Dosje javnega naročila 008841/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava vodnikov, faznih distančnikov in OPGW za DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo, razdeljeno na sklope
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.797.689,10 EUR

JN008841/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.12.2019
JN008841/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.01.2020
JN008841/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2020
JN008841/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 05.05.2020
JN008841/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2020
JN008841/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2020
JN008841/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008841/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 247-610841
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sl. za javna naročila
javnanarocila@eles.si
+386 14743000

Internetni naslovi
http://www.eles.si/
http://www.eles.si/predstavitev-druzbe.aspx
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://nt-intp.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/Javna%20naro%E8ila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15033
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava vodnikov, faznih distančnikov in OPGW za DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo, razdeljeno na sklope
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0616
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava vodnikov, faznih distančnikov in OPGW za DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo, razdeljeno na sklope
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop A Dobava vodnikov
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44318000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop A Dobava vodnikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop B Dobava faznih distančnikov
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop B Dobava faznih distančnikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop C Dobava OPGW in izvedba OKS
Številka sklopa: C
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop C Dobava OPGW in izvedba OKS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.02.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.02.2020   12:01
Kraj: preko https://ejn.gov.si/

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.01.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.01.2020   10:22
VPRAŠANJE

Spoštovani!

1) V tč. 3.4.1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe se zahteva referenca proizvajalca vodnika vsaj 500 t letne proizvodnje OPGW za OPGW v zadnjih osmih letih.
Prosimo za pojasnilo.

2) V Tehničnih pogojih za dobavo OPGW in pripadajoče obesne opreme ter spojnega materiala je v tč. 2.2.2 (Karakteristike obešalnega materiala) zahteva: Minimalna prelomna trdnost materiala je 60 kN za C nosilce.

Prosimo za potrditev, da bo Naročnik akceptiral tudi C nosilce z minimalno prelomno trdnostjo 40 kN kot pri dosedanjih projektih.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
1) Proizvajalec opreme mora imeti letne proizvodne kapacitete OPGW-ja ali vodnika po teži vsaj 500 ton, kar pomeni da ponujeni proizvajalec na letni ravni proizvede kapaciteto 500 ton OPGW-ja ali vodnikov v zadnjih osmih letih od vključno 1.1. 2011 naprej. Dokazilo je izjava proizvajalca ali referenčna lista proizvajalca.
2) C nosilci niso predmet naročila, detajlno vpetje nosilnih obešanj prikazuje skica D28801-6E7582.
Datum objave: 15.01.2020   13:14
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Glede na Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe (točka 3.4.3) prosimo za potrditev, da zadošča, da ponudnik predloži certifikate ISO 9001 vseh proizvajalcev nudene opreme.

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Pogoj iz točke (3.4.3 Ostali pogoji) se spremeni:

Proizvajalci opreme morajo zagotavljati skladnost z ISO 9001. Kopije certifikatov so obvezna priloga ponudbe.
Datum objave: 21.01.2020   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi obsežnosti in specifičnosti razpisa in ker želimo pripraviti kvalitetno ponudbo prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 14 dni.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe, zaradi pridobljenih in potrjenih izklopov za potrebe izvedbe predmetnih del v skladu z energetsko situacijo na relaciji Beričevo - Okroglo.