Dosje javnega naročila 005984/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
Blago: ANALIZATOR ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE S SISTEMOM ZA VODO
ZJN-3: Odprti postopek

JN005984/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.08.2019
JN005984/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN005984/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005984/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 235-575689

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER
Cesta I. slovenskega tabora 2
9240
SI
Ljutomer
Slovenija
Rok Erhatič
rok.erhatic@zd-lju.si
+386 25851402
+386 25851425

Internetni naslovi
https://www.zd-lju.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ANALIZATOR ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE S SISTEMOM ZA VODO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava analizatorja za biokemijske laboratorijske preiskave s sistemom za vodo, vključno z UPS in rednim in izrednim servisom (v nadaljevanju analizator za biokemijske preiskave) za celotno obdobje trajanja naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 293.063,87 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
38434000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava analizatorja za biokemijske laboratorijske preiskave s sistemom za vodo, vključno z UPS in rednim in izrednim servisom (v nadaljevanju analizator za biokemijske preiskave) za celotno obdobje trajanja naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005984/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 164-402175
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.08.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.10.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Stegne 13G
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 300.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 293.063,87 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 18.246,59 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Podrobnejša navodila v razpisni dokumentaciji na spletni strani naročnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER
Cesta I. slovenskega tabora 2
9240
Ljutomer
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.12.2019