Dosje javnega naročila 008375/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: NADGRADNJA VIDEO NADZORNEGA SISTEMA V LUKI KOPER FAZA 7
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.491,99 EUR

JN008375/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.12.2019
JN008375/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2020
JN008375/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2020
JN008375/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008375/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Goran Kocjančič
goran.kocjancic@luka-kp.si
+386 56656935

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14691
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NADGRADNJA VIDEO NADZORNEGA SISTEMA V LUKI KOPER FAZA 7
Referenčna številka dokumenta: 1495/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32323500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je postavitev in nadgradnja video nadzornega sistema v Luki Koper v obsegu:
- montaža, postavitev in priklop nove opreme,
- označevanje kablov, priključkov in kamer,
- izdelava dokumentacije izvedenih del (načrti, sheme),
- simulacija delovanja sistema (pred implementacijo opreme na lokaciji).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32323500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je postavitev in nadgradnja video nadzornega sistema v Luki Koper v obsegu:
- montaža, postavitev in priklop nove opreme,
- označevanje kablov, priključkov in kamer,
- izdelava dokumentacije izvedenih del (načrti, sheme),
- simulacija delovanja sistema (pred implementacijo opreme na lokaciji).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.12.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.12.2019   10:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.12.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2019   16:00
Spoštovani,

Za pridobitev projektne naloge in ponudbenega računa prosimo, če postopate po zahtevah iz razpisne dokumentacije na strani 3 in 4 in sicer:

Dostop do dela razpisne dokumentacije oz. dela dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer do:
- Priloge 1: Projektna naloga za: »NADGRADNJA VIDEO NADZORNEGA SISTEMA V LUKI KOPER FAZA 7« in
- Ponudbenega predračuna JN 1495/2019 »NADGRADNJA VIDEO NADZORNEGA SISTEMA V LUKI KOPER FAZA 7«.
je omejen, zaradi varnostnih razlogov, in ni javno objavljen (prim. tretji odstavek 61. člena ZJN-3). Ta del dokumentacije bo posredovan samo zainteresiranim gospodarskim subjektom na podlagi podpisane zahteve za pridobitev projektne naloge in izjave o varovanju poslovne skrivnosti (OBR-9) podane preko elektronske pošte na naslov naročnika: goran.kocjancic@luka-kp.si, najkasneje do vključno tri (3) dni pred rokom, ki je določen kot skrajni rok za prejem ponudb. Subjekti, ki bodo dokumentacijo prejeli, pa se s prevzemom te dokumentacije zavezujejo, da jo bodo varovali kot poslovno skrivnost. Šteje se, da je ponudnik na v zahtevi navedeni e-naslov prejel projektno nalogo v zvezi z oddajo javnega naročila, če v roku dveh (2) dni od poslane zahteve, naročniku, na isti elektronski naslov, ne sporoči, da ni prejel predmetne dokumentacije.

(v razpisni dokumentaciji je popravek na strani 4 "Obr-9" namesto "Obr-12")

Lep pozdrav


Datum objave: 11.12.2019   16:07
VPRAŠANJE
Na predmetnem javnem naročilu bomo nastopili skupaj s podizvajalcem, ki bo k ponudbi prispeval določeno tehnologijo, za katero ima tudi podpisano veljavno pogodbo za trženje na slovenskem trgu. V razpisni dokumentaciji je pod točko C, stran 13 zapisano le za skupno ponudbo in ponudnika. Verjetno lahko ta pogoj izpolnimo tudi s podizvajalcem? Prosimo za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

velja ponudnik ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

lep pozdrav

Datum objave: 16.12.2019   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na kadrovske zahteve navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila: "NADGRADNJA VIDEO NADZORNEGA SISTEMA V LUKI KOPER FAZA 7", Številka: 1495/2019 ponudnik zahteva sledeče:

Ponudnik mora razpolagati s certifikati o strokovni usposobljenosti za postavitev in integracijo mrežne opreme izdan s strani proizvajalca opreme in sicer vsaj tri osebe s certifikatom proizvajalca za opremo istega proizvajalca. Kot ustrezni se štejejo naslednji certifikati (ponudnik lahko izkazuje primerljive ali višje certifikate istega proizvajalca za opremo, ki je predmet razpisa)
- Extreme Networks. Switching and routing (Specialist ali Proffesional ali Expert ali Architect) oziroma ekvivalenten certifikat, ki pa mora ustrezati ponujeni opremi
- Avigilon certified solution provider"

Naročnik z zahtevo po certifikatih za specifiično omrežno opremo Extreme Networks in videonadzorno opremo Avigilon omejuje konkurenco in zapira razpis na le enega izvajalca.
Z zahtevo po uporabi točno določene opreme proizvajalca Avigilon naročnik omejuje konkurenčnost hkrati pa tehnološko onemogoča " tehnično kompatibilnost z opremo različnih priznanih proizvajalcev.
Dejstvo je da en proizvajalec kot npr Avigilon ne more zagotoviti ustreznih tehnoloških prebojev, naprednih tehnologij za celotni videonadzorni sistem, zato je pomembno, da naročnik postavi ustrezen koncept tehničnega varovanja, ki omogoča povezavo opreme in funkcionalno delovanje več različnih proizvajalcev. Na trgu obstaja kompatibilna omrežna in videonadzorna oprema drugih proizvajalcev, ki to omogoča.

Predlagamo da naročnik umakne zahtevo po kadrovskih zmogljivostih vezanih na opremo Extreme in Avigilon in da sprejme s strani izvajalca ekvivalentne certifikate s strani drugih proizvajalcev, kot npr Cisco, Allied Telesis oz Milestone , Genetec, ,...ODGOVOR

Spoštovani,

Pri javnem naročilu se bo izvajala nadgradnja obstoječega sistema, zato so kadrovske zahteve v razpisni dokumentaciji upravičene.
Zahteva za opremo:
- Extreme Networks. Switching and routing (Specialist ali Proffesional ali Expert ali Architect) oziroma ekvivalenten certifikat, ki pa mora ustrezati ponujeni opremi. V obstoječi sistem se bo vgradilo omrežno stikalo proizvajalca Extreme networks zaradi kompatibilnosti z ostalo opremo. Vgradnja opreme drugega proizvajalca ne pride v poštev, saj v takem primeru sistem ne bo deloval kot celota.
- Avigilon certified solution provider" naročnik dovoljuje vgradnjo novih »enakovrednih« kamer drugega proizvajalca, vendar mora ponudnik razpolagati s kadrom, ki je certificiran tudi za proizvajalca Avigilon, ker bo moral nove kamere integrirati v obstoječ sistem, ki je proizvajalca Avigilon. V primeru vgradnje različnih sistemov bo naročnik imel težave z upravljanjem, vzdrževanjem in s kadrovskimi potrebami za nemoteno delovanje ter posledično povečanje stroškov v življenjski dobi celotnega sistema.

Lep pozdrav