Dosje javnega naročila 008781/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Gradnje: Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl
ZJN-3: Odprti postopek

JN008781/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008781/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2020
JN008781/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN008781/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2020
JN008781/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.09.2020
JN008781/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 24.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008781/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Miroslav Benulič
miroslav.benulic@gov.si
+386 13695883
+386 13695900

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/?status=ongoing&titleref=&type=4&date=

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15042
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnovitvena dela trakta A in B na gradu Borl
Referenčna številka dokumenta: 4301-505/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212314
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo gradnje predvideva obnovo prostorov v delu gradu Borl, občina Cirkulane in sicer v prvi kleti 195 m2, v pritličju 538 m2 in v prvem nadstropju 560 m2,, skladno z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo PZI, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani izvajalec mora dela dokončati v roku 8 mesecev od podpisa pogodbe in uvedbe v delo.Namen projekta je obnova dela gradu Borl ob sočasni interpretaciji biotske raznovrstnosti območja Natura 2000.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212354
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Cirkulane, grad Borl
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo gradnje predvideva obnovo prostorov v delu gradu Borl, občina Cirkulane in sicer v prvi kleti 195 m2, v pritličju 538 m2 in v prvem nadstropju 560 m2,, skladno z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo PZI, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani izvajalec mora dela dokončati v roku 8 mesecev od podpisa pogodbe in uvedbe v delo.Namen projekta je obnova dela gradu Borl ob sočasni interpretaciji biotske raznovrstnosti območja Natura 2000.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izjemoma, ob upoštevanju zakonskih in pogodbenih možnosti.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Informacijsko- interpretacijski center območja Natura 2000- Grad Borl
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Najnižja cena.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2020   12:05
Kraj: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2020   16:00

Dodatne informacije:
Portal javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.01.2020   15:02
Bon2 ustreza v kolikor iz njega izhaja, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred dnevom objave obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil ni imel blokiranega transakcijskega računa oz. transakcijskih računov.

Datum objave: 06.01.2020   15:06
Zahtevani niso nobeni posebni obrazci, možnost je zapisana zgolj zato, če bi ponudniki prilagali kakšne dokumente oz. obrazce tej izjavi.Datum objave: 08.01.2020   12:37
Pozdrav,
za referenco se šteje vrednost del (300.000 EUR) na posameznem objektu.

Datum objave: 10.01.2020   09:04
Dodaten termin za ogled objekta je v ponedeljek, 13.1.2020 ob 14.00.

Datum objave: 10.01.2020   09:12
Vsa dodatna pojasnila, ne glede na to ali so odgovori na vprašanja ponudnikov, se štejejo kot del razpisne dokumentacije in jih morajo ponudniki pri svoji ponudbi upoštevati (3.12 točka razpisne dokumentacije).
Ko se naročnik registrira v Portal, se mu pokažejo vsa vprašanja z datumi in nato spodaj še pojasnila na vsako od vprašanj. Ne razumem, zakaj vi ne vidite vprašanj.

Datum objave: 10.01.2020   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

Kje so objavljena vsa vprašanja ponudnikov, za katere je naročnik podal "Dodatna pojasnila" ?

Ali lahko ponudniki razumejo vse objave pod "Dodatna pojsnila" izključno kot naknadna dopolnitev razpisne dokumentacije na lastno pobudo naročnika in za katerimi ne stojijo vprašanja ponudnikov ?

Prosimo za pojasnilo?

Hvala

ODGOVOR
Vsa dodatna pojasnila, ne glede na to ali so odgovori na vprašanja ponudnikov, se štejejo kot del razpisne dokumentacije in jih morajo ponudniki pri svoji ponudbi upoštevati (3.12 točka razpisne dokumentacije).Datum objave: 10.01.2020   09:25
VPRAŠANJE
Na strani 56 dokumentacije je pri podatkih o ponudniku potrebno navesti število priloženih obrazcev. Zanima nas, za kakšne obrazce gre oz. kakšne obrazce je potrebno priložiti?

ODGOVOR

Zahtevani niso nobeni posebni obrazci, možnost je zapisana zgolj zato, če bi ponudniki prilagali kakšne dokumente oz. obrazce tej izjavi.Datum objave: 10.01.2020   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v dokumentaciji na strani 31 piše, da je potrebno priložiti potrdilo poslovne banke. Ali bon2 ustreza kot takšno potrdilo?

ODGOVOR
Bon2 ustreza v kolikor iz njega izhaja, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred dnevom objave obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil ni imel blokiranega transakcijskega računa oz. transakcijskih računov.Datum objave: 13.01.2020   14:45
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite manjkajočo dokumentacijo in sicer: vse projektne pogoje in soglasja ter gradbeno dovoljenje.

ODGOVOR

V tem delu naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.01.2020   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno naprošamo za podaljšanje roka za zastavljanje vprašanj in za podaljšanje roka oddaje ponudb.

Lep pozdrav!


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik

Razpis je bil objavljen pred božično-novoletnimi prazniki, zato - kot zainteresiran ponudnik - nismo bili v stanju pravočasno prejeti in obdelati ponudb na naša poslana povpraševanja posameznim dobaviteljem in ponudnikom pod-izvajalskih storitev

Prosimo, da upoštevate in podaljšate rok za pripravo in oddajo ponudb najmanj za 2 koledarska tedna. Povezano s terminom naknadnega ogleda vas s tem v zvezi prosimo, da sorazmerno podaljšate tudi rok za postavljanje vprašanj na portalu javnih naročil.

Za upoštevanje se zahvaljujemo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika pozivamo, da zaradi zahtevnosti projekta in priprave kvalitetnih ponudb nekoliko podaljša rok za oddajo.
hvalaODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do petka, 31.1.2020, do 12.00. Roka za postavljanje vprašanj naročnik ne podaljšuje.Datum objave: 14.01.2020   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v datoteki sheme obdelah (Arhitektura - sheme obdelav) nimate podane legende. Prosimo za dopolnitev / pojasnilo označb.

ODGOVOR
Shema je v Arhitekturi- 1.4 Tehnično poročilo/Shema obdelav površin.Datum objave: 14.01.2020   10:33
VPRAŠANJE
Veza: II: Tehnična sposobnost reference / 13.Reference / OPOMBE k točki 13: (stran 32 od 57)

Spoštovani,

Naročnika dobronamerno opozarjamo, na nezakonitost v delu razpisne dokumentacije

***************
OPOMBE k točki 13:
Vsaki referenci mora biti priložen obrazec III. 2b, podpisan s strani referenčnega naročnika, iz katerega izhaja utemeljitev reference.
V kolikor referenci ne bo priložen Obrazec III. 2b, je naročnik ne bo upošteval. Če ponudnik ne bo imel potrjenega zahtevanega števila referenc, mu naročnik ne bo priznal sposobnosti in bo izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.
***************

Po veljavni zakonodaji javnega naročanja, aktualnem stališču in praksi DKOM-a je ponudnikom dopustno in dovoljeno, da po zahtevah naročnikov, ki so navedene na obrazcih naročnika prilagajo tudi lastne obrazce, kateri po vsebini ne odstopajo od tistih zahtev, katere je naročnik navedel na formalnem obrazcu razpisne dokumentacije.

V konkretnem primeru to pomeni, da v slučaju predložitve potrjenega referenčnega potrdila ponudnika na lastnem obrazcu in ne na predpisanem obrazcu III. 2b, naročnik takšno predloženo referenčno potrdilo ponudnikov mora upoštevati. V kolikor so na tem potrdilu navedeni vsi tisti vsebinski podatki, katere je od ponudnikov zahteval naročnik na formalnem obrazcu III. 2b iz razpisne dokumentacije mora naročnik takšno potrdilo upoštevati.

Tako predložena - lastna referenčna potrdila ponudnikov naročnik mora pregledati na ustreznost in skladnost in jih upoštevati, v kolikor vsebinsko ne odstopajo od tistih podatkov in informacij , katere naročnik zahteva od ponudnikov na obrazcu III. 2b.

V kolikor bi po prejemu ponudb in ob objavi odločitve naročnik ravnal drugače, lahko prizadeti ponudniki spremembo odločitve - in to brez dvoma - dosežejo v pravnem varstvu, seveda -za naročnika - z povsem nepotrebnimi posledicami zamude- in/ ali celo ponovitve javnega naročila.

Naročniku predlagamo, da razpisno dokumentacijo v tem ne-zakonitem delu ustrezno popravi oziroma dopolni.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik potrjuje, da bo priznal kot ustrezna referenčna potrdila, ki bodo vsebovala vso zahtevano vsebino iz Obrazca III.2b razpisne dokumentacije.
Datum objave: 14.01.2020   11:13
VPRAŠANJE
V popisu obrtnih del v poglavju VII fasaderskih del je navedena postavka št. 15.:
Restavratorska obnova eventuelno najdenih fasadnih poslikav. Ocena. 1 kpl

Za to pozicijo ni znana količina (površina), zanjo ne obstojajo tehnične specifikacije, niti teh podatkov v fazi razpisa ni možno pridobiti, zato ponudniki takšni postavki me moremo določiti enotne cene (jo ovrednotiti). V izogib neprimerljivosti posameznih ponudb zahtevamo, da to postavko izločite iz ponudbenega obsega del.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da je v popisu del pri več postavkah zahtevana IZVEDBA PO NAVODILIH ZVKD (v poglavjih II. Vrata in okna, V. Talne in stenske obloge, VI. Keramičarska in kamnoseška dela, VII. Slikopleskarska dela, VIII. Fasaderska dela), ter da so v popisu predvidena tudi RESTAVRATORSKA DELA (restavratorska obdelava stropne in stenske freske, restavratorska obnova fasande poslikave), naročnika pozivamo, da objavi tudi PROJEKT/ELABORAT IZVEDBE RESTAVRATORSKIH DEL z vsemi potrebnimi detajli ter izvedbene zahteve ZVKD. Brez detajlne tehnične dokumentacije je namreč nemogoče korektno in primerljivo določiti enotne cene za izvedbo takšnih del.

V primeru, da tehnična dokumentacija za izvedbo restavratorskih del ni na razpolago, naročnika pozivamo, da sledeče postavke izloči iz pogodbenega obsega del:
- post. VII. 3. Restavratorska obdelava obstoječega stropa s fresko po navodilih ZVKD.
- post. VII. 4. Restavratorska obdelava obstoječe stenske freske po navodilih ZVKD.
- post. VIII. 15. Restavratorska obnova eventuelno najdenih fasadnih poslikav. Ocena.
V primeru, da v fazi razpisa zahveve ZVKD še niso znane in določene, pa naj iz ponudbenega popisa tudi pri vseh ostalih postavkah črta navedbo "po navodilih ZVKD".

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije oz. popisa del (pri postavkah kjer je zahtevana "izvedba po navodilih ZVKD"), v kolikor pa bi pri detajlih izvedbe, ki bodo usklajevani z ZVKD prišlo do dodatnih pogojev ali zahtev, se bodo ta dela ovrednotila kot dodatna dela.

Naročnik črta iz obsega del sledeče postavke:
VII SLIKOPLESKARSKA DELA:

Datum objave: 14.01.2020   11:31
Objava odgovora na vprašanja v zvezi z restavratorskimi obdelavami obstoječega stropa s fresko , stenske freske in restavratorsko obnovo eventualno najdenih fasadnih poslikav je nepopolna. Pravilen odgovor je:
Naročnik črta iz popisa del sledeče postavke:
poglavje VII Slikopleskarka dela, tč. 3 in tč.4 in
poglavje VIII Fasaderska dela, tč. 15

Datum objave: 14.01.2020   11:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri oknih je opis senčila poz. 02 : zatemnitveni rolo , dvojni skrini na električni pogon , stikalo ob oknu
Prosim za podrobno obrazložitev
Pri isti poziciji okna je še opis : OZ1 Zatemnitveni skrin dim 140/180 cm
Prosim za obrazložitev na kaj se navezuje in ni naveden pogon.
Pri oknih ne najdemo vrsto lesa smreka , macesen ...

Hvala za odgovore lp


ODGOVOR

Dvojni skrini rolo na električni pogon: 1x skrin svetle barve in 1x skrin za popolno zatemnitev razstavnih prostorov. (skrin enake dimenzije kot okno za vsako okno je velikost skrina potrebno preveriti na objektu)
Skrin se zlaga v kaseto montirano nad okno. Stikalo za vodenje dvigovanje in spuščanje je predvideno ob vsakem oknu.
Vzorec izbranega dobavitelja potrdi projektant.

Okna so narejena iz macesnovega lesa.Datum objave: 14.01.2020   15:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da nam omogočite dodaten termin za ogled objekta. Namreč, da lahko ovrednotimo postavko- rušenje obstoječih stopnic in priprava za dvigalni jašek, bi bilo potrebno opraviti ogled. Poleg tega bi želeli pogledati detajl umestitve ograje v obstoječo konstrukcijo.
Hvala za razumevanje.
lp,

ODGOVOR
Naročnik je do danes organiziral že dva ogleda objekta (9.1. in 13.1.- v ponedeljek je bil dodaten termin ogleda), tako, da novih ogledov ne bo organiziral.Datum objave: 14.01.2020   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali pravilno razumemo, da v postavkah ki jih naročnik črta (veza odgovor z dne 14.01.202 11:31), da pri teh postavkah ponudniki ne vpišejo in ne nudijo cene/enoto?

ODGOVOR

Pri postavkah, ki jih naročnik črta, ni potrebno vpisovati cene/enoto.


Datum objave: 14.01.2020   16:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji ne najdemo študije požarne varnosti. Prosimo za obrazložitev oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije s študijo požarne varnosti.

ODGOVOR

Študija požarne varnosti dodana na : https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/obnovitvena-dela-trakta-a-in-b-na-gradu-borl-191219105007/.


Datum objave: 17.01.2020   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo, da odpravite napake in računske napake v popisu, ter podate pojasnila za:
1.) Pri zavihku JAKI smo opazili neskladje pri formulah pri vrsticah z opisom: »Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material« (vrstica 20, 42 in 56):
- Pri kompletu Razdelilec R RP pri vrstici 20 je formula nastavljena, da zajame polja od 12 do 15. Ali pravilno razumemo, da je formula napačno nastavljena in bi mogla zajet polja od 13 do 19?
- Ali je v vrstici 56 napačno nastavljena formula? Nastavljeno je 1 kpl x cena/enoto.

2.) Pri zavihku JAKI pri postavkah 1.01, 1.02, 1.03 in 5. pri vrsticah, kjer piše skupaj, tj. v vrsticah 22, 44, 58 in 156 so podani enota in količina (1 kpl), formule so pa nastavljene, da seštevajo celotno postavko. Prosimo za obrazložitev, kako ravnati pri teh postavkah, kaj narediti v stolpih E, kjer se podaja cena/enoto?

3.) Ali je pravilna postavka pri zavihku ŠIBKI, vrstici 19 kjer sta zamenjana vrstna reda pri količini in enoti?

4.) Pri zavihku NN priključek prosimo, da potrdite, da je formula v vrstici 45, postavka 8. Nepredvidena dela, pravilno nastavljena, da točka 3. Gradbena dela niso všteta v nepredvidena dela pri postavki 8.

5.) Rekapitulacija pri EI je nepravilna, v prikazu manjka celoten zavihek NN priključek.
5.a.) Dodatno prosimo, da pojasnite katere cene vpišemo v rekapitulacijo EI v sklop C.

Prosimo za podaljšanje roka oddaje in za objavo čistopisa popisa del.


ODGOVOR

Vprašanje št. 1
Odgovor št. 1
- Jaki tok, Razdelilniki - Izveden je računski popravek v formuli v 20 in 42 vrstici. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati ponovno posredovani čistopis popisa del.
- Formula v vrstici 56 je pravilna.

Vprašanje št. 2
Odgovor št. 2: V vrsticah 22, 44, 58, 156 so formule ustrezne, seštevki so pravilni.


Vprašanje št. 3
Odgovor št. 3: Šibki tok, vrstica 19 Formula je pravilna, seštevek je pravilen.


Vprašanje št. 4
Odgovor št. 4: Formula v vrstici 45, postavka 8 je ustrezno korigirana. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati ponovno posredovani čistopis popisa del.


Vprašanje št. 5
Odgovor št. 5: NN priključek je zajet v skupni Rekapitulaciji.


Vprašanje št. 5a
Odgovor št. 5a: Ponudnik v Rekapitulacijo EI, sklop C, vstavi ponujeno vrednost za dela, ki se navedejo v posamezni postavki.

Naročnik objavlja čistopis popisa del na svoji spletni strani:https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/obnovitvena-dela-trakta-a-in-b-na-gradu-borl-191219105007/

Datum objave: 17.01.2020   14:11
Naročnik bo ogled objekta omogočil v dodatnem terminu, v torek 21.1.2020 ob 14.00.