Dosje javnega naročila 008783/2019
Naročnik: OBČINA GORENJA VAS-POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
Gradnje: Prizidek vrtca Agata Poljane
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.266.435,31 EUR

JN008783/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008783/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.01.2020
JN008783/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.01.2020
JN008783/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2020
JN008783/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN008783/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2020
JN008783/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN008783/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.08.2020
JN008783/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.04.2021
JN008783/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008783/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
SI
Gorenja vas
Slovenija
Elizabeta Rakovec
elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si
+386 45183105

Internetni naslovi
http://www.obcina-gvp.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina-gvp.si/sl/publications/prizidek-vrtca-agata-poljane.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15081
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidek vrtca Agata Poljane
Referenčna številka dokumenta: 4300-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječega objekta in novogradnja prizidka vrtca z zunanjo ureditvijo. Pri izgradnji prizidka gre za izgradnjo skoraj - nič energijske stavbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Poljane nad Škofjo Loko
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječega objekta in novogradnja prizidka vrtca z zunanjo ureditvijo. Pri izgradnji prizidka gre za izgradnjo skoraj - nič energijske stavbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2020   12:30
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2020   23:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
Poljanska cesta 87
4224
Gorenja vas
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2020   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo Vas, da objavite sheme za pohištveno opremo.
V tem momentu nimate objavljenih nobenih načrtov.

Prosimo, da čimprej dopolnite Vašo dokumentacijo.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Načrt notranje opreme oziroma pohištva je že objavljen na spletni.


Datum objave: 08.01.2020   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri strešnih oknih so navedeni razlićni po datki glede toplotne prehodnosti. Popis v točki (9.51 in 9.52) navaja Uw= 1,1 W/m2K in Ug = 0,7 W/m2K.
V shemah pa je navedeno Uw= 0,8 W/m2K in Ug= 0,5 W/m2K.
Zanima nas, kakšne so dejansko zahteve. Kot nam je poznano, je za pridobitev subvencije Eko sklada za gradnjo skoraj nič energijskih stavb pogoj vgradnja stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo okna Uw max 0,9 W/m2K. Prosim sporočite ali upoštevamo torej okna, ki odgovarjajo pogoju Uw max 0,9 W/m2K. Toplotna prehodnost okna Uw= 0,8 W/m2K namreč ni možna.

Hvala!


ODGOVOR

Hvala za opozorilo. Popravek popisa del bo objavljen na spletni strani in tudi označen z barvo. Popravek se nanaša na postavke št. 9.51, 9.52 in 5.12.


Datum objave: 08.01.2020   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V poglavju "hlajenje " se pojavljata dve različni količini pri opremi in v seštevek je upoštevana tista ,ki je 0.
Ali to pomeni ,da se v tej fazi oprema ne bo dobavljala, razen ene toplotne črpalke?

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.


ODGOVOR

Hvala za opozorilo, prišlo je do zamika številk za predizmere, objavljen bo popravek popisa del za G. STROJNE INŠTALACIJE, področje 2. HLAJENJE, postavke št. 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61 in 62 in z barvo bodo označene vse spremembe popisa del.Datum objave: 08.01.2020   12:32
VPRAŠANJE
Javni poziv 56SUB-LSRS17 za nepovratne finančne spodbude na EKO skladu ne obstaja.Ker nespoštovanje zahtev poziva predstavlja nespoštovanje pogodbenih določil in je podlaga za unovčitev pogodbene kazni, naj investitor navede veljavni javni poziv ki bo skladen z pogoji razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

PODATKI JAVNI POZIV 56SUB-LSRS17 SO TOČNI.
Navedeni javni poziv je objavljen na spodnji povezavi.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017005800027/javni-poziv-56sub-lsrs17-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-gradnjo-skoraj-nic-energijskih-stavb-splosnega-druzbenega-pomena-ob-324517
Datum objave: 09.01.2020   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za povezavo do ESPD obrazca, ker ga v obstoječi dokumentaciji ne najdemo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

ESPD obrazec je na voljo na spletni strani naše občine pod zavihkom tega javnega naročila.

http://www.obcina-gvp.si/sl/publications/prizidek-vrtca-agata-poljane.html

Datum objave: 09.01.2020   08:41
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali lahko za dokazovanje neblokade poslovnih računov ponudnika namesto ajpes obrazca BON-2 predložimo S.BON-1/P, ki ga imamo že pribobljenega in prav tako izkazuje stanje (ne)blokad ((ne)poravnav svojih obveznosti) na TRR-jih v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokumenta?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo kot ustrezno štel tudi predlagano dokazilo - S.BON-1/P, v kolikor bo seveda iz tega izhajalo izpolnjevanje pogoja. V tem primeru obrazca BON-2 ni potrebno predložiti.Datum objave: 09.01.2020   08:42
VPRAŠANJE
Kolikšna je ocenjena vrednost investicije?

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da ima ocenjeno vrednost določeno v Sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila, ki skladno z določbami ZJN-3 ne predstavlja javnega dokumenta v času do oddaje javnega naročila. Ker naročniku ocenjene vrednosti skladno z ZJN-3 ni potrebno objavljati se torej ocenjena vrednost ne objavi.


Datum objave: 09.01.2020   08:43
VPRAŠANJE
Z višino letnega prometa in vrednostjo referenc omejujete krog ponudnikov. Prosimo vas za znižanje višine letnega prometa in vrednosti referenc.

ODGOVOR

Predlog se ne upošteva.


Datum objave: 09.01.2020   08:48
VPRAŠANJE
Z vrednostjo referenčnih del za vodjo del močno omejujete krog ponudnikov. Prosimo vas za zmanjšanje vrednosti.

ODGOVOR

Predlog se upošteva. Zahtevana vrednost referenčnih del za vodjo del se zmanjša na 600.000 EUR.


Datum objave: 09.01.2020   09:08
VPRAŠANJE
Zaradi praznikov in dopustov, vas prosimo za eno mesečno podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR

Pobuda se upošteva. Rok za oddajo ponudb je podaljšan na 3.2.2020 do 9. ure. S tem se je podaljšal tudi rok za postavitev vprašanj in rok za veljavnost ponudbe.


Datum objave: 09.01.2020   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da uskladite rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj, saj se le ta razlikuje v razpisni dokumentaciji in na portalu.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Sporočamo, da smo podaljšali rok za oddajo ponudbe. S tem smo podaljšali tudi rok za postavitev vprašanj in rok za veljavnost ponudbe. Spremembe so vidne na EJN, PJN in na spletni strani naročnika.


Datum objave: 10.01.2020   07:19
VPRAŠANJE
Naročnik v POGOJ-u 2 - kadrovska usposobljenost, zahteva, da ponudnik v fazi ponudbe imenuje tudi vodje posameznih del za področje gradbeništva, elektro in strojnih inštalacij. Za omenjene kadre naročnik zahteva potrdilo o izobrazbi ter potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni zbornici. Ali prav razumemo, da za ta kader, poleg zahtevanih, zgoraj zapisanih potrdil, ne potrebujemo prilagati nobenih drugih obrazcev, npr. ESPD, pogodb o sodelovanju oz. drugih obrazcev razpisa?

In ali je lahko vodja del tudi v funkciji vodje posameznih del za področje gradbeništva?ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je potrebno za nominirane kadre predložiti dokazila, kot evidentno izhajajo iz razpisne dokumentacije. Kar zadeva predložitev ESPD obrazcev, pogodb o sodelovanju oziroma drugih obrazcev naročnik na tem mestu izpostavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno poudaril, da v kolikor imenovani kadri v ponudbi ne bodo zaposleni pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu, morajo takšni kadri v ponudbi, skladno z uveljavljeno prakso Državne revizijske komisije, nastopati kot partnerji ali podizvajalci. V nasprotnem primeru bo naročnik takšne ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Posledično je potrebno v takšnih primerih v ponudbi predložiti tudi dokumente, ki so zahtevani za partnerje ali podizvajalce.

Kar zadeva vprašanje ali je lahko vodja del tudi vodja posameznih del za področje gradbeništva pa naročnik pojasnjuje, da se navedeno dopušča oziroma bo to naročnik štel kot ustrezno, seveda v kolikor bo kader izpolnjeval zahteve oziroma pogoje za obe funkciji.Datum objave: 10.01.2020   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali boste objavili kakšno tehnično poročilo?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Tehnična poročila so objavljena na spletni strani naročnika.


Datum objave: 10.01.2020   12:38
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

Prosim naročnika, da preveri podvajanje pozicij prezračevalnih kanalov v popisu strojnih instalacijah poz.: 74, 75 ter v kuhinji poz.: 142, 145.

hvala in lp


ODGOVOR

Hvala za opozorilo, v postavki 74 in 142 je navedena kosovnica oz. specifikacija posameznih kanalov, ki so po teži oz. masi (kg) obračunani v postavkah 75 in 145.Datum objave: 10.01.2020   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Betonska dela:
5,12 Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B iz gladke in rebraste armature. kg 409.290,00

Prosim za preverbo količine, verjetno je prišlo do zamika decimalke in gre za 40.929,00 kg.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Hvala za opozorilo, popravek popisa del je bil že objavljen na spletni strani naročnika.


Datum objave: 10.01.2020   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V poglavju "hlajenje " se pojavljata dve različni količini pri opremi in v seštevek je upoštevana tista ,ki je 0.
Ali to pomeni ,da se v tej fazi oprema ne bo dobavljala, razen ene toplotne črpalke?

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.


ODGOVOR

Hvala za opozorilo, popravek popisa del je bil že objavljen na spletni strani naročnika.Datum objave: 10.01.2020   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dopolnitev količin v zavihku TEHNOLOŠKA OPREMA (na večih mestih ni navedene merske enote in količine)
Hvala

ODGOVOR

V tehnološki popis del so bila vnesena dodatna pojasnila in vse spremembe so bile označene z barvo. Pri pripravi ponudbe je potrebno biti pazljiv katera oprema je obstoječa in katera se izdela ter dobavi na novo. Vse je jasno označeno z barvami, oznakami in zgornjo specifikacijo obstoječe opreme.


Datum objave: 10.01.2020   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

5,12 Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B iz gladke in rebraste armature.
kg 409.290,00

V zgornji postavki gre očitno za napako v količini, prosim za popravek popisa.

lep pozdrav!


ODGOVOR

Hvala za opozorilo, popravek popisa del je bil že objavljen na spletni strani naročnika.


Datum objave: 10.01.2020   12:44
VPRAŠANJE
Pozdrav,

v popisu tehnološke opreme, postavka 1.9.1 Inox sanitarni umivalnik za roke.... manjka količina.
Prosimo za navedbo količine.
lp

ODGOVOR

V tehnološki popis del so bila vnesena dodatna pojasnila in vse spremembe so bile označene z barvo. Pri pripravi ponudbe je potrebno biti pazljiv katera oprema je obstoječa in katera se izdela ter dobavi na novo. Vse je jasno označeno z barvami, oznakami in zgornjo specifikacijo obstoječe opreme.


Datum objave: 10.01.2020   12:46
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

v sledeči poziciji v popisu strojnih instalacij ni količine:

168 Baterijski priključek 1/2" za Pex/Al/PEx vključno pocinkana montažna plošča
f 16x2,0 kos 6
f 20x2,25

hvala in lp

ODGOVOR


Hvala za opozorilo. Popis del za strojne inštalacije je bil popravljen in sprememba označena z barvo. Glej popravek popisa del, ki je objavljen na spletni strani.

Datum objave: 10.01.2020   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je pozicija oz količina v spodnji poziciji pravilna
Hvala za odgovor.

5,12 Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B iz gladke in rebraste armature. kg 409.290,00


ODGOVOR

Popravek popisa del je bil že objavljen na spletni strani naročnika.

Datum objave: 14.01.2020   12:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz RD: Poslovno in finančna sposobnost/ POGOJ 3 - BONITETNA OCENA, predložimo obrazec S.BON-1/P ??

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Naročnik bo predlagan obrazec štel kot ustrezno dokazilo za izkazovanje obravnavanega pogoja.


Datum objave: 16.01.2020   07:35
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Naročnika prosim za alternativni tip izolacije iz priložene pozicije SI instalacij oz da poda tehnične zahteve izolacije.
Navedeni tip ni več v proizvodnji.

14 Toplotna izolacija cevi tip. PLAMAFLEX SSL debeline 13mm s povrhnico iz PE folije
f 35 m 62
f 40 m 25

lp,


ODGOVOR

Hvala za opozorilo. Projektant predlaga enakovreden nadomestek kot npr. Tubolit S (l0,04W/mK, negorljivost Euroclass E).


Datum objave: 16.01.2020   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

TEHNOLOŠKA OPREMA
POZICIJA n2: ali lahko ponudimo regal voziček dolžine 513 mm, s tem, da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
POZICIJA t8: ali lahko ponudimo servirni voziček z višino 950 mm, s tem, da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
POZICIJA t11: ali lahko ponudimo termo posodo za prevoz hrane dimenzij 660x440x660 mm, s tem da, vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
POZICIJA k2 aparat v kompletu: za predviden model Varimixer Bear AR-30 VI-1 obstaja samo opcija 30 ali 15l posode, s tem, da je prevozni voziček dobavljiv samo za 30l posodo. Ali je potrebno ponuditi še en dodatni 30l kotliček z dodatnim prevoznim vozičkom za ta kotliček?
POZICIJA k4: Ali lahko ponudimo hitri ohlajevalnik s folijsko tipkovnico namesto z zaslonom na dotik, s tem, da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
POZICIJA m2: potezna pipa z 10 m cevjo za čiščenje prostorov, v nadaljevanju piše, da je samonavijalna cev s 15 m cevi. Ali moramo ponuditi pipo z 10 m ali 15 m cevi?
POZICIJA h6, inox delovni pult: ali je višina 900m skupaj z gradbenim coklom?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

TEHNOLOŠKA OPREMA
POZICIJA n2: ali lahko ponudimo regal voziček dolžine 513 mm, s tem, da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
Da, seveda.

POZICIJA t8: ali lahko ponudimo servirni voziček z višino 950 mm, s tem, da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
DA, seveda.

POZICIJA t11: ali lahko ponudimo termo posodo za prevoz hrane dimenzij 660x440x660 mm, s tem da, vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
DA, seveda.

POZICIJA k2 aparat v kompletu: za predviden model Varimixer Bear AR-30 VI-1 obstaja samo opcija 30 ali 15l posode, s tem, da je prevozni voziček dobavljiv samo za 30l posodo. Ali je potrebno ponuditi še en dodatni 30l kotliček z dodatnim prevoznim vozičkom za ta kotliček?
Ponudniki naj upoštevajo samo predviden model s 30L posodo. Ni potrebno upoštevati: dodatne 15L posode, dodatnega orodja za 15L posodo in dodatnega vozička za 15 L posodo.

POZICIJA k4: Ali lahko ponudimo hitri ohlajevalnik s folijsko tipkovnico namesto z zaslonom na dotik, s tem, da vse ostale karakteristike ustrezajo popisu?
DA, seveda

POZICIJA m2: potezna pipa z 10 m cevjo za čiščenje prostorov, v nadaljevanju piše, da je samonavijalna cev s 15 m cevi. Ali moramo ponuditi pipo z 10 m ali 15 m cevi?
Ponudnik naj ponudi potezno pipo z min. 10m cevi.

POZICIJA h6, inox delovni pult: ali je višina 900m skupaj z gradbenim coklom?
Poz. h6 inox delovni pult se NE izdelana gradbenem coklu.
Pult mora biti izdelan skladno s spodnjo zahtevo:
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;

Ostale lastnosti ostanejo nespremenjene
Hvala in lep pozdrav.Datum objave: 16.01.2020   07:37
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na sanitarne kabine imamo nekaj vprašanj:

a) Za sanitarne pregrade se uporablja kompakt 12 - 13 mm (ne 18 mm), ker je tej debelini prilagojeno okovje. Kakšno debelino upoštevamo?

b) Otroške kabine nimajo ključavnice z zatičem, ker otroci tega ne znajo uporabljati, manjka pa zelo pomembna postavka - obojestranska zaščita proti priprtju prstkov. Kaj točno upoštevamo?

c) Ali obstajajo tudi sheme, jih ne najdemo na internetni strani - so samo splošni načrti?

Prosimo za odgovore in Vas lepo pozdravljamo

ODGOVOR

Hvala za opozorilo. Naredili smo popravek popisa del in dopolnitev predmetnih postavk št. 8.10 -8.14, objavili smo tudi načrte oz. sheme sanitarnih pregradnih sten.


Datum objave: 16.01.2020   07:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali lahko prosim preverite enoto mere pri spodaj navedeni postavki?
2,22 Rušenje obstoječih betonskih robnikov skupaj z obbetoniranjem iz nearmiranega betona C12/15, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo do 10km, ter vsemi stroški deponiranja. m3 18,00

Navadno se tako postavko obračunava na tekoči meter...

Prosimo za odgovor.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Obračun po enoti m3 je pravilen, ker v vsakem primeru potrebujete imeti količine preračunane na enoto volumna (m3), tako za odvoz, nakladanje in odlaganje na trajni deponiji. Poleg tega je sledljivost volumnov izkopov zagotovljena.


Datum objave: 16.01.2020   07:40
VPRAŠANJE
Prosimo vas za 3 tedensko podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR

Naročnik je že podaljšal tako rok za postavitev vprašanj kot rok za oddajo ponudbe. Roka za postavitev vprašanj naročnik ne bo več podaljševal, rok za oddajo ponudbe pa se dodatno podaljša do 6. 2. do 12. ure.


Datum objave: 16.01.2020   07:40
VPRAŠANJE
Višina letnega prometa, vrednost referenc ponudnika, vrednost referenc odgovornega vodja del močno omejujejo krog ponudnikov. Prosimo vas, da se navedene vrednosti zmanjšajo vsaj za polovico.

ODGOVOR

Vrednost referenc odgovornega vodje del je naročnik že znižal. Čeprav so vsi navedeni pogoji v celoti sorazmerni s predmetom javnega naročila, naročnik dodatno znižuje pogoj višine letnega prometa na način, da mora gospodarski subjekt oziroma skupina gospodarskih subjektov izkazati, da je imela letni promet (čiste prihodke od prodaje) v zadnjih treh poslovnih letih (2016, 2017 in 2018) v višini najmanj 2.000.000,00 EUR za posamezno poslovno leto.
Naročnik izpostavlja že določeno možnost kumulativnega izpolnjevanja pogojev.Datum objave: 20.01.2020   07:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lepo prosimo za pojasnilo in sicer:

če se pri oddaji ponudbe sklicujemo na kapacitete drugega gospodarskega subjekta (glede na izpolnjevanje pogoja tehnična sposobnost reference za delo in za odgovornega vodjo posameznih del,
- ali priložimo za te gospodarske subjekte vse obrazce kot za podizvajalca (saj v končni fazi bodo dela tudi dejansko opravili in zahtevali neposredna plačila)???

Hvala za hiter odgovor.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je skladno z razpisno dokumentacijo pri pogoju "Kadrovska usposobljenost" določeno sledeče:

V kolikor imenovani kadri v ponudbi ne bodo zaposleni pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu, morajo takšni kadri v ponudbi, skladno z uveljavljeno prakso Državne revizijske komisije, nastopati kot partnerji ali podizvajalci. V nasprotnem primeru bo naročnik takšne ponudbe izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

V kolikor bo torej ponudnik pogoje izpolnjeval skupaj s tretjim in bo ta tretji dejansko tudi izvajal storitve oziroma gradnje, mora ponudnik tak subjekt imenovati kot podizvajalca ali partnerja.

V nasprotnem primeru bo moral naročnik ponudbo ponudnika, ki ne bo oddal ponudbe na zahtevan način, izključiti iz postopka oddaje javnega naročila.Datum objave: 20.01.2020   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pod pozicijo N-Pomivanje jedilne posode, n6 so navedene tehnične karakteristike enega samega ponudnika. Take zahtevane tehnične karakteristike so po ZJN-3 diskriminatorne in izključujoče do drugih ponudnikov. Ali lahko zaradi enakopravne obravnave ponudnikov po ZJN-3A ponudimo stroj z naslednjimi karakteristikami:

Teoretična kapaciteta
Za belo posodo 88 / 64 / 44 + hitri program 144 košar/h
Za kozarce in belo posodo 80 / 64 / 56 + hitri program 144 košar/h
Za jedilni pribor 22 + hitri program 42 košar/h
Nap. 3x400V; 2 x 9,1/13,2/14,7 kW možen preklop
Skupna dimenzija sistema 1431 x 700 x 2245 mm
- Set za povezavo strojev
Bojler: 2 x 10,8 kW
Svetla vstavna višina: 440 mm
Število pomivalnih komor: 2
svetla širina posamezne komore: 540 mm
2 x košara za krožnike 8 delna 500x500; 5501170
2 x košara za pribor ravna 500x500; 5501059
2 x PVC vložek za pribor 7 delni; 5501007
Črpalka za dvig pritiska izpiranja x 2
Poraba sveže vode za izpiranje: 2 x 2,4 lit/košaro
Posamezen stroj vsebuje:
Črpalka za odvod vode
Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
Sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih
Eliptična vrteča pomivalna polja s posebno razporeditvijo šob
Sistem aktivnega upravljanja z energijo
ECO programi
Povratno zajemanje toplote v odtoku vode EnergyLight
Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valjčno sito, sito na sesalni odprtini črpalke z varnostnim sistemom in Mediamat
Tipalo za motnost pomivalne vode
Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom
Zaslon na dotik
Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom napredovanja
Program za osnovno čiščenje posode in pribora ter razškrobljevanje
Posebni program Silence
Vodeni program samočiščenja stroja
Program za odstranjevanje vodnega kamna
Časovno voden avtomatski vklop in izklop stroja
Zvokovno sporočanje dogodkov
Prikaz blokiranih pomivalnih polj
Prikaz vzdrževalnih intervalov
Upravljalni nivo za šefa kuhinje in nivo za serviserja zaščiten s PIN kodo
Integrirani dnevnik higiene in delovanja
Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v slovenskem jeziku
Dvostenska havba z možnostjo postavitve v zaskočni položaj
Avtomatski zagon s havbo
Globoko vlečen rezervoar
Počasni zagon pomivalne črpalke
Termostop za zagotavljanje temperature izpiranja
Tipalo za puščanje vode
Večfazno delovanje
Zaščita zadnjega dela stroja z RF ploščo IPX 5
Pripravljen za priklop na hladno vodo <15°C
Kapaciteta pomivalnega tanka: 35 lit x 2
Kapaciteta pomivalne črpalke: variabilno 2 x 190 - 240 l/min
Emisije hrupa: < 66dB
Certifikat rezultata pomivanja po DIN 10511/10512
CE certifikat, Proizvajalec certificiran po ISO 9001

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi stroj, kot je opisan v osnovnih zahtevah razpisne dokumentacije.


Datum objave: 20.01.2020   14:31
VPRAŠANJE

Tehnološka oprema kuhinje

Poz. s6 Centralni toplotni blok, skupni nevtralni element
1. Ali je potrebno to pozicijo ovrednotiti ?


Pri Poz. s6.1, Poz.s6.2 , s6.6 Delovna blok miza - v popisu je navedeno :
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 19965-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
1. Ali je potrebno te pozicije izdelati po standardu H2 ali H3 ?


Poz. s6.3 Delovna blok miza
Pri tej poziciji v popisu ni navedeno : - v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 19965-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
1. Ali je potrebno to pozicijo izdelati po standardu H2 ali H3 ?


Poz. s6.5 Indukcijski štedilnik s štirim kuhalnima mestoma
Prosimo da preverite opis štedilnika, namreč v popisu so napisane dimenzije za štedilnik ca 400x700x700 mm in z 2 kuhalni mesti, na načrtu pa sta štedilnika s 4 kuhalnim mestoma.
1. Kaj je pravilno ?
2. Ali lahko ponudimo štedilnik s kuhališči fi 230 mm, s tem da priključna moč ostane enaka ?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR

Poz. s6 Centralni toplotni blok, skupni nevtralni element
1. Ali je potrebno to pozicijo ovrednotiti ?

Seveda, če ponujena opremo to zahteva.

Pri Poz. s6.1, Poz.s6.2 , s6.6 Delovna blok miza - v popisu je navedeno :
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 19965-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
1. Ali je potrebno te pozicije izdelati po standardu H2 ali H3 ?

Oprema se izvede skladno s standardom H2, torej brez varjenih stikov med steno in stropom.

Poz. s6.3 Delovna blok miza
Pri tej poziciji v popisu ni navedeno : - v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 19965-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;

1. Ali je potrebno to pozicijo izdelati po standardu H2 ali H3 ?

Oprema se izvede skladno s standardom H2, torej brez varjenih stikov med steno in stropom.

Poz. s6.5 Indukcijski štedilnik s štirim kuhalnima mestoma
Prosimo da preverite opis štedilnika, namreč v popisu so napisane dimenzije za štedilnik ca 400x700x700 mm in z 2 kuhalni mesti, na načrtu pa sta štedilnika s 4 kuhalnim mestoma.

1. Kaj je pravilno ?

Ponudnik mora ponuditi štedilnik s 4 kuhalnim mesti skupne širine ca 800 mm.

2. Ali lahko ponudimo štedilnik s kuhališči fi 230 mm, s tem da priključna moč ostane enaka ?

Seveda, lahko.
Datum objave: 21.01.2020   14:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

vezano na vprašanje:
Datum objave: 16.01.2020 07:37
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na sanitarne kabine imamo nekaj vprašanj:

a) Za sanitarne pregrade se uporablja kompakt 12 - 13 mm (ne 18 mm), ker je tej debelini prilagojeno okovje. Kakšno debelino upoštevamo?

b) Otroške kabine nimajo ključavnice z zatičem, ker otroci tega ne znajo uporabljati, manjka pa zelo pomembna postavka - obojestranska zaščita proti priprtju prstkov. Kaj točno upoštevamo?

c) Ali obstajajo tudi sheme, jih ne najdemo na internetni strani - so samo splošni načrti?

Prosimo za odgovore in Vas lepo pozdravljamo

ODGOVOR

Hvala za opozorilo. Naredili smo popravek popisa del in dopolnitev predmetnih postavk št. 8.10 -8.14, objavili smo tudi načrte oz. sheme sanitarnih pregradnih sten.

Nas zanima ali bo naročnik objavil tudi popravljen popis del?
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Objavljene so sheme in popravek popisa del.


Datum objave: 21.01.2020   14:57
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo komplet načrtov gradbenih konstrukcij.

ODGOVOR

Načrte bomo objavili.


Datum objave: 21.01.2020   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosim, da nam sporočite, kdaj bo predvidoma uvedba v delo?

ODGOVOR

Takoj, ko bodo zagotovljeni vsi potrebni pogoji.


Datum objave: 21.01.2020   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali bo naročnik sam odpravil računske napake ki se bodo pojavile kot posledica pred nastavljenih računskih operacij?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Izvajalec naj pred oddajo ponudbe preveri formule v popisu del in sam odpravi morebitne računske napake. Naročnik bo sicer tudi sam naredil računsko kontrolo prispelih ponudb.Datum objave: 23.01.2020   13:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za izpolnjevanje referenčnega pogoja za referenčno delo in za vodjo del bi predložili referenco, kjer smo na objektu izvajali prenovo/adaptacijo, sanacijo stavbe.
Prosimo za pojasnilo, glede na to, da se za tovrstna dela ne izdaja (pridobi) uporabno dovoljenje, kaj zahtevate kot dokazilo za uspešno zaključeno delo (naprimer končni, primopredajni zapisnik)??

Prosimo za ažuren odgovor, da lahko pošljemo reference v potrditev.

lp


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se ob upoštevanju tega pogoj Reference za gradnje, kot tudi pogoj Kadrovska usposobljenost v relevantnem delu spremeni na način, da se besedilo: "kot ustrezen referencni posel se bo upostevala izvedba del na objektu, za katerega je bilo pridobljeno pravnomocno uporabno dovoljenje", spremeni na sledeč način: "kot ustrezen referencni posel se bo upostevala izvedba del na objektu, za katerega je bilo pridobljeno pravnomocno uporabno dovoljenje. V kolikor pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna, pa se kot ustrezen referenčni posel štejejo dela na objektu, kjer je bil izveden končni primopredajni zapisnik".

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetno dodatno pojasnilo.Datum objave: 23.01.2020   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Se vam zahvaljujemo za pojasnilo 20.1.2020 ob 7:13 uri, vendar van prosimo še za dodatno razlago:

1. V ponudbi bomo predložili kot dokazilo za tehnično sposobnost POGOJ 1 reference za gradnjo, eno (1) referenco drugega gospodarskega subjekta (podizvajalca).
Torej bomo uporabili zmogljivost drugih gospodarskih subjektov v skladu s 1. točko 81 .člena ZJN-3, da bomo izpolnili naročnikove zahteve glede tehnične sposobnost.

Zanima nas, katere obrazce moramo predložiti naročniku, da zadostimo zahtevam iz RD.
Ali ta gospodarski subjekt vpišemo v ESPD obrazec v razdelek C ali D, in ali ga pri oddaji ponudbene dokumentacije na portal e-JN označimo kot uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov ali kot podizvajalec.

2. V ponudbi bi sodelovali pri izpolnjevanju kadrovske sposobnosti s podizvajalcem za strojna dela, ki ima zaposlen ustrezen kader.

Torej bomo tudi v tem primeru uporabili zmogljivost drugih gospodarskih subjektov v skladu s 1. točko 81 .člena ZJN-3, da bomo izpolnili naročnikove zahteve glede kadrovske usposobljenosti ??

Zanima nas, katere obrazce moramo predložiti naročniku, da zadostimo zahtevam iz RD. Kdo izpolni obrazec št. 4 in obrazec št. 7 referenčno listo vodje del (vsak zase ali samo ponudnik?)

Ali ta gospodarski subjekt vpišemo v ESPD obrazec v razdelek C ali D, in ali ga pri oddaji ponudbene dokumentacije na portal e-JN označimo kot uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov ali kot podizvajalec.


3.
Za izpolnitev kadrovske kapacitete za elektro dela, pa bomo sodelovali s podjetjem, ki je registrirano samo za vodenje del in ima zaposlen kader, ki ga zahteva naročnik v RD.

Torej ga moramo nominirati kot partnerja ali podizvajalca - po 81. členu ZJN-3 in zanj predložiti vse zahtevane obrazce kot nap. za podizvajalca??

Se vam iskreno zahvaljujemo za vsa podana pojasnila.

Lep pozdrav.
ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljena vprašanja v nadaljevanju podaja pojasnila oziroma odgovore po točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje:

K vprašanju pod točko 1 naročnik pojasnjuje, da naj se subjekt, s katerim bo ponudnik skupaj izvajal javno naročilo in s katerim kumulativno izkazuje pogoje, nominira v ponudbi kot podizvajalec. Navedeno pomeni, da v ESPD obrazcu ta subjekt navede pod točko C ter navede, da gre za podizvajalca. Pri oddaji ponudbene dokumentacije na portal e-JN pa se takšen subjekt označi kot podizvajalec. V ponudbi je torej potrebno predložiti vse obrazce za podizvajalca in ESPD obrazec za podizvajalca.

K vprašanju pod točko 2 naročnik pojasnjuje, da je potrebno tudi v tem primeru takšen subjekt nominirati kot podizvajalca ter zanj predložiti obrazec ESPD in vse obrazce za podizvajalce. Navedeno pomeni, da v ESPD obrazcu ta subjekt navede pod točko C ter navede, da gre za podizvajalca. Pri oddaji ponudbene dokumentacije na portal e-JN pa se takšen subjekt označi kot podizvajalec. Obrazec 4 in obrazec 7 pa praviloma izpolni ponudnik, bo pa naročnik štel kot ustrezno dokazilo tudi obrazca, ki bosta izpolnjena s strani podizvajalca.

K vprašanju pod točko 3 naročnik pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprašanja pravilno. Tudi takšen subjekt mora ponudnik v ponudbi nominirati kot partnerja ali podizvajalca ter zanj predložiti zahtevano dokumentacijo za podizvajalcem kot že pojasnjeno v prejšnjih odgovorih.Datum objave: 23.01.2020   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
med razpisno dokumentacijo ne najdemo vzorca gradbene pogodbe. Prosim za objavo le tega, glede na to, da zahtevate parafiranje vzorca pogodbe.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Vzorec pogodbe je objavljen na spletni strani občine Gorenja vas Poljane (Razpisi in objave/Javna naročila) na zadnjih straneh pdf priloge »Razpisna dokumentacija za javno naročilo »Prizidek vrtca Agata Poljane«.

Datum objave: 27.01.2020   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
TEHNOLOŠKA OPREMA
POZICIJA t12 - univerzalni kuhinjski stroj: prosimo za dodatne informacije kakšna rezila je potrebno ponuditi v kompletu? Ali so za pasiranje mišljeni celindri ter kakšni?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pri navedenem stroju mora ponudnik ponuditi naslednje:
Za rezanje: nastavljiv nož od 0- do min 6 mm; trikraki srpast nož debeline ca 25 mm in 6 mm; nož za strganje ca 2 mm in nož za rezanje na kocke ca 10x10 mm
Za pasiranje: cilinder s pripadajočim krilom za zelenjavo ca 1,5 mm in ca 3,5 mm;: za rezanje na jullienne ca 3,5x 3 mm in ca 6x5,5 cilinder za piriranje ca 2 mm
Ponudnik mora ponuditi 1 kpl in vpisati ceno za 1 komplet opreme, ki je navedena.Datum objave: 27.01.2020   08:17
VPRAŠANJE
Tehnološka oprema kuhinje

Poz. s6 Centralni toplotni blok, skupni nevtralni element
Pri tej poziciji ni napisane enota mere in količine.
Če se ta pozicija vrednoti, prosimo dopolnite mankajoče.

Hvala lepa, lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi 1 kpl in vpisati ceno za 1 komplet opreme, ki je navedena.


Datum objave: 27.01.2020   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila oz odgovore vezano na tehnologijo kuhinje:

1. Inox regali.
Prosimo za informacijo o zahtevanem tipu koles pri inox regalih.

2. Poz d1
Ali lahko ponudimo tehtnico z LCD 6 mestnim prikazovalnikom in pomnilnikom za 250 000 artiklov, med tem ko vsi ostali parametri ustrezajo zahtevam iz popisa.

3. POZ 4H
Ali lahko ponudimo lupilnik za krompir širine 410 mm s tem, ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam po popisu?

4.Poz K2
Ali lahko ponudimo dodatni komplet s kotličkom 15 litrov in ne 20 kot zahtevano v popisu. Model, ki je naveden kot primerljiva naprava ima samo opcijo 15l kotlička in ne 20?

Hvala.
Lep pozdrav

ODGOVOR1. Inox regali.
Prosimo za informacijo o zahtevanem tipu koles pri inox regalih.
Odgovor:
Vsi regali se izdelajo brez koles, tako kot je opisano.

2. Poz d1
Ali lahko ponudimo tehtnico z LCD 6 mestnim prikazovalnikom in pomnilnikom za 250 000 artiklov, med tem ko vsi ostali parametri ustrezajo zahtevam iz popisa.
Lahko, seveda.

3. POZ 4H
Ali lahko ponudimo lupilnik za krompir širine 410 mm s tem, ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam po popisu?
Lahko, seveda.

4.Poz K2
Ali lahko ponudimo dodatni komplet s kotličkom 15 litrov in ne 20 kot zahtevano v popisu. Model, ki je naveden kot primerljiva naprava ima samo opcijo 15l kotlička in ne 20?
Glej odgovor z dne 14.1.2020
Ponudniki naj upoštevajo samo predviden model s 30L posodo. Ni potrebno upoštevati: dodatne 15L posode, dodatnega orodja za 15L posodo in dodatnega vozička za 15 L posodo.Datum objave: 31.01.2020   07:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Tehnološka oprema, pozicija:
n6 - Enoconski dvokošarni pomivalni stroj
1. Ali lahko ponudimo stroj, ki nima indikacije zamenjave zunanjega mehčalca za vodo, ker le ta deluje na sol?
2. Ali lahko ponudimo stroj, ki ima notranjo konstrukcijo in tank za vodo izdelan po tehnologiji varjenja?
3. Ali lahko ponudimo stroj, ki ima v tanku za vodo potopljen grelec, ki zagotavlja zadostno dogrevanje vode, tudi pri frekvenčnem pomivanju?
4. Ali lahko ponudimo stroj, ki nima odtočne črpalke in toplotnega izmenjevalnika na sistemu odtočne vode, ker ima že kondenzator pare, ki zadostno predgreje vhodno vodo?

n7 Izhodna miza pomivalnega stroja
Ali lahko ponudimo izhodno mizo, ki ima dimenzije 1500x600x900 mm, ker je tako bolje prilagojen direktnemu transportu košare iz pomivalnega stroja?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Tehnološka oprema, pozicija:
n6 - Enoconski dvokošarni pomivalni stroj
1. Ali lahko ponudimo stroj, ki nima indikacije zamenjave zunanjega mehčalca za vodo, ker le ta deluje na sol?
Lahko.
2. Ali lahko ponudimo stroj, ki ima notranjo konstrukcijo in tank za vodo izdelan po tehnologiji varjenja?
Seveda, lahko.
3. Ali lahko ponudimo stroj, ki ima v tanku za vodo potopljen grelec, ki zagotavlja zadostno dogrevanje vode, tudi pri frekvenčnem pomivanju?
Seveda, lahko.
4. Ali lahko ponudimo stroj, ki nima odtočne črpalke in toplotnega izmenjevalnika na sistemu odtočne vode, ker ima že kondenzator pare, ki zadostno predgreje vhodno vodo?
Seveda, lahko.
n7 Izhodna miza pomivalnega stroja
Ali lahko ponudimo izhodno mizo, ki ima dimenzije 1500x600x900 mm, ker je tako bolje prilagojen direktnemu transportu košare iz pomivalnega stroja?
Seveda, lahko. Prostor mora biti primeren za odlaganje min 3 košar pomivalnega stroja.
Datum objave: 31.01.2020   07:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zahteva naročnika po vpisu točnega naziva oznake in tipa ponujene opreme z opisom razlik med ponujeno in zahtevano opremo v zavihku TEHNOLOŠKA OPREMA ni skladna z veljavno zakonodajo.
Pozivamo naročnika, da zahtevo nemudoma opusti ter definiranje opreme zahteva zgolj od izbranega izvajalca pred izvedbo vgradnje opreme.
Zahteva kot jo je naročnik navedel tudi ne bo omogočala izbire izvajalca brez dolgotrajnih postopkov uveljavljanja pravnega varstva s strani neizbranih ponudnikov.

Pričakujemo, da bo naročnik objavil popravljene popise del, v katerih bo v celoti odpravil vse napake v predhodno nastavljenih matematičnih operacijah ter hkrati tudi opustil v zavihku TEHNOLOŠKA OPREMA zahteve po vpisu naziva, oznake in tipa ponujene opreme.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da stališče zastavljavca vprašanja ni utemeljeno. ZJN-3 namreč v nobenem delu ne prepoveduje, da naročnik zahteva dokazila, na podlagi katerih bi lahko presojal ali je ponujena oprema ustrezna in skladna z zahtevami naročnika. Še več, takšno ravnanje je celo gospodarno, saj že v fazi oddaje javnega naročila naročniku omogoča, da preveri kaj dejansko ponudnik ponuja. V kolikor bi zahteval takšno dokumentacijo pred vgradnjo, torej po po tem, ko bi bila že sklenjena pogodba, je edina varovalka naročnika, v kolikor ponudnik ne ponudi ustreznega blaga, unovčenje zavarovanj oziroma v skrajnem primeru odpoved pogodbe, česar pa si naročnik seveda ne želi. Ker mora naročnik preverjanje opraviti temeljito in že pred oddajo ponudbe ugotoviti, ali bo ponudnik izvedel naročilo, kot je zahtevano, se zahteve naročnika ne spremenijo.


Datum objave: 31.01.2020   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo podizvajalca s katerim zagotavljamo referenčne pogoje. Prosimo, da jasno odgovorite katera izmed naštetih možnosti izpolnjevanja ESPD obrazca je pravilna:
1. V ESPD obrazcu v delu II, oddelek C označimo z DA, oddelek D pa z NE
2.V ESPD obrazcu v delu II, oddelek C označimo z NE, oddelek D pa z DA
3. V ESPD obrazcu v delu II, oddelek C označimo z DA, prav tako z DA označimo oddelek D

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da ponudnik v obravnavanem primeru v ESPD obrazcu v delu II, oddelek C označi "DA", oddelek D pa z "NE", razen v kolikor so v ponudbi vključeni še drugi podizvajalci, s katerimi ponudnik ne izkazuje izpolnjevanja pogojev za priznanje usposobljenosti. V kolikor bi nastopali tudi drugi podizvajalci pa potem ponudnik tudi v oddelki D označi "DA"

V kolikor ni drugih podizvajalcev, razen ta, s katerim ponudnik izpolnjuje pogoje, je ustrezna označitev kot izhaja iz vprašanja pod točko 1.Datum objave: 31.01.2020   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo podizvajalca s katerim zagotavljamo referenčne pogoje. Prosimo, da jasno odgovorite katera izmed naštetih možnosti izpolnjevanja na portalu e-JN v delu "Osnovni podatki o ponudbi" je pravilna:
1. Označimo DA pri uporabi zmogljivosti drugih subjektov
2. Označimo DA pri podizvajalcih
3. Označimo DA pri uporabi zmogljivosti drugih subjektov, prav tako označimo DA pri podizvajalcih

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da naj zastavljavec na portalu eJN v delu "Osnovni podatki o ponudbi" označi DA pri podizvajalcih. Da se ponudnik pri oddaji ponudbe sklicuje na podizvajalce tudi v zvezi z izpolnjevanjem pogojev tehnične usposobljenosti pa bo nadalje izhajalo iz same ponudbe.


Datum objave: 31.01.2020   07:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo podizvajalca s katerim zagotavljamo referenčne pogoje. Prosimo, da jasno odgovorite katera izmed naštetih možnosti izpolnjevanja na portalu e-JN v delu "Sodelujoči" pod "Vrsta sodelovanja" je pravilna:
1. Podizvajalec
ali
2. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da naj zastavljavec vprašanja na portalu e-JN v delu "Sodelujoči" označi, da gre za podizvajalca.


Datum objave: 31.01.2020   07:53
VPRAŠANJE
Pozdrav,

Popis: Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov DN 800 izdelanea iz ojačanega polietilena, kompletno z izkopom, zasipom, izdelavo posteljice iz kamnitega drobljenca, planiranjem, utrjevanjem, podložnim betonom in delnim obbetoniranjem z betonom C16/20, izdelavo priključkov in odtoka, LTŽ pokrovom fi 600mm, nosilnosti C250 ter vsemi pripadajočimi pomožnimi gradbenimi deli, vodotesno obdelavo in tesnenjem priključkov ter odvodnih cevi in pripravo podlage povoznega venca, brez pokrova. Jašek je v notranjosti obdelan gladko in s primerno muldo.
GLEDE NA OPIS - ALI UPOŠTEVAMO POKROVE ALI NE?? V TEKSTU SO NAVEDENI, NA KONCU PIŠE BREZ POKROVA??
lp

ODGOVOR

Hvala za opozorilo. Pokrov jaška je potrebno zajeti v ponudbeni ceni. Popis del je bil popravljen in popravek označen.


Datum objave: 31.01.2020   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
pozicija t12 - univerzalni kuhinjski stroj: prosimo za več informacij kakšna rezila in kakšne cilindre moramo ponuditi.
Lep pozdrav

ODGOVOR

Pri navedenem stroju mora ponudnik ponuditi naslednje:
Za rezanje: nastavljiv nož od 0- do min 6 mm; trikraki srpast nož debeline ca 25 mm in 6 mm; nož za strganje ca 2 mm in nož za rezanje na kocke ca 10x10 mm
Za pasiranje: cilinder s pripadajočim krilom za zelenjavo ca 1,5 mm in ca 3,5 mm;: za rezanje na jullienne ca 3,5x 3 mm in ca 6x5,5 cilinder za piriranje ca 2 mm
Ponudnik mora ponuditi 1 kpl in vpisati ceno za 1 komplet opreme, ki je navedena.
Datum objave: 31.01.2020   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Pri pregledu ponudbenega predračuna smo zasledili matematične napake/nejasnosti na katere naročnika opozarjamo in pozivamo da jih odpravi s ponovno objavo popravljenih popisov:

Zavihek: GRAD-OBRT DELA
1. Vrstica: 591, seštevek poglavja ne zajema prve vrstice
2. Vrstica: 779, seštevek poglavja ne zajema postavk 9,48 9,52
3. Vrstica: 941, seštevek poglavja ne zajema postavk 12,09 12,16

Zavihek: STROJNE INS.
4. Vrstica: 272, prednastavljena matematika za izračun procenta nepredvidenih del (v stolpcu D) računa 1,5% ne pa 2% kot je navedeno v besedilu postavke.
5. Vrstica: 735, prednastavljena matematika za izračun vrednosti (v stolpcu E) računa 5%, kar pa je napačno saj je že v enačbi v stolpcu D nastavljen izračun procenta 10%.
6. Vrstica: 750, prednastavljena matematika za izračun vrednosti (v stolpcu E) računa 5%, kar pa je napačno saj je že v enačbi v stolpcu D nastavljen izračun procenta 10%.
7. Vrstica: 753, prednastavljena matematika za izračun vrednosti (v stolpcu E) računa 5%, kar pa je napačno saj je že v enačbi v stolpcu D nastavljen izračun procenta 10%.

Naročnika še posebej pozivamo, da popravi matematične formule, ki zajemajo izračune procentov. Morebitna poseganja v formule s strani ponudnikov lahko privede do razlik v ponudbenih vrednostih in neprimerljivost predmetnih postavk med posameznimi ponudniki. Skladno z določili ZJN3 je naročnik dolžan z vso skrbnostjo pripraviti celotno dokumentacijo na način, ki bo omogočala oddajo primerljivih ponudb s strani vseh ponudnikov.
Prosimo vas, da objavite čistopise popisov del z odpravljenimi vsemi napakami.

Hvala


ODGOVOR

Hvala za opozorilo, popis je bil popravljen in popravek označen.


Datum objave: 31.01.2020   08:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni ,

med načrti nismo našli tlorisa strehe in detajlov strehe. Prosim, če jih objavite.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Načrte strehe in njene detajle bomo objavili.

Datum objave: 31.01.2020   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu notranje opreme in strojnih inštalacij se pojavljajo postavke, ki tvorijo en komplet.
Ali pravilno razumemo, da ponudnik vpiše ceno za enoto mere samo v polje za komplet in ne za vse elemente ki ga sestavljajo, saj je le tam tudi vpisana enačba za izračun vrednosti cene?
Naročnika prosimo za jasen odgovor.

Hvala in lp.

ODGOVOR

Pravilno razumete, da ponudnik vpiše ceno samo v polje za komplet opreme.Datum objave: 31.01.2020   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo da umaknete zahtevo po predložitvi prospektov in tehničnih katalogov za ponujeno opremo, oziroma le to spremenite na način, da zahtevane tehnične kataloge predloži le izbrani ponudnik.

Nerazumna je zahteva, da moramo ponudniki že v fazi ponujanja prilagati celotno tehnično dokumentacijo!

Prav tako je taka zahteva z Vaše strani neskladna z zakonom o javnih naročilih.

Prosimo za čimhitrejši popravek.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da stališče zastavljavca vprašanja ni pravilno. Sam ZJN-3 zahteve glede predložitve dokazil, ki izkazujejo ustreznost in primernost ponujenega blaga ne prepoveduje, še več v 36. členu ZJN-3 je celo jasno navedeno, da naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da smejo ponudniki svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. Ob upoštevanju navedenega torej zahteva naročnika ni sporna temveč smotrna, saj bo zgolj na ta način lahko presojal, ali je ponujeno blago oziroma njegove tehnične značilnosti skladno z zahtevami naročnika.

Naročnik zahtev v obravnavanem delu torej ne spreminja.Datum objave: 31.01.2020   19:03
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo da umaknete zahtevo po predložitvi prospektov in tehničnih katalogov za ponujeno opremo, oziroma le to spremenite na način, da zahtevane tehnične kataloge predloži le izbrani ponudnik.

Nerazumna je zahteva, da moramo ponudniki že v fazi ponujanja prilagati celotno tehnično dokumentacijo!

Prav tako je taka zahteva z Vaše strani neskladna z zakonom o javnih naročilih.

Prosimo za čimhitrejši popravek.

ODGOVOR
Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da stališče zastavljavca vprašanja ni pravilno. Sam ZJN-3 zahteve glede predložitve dokazil, ki izkazujejo ustreznost in primernost ponujenega blaga ne prepoveduje, še več v 36. členu ZJN-3 je celo jasno navedeno, da naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da smejo ponudniki svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. Ob upoštevanju navedenega torej zahteva naročnika ni sporna temveč smotrna, saj bo zgolj na ta način lahko presojal, ali je ponujeno blago oziroma njegove tehnične značilnosti skladno z zahtevami naročnika.

Naročnik zahtev v obravnavanem delu torej ne spreminja. Naročnik pri tem posebej poudarja, da pojasnilo iz tega odgovora v ničemer ne pomeni širitve zahtev po predložitvi dodatnih tehničnih katalogov in prospektov, ki v objavljenem popisu del niso izrecno navedeni.