Dosje javnega naročila 008305/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-40/19; Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 66.758,40 EUR

JN008305/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
JN008305/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.12.2019
JN008305/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008305/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-40/19; Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin
Referenčna številka dokumenta: 43001-370/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 54.720,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja prostorskega informacijskega sistema za spremljanje projektov in odkupov nepremičnin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
V letu 2008 je Direkcija Republike Slovenije za ceste vzpostavila informacijski sistem spremljanja postopkov odkupov nepremičnin za potrebe zagotavljanja ažurnih podatkov za vodenje projektov investicij in rekonstrukcij, v katerih so pridobljene nepremičnine pogoj za pričetek del na terenu in tudi za zemljiškoknjižno ureditev državnih cest. Sistem, ki deluje kot spletna aplikacija (v nadaljevanju: aplikacija), je bil zasnovan tako, da lahko investitor kadarkoli dobi informacijo, v kateri fazi je odkup/pridobitev služnosti posamezne nepremičnine. Za dosego tega cilja so v sistem zajeti podatki projektantov, cenilcev in izvajalcev odkupov.
Direkcija RS za infrastrukturo je v zadnjem letu spremenila način naročanja projektne dokumentacije na način, da sedaj najprej naroči oceno kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza in nato pri geodetski družbi, ki ima priznano sposobnost, naroči izdelavo geodetskega načrta ob predhodni izvedbi postopka lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskih podatkov (po predhodno določeni metodi za lokacijsko izboljšavo).
Zaradi navedenega se je pojavila potreba po nadgradnji aplikacije na način, da le-ta zagotovi podporo spremljanju izdelave ocene kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza in mnenja o optimalni metodi lokacijske izboljšave ter podporo spremljanju izdelave geodetskega načrta ob predhodni izvedbi postopka lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskih podatkov. Ob tem je potrebno poskrbeti tudi za varovanje avtorske pravice na sami aplikaciji.
Iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic (in sicer avtorske pravice izdelovalca aplikacije), lahko naročilo izpolni le določen ponudnik, in sicer ponudnik, ki je imetnik avtorskih pravic na aplikaciji. Ponudnik je aplikacijo za spremljavo odkupov izdelal na podlagi naročila Direkcije RS za infrastrukturo in skladno s pogodbo št. 2415-07-000993/0 z dne 20. 7. 2007 in skladno s projektno nalogo št. 71105-171/2007 z dne 5. 6. 2007. Navedena aplikacija predstavlja avtorsko delo ponudnika. Aplikacijo Direkcija RS za infrastrukturo že uporablja za zagotavljanje spremljanja postopkov odkupov nepremičnin za potrebe investicij in rekonstrukcij v državne ceste.
S tem so izpolnjeni pogoji po točki c., 1. odstavka 46. člena ZJN-3, zaradi katerih se lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008305/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.11.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.12.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 49.920,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 54.720,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.12.2019