Dosje javnega naročila 008544/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: Izvajanje geodetskih storitev v Mestni občini Novo mesto
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.250.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008544/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.12.2019
JN008544/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2020
JN008544/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN008544/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN008544/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN008544/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN008544/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN008544/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN008544/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.08.2020
JN008544/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008544/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 238-583965
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Pia Grahek
pia.grahek@novomesto.si
+386 73939258

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/
https://www.novomesto.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje geodetskih storitev v Mestni občini Novo mesto
Referenčna številka dokumenta: 430-49/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje geodetskih storitev v Mestni občini Novo mesto
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje geodetskih storitev v Mestni občini Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.01.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.01.2020   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.12.2019   14:25
VPRAŠANJE
Razpisne dokumentacije ni možno dobiti brez registracije v s-procurement.si?

ODGOVOR

Za dostop do razpisne dokumentacije je potrebna brezplačna registracija na S-Procurement.
V primeru težav pokličite na tehnično podporo, št. 0160 100 71.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 06.01.2020   08:55
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

VAŠ ZAPIS "KOT REFERENCO BO NAROČNIK PRIZNAL USPEŠNO OPRAVLJENE GEODETSKE STORITVE REFERENCE IMENOVANEGA ODGOVORNEGA GEODETA/ODGOVORNIH GEODETOV" V ZADNJIH TREH LETIH OD DNEVA OBJAVE JAVNEGA NAROČILA."

A TO POMENI, DA LAHKO POGOJ ZA REFERENCE ZA VSAKO POSAMEZNO LETO IZPOLNJUJE VEČ IMENOVANIH GEODETOV? NAVEDENI POGOJ
LAHKO IZPOLNJUJEMO SKUPAJ S PODIZVAJALCI?ODGOVOR
Za vsako posamezno leto lahko referenco izpolnjuje več imenovanih geodetov oziroma v primeru, da so imenovani podizvajalci, lahko referenco izpolnjujejo s podizvajalci.

naročnik Mestna občina Novo mesto