sidranje stebrov, varjenje).
Prostor pod latniki je del javnih površin, kjer je pričakovana večja frekvenca uporabe in zadrževanja uporabnikov.
Izvedbeni razred nadstrešnic je lahko EXC2 saj sta konstrukciji obeh manj zahtevne kot pri latnikih.
Poleg podpor imata obe nadstrešnici predvideno tudi sidranje v objekt.

Datum objave: 04.12.2019   11:15
VPRAŠANJE
Vprašanje?

V popisu je določena dimenzija lamel bioklimatske pergole na 31cm.
Ali lahko ponudimo tudi lamele drugih dimenzija.
Prosim za odgovor.

ODGOVOR
Lamele ne smejo biti višje kot 31 cm, lahko so nižje, vendar morajo ohranjati lastnosti, podane v projektu.Datum objave: 04.12.2019   11:16
VPRAŠANJE
Pozdrav!

Naročnik izdelave nadstreškov ima dovoljenje lastnikov stavb, da lahko sidra nadstreške v stavbe, ki niso last naročnika? Lastniki stavb se strinjajo z izvedbo kot v projektu?

Hvala za informacijo

ODGOVOR


Naročnik ima vsa potrebna soglasja.

Datum objave: 04.12.2019   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Na latnikih je predvidena vinska trta, ki za dobro rast potrebuje ustrezne pogoje in negovanje med drugim tudi škropljenje. Latniki so cinkani in barvani. Kako se bo obravnavala morebitna poškodba če bo škropilno sredstvo poškodovalo ali pa kako drugače reagiralo z barvo?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Izbrana bo vinska trta, ki jo ne bo potrebno škropiti.


Datum objave: 04.12.2019   11:22
VPRAŠANJE
Glede na zahtevne vremenske zahteve in pogoje na katerih sta postavljeni nadstrešnici naročnika vprašujemo ali je bil za nadstrešnice izveden statični izračun?
Gre za ključno vprašanje glede trajnosti teh konstrukcij....

ODGOVOR


Za latnike in nadstreške bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbrani izvajalec pa bo moral po končanih delih pridobiti uporabno dovoljenje.
Vsi statični izračuni bodo izbranemu izvajalcu predani ob uvedbi v delo.

Datum objave: 04.12.2019   11:23
VPRAŠANJE
Naročnika vprašujemo, kako je predvideno škropljenje trt, ki bodo posajene ob latniku?
Kot je znano, škropiva poškodujejo cink ter barvo, ki bo ščitila jekleno konstrukcijo.

Glede na to, da moramo dati garancijo za izvedena dela, nam ni jasno kako se bo to upoštevalo. PO našem mnenju bi moralo biti jasno predpisano na kakšen način se bo trta škropila, da ne bo prišlo do poškodb na konstrukciji?

ODGOVOR

Na to vprašanje je bil odgovor že podan.


Datum objave: 05.12.2019   12:53
VPRAŠANJE
Ali prav beremo, da se jeklene konstrukcije zaščitijo s tehnološkem postopku suhega prašnega barvanja ali je mogoče dovoljen moker postopek?

ODGOVOR

Konstrukcije so mokro barvane.
Datum objave: 05.12.2019   12:54
VPRAŠANJE
Pozdrav!

Pri latnikih in nadstrešnicah glede protikorozijske zaščite je malo nejasnosti in sicer
V splošnem opisu piše za nadstreške točka 8 da morajo biti vsi elementi urbane opreme: Cinkani in nato barvani s tremi nanosi. Kaj se upošteva standard ISO EN 12944 za barvanje in ISO EN 1461 za cinkanje?

Pri latnikih je splošni opis isti kot pri nadstreških, vsota debelin pa ni prava (bi morala verjetno biti 200) standard PKZ bo verjetno isti ISO EN 12944, pri konstrukciji latnika pa v nato v točki 6.2. piše, da so prašno lakirani. Verjetno je lapsus, morajo biti mokro pobarvani?

Nadstrešnice in latniki so po cinkanju po standardu ISO EN 1461 in nato po barvanju po standardu ISO EN 12944 torej mokro pobarvane?ODGOVOR

Za barvanje se upošteva standard ISO EN 12944, za vroče cinkanje se upošteva standard ISO EN 1461.
Za latnike se upošteva premazni sistem za korozijsko kategorijo C5 sistem A7.11 (ISO EN 12944-5).
Za nadstrešnice se upošteva premazni sistem za korozijsko kategorijo C4 sistem A7.10 (ISO EN 12944-5).
Konstrukcije so mokro barvane.Datum objave: 05.12.2019   12:59
VPRAŠANJE
Naročnika vprašujemo kaj vse potrebuje izvajalec glede dokumentacije za premično vetrno zaščito (7 kril, dimenzij 77,5*315 cm, varnostno kaljeno steklo).
Ali je možno, da se uporabi krila dimenzij 77,5*300 cm, ker so sicer problem certifikati in ostala dokumentacija?
Ne najdemo izvajalca, ki nudi izvedbo kril dimenzij 77,5*315 cm kot izdelek, ki je certificiran.
Če ga poznate prosimo za objavo kdo to je.

ODGOVOR

Višina zasteklitve je 320 cm od nadstreška do tlakovanja.
Datum objave: 05.12.2019   13:00
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE?


Izdelava jeklene konstrukcije je predvidena iz ploščatega jekla dimenzije 300x100x15 kateri se skupaj zvarijo.
Ali lahko to spremenite in upoštevate standardne pravokotne cevi takšne ali približne dimenzije.
Prosim za odgovor.


LP

ODGOVOR

Jeklena konstrukcija se izvede iz jeklenih ploščatih profilov. Standardne pravokotne cevi niso ustrezne.
Datum objave: 05.12.2019   13:00
VPRAŠANJE
Ali prav beremo, da se jeklene konstrukcije zaščitijo s tehnološkem postopku suhega prašnega barvanja ali je mogoče dovoljen moker postopek?

ODGOVOR - DODATNO

Konstrukcije so mokro barvane.

Za barvanje se upošteva standard ISO EN 12944, za vroče cinkanje se upošteva standard ISO EN 1461.

Za latnike se upošteva premazni sistem za korozijsko kategorijo C5 sistem A7.11 (ISO EN 12944-5).

Za nadstrešnice se upošteva premazni sistem za korozijsko kategorijo C4 sistem A7.10 (ISO EN 12944-5).


Datum objave: 05.12.2019   13:02
VPRAŠANJE
Po popisu za nadstrešnico B52 so stekla troslojna in brez okvirja, po načrtu pa dvoslojna z okvirjem. Stekla brez okvirja niso primerna. Prosimo za pojasnilo in popravek.

ODGOVOR

Stekla so dvoslojna in brez okvirja. Steklo je pritrjeno na kovinsko konstrukcijo, mehansko s točkovnimi inox pritrdili.
Datum objave: 09.12.2019   08:25
VPRAŠANJE
Vprašanje?

Ali so gradbeni temelji za postavitev Nadstreškov že narejeni?

ODGOVOR

Temelji niso predmet javnega naročila. Za izgradnjo temeljev bo poskrbel
izvajalec, ki na Lavričevem trgu že izvaja zunanjo ureditev.


Datum objave: 09.12.2019   08:28
VPRAŠANJE
Vprašanje?

Ali je možen ogled lokacije?

ODGOVOR

Naročnik ne bo organiziral ogleda, lokacija pa je javno dostopna.


Datum objave: 10.12.2019   09:42
VPRAŠANJE
Ali velja referenca že je nekdo izdelal en posel v trikratni zahtevani kvadraturi? Torej en posel v tlorisni kvadraturi 135m2 ?

Pozdrav

ODGOVOR
Skladno z razpisno dokumentacijo je potrebno priložiti najmanj 3 referenčne posle, ki se nanaša na gradnjo jeklenih konstrukcij uvrščenih v izvedbeni razred najmanj ECX2, kovinske konstrukcije (nadstreški, latniki, objekti) površine vsaj 45 m2.

Objekt v tlorisni kvadraturi 135 m2 se bo štel kot 1 referenca.Datum objave: 10.12.2019   10:41
VPRAŠANJE
V navodilih za pripravo ponudbe na strani 11 je pod razdelkom pogoj za izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila vpisano, da mora imeti ponudnik v zadnjih 5 letih zaključene vsaj tri referenčne posle »najmanj 3 referenčne posle, ki se nanašajo na gradnjo jeklenih konstrukcij uvrščenih v izvedbeni razred najmanj EXC2, kovinske konstrukcije (nadstreški, latniki, objekti) površine vsaj 45 m2«
Glede na to, da imate v razpisu 2 sklopa (latnike in nadstreške) zakaj sprašujete referenco najmanj EXC2?
Ker sprašujete za referenco kovinske konstrukcije nas zanima, če izpolnjujejo referenco tudi razni premostitveni objekti, nosilne konstrukcije za opremoali drugi objekti istega ali višjega izvedbenega razreda? Ker po naše, če je nekdo v stanju izvesti podnožje stroja je v stanju izdelati tudi nadstrešek ali latnik. Ali se v primeru drugih kovinskih konstrukcij računa in upošteva tlorisna kvadratura?
Ali velja referenca, če ima ponudnik 1 referenčni posel in je velik merjeno v tlorisu 1012m2 ?


ODGOVOR
Izvedbeni razred latnikov je bil določen kot EXC3 zaradi zahtevnosti konstrukcije (prostostoječa konstrukcija na treh podporah)
in zaradi zahtevnosti izvedbe detajlov konstrukcije (spoji stebrov in zgornjega dela latnika, sidranje stebrov, varjenje).
Prostor pod latniki je del javnih površin, kjer je pričakovana večja frekvenca uporabe in zadrževanja uporabnikov.
Izvedbeni razred nadstrešnic je EXC2 saj sta konstrukciji obeh manj zahtevni kot pri latnikih.

Opisani premostitveni objekti zadostujejo zahtevam glede referenc, če so bilo v projektni dokumentaciji razvrščeni v
v izvedbeni razred najmanj ECX2.
Na ostala vprašanja glede referenc je že bilo odgovorjeno.
Datum objave: 10.12.2019   10:46
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE?

V popisu Latniki je navedena količina jeklene konstrukcije 10500kg.
Ali je to količina za posamezen sklop 10500kg x 3 sklopi = 31500kg?
Prosim za obrazložitev

ODGOVOR
Skladno z razpisno dokumentacijo ter popisom del gre za tri ločene latnike, vsak teže 10500 kg,
skupaj 31500 kg.Datum objave: 10.12.2019   10:52
VPRAŠANJE
Glede na govorice in pogovore z različnimi izvajalci slišimo, da so se načrti tekom javnega razpisa spremenili in se še spreminjajo ter krožijo različne variantne rešitve.
Lepo prosimo, da objavite končne načrte in popis del, da bodo imeli vsi ponudniki enaka izhodišča, sicer je razpis netransparenten!!

ODGOVOR


Naročnik je celotno dokumentacijo za izvedbo JN objavil na spletni strani Občine Ajdovščina,
v mapi ''Javno naročilo Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu.''Datum objave: 10.12.2019   13:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri referencah zahtevate enega naročnika za en zaključen sklop.
Ali lahko navedemo reference, katere smo izvajali za istega naročnika, ampak za različne objekte?ODGOVOR
DA.Datum objave: 11.12.2019   07:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Imamo naslednja vprašanja:
1. Predpisani material S235JR je gotovo primeren material za izdelavo konstrukcij na lokaciji Ajdovščina.
2. Ploščati materiali 300x15 in druge dimenzije so vroče valjani ali je mišljeno, da so ti profili hladno valjani- svetlo vlečeni? Pomembno je iz več vidikov. Prvi vidik je pomemben za naročnika. Svetlo vlečeno je za okoli 30% dražje kot hladno valjano in svetlo vlečeno je dobavljivo v zalo dolgem roku. Svetlo vlečeno ima relativno ostre robove, ki pa ne izpolnjujejo zahtev standarda ISO EN 12499, ki zahteva minimalne zaokrožitve zaradi oprijemljivosti protikorozijske zaščite. Zapisati kateri material naj se v ponudbi upošteva svetlo vlečen ali valjan vroče?
3. Ker je cena pri latniku na kos je važno sledeče:
Na risbi je, če si prav razlagamo (temnejše linije so letve, svetlejše so jeklene povezave) narisanih 98 kos letev akacije v popisu jih je pa 150 kos. Koliko letev je na posameznem latniku?
4. V popisu za latnik se obračunava cena na kos. V razdelku 6.2.popisa je zabeležena teža 10.600 kg. Kaj se bo obračunalo če bo teža latnika presegla 10.600 kg z vijaki, cinkom, vsemi ploščami za pritrditve?
5. V navodilu za pripravo ponudbe je zapisano, da uporabno dovoljenje pridobi izvajalec. Verjetno je mišljeno, da uporabno dovoljenje pridobi tisti, ki je pridobil gradbeno dovoljenje, torej naročnik? Izvajalec samo projektantom da podatke, kar jih rabijo za PID (projekt izvedenih del) ?
Hvala za odgovore


ODGOVOR

1. Predpisani material S235JR je gotovo primeren material za izdelavo konstrukcij na lokaciji Ajdovščina.

Za material jeklenih konstrukcij se upošteva jeklo z oznako S235J0.


2. Ploščati materiali 300x15 in druge dimenzije so vroče valjani ali je mišljeno, da so ti profili hladno valjani- svetlo vlečeni?

Pomembno je iz več vidikov. Prvi vidik je pomemben za naročnika. Svetlo vlečeno je za okoli 30% dražje kot hladno valjano in svetlo vlečeno je dobavljivo v zalo dolgem roku.

Svetlo vlečeno ima relativno ostre robove, ki pa ne izpolnjujejo zahtev standarda ISO EN 12499, ki zahteva minimalne zaokrožitve zaradi oprijemljivosti protikorozijske zaščite.

Zapisati kateri material naj se v ponudbi upošteva svetlo vlečen ali valjan vroče?

Upošteva se vroče valjan material.


3. Ker je cena pri latniku na kos je važno sledeče:
Na risbi je, če si prav razlagamo (temnejše linije so letve, svetlejše so jeklene povezave) narisanih 98 kos letev akacije v popisu jih je pa 150 kos. Koliko letev je na posameznem latniku?

Na posameznem latniku je 96 letev.


4. V popisu za latnik se obračunava cena na kos. V razdelku 6.2. popisa je zabeležena teža 10.600 kg. Kaj se bo obračunalo če bo teža latnika presegla 10.600 kg z vijaki, cinkom, vsemi ploščami za pritrditve?

Težo konstrukcije se določi na osnovi delavniških načrtov, ki jih izvajalec pošlje projektantu v pregled. Teža 10.600 kg je ocenjena teža jeklene konstrukcije latnika.

V ponudbi se latnik obračuna na kos. Vključiti je potrebno vijake in vse ostale elemente.

5. V navodilu za pripravo ponudbe je zapisano, da uporabno dovoljenje pridobi izvajalec. Verjetno je mišljeno, da uporabno dovoljenje pridobi tisti, ki je pridobil gradbeno dovoljenje, torej naročnik?
Skladno z razpisnimi pogoji mora uporabno dovoljenje pridobiti izvajalec. Za naročilo PI dokumentacije bo poskrbel naročnik, za ostalo dokumentacijo bo moral poskrbeti izvajalec.
Datum objave: 11.12.2019   07:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za reference ni predpisanega oziroma objavljenega nobenega obrazca. Katere dokumente je potrebno predložiti?


ODGOVOR
Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisni dokumentaciji v točki 2.4 - Pogoj: izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

Datum objave: 11.12.2019   07:31
VPRAŠANJE
Vprašanje?

V načrtih Nadstrešnic imate narisano pravokotno cev dimenzije 300/100/15, v popisih pa navajate da se stebri izdelajo iz ploščatega jekla 300/100/15.

Prosim za odgovor in obrazložitev?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Vprašanje1?

V popisu su predpisani vtopljeni imbus vijaki.
Ali so vtopljeni imbus vijaki ustrezni po standardu SIST EN 15048-1?
Prosim za odgovor.

Vprašanje2'
V popisu za nadstrešnico B52 je predvideno steklo 2x8mm ESG kvalitete.
Iz izkušenj vemo da je steklo z oznako TVG bolj primerno za strešne oziroma nadglavne izvedbe.
Prosim za odgovor?

ODGOVOR


Ves material mora biti skladen z zahtevami zakona o gradbenih proizvodih.
Za steklo nadstreška se upošteva kvaliteto po popisu.Datum objave: 11.12.2019   07:32
VPRAŠANJE
Vprašanje?

Ali se potem ploščato jeklo vari po celotni dolžini, ker v načrtih je videti, kot standardna pravokotna cev.
Prosim za bolj podrobno obrazložitev, koko ste si to zamislili?ODGOVOR
Ploščato jeklo se vari po celotni dolžini skladno s standardom EN 1993 Eurocod 3.Datum objave: 11.12.2019   11:41
VPRAŠANJE
Vprašanje: So to bistvene zahteve za bioklimatske lamelne pergole?


BIOKLIMATSKE LAMELNE PERGOLE
Med okvirje iz jeklenih škatlastih profilov so vgrajene bioklimatske lamelne pergole kot sledi:
Izdelava in montaža senčilne bioklimatske lamelne pergotende. Ostrešje sestavljeno iz gibljivih alu. ekstrudiranih lamel z dvojno steno. Gibljive lamele služijo za zaščito pred padavinami in soncem, z regulacijskimi lamelami pa je mogoče uravnavati mikroklimo, z oviranim ali neoviranim dviganjem toplega zraka. Pergole je mogoče modulno spajati v vodotesno celoto.
- Rotacija lamel je omogočeno v razponu 135°.
- Vodotesnost: sistem perimetralnih tesnil med lamelami, ter med lamelami in konstrukcijo. Poleg vodotesnosti se prepreči uhajanje toplega zraka iz nadkritega prostora.
- Konstrukcija je demontažna iz ekstrudiranega, prašno barvanega aluminija s komorno izvedbo profilov.
- Stranice višina 31 cm z integriranimi zbirniki in usmerniki za vodo.
- Odtoki za vodo so speljani v stebre nadstrešnice in od tam v sistem meteorne kanalizacije (po PZI načrtu).
- Lamele iz ekstrudiranega aluminija - komorne izvedbe (dvojna stena), medosna razdalja lamel 20 cm, debelina lamel 4,2 cm, opremljene z izolacijskim polnilom.
- Konstrukcija s Clase 3 teh. razreda odpornosti na veter po CE standardih.
- Atestirana fukcionalna nosilnost ostrešja je 50 kg/m2 pri dolžini lamel 4,5m, do dolžine 7,1m.
- Module se spajajo v vodotesno kompozicijo.

Mehanizem gibljive lamele ostrešja omogoča:
- Dvostranski nagib lamel v razponu 135°.
- Vodotesnost ostrešja med lamelami po obodu.
- Termo in zvočno izolacijo v lamelah.
- Pogoni: 2x linearni el. motorni pogon z upravljanjem preko prenosnega daljinskega upravljalca.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 11.12.2019   11:41
VPRAŠANJE
Vprašanje: So to bistvene zahteve za bioklimatske lamelne pergole?


BIOKLIMATSKE LAMELNE PERGOLE
Med okvirje iz jeklenih škatlastih profilov so vgrajene bioklimatske lamelne pergole kot sledi:
Izdelava in montaža senčilne bioklimatske lamelne pergotende. Ostrešje sestavljeno iz gibljivih alu. ekstrudiranih lamel z dvojno steno. Gibljive lamele služijo za zaščito pred padavinami in soncem, z regulacijskimi lamelami pa je mogoče uravnavati mikroklimo, z oviranim ali neoviranim dviganjem toplega zraka. Pergole je mogoče modulno spajati v vodotesno celoto.
- Rotacija lamel je omogočeno v razponu 135°.
- Vodotesnost: sistem perimetralnih tesnil med lamelami, ter med lamelami in konstrukcijo. Poleg vodotesnosti se prepreči uhajanje toplega zraka iz nadkritega prostora.
- Konstrukcija je demontažna iz ekstrudiranega, prašno barvanega aluminija s komorno izvedbo profilov.
- Stranice višina 31 cm z integriranimi zbirniki in usmerniki za vodo.
- Odtoki za vodo so speljani v stebre nadstrešnice in od tam v sistem meteorne kanalizacije (po PZI načrtu).
- Lamele iz ekstrudiranega aluminija - komorne izvedbe (dvojna stena), medosna razdalja lamel 20 cm, debelina lamel 4,2 cm, opremljene z izolacijskim polnilom.
- Konstrukcija s Clase 3 teh. razreda odpornosti na veter po CE standardih.
- Atestirana fukcionalna nosilnost ostrešja je 50 kg/m2 pri dolžini lamel 4,5m, do dolžine 7,1m.
- Module se spajajo v vodotesno kompozicijo.

Mehanizem gibljive lamele ostrešja omogoča:
- Dvostranski nagib lamel v razponu 135°.
- Vodotesnost ostrešja med lamelami po obodu.
- Termo in zvočno izolacijo v lamelah.
- Pogoni: 2x linearni el. motorni pogon z upravljanjem preko prenosnega daljinskega upravljalca.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
BIOKLIMATSKE LAMELNE PERGOLE
Pergole je mogoče modulno spajati v vodotesno celoto.
- Rotacija lamel je omogočeno v razponu 135°.
- Vodotesnost: sistem perimetralnih tesnil med lamelami, ter med lamelami in konstrukcijo. Poleg vodotesnosti se prepreči uhajanje toplega zraka iz nadkritega prostora.
- Konstrukcija je demontažna iz ekstrudiranega, prašno barvanega aluminija s komorno izvedbo profilov.
- Stranice višina 31 cm z integriranimi zbirniki in usmerniki za vodo.
- Odtoki za vodo so speljani v stebre nadstrešnice in od tam v sistem meteorne kanalizacije (po PZI načrtu).
- Lamele iz ekstrudiranega aluminija - komorne izvedbe (dvojna stena), medosna razdalja lamel 20 cm, debelina lamel 4,2 cm, opremljene z izolacijskim polnilom.
- Konstrukcija s Clase 3 teh. razreda odpornosti na veter po CE standardih.
- Atestirana fukcionalna nosilnost ostrešja je 50 kg/m2 pri dolžini lamel 4,5m, do dolžine 7,1m.
- Module se spajajo v vodotesno kompozicijo.

Mehanizem gibljive lamele ostrešja omogoča:
- Dvostranski nagib lamel v razponu 135°.
- Vodotesnost ostrešja med lamelami po obodu.
- Termo in zvočno izolacijo v lamelah.
- Pogoni: 2x linearni el. motorni pogon z upravljanjem preko prenosnega daljinskega upravljalca.


So to bistvene lastnosti lamelnih pergol?


ODGOVOR
Na to vprašanje je bil odgovor že podan.Datum objave: 11.12.2019   11:42
VPRAŠANJE
Vprašanje: So to bistvene zahteve za bioklimatske lamelne pergole?


BIOKLIMATSKE LAMELNE PERGOLE
Med okvirje iz jeklenih škatlastih profilov so vgrajene bioklimatske lamelne pergole kot sledi:
Izdelava in montaža senčilne bioklimatske lamelne pergotende. Ostrešje sestavljeno iz gibljivih alu. ekstrudiranih lamel z dvojno steno. Gibljive lamele služijo za zaščito pred padavinami in soncem, z regulacijskimi lamelami pa je mogoče uravnavati mikroklimo, z oviranim ali neoviranim dviganjem toplega zraka. Pergole je mogoče modulno spajati v vodotesno celoto.
- Rotacija lamel je omogočeno v razponu 135°.
- Vodotesnost: sistem perimetralnih tesnil med lamelami, ter med lamelami in konstrukcijo. Poleg vodotesnosti se prepreči uhajanje toplega zraka iz nadkritega prostora.
- Konstrukcija je demontažna iz ekstrudiranega, prašno barvanega aluminija s komorno izvedbo profilov.
- Stranice višina 31 cm z integriranimi zbirniki in usmerniki za vodo.
- Odtoki za vodo so speljani v stebre nadstrešnice in od tam v sistem meteorne kanalizacije (po PZI načrtu).
- Lamele iz ekstrudiranega aluminija - komorne izvedbe (dvojna stena), medosna razdalja lamel 20 cm, debelina lamel 4,2 cm, opremljene z izolacijskim polnilom.
- Konstrukcija s Clase 3 teh. razreda odpornosti na veter po CE standardih.
- Atestirana fukcionalna nosilnost ostrešja je 50 kg/m2 pri dolžini lamel 4,5m, do dolžine 7,1m.
- Module se spajajo v vodotesno kompozicijo.

Mehanizem gibljive lamele ostrešja omogoča:
- Dvostranski nagib lamel v razponu 135°.
- Vodotesnost ostrešja med lamelami po obodu.
- Termo in zvočno izolacijo v lamelah.
- Pogoni: 2x linearni el. motorni pogon z upravljanjem preko prenosnega daljinskega upravljalca.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
BIOKLIMATSKE LAMELNE PERGOLE
Pergole je mogoče modulno spajati v vodotesno celoto.
- Rotacija lamel je omogočeno v razponu 135°.
- Vodotesnost: sistem perimetralnih tesnil med lamelami, ter med lamelami in konstrukcijo. Poleg vodotesnosti se prepreči uhajanje toplega zraka iz nadkritega prostora.
- Konstrukcija je demontažna iz ekstrudiranega, prašno barvanega aluminija s komorno izvedbo profilov.
- Stranice višina 31 cm z integriranimi zbirniki in usmerniki za vodo.
- Odtoki za vodo so speljani v stebre nadstrešnice in od tam v sistem meteorne kanalizacije (po PZI načrtu).
- Lamele iz ekstrudiranega aluminija - komorne izvedbe (dvojna stena), medosna razdalja lamel 20 cm, debelina lamel 4,2 cm, opremljene z izolacijskim polnilom.
- Konstrukcija s Clase 3 teh. razreda odpornosti na veter po CE standardih.
- Atestirana fukcionalna nosilnost ostrešja je 50 kg/m2 pri dolžini lamel 4,5m, do dolžine 7,1m.
- Module se spajajo v vodotesno kompozicijo.

Mehanizem gibljive lamele ostrešja omogoča:
- Dvostranski nagib lamel v razponu 135°.
- Vodotesnost ostrešja med lamelami po obodu.
- Termo in zvočno izolacijo v lamelah.
- Pogoni: 2x linearni el. motorni pogon z upravljanjem preko prenosnega daljinskega upravljalca.


So to bistvene lastnosti lamelnih pergol?


ODGOVOR


VPRAŠANJE
BIOKLIMATSKE LAMELNE PERGOLE
- Rotacija lamel je omogočeno v razponu 135°.
- Vodotesnost: sistem perimetralnih tesnil med lamelami, ter med lamelami in konstrukcijo. Poleg vodotesnosti se prepreči uhajanje toplega zraka iz nadkritega prostora.
- Konstrukcija je demontažna iz ekstrudiranega, prašno barvanega aluminija s komorno izvedbo profilov.
- Stranice višina 31 cm z integriranimi zbirniki in usmerniki za vodo.
- Odtoki za vodo so speljani v stebre nadstrešnice in od tam v sistem meteorne kanalizacije (po PZI načrtu).
- Lamele iz ekstrudiranega aluminija - komorne izvedbe (dvojna stena), medosna razdalja lamel 20 cm, debelina lamel 4,2 cm, opremljene z izolacijskim polnilom.
- Konstrukcija s Clase 3 teh. razreda odpornosti na veter po CE standardih.
- Atestirana fukcionalna nosilnost ostrešja je 50 kg/m2 pri dolžini lamel 4,5m, do dolžine 7,1m.
- Module se spajajo v vodotesno kompozicijo.

Mehanizem gibljive lamele ostrešja omogoča:
- Dvostranski nagib lamel v razponu 135°.
- Vodotesnost ostrešja med lamelami po obodu.
- Termo in zvočno izolacijo v lamelah.
- Pogoni: 2x linearni el. motorni pogon z upravljanjem preko prenosnega daljinskega upravljalca.
So to bistvene zahteve lamelne pergole?

ODGOVOR
Na to vprašanje je bil odgovor že podan.Datum objave: 11.12.2019   11:45
VPRAŠANJE
Zanima nas ali so pri nadstreških in latnikih vari kontinuirani po celotni dolžini profila ali pa so vari lahko prekinjeni kot so pri nadstrešku, ki je na trgu pred lokalom že postavljen?

ODGOVOR


Ploščato jeklo se vari po celotni dolžini, skladno s standardom EN 1993 Eurocod 3.

Datum objave: 11.12.2019   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !
Vprašanja:
- Ali se morajo linije stebrov ujemati z linijami fug kamna-tlaka?
- Kakšen je vijačni material: inox ali navadno cinkan ali vroče cinkan?
- Kakšna je kvaliteta vijakov: 8.8 ali 10.9 ?
- Kakšne so dimenzije - debeline sten cevi pri nadstreških ?
- Se izvede ozemljitev latnikov in nadstreškov ?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR

- Ali se morajo linije stebrov ujemati z linijami fug kamna-tlaka?
Da.
- Kakšen je vijačni material: inox ali navadno cinkan ali vroče cinkan?
Inox.
- Kakšna je kvaliteta vijakov: 8.8 ali 10.9 ?
Zadostuje 8.8.
- Kakšne so dimenzije - debeline sten cevi pri nadstreških ?
15 mm.
- Se izvede ozemljitev latnikov in nadstreškov ?
Da. Ozemljila so na terenu že pripravljena.


Datum objave: 11.12.2019   11:51
VPRAŠANJE
Vprašanje?

Navedli ste da je izvedbeni razred za izdelavo Latnikov EXC3.

Obrazložitev:

EXC3 je zahtevan za konstrukcije hotelov z več nadstropij, večjih energetskih kompleksov, športnih stadionov.ne pa nadstrešnic

Prosim za odgovor?


ODGOVOR

Izvedbeni razred latnikov je ECX3 in sicer zaradi zahtevnosti konstrukcije (prostostoječa konstrukcija na treh podporah)
in zaradi zahtevnosti detajlov konstrukcije (spoji stebrov in zgornjega latnika, sidranje stebrov, varjenje).
Prostor pod latniki je del javnih površin, kjer je pričakovana večja frekvenca uporabe in zadrževanja uporabnikov.