Dosje javnega naročila 004433/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.800.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004433/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN004433/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2019
JN004433/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN004433/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN004433/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.12.2019
JN004433/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
JN004433/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
JN004433/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2019
JN004433/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2020
JN004433/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004433/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 241-593341

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sl. za javna naročila
javnanarocila@eles.si
+386 14743000

Internetni naslovi
http://www.eles.si/
http://www.eles.si/predstavitev-druzbe.aspx
I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0285
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 600.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okvirni sporazum za nakup Cisco komunikacijske opreme za poslovno in tehnično informatiko za 3 leta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004433/2019-E01
Številka obvestila v UL: 2019/S 121-297352
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.11.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o.
Baragova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d.
Leskoškova cesta 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 600.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 600.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
3
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.12.2019