Dosje javnega naročila 008725/2019
Naročnik: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem
Blago: Dobava električne energije z minimalnim 50% deležem električne energije iz obnovljivih virov energije oz. SPTE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.307,77 EUR

JN008725/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.12.2019
JN008725/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2019
JN008725/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.03.2020
JN008725/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008725/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem
Center 144
2393
SI
Črna na Koroškem
Slovenija
ŽANA Avberšek
pravnica@cudvcrna.si
+386 28704027
+386 28704020

Internetni naslovi
http://www.cudvcrna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cudvcrna.si/category/razpisi/javni-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15024
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije z minimalnim 50% deležem električne energije iz obnovljivih virov energije oz. SPTE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije z minimalnim 50% deležem električne energije iz obnovljivih virov energije oz. SPTE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09300000
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SEDEŽ CENTRA IN DISLOCIRANE ENOTE
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije z minimalnim 50% deležem električne energije iz obnovljivih virov energije oz. SPTE za potrebe centra in dislociranih enot
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2019   10:13
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15024


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.12.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.12.2019   09:19
VPRAŠANJE
Prosim objavite podpisana pooblastila za 15 min. podatke vsakega plačnika .
V Predračunu ( obr.2 ) in Skupni pomudbi ( obr-2a ) so različne količine električne energije .

ODGOVOR:
Pooblastila bodo dana na spletno stran v nekaj minutah. plačnik vsega je CUDV Črna, kajti gre za naše dislocirane enote in za skupni račun porabe na vseh enotah.

PRAVILNI PODATEK:
Tarifa količina

VT 357.450

MT 203.650

ET 27.200