Dosje javnega naročila 008332/2019
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: NAKUP IN DOBAVA DEZINFEKTORJA Z VZDRŽEVANJEM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008332/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.11.2019
JN008332/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008332/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14647
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN DOBAVA DEZINFEKTORJA Z VZDRŽEVANJEM
Referenčna številka dokumenta: NMV-25-2019-MO-DEZINFEKTOR
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP IN DOBAVA DEZINFEKTORJA Z VZDRŽEVANJEM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP IN DOBAVA DEZINFEKTORJA Z VZDRŽEVANJEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2019   11:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za napravo ste napisali, da mora biti na bazi UV-C

- na osnovi UV-C (ustrezna jakost in valovna dolžina);

A je lahko tudi H2O2??

Lep pozdrav

ODGOVOR

NE, naročnik želi tehnologijo UV-C in ne H202, zato ne bo spreminjal tehničnih zahtev.Datum objave: 06.12.2019   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji, str. 8, zahteva, da, v primeru nastopanja s podizvajalci, že v ponudbo predloži fotokopijo sklenjene podizvajalske pogodbe. Naročnika prosimo za spremembo, in sicer je praksa, da podizvajalsko pogodbo prilaga izbrani ponudnik, ob podpisu pogodbe.
Prosimo za spremembo, da podizvajalske pogodbe ne prilagamo v ponudbo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Podizvajalske pogodbe ne prilagate v ponudbo. V kolikor jo bo naročnik potreboval jo bo zahteval ob podpisu pogodbe.

Datum objave: 13.12.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za odgovora na vprašanji:

1. Naročnik v 10. členu pogodbe navaja: "S strani proizvajalca opreme, za popravila oziroma kurativno vzdrževanje, dobavitelj naročniku zagotavlja odzivni čas serviserja najkasneje v roku 4 ur po prejemu obvestila o napaki (odzivni čas je čas, v katerem se pristopi k odpravljanju napake), obisk serviserja v maksimalno 24 urah po prejemu obvestila o napaki ter odpravo napak v maksimalno 96 urah po prejemu obvestila o napaki (med delavniki: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00)."
Sprašujemo ali to velja samo med tednom in se morebitna napaka, ki se zgodi npr. v petek odpravlja v ponedeljek (in ne med vikendi, prazniki in drugimi dela prostimi dnevi)?

ODGOVOR: Napaka se odpravlja v ponedeljek, ne med vikendi in dela prostimi dnevi.


2. Naročnik v predračunu OBR-4/1 zahteva: "Rok dobave in montaže nove opreme ter izvedba poskusnega obratovanja z usposabljanjem oz. izobraževanjem strokovnega osebja naročnika za delo z opremo v roku največ 90 koledarskih dni po podpisu pogodbe." V vzorcu pogodbe (5. člen) pa naročnik zahteva: "Dobavitelj zagotavlja dobavo in montažo opreme ter izvedbo poskusnega obratovanja z usposabljanjem oz. izobraževanjem strokovnega osebja naročnika za delo z opremo v roku največ 30 koledarskih dni po podpisu pogodbe."
Prosimo za potrditev, da je dobavni rok največ 90 koledarskih dni po podpisu pogodbe.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR: Dobavni rok je 90 dni od koledarskih dni po podpisu pogodbe.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v pogodbi (7. člen) zahteva dvanajst (12) mesečno garancijo, v tehničnih specifikacijah pa naročnik zahteva "Ponudnik mora zagotoviti brezplačno garancijsko servisno vzdrževanje opreme za dobo štiriindvajset (24) mesecev od uspešne primopredaje v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja (»full option«), ki vključuje vse morebitne nematerialne in materialne stroške."

Naročnika prosimo za potrditev, da je garancijska doba 12 mesecev, kot je to navedeno v vzorcu pogodbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Garancija je 24 mesecev.
Datum objave: 13.12.2019   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tehničnih karakteristikah navajate, da mora naprava omogočati zagon ob izhodu iz prostora in sledenje uspešni dezinfekciji. Ali za upravljanje naprave torej zahtevate tablični računalnik z brezžično povezavo na dezinfektor?

Hvala za dogovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
KER NAČIN ZAGONA OB ODHODU IZ PROSTORA ZA NAROČNIKA NI POMEMBEN, GA NAROČNIK TUDI NI NATANČNO SPECIFICIRAL, ZATO BO ZA NAROČNIKA SPREJEMLJIV NAČIN, KI JE PREDVIDEN S STRANI PROIZVAJALCA PONUJENE OPREME.

VPRAŠANJE
V tehničnih karakteristikah ne navajate, če mora biti naprava opremljena s fizičnim stikalom za izklop v sili.
Se lahko do tega opredelite?

ODGOVOR: MEHANIZEM ZA IZKLOP NAPRAVE V SILI MORA BITI OMOGOČEN. NA KAKŠEN NAČIN PA SE TO IZVEDE, PA JE ODVISNO OD PROIZVAJALCA OPREME. ZA NAROČNIKA JE POMEMBNO TO, DA JE TA NAČIN JASEN, PREGLEDEN IN PREPROST ZA UPORABO.

VPRAŠANJE
Ali mora biti naprava omogočati več višin delovanja (zaradi uporabe v prostorih z nižjim stropom in v reševalnih vozilih)?

ODGOVOR: KER NAROČNIK NE UPORABLJA REŠEVALNIH VOZIL, SO SPREJEMLJIVE VSE NAPRAVE Z DELOVANJEM NA ENI ALI VEČ VIŠINAH.


VPRAŠANJE
V tehničnih karakteristikah navajate, da mora biti naprava ustrezne jakosti. Ali pri tem določate največjo električno jakost (moč) delovanja (omogočena uporaba na standardni 16 amperski el. vtičnici)?

ODGOVOR: PONUJENA OPREMA MORA BITI KOMPATIBILNA Z OMREŽJEM V EU IN REPUBLIKI SLOVENIJI.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v tehničnih specifikacijah, za napravo zahteva CE certifikat.
Obveščamo vas, da je UVC naprava deklarirana kot elektromagnetna oprema in ne medicinski pripomoček. Elektromagnetno opremo, pokriva Direktiva 2004/108/EC, ki zahteva le izjavo o skladnosti ne pa tudi CE certifikata.
Za tovrstne izdelke mora proizvajalec izdati svoj lasten EC (Declaration of Conformity) in obesiti na izdelek le CE oznako. Samega CE certifikata pa taki izdelki nimajo, saj ne potrebujejo vključevanje priglašenega organa.

Glede na zgoraj navedeno prosimo za umik zahteve po CE certifikatu.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR: ČE NAPRAVA IMA CE CERTIFIKAT, SE GA LAHKO PREDLOŽI. V KOLIKOR GA NIMA, PA JE DOVOLJ DA LASTEN EC OZIROMA IZJAVA O SKLADNOSTI.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V tehnični specifikaciji navajate zahtevo, da mora biti naprava uporabniku prijazna ali to pomeni, da mora naprava imeti avtomatsko izmero prostora in (s tem) določitev (oz. izračun) ustreznega časa za učinkovito razkuževanje?
Hvala
ODGOVOR: OMENJENA LASTNOST NAPRAVE JE LAHKO ENA OD UPORABNIKU PRIJAZNIH LASTNOSTI, VENDAR JE NAROČNIK NE NAVAJA KOT POGOJ ZA PRIJAVO.
Datum objave: 13.12.2019   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani

Testiranje UVC sevalnih naprav se izvaja po standardu IEC 61010-1:2010 (third edition), ki ga izvajajo priglašeni organi - ali za prijavo zahtevate dokazilo o testiranju v skladu s tem EU standardom?

Vljudno vas naprošamo za čimprejšnji odgovor
Hvala in lep pozdravODGOVOR: ČE BO NAROČNIK TO POTREBOVAL, GA BO PONUDNIK PREDLOŽIL KASNEJE.