Dosje javnega naročila 008303/2019
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: NAKUP PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008303/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.11.2019
JN008303/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008303/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14611
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
Referenčna številka dokumenta: NMV-26-2019-ČRPALKE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42122410
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33194000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP PERFUZORJEV, INFUZIJSKIH ČRPALK TER ORGANIZATORJEV S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2019   13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo , da popravite obrazca OBR-2 in OBR-4 ker se nanašata na predhodne razpise. Lep pozdrav!

ODGOVOR


Naročnik je na spletni strani, kjer se nahaja razpisna dokumentacija objavil popravka obrazcev 2 in 4.

Pri pripravi ponudbe prosim uporabite popravljena obrazca.

Hvala

Datum objave: 03.12.2019   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani


V POVZETEK PREDRAČUNA imate navedeno:

NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA SISTEM ANACONDA TER PLINSKEGA MONITORJA DRAGER VAMOS

Verjetno ste se zmotili? Boste popravili obrazec in objavili novega?

Hvala in lp


ODGOVOR

Naročnik je na spletni strani, kjer se nahaja razpisna dokumentacija objavil popravka obrazcev 2 in 4.

Pri pripravi ponudbe prosim uporabite popravljena obrazca.

Hvala


Datum objave: 06.12.2019   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji, str. 4, točka III zahteva, da v ponudbi priložimo tudi menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-8). Obrazec OBR-8 pa je namenjen zavarovanju za dobro izvedbo. V obrazcu 8 tudi piše, da menico izročamo za resnost ponudbe.
Naročnika prosimo za potrditev, da zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano in za popravek obrazca OBR-8.

2. Naročnik v razpisni dokumentaciji, str. 9, zahteva, da, v primeru nastopanja s podizvajalci, že v ponudbo predloži fotokopijo sklenjene podizvajalske pogodbe. Naročnika prosimo za spremembo, in sicer je praksa, da podizvajalsko pogodbo prilaga izbrani ponudnik, ob podpisu pogodbe.
Prosimo za spremembo, da podizvajalske pogodbe ne prilagamo v ponudbo.

Hvala za odgovora in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano in se ga ne prilaga.

2. Podizvajalska pogodba pri oddaji ponudbe ni potrebna. V primeru, da jo bo naročnik potreboval jo bo zahteval šele ob podpisu pogodbe.


Datum objave: 12.12.2019   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

PERFUZOR

1.
Pod strokovno zahtevo: »Možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje Glukoze v krvi)« zahteva različne načine delovanja.
Načini delovanja Ramp and Taper, Circadian, Multi dose, SGC, so načini ki so na voljo samo pri točno določenem proizvajalcu, s tem pa onemogočate prijavo drugih dobaviteljev črpalk.

Med drugimi profili terapije zahtevate tudi SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi).
EDINI proizvajalec infuzijskih črpalk, ki ima vgrajen ta modul je BBraun s črpalko Space. V zahtevi je program možno uporabljati le skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi, ki ni zahtevan v razpisu. Zaradi tega je zahteva po načinu SCG brezpredmetna in se v praksi ne uporablja.

V praksi se priporoča, da se črpalka uporablja za njeno namembnost, saj lahko pride do napake in s tem ogrožanje bolnika, prav tako se TIVA in TCI uporablja le v anesteziji in te funkcije niso potrebne za črpalke na oddelkih.

Vljudno vas prosimo, da omenjene načine odstranite iz strokovnih zahtev.
Hvala.

2.

Pri strokovni zahtevi: »Možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (g), miligram (mg), gram (g), mili
Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU),
mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, "g/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h,
mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h,
mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h«

Določene naštete možne enote, se v praksi nikoli ne uporabljajo in so pisane na perfuzor točno določenega proizvajalca.

Vam lahko ponudimo perfuzor, ki nudi naslednje možne enote: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, g/min, g/h, g/kg/min, g/kg/h,
mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min,
g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h,
U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/h, mL/kg/24h?

Hvala.

3.
Pod strokovno zahtevo »Možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHg«

Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki ima možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 900 mmHg.
V praksi se nastavitev okluzijskega pritiska uporablja med 50 mmHg in 250 mmHg oziroma nekje maksimalno do 500 mmHg.

Hvala.

4.

Pod strokovno zahtevo »Uporaba brizgalk od 2-60 ml (različnih proizvajalcev)«

Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki ponuja uporabo brizgalk večih različnih proizvajalcev v razponu 5 60 ml?
V praksi se uporabljajo brizge večjih volumnov.

Hvala.


5.
V strokovni zahtevi: »Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom«
Črpalka našega proizvajalca nudi pritrditev dveh enot na inf. stojalo, vendar je treba vsako črpalko priklopiti posebej, saj ima vsaka črpalka svoj napajalni port. Glede na to, da povprašujete tudi po organizatorjih - z uporabo organizatorja je možno polnjenje več enot z enim napajalnim kablom, zato vas vljudno prosimo, da vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom odstranite, ker gre dejansko samo za drugačen napajalni/električni kabel.

Hvala.


Za odgovore se vam lepo zahvaljujemo,
ODGOVOR
Spoštovani,

PERFUZOR

1.
Pod strokovno zahtevo: »Možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje Glukoze v krvi)« zahteva različne načine delovanja.
Načini delovanja Ramp and Taper, Circadian, Multi dose, SGC, so načini ki so na voljo samo pri točno določenem proizvajalcu, s tem pa onemogočate prijavo drugih dobaviteljev črpalk.

Med drugimi profili terapije zahtevate tudi SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi).
EDINI proizvajalec infuzijskih črpalk, ki ima vgrajen ta modul je BBraun s črpalko Space. V zahtevi je program možno uporabljati le skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi, ki ni zahtevan v razpisu. Zaradi tega je zahteva po načinu SCG brezpredmetna in se v praksi ne uporablja.

V praksi se priporoča, da se črpalka uporablja za njeno namembnost, saj lahko pride do napake in s tem ogrožanje bolnika, prav tako se TIVA in TCI uporablja le v anesteziji in te funkcije niso potrebne za črpalke na oddelkih.

Vljudno vas prosimo, da omenjene načine odstranite iz strokovnih zahtev.
Hvala.

ODGOVOR: Naročnik umika omenjene načine iz strokovnih zahtev.


2.

Pri strokovni zahtevi: »Možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (g), miligram (mg), gram (g), mili
Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU),
mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, "g/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h,
mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h,
mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h«

Določene naštete možne enote, se v praksi nikoli ne uporabljajo in so pisane na perfuzor točno določenega proizvajalca.

Vam lahko ponudimo perfuzor, ki nudi naslednje možne enote: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, g/min, g/h, g/kg/min, g/kg/h,
mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min,
g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h,
U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/h, mL/kg/24h?

Hvala.

Naročnik umika omenjene načine iz strokovnih zahtev.
3.
Pod strokovno zahtevo »Možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHg«

Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki ima možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 900 mmHg.
V praksi se nastavitev okluzijskega pritiska uporablja med 50 mmHg in 250 mmHg oziroma nekje maksimalno do 500 mmHg.

Hvala.

ODGOVOR:DA, Lahko ponudite možnost nastavitve pritiska od 0 do 900 mmHg.

4.

Pod strokovno zahtevo »Uporaba brizgalk od 2-60 ml (različnih proizvajalcev)«

Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki ponuja uporabo brizgalk večih različnih proizvajalcev v razponu 5 60 ml?
V praksi se uporabljajo brizge večjih volumnov.

Hvala.

ODGOVOR:
DA, Lahko ponudite brizgalke v razponu 5 do 60 ml.


5.
V strokovni zahtevi: »Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom«
Črpalka našega proizvajalca nudi pritrditev dveh enot na inf. stojalo, vendar je treba vsako črpalko priklopiti posebej, saj ima vsaka črpalka svoj napajalni port. Glede na to, da povprašujete tudi po organizatorjih - z uporabo organizatorja je možno polnjenje več enot z enim napajalnim kablom, zato vas vljudno prosimo, da vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom odstranite, ker gre dejansko samo za drugačen napajalni/električni kabel.

Hvala.


Za odgovore se vam lepo zahvaljujemo,

ODGOVOR:
Naročnik umika omenjene načine iz strokovnih zahtev.
Datum objave: 12.12.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

INFUSOMAT volumska črpalka

1.
Strokovna zahteva, ki se glasi: »Kapljični senzor, ki deluje v celotnem obsegu pretokov«
Enokanalna infuzijska črpalka, ki jo želimo ponuditi ob uporabi senzorja za štetje kapljic nudi
uporabo hitrosti pretoka do 1100 ml/h, max. hitrost pretoka brez uporabe senzorja za štetje
kapljic pa je celo 1500 ml/h, kar je več kot nudijo ostali proizvajalci, ki se uporabljajo v vaši
bolnišnici ( to je le do 1200ml/h).
Enokanalna infuzijska črpalka našega proizvajalca nudi možnost izbire uporabe senzorja za
štetje kapljic ali možnost ne izbire senzorja za štetje kapljic, kar predstavlja prednost pri
uporabnikih, ki si uporabe senzorja za štetje kapljic ne želijo.
Tako veliki pretoki se v praksi uporabljajo redko. Tako bodo uporabniki, ki ne uporabljajo senzorja za
štetje kapljic dobili črpalke z nižjim pretokom, čeprav potrebujejo višjega.
V primerih, ko se resnično potrebuje visoke pretoke, bi bila smiselna zahteva po pretoku
1500ml/h in ne samo 1200ml/h, kot je zahteva v razpisu.
Glede na vse zgoraj navedeno, vas vljudno prosimo, da nam omogočite ponuditi enokanalne
infuzijske črpalke, ki omogočajo velike pretoke, 1500ml/h in ravnate v skladu s temeljnimi
načeli javnega naročanja, predvsem 5. člena (načelo zagotavljanja konkurence med
ponudniki) in 7. člena ZJN-3 (načelo enakovredne obravnave ponudnikov), saj sicer ne
vidimo smisla postopkov javnih naročil, ker je razpis popolnoma pisan na enega ponudnika.

2.
Pod strokovno zahtevo: " Pretok v razponu od 0,1 - do najmanj 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-do najmanj 1200 ml/h v koraku po 1 ml)«

Infuzijska črpalka našega proizvajalca ima pretok v razponu od 0,1 do 1500 ml/h (po koraku 0,01 od 0,10 do 9,99 ml, v koraku 0,1 od 10,0 do 99,9 ml/h, v koraku po 1,0 ml od 100 do 1500 ml/h).

Korak po 0,01 ml se v praksi ne uporablja. Za take majhne pretoke se uporabljajo perfuzorji in še to zelo redko.

Ali vam lahko ponudimo infuzijsko črpalko našega proizvajalca?

Organizator črpalk

1.
Pod strokovno zahtevo Organizator črpalk zahtevate delovanje na akumulatorsko baterijo zagotovljeno najmanj 4 ure.
Organizator omogoča možnost delovanje na baterijo le za namembnost transporta v vozilih za prevoz bolnikov ali transportu bolnika med oddelki. V praksi je organizator s črpalkami priključen na vir elektrike. Vir elektrike je na voljo tudi v vozilih za prevoz bolnikov. Organizator se v praksi ne uporablja brez napajanja, zato vas prosimo, če vam lahko ponudimo organizator, ki brez napajanja zdrži najmanj 1 uro, kar je zadostno za transport bolnikov med oddelki ter prevozu bolnikov v vozilih. Če želite daljši transport imajo same črpalke baterijo, ki deluje dalj časa in s tem omogoča daljšo delovanje brez priključka na vir elektrike.

2.
V strokovni zahtevi: »Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom«
Črpalka našega proizvajalca nudi pritrditev dveh enot na inf. stojalo, vendar je treba vsako črpalko priklopiti posebej, saj ima vsaka črpalka svoj napajalni port. Glede na to, da povprašujete tudi po organizatorjih - z uporabo organizatorja je možno polnjenje več enot z enim napajalnim kablom, zato vas vljudno prosimo, da vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom odstranite, ker gre dejansko samo za drugačen napajalni/električni kabel.

3.
Pod strokovno zahtevo »Možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHg«

Ali vam lahko ponudimo črpalko, ki ima možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 750 mmHg.
V praksi se nastavitev okluzijskega pritiska uporablja med 50 mmHg in 250 mmHg oziroma nekje maksimalno do 500 mmHg.

Za pozitivne odgovore se vam lepo zahvaljujemo,ODGOVOR
Spoštovani,

INFUSOMAT volumska črpalka

1.
Strokovna zahteva, ki se glasi: »Kapljični senzor, ki deluje v celotnem obsegu pretokov«
Enokanalna infuzijska črpalka, ki jo želimo ponuditi ob uporabi senzorja za štetje kapljic nudi
uporabo hitrosti pretoka do 1100 ml/h, max. hitrost pretoka brez uporabe senzorja za štetje
kapljic pa je celo 1500 ml/h, kar je več kot nudijo ostali proizvajalci, ki se uporabljajo v vaši
bolnišnici ( to je le do 1200ml/h).
Enokanalna infuzijska črpalka našega proizvajalca nudi možnost izbire uporabe senzorja za
štetje kapljic ali možnost ne izbire senzorja za štetje kapljic, kar predstavlja prednost pri
uporabnikih, ki si uporabe senzorja za štetje kapljic ne želijo.
Tako veliki pretoki se v praksi uporabljajo redko. Tako bodo uporabniki, ki ne uporabljajo senzorja za
štetje kapljic dobili črpalke z nižjim pretokom, čeprav potrebujejo višjega.
V primerih, ko se resnično potrebuje visoke pretoke, bi bila smiselna zahteva po pretoku
1500ml/h in ne samo 1200ml/h, kot je zahteva v razpisu.
Glede na vse zgoraj navedeno, vas vljudno prosimo, da nam omogočite ponuditi enokanalne
infuzijske črpalke, ki omogočajo velike pretoke, 1500ml/h in ravnate v skladu s temeljnimi
načeli javnega naročanja, predvsem 5. člena (načelo zagotavljanja konkurence med
ponudniki) in 7. člena ZJN-3 (načelo enakovredne obravnave ponudnikov), saj sicer ne
vidimo smisla postopkov javnih naročil, ker je razpis popolnoma pisan na enega ponudnika.

ODGOVOR: DA, Lahko ponudite pretok do 1500 ml/h.2.
Pod strokovno zahtevo: " Pretok v razponu od 0,1 - do najmanj 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-do najmanj 1200 ml/h v koraku po 1 ml)«

Infuzijska črpalka našega proizvajalca ima pretok v razponu od 0,1 do 1500 ml/h (po koraku 0,01 od 0,10 do 9,99 ml, v koraku 0,1 od 10,0 do 99,9 ml/h, v koraku po 1,0 ml od 100 do 1500 ml/h).

Korak po 0,01 ml se v praksi ne uporablja. Za take majhne pretoke se uporabljajo perfuzorji in še to zelo redko.

Ali vam lahko ponudimo infuzijsko črpalko našega proizvajalca?

ODGOVOR:DA, Lahko ponudite vaše črpalke.

Organizator črpalk

1.
Pod strokovno zahtevo Organizator črpalk zahtevate delovanje na akumulatorsko baterijo zagotovljeno najmanj 4 ure.
Organizator omogoča možnost delovanje na baterijo le za namembnost transporta v vozilih za prevoz bolnikov ali transportu bolnika med oddelki. V praksi je organizator s črpalkami priključen na vir elektrike. Vir elektrike je na voljo tudi v vozilih za prevoz bolnikov. Organizator se v praksi ne uporablja brez napajanja, zato vas prosimo, če vam lahko ponudimo organizator, ki brez napajanja zdrži najmanj 1 uro, kar je zadostno za transport bolnikov med oddelki ter prevozu bolnikov v vozilih. Če želite daljši transport imajo same črpalke baterijo, ki deluje dalj časa in s tem omogoča daljšo delovanje brez priključka na vir elektrike.

ODGOVOR:DA, Lahko

2.
V strokovni zahtevi: »Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom«
Črpalka našega proizvajalca nudi pritrditev dveh enot na inf. stojalo, vendar je treba vsako črpalko priklopiti posebej, saj ima vsaka črpalka svoj napajalni port. Glede na to, da povprašujete tudi po organizatorjih - z uporabo organizatorja je možno polnjenje več enot z enim napajalnim kablom, zato vas vljudno prosimo, da vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom odstranite, ker gre dejansko samo za drugačen napajalni/električni kabel.

ODGOVOR:Naročnik umika zahtevo iz tehničnih specifikacij.

3.
Pod strokovno zahtevo »Možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHg«

Ali vam lahko ponudimo črpalko, ki ima možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 750 mmHg.
V praksi se nastavitev okluzijskega pritiska uporablja med 50 mmHg in 250 mmHg oziroma nekje maksimalno do 500 mmHg.

Za pozitivne odgovore se vam lepo zahvaljujemo,

ODGOVOR: NE, naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev, naročnik dovoljuje od 0 900 mmHg
Datum objave: 12.12.2019   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas prosimo za podaljšanje dobavnega roka iz 30 dni na 90 dni. Črpalke in perfuzorji so v slovenskem jeziku, zato jih je potrebno planirati, proizvodnja le-teh je po naročilu. V primeru da bodo črpalke dosegljive prej, vam jih bomo tudi prej dostavili.

Za pozitiven odgovor se lepo zahvaljujemo,

ODGOVOR

Da, lahko


Datum objave: 12.12.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V tehničnih zahtevah pri infuzomatu in pri perfuzorju zahtevate možnost okluzijskega pretoka med 0 in 1000 mmHg.Zahtevani razpon je iz tehničnega in tudi strokovnega vidika sporen in nerealen. Namreč, že ko vstavimo brizgo v črpalko, vsak senzor zazna neko stopnjo tlaka. Zato najdemo pri skoraj večini proizvajalcev za začetno stopnjo 1 (ena) meritev okluzijskega tlaka med 70 in 75 mmHg, ki zgotavlja varno vrednost višine morebitnega tlaka v ožilju ob primeru zapore tudi za najmlajše bolnike. Maksimalni tlak nad 900 mmHg predstavlja visoko stopnjo okluzije in s tem visoko stopnjo nevarnosti za bolnike, zato nadaljevanje aplikacije nad to vrednostjo tlaka močno zviša stopnjo nevarnosti oziroma možnosti okvare ožilja pri bolniku.
Sprašujemo vas, ali lahko ponudimo črpalke, katere zagotavljajo nadzor tlakov v območju med 75 in 900 mmHg?

2. Zahtevate tudi možnost pritrditve do najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom.
Omenjeno rešitev lahko ponudi samo en proizvajalec, zato menimo, da je takšna zahteva diskriminatorna do ostalih morebitnih ponudnikih in predlagamo njeno izločitev iz razpisa, saj kod takšna že izloča vse ostale potencialne ponudnike črpalk, kar je v nasprotju z zakonom o javnem naročanju.
Ali se strinjate, da se omenjena zahteva umakne iz razpisne dokumentacije?

3. Pri tehničnih zahtevah za Organizator črpalk in perfuzorjev zahtevate možnost združitve več organizatorjev v eno enoto brez uporabe posebnega orodja.
Lahko vam ponudimo organizatorje, ki omogočajo vstavitev dveh, štirih, šestih ali osmih infuzomatov in/ali črpalk, niso pa medsebojno združljivi.
Sprašujemo vas, če vam lahko ponudimo take organizatorje? Če se strinjate vas tudi prosimo za informacijo koliko je minimalno število črpalk, katere se lahko vstavijo v organizator, da vam ponudimo ustreznega.

4. Pri tehničnih zahtevah za Organizator črpalk in perfuzorjev zahtevate možnost delovanja na akumulatorsko baterijo najmanj 4 ure.
V praksi se je pokazalo, da za ustrezno delovanje črpalk vstavljenih v organizator, baterija ni potrebna. Zato organizatorji, ki jih ponujamo delujejo samo preko napajanja s priklopom na električno omrežje. Poleg tega omenjeno rešitev lahko ponudi samo en proizvajalec, zato menimo, da je takšna zahteva diskriminatorna do ostalih morebitnih ponudnikih in predlagamo njeno izločitev iz razpisa, saj kod takšna že izloča vse ostale potencialne ponudnike črpalk, kar je v nasprotju z zakonom o javnem naročanju.
Ali se strinjate, da vam lahko ponudimo organizatorje, ki omogočajo delovanje preko napajanja s priklopom v električno omrežje oziroma se zahtevo umakne iz razpisne dokumentacije?

5. Pri tehničnih zahtevah za Organizator črpalk in perfuzorjev zahtevate skladnost z direktivo 2004/108/EC EMC.
Omenjena direktiva ni več v veljavi, saj jo je nadomestila strožja direktiva 2014/30/WE.
Ali se strinjate, da se zahtevana skladnost 2004/108/EC EMC nadomesti z novo direktivo 2014/30/WE, ki vam zagotavlja dobavo zanesljivejših in varnejših organizatorjev?ODGOVOR
Spoštovani,

1. V tehničnih zahtevah pri infuzomatu in pri perfuzorju zahtevate možnost okluzijskega pretoka med 0 in 1000 mmHg.Zahtevani razpon je iz tehničnega in tudi strokovnega vidika sporen in nerealen. Namreč, že ko vstavimo brizgo v črpalko, vsak senzor zazna neko stopnjo tlaka. Zato najdemo pri skoraj večini proizvajalcev za začetno stopnjo 1 (ena) meritev okluzijskega tlaka med 70 in 75 mmHg, ki zgotavlja varno vrednost višine morebitnega tlaka v ožilju ob primeru zapore tudi za najmlajše bolnike. Maksimalni tlak nad 900 mmHg predstavlja visoko stopnjo okluzije in s tem visoko stopnjo nevarnosti za bolnike, zato nadaljevanje aplikacije nad to vrednostjo tlaka močno zviša stopnjo nevarnosti oziroma možnosti okvare ožilja pri bolniku.
Sprašujemo vas, ali lahko ponudimo črpalke, katere zagotavljajo nadzor tlakov v območju med 75 in 900 mmHg?
ODGOVOR: DA, LAHKO
2. Zahtevate tudi možnost pritrditve do najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom.
Omenjeno rešitev lahko ponudi samo en proizvajalec, zato menimo, da je takšna zahteva diskriminatorna do ostalih morebitnih ponudnikih in predlagamo njeno izločitev iz razpisa, saj kod takšna že izloča vse ostale potencialne ponudnike črpalk, kar je v nasprotju z zakonom o javnem naročanju.
Ali se strinjate, da se omenjena zahteva umakne iz razpisne dokumentacije?
ODGOVOR: NAROČNIK UMIKA TO ZAHTEVO IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ.

3. Pri tehničnih zahtevah za Organizator črpalk in perfuzorjev zahtevate možnost združitve več organizatorjev v eno enoto brez uporabe posebnega orodja.
Lahko vam ponudimo organizatorje, ki omogočajo vstavitev dveh, štirih, šestih ali osmih infuzomatov in/ali črpalk, niso pa medsebojno združljivi.
Sprašujemo vas, če vam lahko ponudimo take organizatorje? Če se strinjate vas tudi prosimo za informacijo koliko je minimalno število črpalk, katere se lahko vstavijo v organizator, da vam ponudimo ustreznega.
ODGOVOR: NAROČNIK ZAHTEVA ZDRUŽITEV 4 INFUZOMATORJEV OZIROMA PERFUZORJEV V EN ORGANIZATOR.

4. Pri tehničnih zahtevah za Organizator črpalk in perfuzorjev zahtevate možnost delovanja na akumulatorsko baterijo najmanj 4 ure.
V praksi se je pokazalo, da za ustrezno delovanje črpalk vstavljenih v organizator, baterija ni potrebna. Zato organizatorji, ki jih ponujamo delujejo samo preko napajanja s priklopom na električno omrežje. Poleg tega omenjeno rešitev lahko ponudi samo en proizvajalec, zato menimo, da je takšna zahteva diskriminatorna do ostalih morebitnih ponudnikih in predlagamo njeno izločitev iz razpisa, saj kod takšna že izloča vse ostale potencialne ponudnike črpalk, kar je v nasprotju z zakonom o javnem naročanju.
Ali se strinjate, da vam lahko ponudimo organizatorje, ki omogočajo delovanje preko napajanja s priklopom v električno omrežje oziroma se zahtevo umakne iz razpisne dokumentacije?
ODGOVOR: NAROČNIK UMIKA TO ZAHTEVO IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ.

5. Pri tehničnih zahtevah za Organizator črpalk in perfuzorjev zahtevate skladnost z direktivo 2004/108/EC EMC.
Omenjena direktiva ni več v veljavi, saj jo je nadomestila strožja direktiva 2014/30/WE.
Ali se strinjate, da se zahtevana skladnost 2004/108/EC EMC nadomesti z novo direktivo 2014/30/WE, ki vam zagotavlja dobavo zanesljivejših in varnejših organizatorjev?
OGOVOR: DA, LAHKO TUDI TO.
Datum objave: 12.12.2019   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da na naša vprašanja sploh še niste začeli odgovarjati vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za vprašanja. V kolikor bi vam želeli postaviti še kakšno vprašanja vam ne bomo mogli, ker še sploh niste začeli odgovarjati, rok za vprašanja se pa izteče do 10:00 danes.

Hvala in lep pozdrav,ODGOVOR
ODGOVOR: NAROČNIK JE VEČINO VPRAŠANJ ODGOVORIL POZITIVNO OZIROMA UMAKNIL ZAHTEVE IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ, ZATO NE BO PODALJŠAL ROKA ZA VPRAŠANJA IN ODDAJE PONUDBE.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zastavljamo naslednja vprašanja:

Infusomat

1.V tehničnih zahtevah omenjate da mora črpalka omogočati možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHG.
Ali vam lahko ponudimo črpalko, ki omogoča nastavitev okluzijskega pritiska od 150 mmHg do 975 mmHg ?

Perfuzor

1.V tehničnih zahtevah omenjate da mora perfuzor omogočati kontinuiran pretok v razponu od 0,01 do najmanj 999,9 ml/h (0,01-99 ml/h v koraku po najmanj 0,1 ml; od 100,0-999,9 ml/h.
Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki omogoča kontinuiran pretok v razponu od 0,1 do najmanj 999,9 ml/h ( od 0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01), od 100-999,9 ml/h (v koraku po 0,1 ml/h) ?

2.V tehničnih zahtevah omenjate da mora perfuzor omogočati možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHG.
Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki omogoča nastavitev okluzijskega pritiska od 150 mmHg do 975 mmHg ?

3.V tehničnih zahtevah navajate možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, g/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h
Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki nudi naslednje možne enote?
ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, ng/kg/min, mIU/kg/min, IU/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, ng/kg/h, mIU/kg/h, IU/kg/h, ug/min, mg/min, g/min, ng/min, mIU/min, IU/min, ug/h, mg/h, g/h, ng/h, mIU/h, IU/h, mol/kg/min, mmol/kg/min, kcal/min, mEq/kg/min, kIU/kg/h, EU/kg/min, mol/kg/h, mmol/kg/h, kcal/h, mEq/kg/h, kIU/h, EU/kg/h, mol/min, mmol/min, mEq/min, EU/min, mol/h, mmol/h, mEq/h, EU/h

4.Možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje Glukoze v krvi).

Med zahtevami za perfuzor zahtevate med drugimi profili terapije tudi SCG (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi).
EDINI proizvajalec infuzijskih črpalk, ki ima vgrajen ta modul je BBraun s črpalko Space.
Naj poudarimo, da v strokovni literaturi ni soglasja o tem, kakšna naj bo prava raven glukoze za pacienta na oddelku intenzivne terapije. Izvirne publikacije o strogem nadzorovanju glukoze, ki jo je v reviji New England Journal of Medicine objavil prof. Greet van den Berghe iz Belgije, nikoli ne bi mogla reproducirati nobena druga država in kot taka ni prepričljiva. Zaradi pomanjkanja konsenza BBraun do danes ostaja edini proizvajalec z modulom glukoze, kot je bil razvit pred objavo NJEM.
Vsled teh dejstev prosimo, da zahtevo po SGC modulu odstranite iz razpisnih zahtev.

5.Perfuzor ima vgrajen sistem proti prostemu pretoku zdravila
Načeloma perfuzorji nimajo tega sistema, saj je navedeni sistem bolj značilen za zahtevo pri infuzijski črpalki. Zaradi navedenega predlagamo naročniku, da to zahtevo izloči iz zahtev . Ali se naročnik strinja s predlogom potencialnega ponudnika in zahtevo izloča iz zahtev?

Zahvaljujemo se za odgovore.ODGOVOR
1.V tehničnih zahtevah omenjate da mora črpalka omogočati možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHG.
Ali vam lahko ponudimo črpalko, ki omogoča nastavitev okluzijskega pritiska od 150 mmHg do 975 mmHg ?
ODGOVOR: DA, LAHKO.
Perfuzor

1.V tehničnih zahtevah omenjate da mora perfuzor omogočati kontinuiran pretok v razponu od 0,01 do najmanj 999,9 ml/h (0,01-99 ml/h v koraku po najmanj 0,1 ml; od 100,0-999,9 ml/h.
Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki omogoča kontinuiran pretok v razponu od 0,1 do najmanj 999,9 ml/h ( od 0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01), od 100-999,9 ml/h (v koraku po 0,1 ml/h) ?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

2.V tehničnih zahtevah omenjate da mora perfuzor omogočati možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 0 do 1000 mmHG.
Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki omogoča nastavitev okluzijskega pritiska od 150 mmHg do 975 mmHg ?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

3.V tehničnih zahtevah navajate možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, g/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h
Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki nudi naslednje možne enote?
ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, ng/kg/min, mIU/kg/min, IU/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, ng/kg/h, mIU/kg/h, IU/kg/h, ug/min, mg/min, g/min, ng/min, mIU/min, IU/min, ug/h, mg/h, g/h, ng/h, mIU/h, IU/h, mol/kg/min, mmol/kg/min, kcal/min, mEq/kg/min, kIU/kg/h, EU/kg/min, mol/kg/h, mmol/kg/h, kcal/h, mEq/kg/h, kIU/h, EU/kg/h, mol/min, mmol/min, mEq/min, EU/min, mol/h, mmol/h, mEq/h, EU/h
ODGOVOR: DA LAHKO. OB TEM PA NAROČNIK OPOZARJA, DA S TEM ODGOVOROM SPREMINJA OSTALE ODGOVORE V KOLIKOR SE NANAŠAJO NA ENAKO VPRAŠANJA GLEDE ENOT.
4.Možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje Glukoze v krvi).

Med zahtevami za perfuzor zahtevate med drugimi profili terapije tudi SCG (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi).
EDINI proizvajalec infuzijskih črpalk, ki ima vgrajen ta modul je BBraun s črpalko Space.
Naj poudarimo, da v strokovni literaturi ni soglasja o tem, kakšna naj bo prava raven glukoze za pacienta na oddelku intenzivne terapije. Izvirne publikacije o strogem nadzorovanju glukoze, ki jo je v reviji New England Journal of Medicine objavil prof. Greet van den Berghe iz Belgije, nikoli ne bi mogla reproducirati nobena druga država in kot taka ni prepričljiva. Zaradi pomanjkanja konsenza BBraun do danes ostaja edini proizvajalec z modulom glukoze, kot je bil razvit pred objavo NJEM.
Vsled teh dejstev prosimo, da zahtevo po SGC modulu odstranite iz razpisnih zahtev.
ODGOVOR: NAROČNIK UMIKA TO ZAHTEVO.
5.Perfuzor ima vgrajen sistem proti prostemu pretoku zdravila
Načeloma perfuzorji nimajo tega sistema, saj je navedeni sistem bolj značilen za zahtevo pri infuzijski črpalki. Zaradi navedenega predlagamo naročniku, da to zahtevo izloči iz zahtev . Ali se naročnik strinja s predlogom potencialnega ponudnika in zahtevo izloča iz zahtev?
ODGOVOR: NAROČNIK UMIKA TO ZAHTEVO.
Datum objave: 12.12.2019   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

INFUSOMAT volumska črpalka za infuzijske raztopine
1. Pretok v razponu od 0,1 do najmanj 1200 ml/h.
Zanima nas ali vam lahko ponudimo volumetrično črpalko, ki ima pretok v razponu od 0,1 do 999ml/h z PVC sistemom in pretok v razponu od 0,1 do 1200ml/h s silikonskim sistemom?
2. Prime funkcija-pred začetkom infuzije in ob alarmu za zrak v sitemu.
Pri volumetrični črpalki zahtevate prime funkcijo. Ali vam lahko ponudimo črpalko, katera ima funkcijo prebrizgavanja sistema, v primeru alarma za zrak, za začetek infudiranja pa je potrebno ročno prebrizgati sistem?
3. Možnost uporabe programerja črpalk, organizatorja črpalk in centralnim informacijskim vmestnikom.
Možnost uporabe programerja črpalk ponuja samo točno določen dobavitelj. Ali vam lahko ponudimo črpalko ki ima možnost uporabe organizatorja črpalk in centralnim informacijskim vmestnikom?
4. Obvezna možnost pritrditve črpalk na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk.
Črpalko katero vam želimo ponuditi, omogoča pritrditev na infuzijsko stojalo in v organizator črpalk. Na tirnico pa samo preko organizatorja črpalk. Ali strinjate da vam ponudimo takšno črpalko?
5. Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom.
To možnost omogoča samo točno določeni dobavitelj črpalk. Da si zagotovite prijavo različnih in konkurenčnih črpalk, nas zanima, če vam lahko ponudimo črpalko brez te možnosti?

PERFUZOR za natančno doziranje zdravil
1. Možne enote
Želimo vam ponuditi perfuzor, kateri uporablja naslednje enote za izračun pretoka:
ml/h, g/h, g/min, g/kg/h,
g/kg/min, mg/h, mg/min,
mg/kg/min, mg/kg/h, IU/h,
IU/min, IU/kg/h, IU/kg/min,
mmol/h
V bolnišnicah kjer uporabljajo naše perfuzorje, so ponujene enote več kot zadovoljive. Ali se strinjate, da vam ponudimo takšen perfuzor?
2. Možnost hitrega zagona
Perfuzor katerega vam želimo ponuditi, vam ponuja enega najhitrejših zagonov na tržišču, vendar zaradi varnosti do pacienta, ne omogoča nastavitve knjižice zdravil ob aktivni infuziji. Ali se strinjate da vam ponudimo takšen perfuzor?
3. Uporaba brizg od 2ml-do 60ml
Pri perfuzorju zahtevate uporabo brizg od 2ml do 60 ml. 2 ml brizgo omogoča samo točno določen proizvajalec. Zanima nas ali vam lahko ponudimo perfuzor z naborom brizg od 5-60ml?
4. Možnost uporabe programerja črpalk, organizatorja črpalk in centralnim informacijskim vmestnikom.
Možnost uporabe programerja črpalk ponuja samo točno določen dobavitelj. Ali vam lahko ponudimo črpalko ki ima možnost uporabe organizatorja črpalk in centralnim informacijskim vmestnikom?
5. Obvezna možnost pritrditve črpalk na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk.
Črpalko katero vam želimo ponuditi, omogoča pritrditev na infuzijsko stojalo in v organizator črpalk. Na tirnico pa samo preko organizatorja črpalk. Ali strinjate da vam ponudimo takšno črpalko?
6. Možnost različnih profilov terapije
Možnost profilov, Ramp nad Taper, Circadian, Multi dose, Mode, SGC, so načini delovanja točno določenega proizvajalca, s čimer omejujete prijavo na razpis drugih dobaviteljev. Prosimo vas, da iz tehničnih zahtev odstranite omenjene načine in ponovno preverite katere funkcije so potrebne za oddelek, kjer bodo črpalke nameščene.
7. Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom.
To možnost omogoča samo točno določeni dobavitelj črpalk. Da si zagotovite prijavo različnih in konkurenčnih črpalk, nas zanima, če vam lahko ponudimo črpalko brez te možnosti?

ORGANIZATOR
1. Pri organizatorju črpalk zahtevate, da mora imeti zvočni in vizualni alarm in da deluje na akumulatorsko baterijo. Te funkcije že omogoča vsaka črpalka. Zanima nas ali vam lahko ponudimo organizator brez teh funkcij?
2. Pri organizatorju zahtevate možnost po združitvi v več organizatorjev. To funkcijo omogoča samo točno določen proizvajalec, zato nas zanima, če vam lahko ponudimo organizator brez te funkcije?

Najlepše se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Spoštovani,

prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

INFUSOMAT volumska črpalka za infuzijske raztopine
1. Pretok v razponu od 0,1 do najmanj 1200 ml/h.
Zanima nas ali vam lahko ponudimo volumetrično črpalko, ki ima pretok v razponu od 0,1 do 999ml/h z PVC sistemom in pretok v razponu od 0,1 do 1200ml/h s silikonskim sistemom?
ODGOVOR: DA, LAHKO.
2. Prime funkcija-pred začetkom infuzije in ob alarmu za zrak v sitemu.
Pri volumetrični črpalki zahtevate prime funkcijo. Ali vam lahko ponudimo črpalko, katera ima funkcijo prebrizgavanja sistema, v primeru alarma za zrak, za začetek infudiranja pa je potrebno ročno prebrizgati sistem?
ODGOVOR: DA, LAHKO.
3. Možnost uporabe programerja črpalk, organizatorja črpalk in centralnim informacijskim vmestnikom.
Možnost uporabe programerja črpalk ponuja samo točno določen dobavitelj. Ali vam lahko ponudimo črpalko ki ima možnost uporabe organizatorja črpalk in centralnim informacijskim vmestnikom?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

4. Obvezna možnost pritrditve črpalk na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk.
Črpalko katero vam želimo ponuditi, omogoča pritrditev na infuzijsko stojalo in v organizator črpalk. Na tirnico pa samo preko organizatorja črpalk. Ali strinjate da vam ponudimo takšno črpalko?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

5. Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom.
To možnost omogoča samo točno določeni dobavitelj črpalk. Da si zagotovite prijavo različnih in konkurenčnih črpalk, nas zanima, če vam lahko ponudimo črpalko brez te možnosti?
ODGOVOR: NAROČNIK UMIKA TO ZAHTEVO.

PERFUZOR za natančno doziranje zdravil
1. Možne enote
Želimo vam ponuditi perfuzor, kateri uporablja naslednje enote za izračun pretoka:
ml/h, g/h, g/min, g/kg/h,
g/kg/min, mg/h, mg/min,
mg/kg/min, mg/kg/h, IU/h,
IU/min, IU/kg/h, IU/kg/min,
mmol/h
V bolnišnicah kjer uporabljajo naše perfuzorje, so ponujene enote več kot zadovoljive. Ali se strinjate, da vam ponudimo takšen perfuzor?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

2. Možnost hitrega zagona
Perfuzor katerega vam želimo ponuditi, vam ponuja enega najhitrejših zagonov na tržišču, vendar zaradi varnosti do pacienta, ne omogoča nastavitve knjižice zdravil ob aktivni infuziji. Ali se strinjate da vam ponudimo takšen perfuzor?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

3. Uporaba brizg od 2ml-do 60ml
Pri perfuzorju zahtevate uporabo brizg od 2ml do 60 ml. 2 ml brizgo omogoča samo točno določen proizvajalec. Zanima nas ali vam lahko ponudimo perfuzor z naborom brizg od 5-60ml?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

4. Možnost uporabe programerja črpalk, organizatorja črpalk in centralnim informacijskim vmestnikom.
Možnost uporabe programerja črpalk ponuja samo točno določen dobavitelj. Ali vam lahko ponudimo črpalko ki ima možnost uporabe organizatorja črpalk in centralnim informacijskim vmestnikom?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

5. Obvezna možnost pritrditve črpalk na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk.
Črpalko katero vam želimo ponuditi, omogoča pritrditev na infuzijsko stojalo in v organizator črpalk. Na tirnico pa samo preko organizatorja črpalk. Ali strinjate da vam ponudimo takšno črpalko?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

6. Možnost različnih profilov terapije
Možnost profilov, Ramp nad Taper, Circadian, Multi dose, Mode, SGC, so načini delovanja točno določenega proizvajalca, s čimer omejujete prijavo na razpis drugih dobaviteljev. Prosimo vas, da iz tehničnih zahtev odstranite omenjene načine in ponovno preverite katere funkcije so potrebne za oddelek, kjer bodo črpalke nameščene.
ODGOVOR: NAROČNIK UMIKA TO ZAHTEVO.

7. Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom.
To možnost omogoča samo točno določeni dobavitelj črpalk. Da si zagotovite prijavo različnih in konkurenčnih črpalk, nas zanima, če vam lahko ponudimo črpalko brez te možnosti?
ODGOVOR: NAROČNIK UMIKA TO ZAHTEVO.

ORGANIZATOR
1. Pri organizatorju črpalk zahtevate, da mora imeti zvočni in vizualni alarm in da deluje na akumulatorsko baterijo. Te funkcije že omogoča vsaka črpalka. Zanima nas ali vam lahko ponudimo organizator brez teh funkcij?
ODGOVOR: DA, LAHKO.

2. Pri organizatorju zahtevate možnost po združitvi v več organizatorjev. To funkcijo omogoča samo točno določen proizvajalec, zato nas zanima, če vam lahko ponudimo organizator brez te funkcije?
ODGOVOR: DA, LAHKO.
Datum objave: 12.12.2019   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v pogodbi na strani 20 navaja: "S strani proizvajalca opreme, bo pooblaščeni serviser pristopil k odpravi napake, najkasneje v roku 24-ih ur po prejemu
obvestila o okvari. Napako mora odpraviti najkasneje v 72-ih urah. Za popravila daljša od 72 ur zagotavlja prodajalec naročniku v brezplačno uporabo nadomestno opremo do odprave napak."

Naročnika prosimo za potrditev, da se vikendi, prazniki in dela prosti dnevi ne štejejo v izračun te kvote ur.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

DA, LAHKO


Datum objave: 12.12.2019   11:09
VPRAŠANJE

1.
Okvirni sporazum o dobavi perfuzorjev,infuzijskih črpalk ter organizatorjev
v 6.členu predvideva dobava in šolanje v roku 30 dni od prejema posamezne naročilnice !
Realni dobavni roki so 45 dni + transport. Vsled tega predlagamo spremembo na dobavni rok 60 dni.

ODGOVOR: ROK SE PODALJŠA NA 90 DNI.

2.
Pogodba o nakupu potrošnega materiala
4.člen predvideva dobava v roku 2 delovnih dni, ali 24 ur če je nujno. Ker so v nadaljevanju predvideni tudi penali prosimo za spremembo na dobavni rok 3 delovne dni.
ODGOVOR: DA LAHKO

3.
Pogodba za pogarancijsko servisno vzdrževanje
V 4.členu pod servisno vzdrževanje opreme navaja kurativno vzdrževanje. Pri tej alienji je potrebno dodatno navesti,da pogodba ne obsega odprave napak zaradi mehanskih poškodb ali nepravilne uporabe. To se zaračuna dodatno.
ODGOVOR: DA ,SE UMAKNE
4.
V predračunu navajate 5-letno količino sistemov za infuzijske črpalke in sicer 15.000 kom. Glede na predvideno količino infuzijskih črpalk 9 kom bi to pomenilo 333 kom sistemov za vsako črpalko na leto in še to pod pogojem,da bi vseh 9 naročili takoj po podpisu pogodbe.
To je nerealno in prosimo,da postavite realnejšo količino,ki je običajno do 200 kom sistemov na črpalko skupaj torej največ 9.000 kom v 5-ih letih.

ODGOVOR: KOLIČINA SE SPREMENI V 5000 SISTEMOV V POGODBENEM OBDOBJU.


Datum objave: 12.12.2019   11:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na vprašanja:

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da priložimo tehnično specifikacijo (OBR-6/1 in OBR-6/2). Obrazca OBR-6/2 ne najdemo. Sprašujemo ali je prišlo do pomote.

ODGOVOR:DA PRIŠLO JE DO NAPAKE.


2. Naročnik v obrazcu OBR-6/1 Tehnične specifikacije navaja: "Naročnik zahteva tudi POGARANCIJSKO REDNO/PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE 4 LET PO POTEKU GARANCIJSKE DOBE in mora vključevati:
Redno preventivno vzdrževanje (enako tistemu v času garancijskega roka) pomeni: zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, z vključenimi zakonskimi pregledi (najmanj 1x letno), število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno), skladno s priporočili proizvajalca in veljavno zakonodajo. Bolj podrobno bo določeno v pogodbi o vzdrževanju po izteku garancijskega roka."
Zanima nas, glede na to, da naročnik zahteva "število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno), skladno s priporočili proizvajalca in veljavno zakonodajo", vendar po navodilih in priporočilih našega proizvajalca se redni vzdrževalni servis izvaja 1x na dve leti.
Prosimo za potrditev, da, rednega vzdrževalnega servisa ni potrebno izvajati vsako leto, v primeru, da se servis po priporočilu proizvajalca izvaja enkrat na dve leti.

ODGOVOR: DA, LAHKO

3. Naročnik v predračunu razpisuje tudi potrošni material, sistemi za infuzijske črpalke. Sprašujemo ali ponudimo 15000 kom navadnih sistemov za črpalko ali pa naročnik potrebuje, poleg navadnih sistemov za črpalko, tudi sisteme za fotosenzibilna zdravila.

ODGOVOR: NOVA KOLIČINA JE 5000 SISTEMOV ZA POGODBENO OBDOBJE.

Datum objave: 12.12.2019   11:21
VPRAŠANJE
1. Tehnične,strokovne in ostale zahteve naročnika za opremo so povzete po enem izmed možnih ponudnikov in ne omogočajo konkurence kar je kršenje zakonitosti pri JN. Če ostane v zahtevah samo ena od teh posebnosti je s tem onemogočeno sodelovanje vsem ostalim ponudnikom. Ponuditi želimo Alaris opremo proizvajalca BD, ki jo že uporabljajo v številnih slovenskih bolnišnicah vključno z UKC Lj in UKC MB. Vsled navedenega vam postavljamo paketno vprašanje, ki lahko odpravi to nezakonitost in omogoči tudi nam, da oddamo ponudbo ( v ničemer pa ne ovira oddajo ponudniku po katerem so povzete zahteve) :

Vprašanje :
Ali naročnik soglaša, da ustreza tudi oprema, ki se od razpisanih zahtev (specifikacije) razlikuje v naslednjem :


INFUSOMAT volumska črpalka ponuditi želimo infuzijsko črpalko Alaris GP Plus :

- Korak nastavitve pretoka od 0,1 do 99,9 ml/h v koraku 0,1 ml/h, od 100 do 999 ml/h v koraku 1 ml/h , od 1000 do 1200 ml/h v koraku po 10 ml/h
- Hitrost bolusa nastavljiva od 10 do 1.200 ml/h
- Možnost nastavitve okluzijskega pritiska v 9 stopnjah od 50 mmHg do 800 mmHg
- Ima možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka , možnostjo prednastavitve količine bolusa in hitrosti bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
- Ima vsaka črpalka integriran svoj sistem za pritrjevanje na infuzijsko stojalo/tirnico in svoj napajalni kabel ter jih tako ni potrebno pritrjevati še na neko vmesno držalo za dve črpalki

PERFUZOR za natančno doziranje zdravil ponuditi želimo perfuzor Alaris CC Plus :

- Korak nastavitve pretoka od 0,10 do 9,99 ml/h v koraku 0,01 ml/h ali 0,1 ml/h, od 10,0 do 99,9 ml/h v koraku 0,1 ml/h ali 1 ml/h , od 100 do 999 ml/h v koraku po 1 ml/h ali 10 ml/h, od 1000 do 1200 v koraku po 10 ml/h ali 100 ml/h
- Hitrost bolusa nastavljiva od 10 do 1.200 ml/h
- Ima preko 50 možnih enot za doziranje, nima pa v razpisu zahtevanih enot : MIU,mEq, kcal, m2, EU/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h
- Možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 1 do 1000 mmHg
- Možnost merjenja vmesnega volumna in njegovo resetiranje, - ne pa tudi časa.
- Ima možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka , možnostjo prednastavitve količine bolusa in hitrosti bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
- Uporaba brizgalk od 5-50 ml (različnih proizvajalcev)
- Ne omogoča možnosti različnih profilov terapije kot jih navajate temveč le kontinuirano infuzijo in dajanje bolusov.
- Ne omogoča TakeOverMode hitro nadaljevanje terapije se v obeh primerih zagotavlja z pripravljnim naslednjim perfuzorjem
- Ima vsak perfuzor integriran svoj sistem za pritrjevanje na infuzijsko stojalo/tirnico in svoj napajalni kabel ter jih tako ni potrebno pritrjevati še na neko vmesno držalo za dva perfuzorja

ORGANIZATOR ČRPALK IN PERFUZORJEV ponuditi želimo Alaris AGW delovno postajo

- Možnost vstavitve najmanj 5-ih aparatov (1 do 2 črpalki, 1 do 3 perfuzorje)
- Brez možnosti združitve več organizatorjev
- Delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 1 uro (črpalke in perfuzorji imajo svojo baterijo za 5-6 ur)
- Možnost pritrditve na infuzijsko stojalo,tirnico ali posebno namensko prevozno stojalo


ODGOVOR

neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
1. Tehnične,strokovne in ostale zahteve naročnika za opremo so povzete po enem izmed možnih ponudnikov in ne omogočajo konkurence kar je kršenje zakonitosti pri JN. Če ostane v zahtevah samo ena od teh posebnosti je s tem onemogočeno sodelovanje vsem ostalim ponudnikom. Ponuditi želimo Alaris opremo proizvajalca BD, ki jo že uporabljajo v številnih slovenskih bolnišnicah vključno z UKC Lj in UKC MB. Vsled navedenega vam postavljamo paketno vprašanje, ki lahko odpravi to nezakonitost in omogoči tudi nam, da oddamo ponudbo ( v ničemer pa ne ovira oddajo ponudniku po katerem so povzete zahteve) :

Vprašanje :
Ali naročnik soglaša, da ustreza tudi oprema, ki se od razpisanih zahtev (specifikacije) razlikuje v naslednjem :


INFUSOMAT volumska črpalka ponuditi želimo infuzijsko črpalko Alaris GP Plus :

- Korak nastavitve pretoka od 0,1 do 99,9 ml/h v koraku 0,1 ml/h, od 100 do 999 ml/h v koraku 1 ml/h , od 1000 do 1200 ml/h v koraku po 10 ml/h
ODGOVOR: DA LAHKO
- Hitrost bolusa nastavljiva od 10 do 1.200 ml/h
ODGOVOR: DA
- Možnost nastavitve okluzijskega pritiska v 9 stopnjah od 50 mmHg do 800 mmHg
ODGOVOR: DA
- Ima možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka , možnostjo prednastavitve količine bolusa in hitrosti bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
ODGOVOR: DA

- Ima vsaka črpalka integriran svoj sistem za pritrjevanje na infuzijsko stojalo/tirnico in svoj napajalni kabel ter jih tako ni potrebno pritrjevati še na neko vmesno držalo za dve črpalki
ODGOVOR: DA

PERFUZOR za natančno doziranje zdravil ponuditi želimo perfuzor Alaris CC Plus :

- Korak nastavitve pretoka od 0,10 do 9,99 ml/h v koraku 0,01 ml/h ali 0,1 ml/h, od 10,0 do 99,9 ml/h v koraku 0,1 ml/h ali 1 ml/h , od 100 do 999 ml/h v koraku po 1 ml/h ali 10 ml/h, od 1000 do 1200 v koraku po 10 ml/h ali 100 ml/h
ODGOVOR: DA

- Hitrost bolusa nastavljiva od 10 do 1.200 ml/h
ODGOVOR: DA.
- Ima preko 50 možnih enot za doziranje, nima pa v razpisu zahtevanih enot : MIU,mEq, kcal, m2, EU/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h
ODGOVOR: DA

- Možnost nastavitve okluzijskega pritiska od 1 do 1000 mmHg
ODGOVOR: DA

- Možnost merjenja vmesnega volumna in njegovo resetiranje, - ne pa tudi časa.
ODGOVOR: DA

- Ima možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka , možnostjo prednastavitve količine bolusa in hitrosti bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
ODGOVOR: DA

- Uporaba brizgalk od 5-50 ml (različnih proizvajalcev)
ODGOVOR: DA
- Ne omogoča možnosti različnih profilov terapije kot jih navajate temveč le kontinuirano infuzijo in dajanje bolusov.
ODGOVOR: DA
- Ne omogoča TakeOverMode hitro nadaljevanje terapije se v obeh primerih zagotavlja z pripravljnim naslednjim perfuzorjem
ODGOVOR: DA

- Ima vsak perfuzor integriran svoj sistem za pritrjevanje na infuzijsko stojalo/tirnico in svoj napajalni kabel ter jih tako ni potrebno pritrjevati še na neko vmesno držalo za dva perfuzorja
ODGOVOR: DA

ORGANIZATOR ČRPALK IN PERFUZORJEV ponuditi želimo Alaris AGW delovno postajo

- Možnost vstavitve najmanj 5-ih aparatov (1 do 2 črpalki, 1 do 3 perfuzorje)
ODGOVOR: DA

- Brez možnosti združitve več organizatorjev
ODGOVOR: DA

- Delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 1 uro (črpalke in perfuzorji imajo svojo baterijo za 5-6 ur)
ODGOVOR: DA

- Možnost pritrditve na infuzijsko stojalo,tirnico ali posebno namensko prevozno stojalo
ODGOVOR: DADatum objave: 13.12.2019   11:39
Naročnik je objavil nov ponudbeni predračun - obrazec 4_1 s popravkom količine na 5000 setov.

Prosim, da pri oddaji ponudbe upoštevate popravljen obrazec.