Dosje javnega naročila 008887/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: MINIPLEKS MESTNEGA KINA
ZJN-3: Odprti postopek

JN008887/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 23.12.2019
JN008887/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.01.2020
JN008887/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN008887/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 07.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008887/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 248-615853
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: MINIPLEKS MESTNEGA KINA
Referenčna številka dokumenta: 430-2704/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

MINIPLEKS MESTNEGA KINA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
skladno z natečajnimi pogoji
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
05.03.2020   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 9.000,00 EUR
2. nagrada 7.200,00 EUR
3. nagrada 5.400,00 EUR
tri priznanja po 2.700,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., podžupan MOL, Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Nande Korpnik, univ.dipl.inž.arh. , Članica (naročnik): Metka Dariš, univ.dipl.oblikovalka vizualnih komunikacij, Članica (naročnik): Majda Gostinčar, univ.dipl.inž.arh., Član (naročnik): Matej Vozlič, univ.dipl.inž.arh., Članica (ZAPS): Vanja Gregorc Vrhovec, uni.dipl.inž.arh., Član (ZAPS): Arne Vehovar, univ.dipl.inž.arh., Namestnica članov (naročnik): Vlatka Ljubanović, univ.dipl.inž.arh., Namestnik članov (ZAPS): Uroš Rustja, univ.dipl.inž.arh., Poročevalka A: Dalija Tanšek, univ.dipl.inž. arh., Izvedenka za urbanizem: Irena Ostojić, univ.dipl.inž. arh., Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.02.2020   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet ni predviden
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 7. 2. 2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 13. 2. 2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 25. 2. 2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 27. 2. 2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 5. 3. 2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 10. 4. 2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma maj 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.01.2020   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V točki 2.4 natečajnih pogojih je naveden rok oddaje 13.2.2020, v točki 5 pa 5.3.
Prosim za pojasnilo oz. kdaj je rok oddaje.
Hvala
LP

ODGOVOR
Rok oddaje natečajnih elaboratov je do četrtka 5. 3. 2020 do 16:00 ure, tako kot je tudi navedeno v objavi na Portalu javnih naročil.Datum objave: 20.01.2020   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas, ali je možna rušitev obstoječe ab stene na zahodu podhoda.
Hvala in lp

ODGOVOR

Na tej strani je sicer tudi del stene puščen odprt, kar pomeni, da odstranitev tega dela stene ne bi pomenila posega v nosilno konstrukcijo objekta. Investitor želi, da se v čim večji meri upošteva natečajna naloga oziroma stremi k racionalni rešitvi, kjer bodo posegi na nosilno konstrukcijo obstoječega objekta izvedeni v minimalnem obsegu, kar bo omogočilo realizacijo projekta v zastavljenem finančnem obsegu.


Datum objave: 31.01.2020   09:53
VPRAŠANJE
Pojavljajo se določena odstopanja med zahtevami v natečajni nalogi in priloženi tabeli površin. Prosimo za razjasnitev, katera zahteva je bolj relevantna.

1. Toplotna postaja je v natečajni nalogi opredeljena kot prostor 3 m x 6 m (18 m2), v tabeli pa je površina toplotne postaje 180 m2. Sklepamo, da je številka v tabeli napačna in da je pravilno 18 m2.
2. V natečajni nalogi piše, da naj bo kapaciteta večnamenske dvorane 100 slušateljev, v tabeli pa je zanjo predvidena površina 198 m2. Za 100 slušateljev zadošča bistveno manjša dvorana, tudi polovico manjša.
3. V tabeli je za galerijo predvidenih 60 m2 (lahko v sklopu avle), za knjigarno pa 40 m2. Obenem natečajna naloga zahteva za galerijo 120 m2 stenskih površin, za knjigarno pa 100 m2, kar je na predvidenih tlorisnih površinah težko doseči. Ali je pomembnejša površina sten ali tlorisna površina?


ODGOVOR

Pojavljajo se določena odstopanja med zahtevami v natečajni nalogi in priloženi tabeli površin. Prosimo za razjasnitev, katera zahteva je bolj relevantna.

1. Toplotna postaja je v natečajni nalogi opredeljena kot prostor 3 m x 6 m (18 m2), v tabeli pa je površina toplotne postaje 180 m2. Sklepamo, da je številka v tabeli napačna in da je pravilno 18 m2.
Odgovor:
Da, pravilno ste ugotovili. V tabeli je prišlo do tipkarske napake: dejanska zahteva za površino toplotne postaje je 18 m2. Nova tabela C_5_tabele_neto_povrsin_ POP.xls z označeno spremembo bo objavljena na spletni strani www.zaps.si.

2. V natečajni nalogi piše, da naj bo kapaciteta večnamenske dvorane 100 slušateljev, v tabeli pa je zanjo predvidena površina 198 m2. Za 100 slušateljev zadošča bistveno manjša dvorana, tudi polovico manjša.
Odgovor:
V tabeli je zahteva po 198 m2 navedena kot priporočena površina. Manjša odstopanja v površini so možna, mora pa se zagotoviti dovolj velik prostor za vsaj 100 slušateljev. Ker gre za večnamenski prostor, ki se bo uporabljal tudi v druge namene (npr. delavnice, igralnice, snemanja, začasne razstave ipd.), zagotovitev prostora za 100 slušateljev ni edini kriterij, zato je navedena priporočena površina.

3. V tabeli je za galerijo predvidenih 60 m2 (lahko v sklopu avle), za knjigarno pa 40 m2. Obenem natečajna naloga zahteva za galerijo 120 m2 stenskih površin, za knjigarno pa 100 m2, kar je na predvidenih tlorisnih površinah težko doseči. Ali je pomembnejša površina sten ali tlorisna površina?
Odgovor:
Merodajna je tlorisna površina. Razstavne stenske površine se delno lahko prelivajo po več prostorih namenjenih obiskovalcem (avla, hodniki, ). Želja naročnika je, da je za galerijo predviden čim večji prostor, ki bo omogočal tudi prostorske, ne le stenske postavitve.Datum objave: 31.01.2020   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je mogoče vsebine pritličnega paviljona umestiti tudi pod teren?

LP

ODGOVOR
Drugačna razporeditev programa sama po sebi ni razlog za diskvalifikacijo, vendar je zahteva naročnika, da je minipleks z opisanim programom prisoten tudi nad terenom, z njim označuje svojo dejavnost, nagovarja mimoidoče in vabi obiskovalce v minipleks.Datum objave: 31.01.2020   09:54
VPRAŠANJE
Natečajni žiriji predlagamo, da ponovno premisli glede zahtevanega merila prikazov M 1:100 in glede predpisane postavitve (orientacije) tlorisov na plakatih. Menimo, da za namen natečaja (idejna zasnova) in ocenjevanja povsem ustreza merilo 1:200, ki je celo bolj pregledno. To bi tudi omogočilo bolj smiselno razporeditev vsebin po plakatih, saj bi lahko na enem plakatu združili vse tlorise, prereze in fasade, namesto da sta podzemni del in nadzemni paviljon razdeljena na dva plakata težko pa je vključiti tloris terase, morebitne dodatne kletne etaže, medetaže ipd. Bolj smiselna bi bila tudi orientacija tlorisov pri predvideni pokončni postavitvi plakatov, saj je zdaj predvidena rotacija tlorisov za 90 stopinj.

Tretji plakat bi tako lahko ostal namenjen za oba perspektivna pogleda ali dodatne vsebine (sheme, koncept ).


ODGOVOR
Zahtevano merilo prikazov kletne etaže in paviljona 1:100 omogoča nazorno predstavitev umestitve novih vsebin v obstoječo strukturo podhoda, organizacijo prostorov, celovitost zasnove, umestitev in oblikovanje paviljona, kakovost pogledov, osvetlitev kletne etaže in oblikovanje interierja. Nazorna predstavitev v merilu 1:100 je podlaga za kvalitetno presojo natečajnih elaboratov. Zahtevano merilo prikazov se ohranja.Datum objave: 31.01.2020   09:55
VPRAŠANJE
V natečajnih pogojih je pri vsebini elaborata zapisan obvezen pogled iz JZ (kar bi pomenilo približno iz smeri Puharjeve ulice), v situaciji pa je ta pogled označen iz SZ (izza gostilne Figovec). Kaj je pravilno? V smislu percepcije stavbe je po našem mnenju bolj primeren pogled iz JZ (oziroma vzdolž Puharjeve), saj je ta smer prehoda pešcev precej bolj frekventna.

ODGOVOR
Obvezna sta pogleda z JZ in SV smeri. Datoteka GN_1988_podhod_ajdovščina_S PODATKI_POP.dwg z označbo obveznih pogledov bo objavljena na spletni strani www.zaps.si.Datum objave: 31.01.2020   09:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za razjasnitev naslednji nejasnosti.

1.V prilogi »C_5_tabele_neto_površin« je v tabeli C. KOMUNIKACIJE POD TERENOM zaveden prostor; C4 - Dvigalni jaški/etažo, za katerega je predvideno 16m2, obenem pa je v D. PAVLIJON prav tako zaveden prostor D4 Dvigalni jašek, sicer velikosti 8m2. Ali gre za podvojen prostor in kvadraturo, ali je potrebno predvideti dva različna ločena jaška? Enako se zgodi pri Večetažnem prostoru;D6 in C3, kjer je pravtako za vsakega predvidena različna kvadratura.

2. Ali je regulacijska linija podhoda označena samo informativno in je potrebno upoštevati zgolj 3m odmike pod terenom?

3. Ob morebitni odstranitvi obstoječe AB stene na zahodnem delu bi bila umestitev dvoran precej lažja in veliko bolj racionalna. Prosimo za konkreten in nedvoumen odgovor ali je odstranitev AB stene dovoljena in ni izključujoč faktor?!


Najlepša hvala za odgovore.
ODGOVOR

Pozdravljeni,

prosimo za razjasnitev naslednji nejasnosti.

1.V prilogi »C_5_tabele_neto_površin« je v tabeli C. KOMUNIKACIJE POD TERENOM zaveden prostor; C4 - Dvigalni jaški/etažo, za katerega je predvideno 16m2, obenem pa je v D. PAVLIJON prav tako zaveden prostor D4 Dvigalni jašek, sicer velikosti 8m2. Ali gre za podvojen prostor in kvadraturo, ali je potrebno predvideti dva različna ločena jaška? Enako se zgodi pri Večetažnem prostoru;D6 in C3, kjer je pravtako za vsakega predvidena različna kvadratura.
Odgovor:
Komunikacije pod terenom predvidevajo površino dvigalnega jaška v dveh etažah zato je seštevek skupaj 16 m2 (ker je velika dvorana zasnovana stopničasto, se je ocenjevalo, da se lahko na enem delu dvorane uporabi tudi prostor pod dvorano, zato se predvidi dvigalni jašek do najnižje etaže). Je pa resnično zavajajoč napis dvigalni jašek/etažo, pravilno bi bilo dvigalni jašek v dveh etažah.
Ker je želja naročnika pripeljati čimveč naravne svetlobe v vse etaže, se je pri večetežnem prostoru ocenjevalo, da je najširši na vrhu pri paviljonu in nekoliko ožji na dnu zato so navedene drugačne površine glede na lokacijo.
Gre pa v obeh primerih za nemerodajne površine, ki jih natečajniki ne potrebujejo spoštovati in so odvisne od konkretne natečajne rešitve.


2. Ali je regulacijska linija podhoda označena samo informativno in je potrebno upoštevati zgolj 3m odmike pod terenom?
Odgovor:
Regulacijska linija (RL) je povzeta iz OPN MOL in ne predstavlja gradbene črte, pod terenom se lahko gradi tudi izven RL. Glede mej objekta pod terenom je treba upoštevati 24. člen OPN MOL ID, ki določa najmanj 3,00 m odmik od meje sosednjih parcel.

3. Ob morebitni odstranitvi obstoječe AB stene na zahodnem delu bi bila umestitev dvoran precej lažja in veliko bolj racionalna. Prosimo za konkreten in nedvoumen odgovor ali je odstranitev AB stene dovoljena in ni izključujoč faktor?!
Najlepša hvala za odgovore
Odgovor:
Odstranitev obstoječe AB stene na zahodnem delu podhoda je dovoljena, čeprav ni zaželena, ni pa izključujoč faktor.Datum objave: 31.01.2020   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas, ali so možni tudi 3d črtni pogledi notranjosti.

Hvala in lp

ODGOVOR
Dovoljeni so 3D pogledi notranjosti na nivoju obdelave 1.B.Datum objave: 31.01.2020   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je možno predvideti 2 večnamenski dvorani?

Lp

ODGOVOR
Potrebno je zagotoviti eno večnamensko dvorano, ki mora biti velika vsaj za 100 slušateljev in za katero je potrebno upoštevati priporočeno večjo kvadraturo (ker se bo uporabljala tudi v druge namene, npr. za delavnice, snemanja, začasne razstave ipd.). Možno je sicer predvideti še eno večnamensko dvorano, vendar ne na račun drugih dvoran, hkrati naročnik pričakuje, da bo rešitev sledila njegovim usmeritvam in bo pripomogla k realizaciji v zastavljenem finančnem obsegu.Datum objave: 31.01.2020   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v natečajni nalogi je na Sliki 30: "Prikaz prereza najprimernejše rešitve, avtor: Scapelab d.o.o." prikazan prerez idejne rešitve..
Do katere višine je možno vkopati teren v podhodu(zaradi obstoječih fundamentov)? seveda ne v območju kolektorja..

Hvala, lp

ODGOVOR
Glede na razpoložljivo gradivo ni možno z gotovostjo trditi, da temeljne čaše stebrov niso med seboj povezane s temeljnimi gredami, kar bi lahko bila ovira pri poglabljanju tal (čeprav v arhivskem gradivu temeljnih gred ni bilo videti). Natečajniki lahko predlagajo rešitve, ki so globlje kot so obstoječi temelji oziroma posegajo v obstoječe temelje. Pri tem je potrebno v nadaljnih fazah projektiranja predvideti morebitna podbetoniranja in zagotoviti statično stabilnost in varnost celotnega objekta. Naročnik pa še enkrat opozarja na pomembnost racionalne rešitve, ki bo omogočala izvedbo projekta znotraj zastavljenih finančnih okvirjev.
Vsekakor pa se morajo vsi posegi na konstrukciji objekta izvajati le na zemljiščih, ki so v lasti investitorja (ni možen dostop preko zemljišč v tuji lasti).
Datum objave: 31.01.2020   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Željen paviljonski objekt ( restavracija in kuhinja ) s svojo kvadraturo močno posega v sedaj odprt javni prostor ( Ploščad pred Figovcem). Ali je možno ta program umestiti pod nivo terena.

LP

ODGOVOR
Program ni možno v celoti umestiti pod nivo terena. Drugačna razporeditev programa sama po sebi sicer ni razlog za diskvalifikacijo, vendar je zahteva naročnika, da je minipleks z opisanim programom prisoten tudi nad terenom, z njim označuje svojo dejavnost, nagovarja mimoidoče in vabi obiskovalce v minipleks.Datum objave: 06.02.2020   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas, če se dvorana za 100 ljudi kategorizira kot mala ali kot srednja dvorana.
V točki 5.5 piše naj se predvidi 2, 3 ali 4 male dvorane različnih kapacitet ( skupaj za 200 ljudi).

ODGOVOR
Projekcijska dvorana s 100 sedeži se kategorizira kot mala dvorana. Predvidi se torej lahko 2, 3 ali 4 male dvorane s skupno 200 sedeži, pri čemer nobena od dvoran ne sme imeti manj kot 50 sedežev. Srednja dvorana mora imeti 110 sedežev, velika pa 250 sedežev.
Poleg projekcijskih dvoran se dodatno predvidi večnamenski prostor za najmanj 100 slušateljev, ki omogoča tudi izvedbo delavnic in drugih dejavnosti.
Datum objave: 06.02.2020   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V natečajni nalogi (4.2 izvleček bistvenih določil iz veljavnega prostorskega akta) v delu, ki se nanaša na odmike stavb od sosednjih zemljišč piše, da mora biti zahtevni objekt od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin odmaknjen najmanj 5 m, če ni z GM določen manjši odmik.
V grafičnem delu je na podlogah vrisana gradbena meja (GM) proti Slovenski cesti in je oddaljena 6,8m od regulacijske linije ceste.

Vprašanje je:
Ali lahko z nadzemnim delom objekta presegamo gradbeno mejo upoštevajoč odmik 5,00m od regulacijske linije ceste (Slovenske ceste)?

ODGOVOR
Regulacijska črta Slovenske ceste je enaka kot vzhodna gradbena meja v grafični podlogi ( C_2_geodetski_nacrt_s_podatki). Pri tem smo že upoštevali da bi MOL OGDP dovolil da se paviljon dotika gradbene meje, saj s tem ni ogrožena pretočnost prometa in peš prometa ( linija pločnika se nadaljuje naprej proti objektu Zadružne zveze).
V grafični podlogi pa je določena tudi južna gradbena meja, ki je postavljena 5 m stran od objektov južno od predvidene gradnje
V grafiki določenih gradbenih mej ni dovoljeno presegati.
Datum objave: 06.02.2020   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas, ali je svetla višina zgornjih delov dvoran nujno 4m ali so lahko manjše dvorane nižje v zgornjem delu?

Hvala
LP

ODGOVOR
Zaželena višina vseh projekcijskih dvoran v zgornjem delu (nad zadnjo vrsto sedežev) je najmanj 4m, vendar je v malih dvoranah dopuščeno odstopanje, a največ za 1m.Datum objave: 06.02.2020   15:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. Ali so prostori za projektorje in pred-prostori v veliki in srednji dvorani všteti v kvadrature dvoran?
2. Ali obstajajo razlogi za umeščanje klimatov za prezračevanje v kletne etaže in ne na streho, kar je racionalnejše? Na strehi jih je možno v sklopu terase urediti kot manj vpadljive, hrup novejših naprav pa ne povzroša motnje v prostoru.
3. S stališča urbanizma želimo nedvoumen odgovor o postavitvi paviljona in javnega prostora
a. Čim manjpa pozidanost in kompaktnejši volumen (mogoče dve etaži)?
b. Pomik paviljona kot polnitev praznine med parkom in Firogvecm?
c. Širša prehodnost med slovensko cesto in parkom?
d. Formacija trga pred Zadružno zvezo?
4.Ali je večnamenska dvorana lahko prehodna za dostope do drugih prostorov?

ODGOVOR

1. Ali so prostori za projektorje in pred-prostori v veliki in srednji dvorani všteti v kvadrature dvoran?
Odgovor:
V površino velike in srednje kinodvorane sta všteti projekcijski kabini, prav tako sedeži, prostor pred projekcijskim platnom ter komunikacijske poti v dvorani. Na str. 57 je navedena mera projekcijske kabine za srednjo kinodvorano, na str. 58 pa velike kinodvorane. Če s »pred-prostori« mislite na prostor pred dvorano (hodnik, avla), ti niso zajeti v zahtevani površini kinodvorane.

2. Ali obstajajo razlogi za umeščanje klimatov za prezračevanje v kletne etaže in ne na streho, kar je racionalnejše? Na strehi jih je možno v sklopu terase urediti kot manj vpadljive, hrup novejših naprav pa ne povzroša motnje v prostoru.
Odgovor:
Iz želje, da paviljon čim manj obremenjuje mestno pritličje, izhaja zahteva, da so klimati postavljeni pod koto terena (gre za kar precejšnje količine zraka, za več kot 700 ljudi, in posledično precej veliko strojnico). Postavitev klimatov na streho paviljona ni izključujoči faktor, vendar morajo biti prikazani v dejanski velikosti na strehi.

3. S stališča urbanizma želimo nedvoumen odgovor o postavitvi paviljona in javnega prostora
a. Čim manjpa pozidanost in kompaktnejši volumen (mogoče dve etaži)?
b. Pomik paviljona kot polnitev praznine med parkom in Firogvecm?
c. Širša prehodnost med slovensko cesto in parkom?
d. Formacija trga pred Zadružno zvezo?

Odgovor:
Namen tega natečaja je poiskati najprimernejše odgovore/rešitve na ta vprašanja in pri tem upoštevati v Natečajni nalogi opredeljene smernice, omejitve, podlage. V skladu s Kulturnovarstvenimi pogoji je dovoljen pritličen paviljon, na enem delu s teraso.

4.Ali je večnamenska dvorana lahko prehodna za dostope do drugih prostorov?
Odgovor:
Najbolje bi bilo, da večnamenska dvorana ni prehodna oziroma so ti prehodi smiselni (prevelika prehodnost iz prostorov naredi hodnike). Predvsem večnamenski prostor ne sme služiti za edini dostop/izhod iz drugih prostorov. Prehodnost večnamenskega prostora ni razlog za izključitev.Datum objave: 07.02.2020   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas kakšna je predvidena dimenzija 'analognega' projektorja (35mm), ker je od tega odvisna velikost projekcijske kabine velike dvorane in ali je res potrebna zasteklitev kabine vzdolž celotne dolžine? Hvala.


ODGOVOR
Povprečna velikost za delovanje enega 35mm projektorja je vsaj 2m x 2m ter stojna višina. Vsaka analogna naprava potrebuje med delovanjem dostop in fizično manipulacijo. Minimalna velikost projekcijske kabine velike kinodvorane je določena v natečajni nalogi. Zasteklitev vzdolž celotne širine je potrebna za zagotavljanje primerne postavitve vse tehnične infrastrukture (tri-štiri analogni in digitalni projektorji) in zagotavljanja prostora za nemoteno delo tehničnega osebja za potrebe ozvočevanja in osvetlitve dogodkov nemoten pogled na oder iz tehnične kabine.Datum objave: 10.02.2020   15:39
Natečajnike obveščamo, da je Idejni projekt; Vizija preobrazbe podhoda Ajdovščina v mestni kino na vpogled na sedežu ZAPS, v času uradnih ur. Kontaktna oseba Barbara Pungerčar, M 041 751 461.

Datum objave: 12.02.2020   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim za pojasnilo kaj v grafičnem delu pomeni "ni predmet vloge za spremembo namembnosti, območje predvideno za prezentacijo arheoloških najdb"
Ali je možno posegati v ta prostor, pod pogojem, da se ohrani odprta (nekontrolirana) navezava stopnice pred Metalko/ podhod Ajdovščina. Ali lahko del koridorja (v grafiki označano šrafirano rdeče) nameni za potrebe Minipleksa? Zakaj v tem delu ni možna sprememba namembnosti?
Hvala za odg.
LP

ODGOVOR
Podrobnejša obrazložitev je v B_Natečajni nalogi na strani 18. Rdeče pobarvanemu delu podhoda ni predvidena sprememba namembnosti, saj naročnik želi na tem delu ohraniti povezavo med stopniščem pred Metalko in podhodom Centra Ajdovščina. Ker pa je tudi večji del zemljišča, na katerem se nahaja ta del podhoda v tuji lasti, ni mogoče izvesti morebitnih poglobitev tlakov ali zunanjih posegov v nosilno konstrukcijo objekta zato naj se po tem delu podhoda ne posega z rekonstrukcijo. Sprememba namembnosti na tem delu objekta je z navedenimi omejitvami sicer možna, vendar glede na predvideno rabo prostora za uporabnika ni potrebna. Istočasno se ta del podhoda lahko uporabi za prezentacijo arheoloških najdb/ dediščine, kar izhaja iz projektnih pogojev ZVKDS.Datum objave: 12.02.2020   12:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

koliko etaž gre objekt lahko pod teren oziroma katera je najnižja kota dovoljene gradnje pod terenom (na novem delu pri Figovcu in ne v obstoječem podhodu) ?

Hvala lepa in lep dan.


ODGOVOR
Dovoljena etažnost objekta pod koto terena ni določena. Je pa potrebno spoštovati projektne pogoje DRSV: graditi je potrebno nad srednjo gladino podzemne vode. V prilogi D_3 je poročilo, v katerem je definiran srednji nivo podzemne vode na kopališču Kolezija na koti 278,751 mnv, kar je lahko merodajno tudi za našo lokacijo (to je dobrih 18 m pod terenom). Vendar pa naj natečajniki upoštevajo tudi zahtevo po racionalni gradnji, ki bo omogočala izvedbo v pričakovanih finančnih okvirjih.Datum objave: 12.02.2020   12:59
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1:
Zanima nas ali obstaja kakšna omejitev glede globine kleti v območju, kjer je predviden pritlični paviljon, torej na območju, ki je izven obstoječega podhoda (označeno rumeno na geodetskem načrtu). Ali je na temu območju dovoljeno vkopati nove objekte pod koto nivoja obstoječega podhoda? Če da, do katere kote je možno vkopati nove objekte?

VPRAŠANJE 2:
Ali je zaželjena enotna kontrola vstopnic pri vhodu v dvorane, ali se bo to izvajalo posamezno pred vstopom v vsako dvorano?

VPRAŠANJE 3:
Ali je dovoljena umestitev svetlobnikov na nivoju pohodnih površin za pešce, torej vzhodno in zahodno od Slovenske ceste?

VPRAŠANJE 4:
V natečajni nalogi je označeno območje, kjer ni predvidena sprememba namembnosti? Ali to pomeni, da je potrebno na tem območju ohranjati podhod in trgovske površine, tako kot je v obstoječem stanju? Ali lahko sem umeščamo tudi nove prostore (galerijski del, skladišča, pomožni prostori).

VPRAŠANJE 5:
V natečajni nalogi je navadeno, da je predvidena ureditev terase na strehi paviljona. Kako bo takšen prostor funkcioniral? Ali je na teraso predviden dostop vsem mimoidočim, ali zgolj omejenim skupinam? Ali to pomeni, da je potrebno urediti dostop z dvigalom do terase?

ODGOVOR
VPRAŠANJE 1:
Zanima nas ali obstaja kakšna omejitev glede globine kleti v območju, kjer je predviden pritlični paviljon, torej na območju, ki je izven obstoječega podhoda (označeno rumeno na geodetskem načrtu). Ali je na temu območju dovoljeno vkopati nove objekte pod koto nivoja obstoječega podhoda? Če da, do katere kote je možno vkopati nove objekte?

Odgovor:
Potrebno je spoštovati projektne pogoje DRSV: graditi je dovoljeno nad srednjo gladino podzemne vode. V prilogi D_3 je poročilo, v katerem je definiran srednji nivo podzemne vode na kopališču Kolezija na koti 278,751 mnv, kar je lahko merodajno tudi za našo lokacijo (to je dobrih 18 m pod terenom). Gradnja pod obstoječim podhodom je možna le na zemljiščih, ki so v lasti naročnika. Vendar pa naj natečajniki upoštevajo tudi zahtevo po racionalni gradnji, ki bo omogočala izvedbo v pričakovanih finančnih okvirjih.

VPRAŠANJE 2:
Ali je zaželjena enotna kontrola vstopnic pri vhodu v dvorane, ali se bo to izvajalo posamezno pred vstopom v vsako dvorano?

Odgovor:
V natečajni nalogi ni natančno opredeljeno ali predpisano, kako morajo biti razporejene dvorane oziroma kje so predvidena mesta za kontrolo vstopnic - oba sistema sta možna. Zaželjene so rešitve, ki omogočajo ekonomično premikanje obiskovalcev in zaposlenih (da za nemoteno delovanje minipleksa skrbi minimalno število osebja na lokaciji) ter upoštevajo, da bodo v prostorih minipleksa pod terenom obiskovalcem na voljo tudi vsebine, za katere ne bodo potrebovali vstopnic (šank, galerija, večnamenski prostor ). Poleg vhodov v dvorane so pomembni tudi izhodi, saj uporabnik želi, da obiskovalci ostajajo v minipleksu tudi po zaključku projekcij.

VPRAŠANJE 3:
Ali je dovoljena umestitev svetlobnikov na nivoju pohodnih površin za pešce, torej vzhodno in zahodno od Slovenske ceste?

Odgovor:
Je dovoljena, vendar samo na zemljiščih, ki so v lasti investitorja torej predvsem zahodno od Slovenske ceste.


VPRAŠANJE 4:
V natečajni nalogi je označeno območje, kjer ni predvidena sprememba namembnosti? Ali to pomeni, da je potrebno na tem območju ohranjati podhod in trgovske površine, tako kot je v obstoječem stanju? Ali lahko sem umeščamo tudi nove prostore (galerijski del, skladišča, pomožni prostori).

Odgovor:
Na delu podhoda, kjer ni predvidena sprememba namembnosti, se ohranja namembnost podhoda in trgovskih površin, vendar se jih lahko preuredi ohraniti pa je potrebno navezavo podhoda pod Centrom Ajdovščina s stopniščem pred Metalko (dovoljeno premikanje predelnih sten ipd).

VPRAŠANJE 5:
V natečajni nalogi je navadeno, da je predvidena ureditev terase na strehi paviljona. Kako bo takšen prostor funkcioniral? Ali je na teraso predviden dostop vsem mimoidočim, ali zgolj omejenim skupinam? Ali to pomeni, da je potrebno urediti dostop z dvigalom do terase?

Odgovor:
Terasa na strehi paviljona naj bo dostopna iz skupnih prostorov minipleksa. Možno naj jo bo uporabljati kot podaljšek gostinskega lokala ali kot teraso minipleksa za različne dogodke. Dostopna naj bo vsem obiskovalcem minipleksa, režim odprtosti terase bo določal upravljalec. Dostop na teraso mora biti omogočen vsem: preko stopnišča in preko dvigala univerzalni dostop. Z oblikovanjem strehe objekta in umestitvijo dostopov na teraso naj natečajniki poskusijo ustvariti vizulano percepcijo, da gre vseeno za pritlični objekt.
Datum objave: 12.02.2020   13:00
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje.

ODGOVOR
Naročnik ne namerava podaljšati roka za oddajo elaboratov.Datum objave: 12.02.2020   13:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je potrebno zagotoviti tolikšno število kolesarskih mest? V bližnji okolici so številna mesta za priklenjanje koles.

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku, skladno z obvestilom o objavi natečaja, naročnik ne sme več odgovarjati.
Natečajnik naj preveri projektne pogoje MOL OGDP.
Datum objave: 12.02.2020   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Obstajajo neusklajene zahteve pri vsebini in postavitvi vsebin na plakatih. Shema plakatov v prilogi C_6 se glede vsebine ne sklada s tabelo vsebine plakata v natečajnih pogojih - poglavje 6, vklučno s sklicem na C_6. Razen plakat št 2, ki se ujema.

Prosimo da določite natančno čemu se sledi, glede na velelnik v shemah plakatov.

ODGOVOR
Pri zahtevani vsebini in postavitvi vsebin na plakatih se upošteva navodila na plakatih.Datum objave: 12.02.2020   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali bo terasa na strehi javna ali v domeni kavarne? Ali se bo ponoči zapirala.

Lp

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku, skladno z obvestilom o objavi natečaja, naročnik ne sme več odgovarjati.
Natečajnik naj preveri že objavljen odgovor na podobno vprašanje.
Datum objave: 12.02.2020   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je možno nadzidati severno nosilno steno obstoječega podhoda (kot del paviljonskega objekta), tako da fasada in izolacija v tem primeru sežeta nekoliko izven natečajnega območja (cca 20 cm)? Sicer se mora nosilna stena za toliko zamakniti glede a obstoječo. Območje natečaja je namreč določeno točno po robu obstoječe nosilne steneODGOVOR
Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku, skladno z obvestilom o objavi natečaja, naročnik ne sme več odgovarjati.Datum objave: 17.02.2020   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ob postavitvi risb tlorisa kleti na plakat 2 skladno z označeno smerjo severa ugotavljamo, da so tlorisi kleti še vedno zarotirani glede na plakat.

Domnevamo, da smer severa, označena na plakatih, ni popolnoma skladna s pričakovano postavitvijo komisije.

Ali gre razumeti, da so tlorisi etaž v merilu 1:100 obrnjeni tako, da so stene obstoječega podhoda vzporedne s stranicami plakata, ter da je park Ajdovščina na zgornji strani, Metalka pa na južni strani plakata?

ODGOVOR
Imate prav, postavitev na plakatih 2 in 3 je pomotoma za 14 stopinj zarotirana glede na pričakovano postavitev. Na spletni strani www.zaps.si so objavljeni plakati s popravljenimi oznakami smeri neba tlorisi etaž v merilu 1:100 naj so poravnani tako, da so stene obstoječega podhoda vzporedne s stranicami plakata (park Ajdovščina je na zgornji strani, Metalka na pa spodnji strani plakata).Datum objave: 19.02.2020   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je možno imeti 4 plakate?

Lp,ODGOVOR
Pripravljene sheme postavitve na plakatih so obvezujoče in zajemajo vse potrebne vsebine za ocenjevanje. Na spletni strani www.zaps.si so objavljeni plakati s popravljeno postavitvijo. Dodatni plakat ni potreben, ni pa razlog za izključitev.Datum objave: 19.02.2020   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je možno imeti 4 plakate?

Lp,ODGOVOR
»Pripravljene sheme postavitve na plakatih so obvezujoče in zajemajo vse potrebne vsebine za ocenjevanje. Na spletni strani www.zaps.si so objavljeni plakati s popravljeno postavitivijo. Dodatni plakat ni potreben in ne bo prepuščen v ocenjevanje.«Datum objave: 26.02.2020   13:57
- Ali je dovoljena delna uporaba fotografij pri perspektivnih pogledih? Kot recimo fotografije programa mestnega kina na fasadi paviljona?

Odgovor:
Pri perspektivnih pogledih je delna uporaba fotografij dovoljena.- Postavitev obveznih SZ in JV pogledov je prosta? Se lahko vključi dodatne zunanje perspektivne poglede za lažji prikaz relacije objekta z zunanjim javnim prostorom?

Odgovor:
Postavitev obveznih pogledov je določena: pogled z očišča pešca, POGLED 1 - SV, POGLED 2 - JZ. Točke pogledov so označene v grafični prilogi GN_1988_podhod_ajdovščina_S PODATKI_POP.dwg, ki je objavljena na spletni strani www.zaps.si. Dodatni perspektivni pogledi niso dovoljeni.- Izračun ocene vrednosti investicije in informativne ponudbe je potrebno izdelati preko aplikacije Arhigram?

Odgovor:
Izračun ocene vrednosti investicije in informativne ponudbe je stvar ponudnika.- Katere dele naj vsebuje tehnično poročilo (konceptualna zasnova, programska razporeditev, konstrukcijska zasnova, instalacije)?

Odgovor:
Tehnično poročilo naj vsebuje vse relevantne podatke in opise, na podlagi katerih bo naročnik oz. njegov izvedenec lahko ocenil vrednost investicije.


Datum objave: 26.02.2020   13:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

- Ali je dovoljena delna uporaba fotografij pri perspektivnih pogledih? Kot recimo fotografije programa mestnega kina na fasadi paviljona?
- Postavitev obveznih SZ in JV pogledov je prosta? Se lahko vključi dodatne zunanje perspektivne poglede za lažji prikaz relacije objekta z zunanjim javnim prostorom?
- Izračun ocene vrednosti investicije in informativne ponudbe je potrebno izdelati preko aplikacije Arhigram?
- Katere dele naj vsebuje tehnično poročilo (konceptualna zasnova, programska razporeditev, konstrukcijska zasnova, instalacije)?

Lp,

ODGOVOR
- Ali je dovoljena delna uporaba fotografij pri perspektivnih pogledih? Kot recimo fotografije programa mestnega kina na fasadi paviljona?
Odgovor:
Pri perspektivnih pogledih je delna uporaba fotografij dovoljena.- Postavitev obveznih SZ in JV pogledov je prosta? Se lahko vključi dodatne zunanje perspektivne poglede za lažji prikaz relacije objekta z zunanjim javnim prostorom?
Odgovor:
Postavitev obveznih pogledov je določena: pogled z očišča pešca, POGLED 1 - SV, POGLED 2 - JZ. Točke pogledov so označene v grafični prilogi GN_1988_podhod_ajdovščina_S PODATKI_POP.dwg, ki je objavljena na spletni strani www.zaps.si. Dodatni perspektivni pogledi niso dovoljeni.- Izračun ocene vrednosti investicije in informativne ponudbe je potrebno izdelati preko aplikacije Arhigram?
Odgovor:
Izračun ocene vrednosti investicije in informativne ponudbe je stvar ponudnika.- Katere dele naj vsebuje tehnično poročilo (konceptualna zasnova, programska razporeditev, konstrukcijska zasnova, instalacije)?
Odgovor:
Tehnično poročilo naj vsebuje vse relevantne podatke in opise, na podlagi katerih bo naročnik oz. njegov izvedenec lahko ocenil vrednost investicije.