Dosje javnega naročila 008722/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov v stavbi Kardeljeva ploščad 16 (UL PEF in SVŠGUGL)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008722/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.12.2019
JN008722/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2020

Revizijski zahtevki
21.04.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
21.04.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
15.05.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
21.05.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
22.06.2020 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-073-20_UL_Pedagoska_fakulteta.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN008722/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Janez Gartner, tajnik fakultete
janez.gartner@pef.uni-lj.si
+386 15892200
+386 15347997

Internetni naslovi
http://www.pef.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/335910/objavljena.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/335910/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15026
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov v stavbi Kardeljeva ploščad 16 (UL PEF in SVŠGUGL)
Referenčna številka dokumenta: 401-1-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve čiščenja poslovnih prostorov - šolstvo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve čiščenja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2020   12:10
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15026


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.12.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.12.2019   13:15
Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo (za opravljanje storitev čiščenja ter za vodjo čiščenja), ki jih je pridobil za potrebe drugih javnih naročil, če izkazujejo podatke, kot jih predvidevata vzorca v objavljeni razpisni dokumentaciji naročnika.


Datum objave: 19.12.2019   13:02

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na strani 20, točka 3.3. Ekonomsko - finančni pogoji oz. sposobnost, podtočka b) prva alineja tako, da se sedanja zahteva po predložitvi obrazca "bonitetne ocene po popravilih Basel II vsaj SB5" spremeni tako, da se del teksta "SB5" črta in nadomesti z besedilom "SB6".

Nova točka 3.3. Ekonomsko - finančni pogoji oz. sposobnost, podtočka b) prva alineja se torej glasi
ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6,

Posledično se spremeni tudi drugi odstavek iste podtočke b) tako, da se glasi:
Ponudniki morajo izpolnjevati bonitetno oceno najmanj SB6. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.