Dosje javnega naročila 008484/2019
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: MASKE ZAŠČITNE - RESPIRATOR FFP1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 65.367,60 EUR

JN008484/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.12.2019
JN008484/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2020
JN008484/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.03.2020
JN008484/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008484/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Jerneja Kemperle
javnanarocila@rlv.si
+386 38996196

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/334854/RD_KONC.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/334854/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14790
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MASKE ZAŠČITNE - RESPIRATOR FFP1
Referenčna številka dokumenta: št.: 207-NP-1185-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava blaga: »MASKE ZAŠČITNE - RESPIRATOR FFP1«. Ponudniki morajo ponuditi celotno specifikacijo predmeta naročila.
V kolikor ponudba ne bo zajemala celotne dobave blaga bo naročnik takšno ponudbo izključil iz postopka javnega naročila kot nedopustno.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18142000
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VELENJE, na naslovu naročnika in skladno z določili v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava blaga: »MASKE ZAŠČITNE - RESPIRATOR FFP1«.
Blago se dostavi v skladišče naročnika na stroške ponudnika (Incoterms 2010 DAP Premogovnik Velenje). Dobava blaga je na odpoklic v roku pet (5) delovnih dni od posameznega odpoklica oziroma naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili Dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.01.2020   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.01.2020   08:01
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e- JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2,

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2019   08:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 19. 12. 2019 do 16:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.12.2019   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod tehnična dokazila navajate ''Tehnični list proizvoda z opisom v slovenščini ter priložena njegova slika iz katere je razviden ponujeni izdelek'' ter ''Originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi''.
Zadostuje prevod našega podjetja?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Zadostuje prevod prodajalca/trgovca, ki je skladen s pravilnikom. Priloga naj bo original proizvajalca.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.12.2019   12:35
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
V opisu imate navedeno naslednje. Ventil Ventex, ActiveForm, struktura DuraMesh. Zanima nas ali lahko tukaj ponudimo alternativo, ki je po našem mnenju enake ali boljše kvalitete od zgoraj omenjenih?
Gre za to, da so Ventex, ActiveForm, DuraMesh znamke podjetja Moldex in posledično s tem se lahko prijavijo samo distributerji Moldexa. Naše mnenje je, da imajo druga respiratorna podjetja na voljo enak respirator, vendar naziv ventila, strukture je drugačen.


prosim za odgovor


lp

ODGOVOR

sPOŠTOVANI!

Ponudnik lahko ponudi takšno masko, ki zagotavlja zahtevane lastnosti, kot jih zahteva naročnik z oznakami Ventil Ventex, ActiveForm, struktura DuraMesh.
Lep pozdrav!

Datum objave: 18.12.2019   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali naročniku ustreza teža respiratorja max. 18-20g ?

ODGOVOR

Teža respiratorja FFP1 je lahko maksimalno 16 gramov.


Datum objave: 18.12.2019   14:22
VPRAŠANJE
Zadeva:
Številka objave: JN 008484/2019-W01
Referenčna številka dokumenta: št.: 207-NP-1185-2019
Naročnik: Premogovnik Velenje d.o.o.

Spoštovani,
kot eno vodilnih podjetij zaščitne opreme smo zainteresirani oddati konkurenčno ponudbo za zaščitne maske. Pri pregledu dokumentacije smo odkrili nekaj nepravilnosti, ki so v nasprotju z načelom proste konkurence ter tudi v navzkrižju s predpisano zakonodajo.

a) Podajate zahtevo, da mora biti maska v skladu z EN direktivo 89/686 EEC FFP1. Naj vas opozorim, da omenjena direktiva NI VEČ v uporabi in proizvajalci NE SMEJO prodajati blago s to oznako. Nova in veljavna direktiva je EU 2016/425
b) Podajate zahtevo, (Točka 3.6 Tehnična ustreznost), da morajo maske » zagotavljati zahtevane lastnosti« (Ventil Ventex, ActiveForm, struktura DuraMesh). Naj poudarim, da so to zaščitena marketinška imena točno določenega proizvajalca. Opisujejo določene lastnosti, ki pa niso certificirane in priznane, zato noben drug proizvajalec ne more zagotoviti zahtevane lastnosti.

Iz zgoraj navedenih razlogov in v kolikor želite pridobiti tudi konkurenčne ponudbe ter s tem smotrno porabo vaših sredstev vas pozivamo, da upoštevate naše pripombe ter umaknete oz. dovolite tehnične značilnosti, ki so priznane po mednarodnih normah in direktivah.
V izogib kasnejših nesoglasij glede pravilne specifikacije, vam spodaj pošiljam specifikacijo, ki omogoča, da ponudbe odda več konkurenčnih ponudnikov. Prosim, da konkretno odgovorite na spodaj zastavljeno vprašanje (da ali ne). V primeru zavrnitve bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo iz naslova omejevanja konkurence.

VPRAŠANJE:
Ali boste izbrali kot ustrezno masko, ki ima naslednje tehnične lastnosti:
Oznaka maske: Respirator FFP1 z ventilom;
Standard: EN 149:2001+A1 2009;
Enota mere: kos
Pakiranje: posamično v papirne vrečke (100 % brez PVC)
Oblika in barva: anatomsko oblikovana, bela;
Velikost: Univerzalna
Ventil za izdih : da
Maske so ob dobavi stare največ 12 mesecev in morajo imeti vsaj 12 mesecev garancije od datuma dobave;
Pričakovana življenjska doba: Za enkratno uporabo
Trak za nošenje: Nastavljiv trak za dobro in enostavno prilagajanje obrazu in vratu
Odpornost zamašitve s prahom: Dolomite Test
Certifikat in direktiva: EN 149:2001+ A1 2009: FFP1 v skladu z EU Direktivo PPE: 2016/425
Naglavni nosilni trak: naravna guma
Masa: največ 16g.


ODGOVOR
Spoštovani,

Da, vendar morajo biti lastnosti ponujene maske primerljive z zahtevami naročnika; med drugim tudi lastnosti, kot so: nastavljiv trak pri nameščanju in snemanju za dobro in enostavno prilagajanje obrazu in vratu, udobno dihanje pri daljši uporabi, izdišni ventil se odpre že pri rahlem izdihu in zmanjšuje vlago in toploto znotraj respiratorja, avtomatično prilagajanje obrazu brez večkratnega popravljanja, brez kovinske nosne sponke, krepka in dolgotrajna struktura).

Lep pozdrav!