Dosje javnega naročila 005538/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri »Ureditvi Mislinje v Pamečah«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.973,00 EUR

JN005538/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
JN005538/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN005538/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
JN005538/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN005538/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.03.2020
JN005538/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005538/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 235-576723

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nevenka Colnarič
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri »Ureditvi Mislinje v Pamečah«
Referenčna številka dokumenta: 43018-16/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu za ukrep »Ureditev Mislinje v Pamečah« v sklopu projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 69.650,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71521000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri »Ureditvi Mislinje v Pamečah«. V obseg storitev Inženirja morajo biti vključeni strokovnjaki s področja gradbeništva, s področja strojništva, s področja elektrotehnike, s področja geotehnologije in geologije ter s področja varstva in zdravja pri delu.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference vodje nadzora30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-12/MOP/0
Projekt se sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005538/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 149-367223
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.07.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.11.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 75.200,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 69.650,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 3.482,50 EUR
Delež: 5%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Geotehnični nadzor


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«, pri čemer prispevek Evropske unije znaša 80%, prispevek Republike Slovenije pa znaša 20%.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.12.2019