Dosje javnega naročila 008933/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
: Javni natečaj za BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI
ZJN-3: Odprti postopek

JN008933/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN008933/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2020
JN008933/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
JN008933/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2020
JN008933/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 23.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008933/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 249-619373
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI
Referenčna številka dokumenta: 430-51/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, DVOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA

BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.19 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev
Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
skladno z natečajnimi pogoji
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
30.01.2020   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 8.200,00 EUR
2. nagrada 6.560,00 EUR
3. nagrada 4.920,00 EUR
tri priznanja po 2.460,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Aleš Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): doc.dr. Tomaž Slak, univ.dipl.inž.arh, Član (naročnik): mag. Gregor Macedoni, župan MONM, Član (naročnik): dr. Iztok Kovačič, univ.dipl.inž.arh., Član (ZAPS): dr. Idis Turato dipl.ing.arh., Namestnica članov (naročnik): Mojca Tavčar, univ.dipl.inž.geod., Namestnica članov (ZAPS): Suzana Simič univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalka A: Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh., Skrbnica natečaja: Natalija Zanoški, mag. inž. arh., Pomočnica skrbnice natečaja: Viktorija Tekstor, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2020   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vprašanj 1. stopnja sreda 15.1.2020
Rok za odgovore na vprašanja 1.stopnja sreda 22.1.2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 1. stopnja četrtek 30.1.2020 do 16:00 ure
Objava rezultatov 1. stopnje in vabilo v 2. stopnjo predvidoma ponedeljek10.2.2020
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 2. stopnja predvidoma ponedeljek 24.2.2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 2. stopnja predvidoma petek 28.2.2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj 2. stopnja predvidoma ponedeljek 2.3.2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja 2. stopnja predvidoma petek 6.3.2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 2. stopnja predvidoma četrtek 12.3.2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma četrtek 2.4.2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma april / maj 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.01.2020   12:12
Sporočilo za javnost št.1, 6.1.2020
Na spletni strani ZAPS je objavljena priloga D_4_geol_geomeh_porocilo.

Datum objave: 14.01.2020   11:18
VPRAŠANJE
V podlogi C_5 je zapisano: ''Tribuna ob bazenu 2521; za 200 obiskovalcev. Kot del suhega dela bazenskega prostora z lastnim vhodom.''

V natečajni nalogi, pod točko 6.3: ''Zagotoviti je treba ločen vhod na tribuno za obiskovalce.''

Zanima nas, kaj točno pomeni ločen oziroma lasten vhod:

1. Vhod na tribuno mora biti omogočen direktno iz zunanjega prostora, preko vhoda, ki ga uporabljajo izključno obiskovalci tribune - navijači.
2. Vhod na tribuno mora biti ločen od poti uporabnika bazena - plavalca, lahko se izpelje preko skupne vhodne avle.
3. Drugačna razlaga.
ODGOVOR


Vhod na tribuno mora biti ločen od poti uporabnika bazena - plavalca, lahko se izpelje preko skupne vhodne avle.Datum objave: 14.01.2020   11:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na strani 17 v Natečajnih pogojih je navedeno, da mora pri projektu sodelovati pooblaščeni inženir s področja strojništva, ki mora izpolnjevati zahtevane reference.
1.1 Katere vsebine na straneh 17-18-19 se nanašajo na poobl. inž. strojništva in katere so zapisane splošno?

1. 2 Zavarovanje projektantske odgovornosti se nanaša na vodjo projekta/pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega strojnika?

2. Ali prenizka zavarovalna vsota projektantske odgovornosti pomeni izločitev ali jo lahko projektant poviša pred morebitnim podpisom pogodbe?

3. Izgradnja 2. faze bazenskega kompleksa je predvidena pred, hkrati ali po izdelavi 2. faze celotnega območja?

4. Tlorisi, prerezi in fasade na plakatih prikazujejo stanje 1. ali 2. ureditvene faze natečajnega območja?

5. Merila za ocenjevanje govorijo o funkcionalnosti, urbanističnih zasnovah... Robni pogoji natečajnega območja se z razvojem ŠRP močno spreminjajo. Natečajna rešitev naj daje poudarek na skladnosti z obstoječim stanjem v prostoru ali predvidenim končnim stanjem?

6. Ali se predvidi direktna podzemna povezava med objekti: bazen - velodrom - hotel.

Hvala!

ODGOVOR
2. Na strani 17 v Natečajnih pogojih je navedeno, da mora pri projektu sodelovati pooblaščeni inženir s področja strojništva, ki mora izpolnjevati zahtevane reference.

2.1. Katere vsebine na straneh 17-18-19 se nanašajo na poobl. inž. strojništva in katere so zapisane splošno?
2.2. Zavarovanje projektantske odgovornosti se nanaša na vodjo projekta/pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega strojnika?

ODGOVOR:
2.1. Reference za pooblaščenega inženirja strojništva so navedena pod naslovom Izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti za sodelovanje za projektantein pooblaščene inženirje s področja strojništva, kjer je navedeno:
Najmanj ena uspešno izvedena referenca izdelave načrta s področja strojništva (načrti DGD in PZI) za bazen s skupno vodno površino najmanj 400 m2 upoštevajoč klasifikacijo vrste objektov CC SI: 12650 (Stavbe za šport), katerih bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov je vsaj 3.000 m2 in investicijska vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR in kjer je bil PZI izdelan v zadnjih desetih letih od objave natečaji.
Ostale reference se nanašajo na odgovornega vodjo projekta in pooblaščenega arhitekta.
2.2. Zavarovanje projektantske odgovornosti se nanaša na gospodarski subjekt ali na enega od gospodarskih subjektov v primeru skupne ponudbe (glej Opredelitev pojmov oz. točko 4.8).

3. Ali prenizka zavarovalna vsota projektantske odgovornosti pomeni izločitev ali jo lahko projektant poviša pred morebitnim podpisom pogodbe?

ODGOVOR:
Dokazila o finančnem zavarovanju gospodarski subjekt predloži v primeru podpisa pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, kot odložni pogoj v 14. dneh po podpisu pogodbe.

4. Izgradnja 2. faze bazenskega kompleksa je predvidena pred, hkrati ali po izdelavi 2. faze celotnega območja?

ODGOVOR:
Izgradnja 2. faze bazenskega kompleksa terminsko ni vezana na ostale ureditve v območju ŠRP v Češči vasi.

5. Tlorisi, prerezi in fasade na plakatih prikazujejo stanje 1. ali 2. ureditvene faze natečajnega območja?

ODGOVOR:
Tlorisi, prerezi in fasade prikazujejo končno stanje 1. in 2. ureditvena faza skupaj.

6. Merila za ocenjevanje govorijo o funkcionalnosti, urbanističnih zasnovah... Robni pogoji natečajnega območja se z razvojem ŠRP močno spreminjajo. Natečajna rešitev naj daje poudarek na skladnosti z obstoječim stanjem v prostoru ali predvidenim končnim stanjem?

ODGOVOR:
Natečajna rešitev naj bo zasnovana tako, da bo skladna z obstoječim stanjem v prostoru kot tudi s predvidenim končnim stanjem.

7. Ali se predvidi direktna podzemna povezava med objekti: bazenvelodromhotel.

ODGOVOR:
Direktna podzemna povezava med objekti: bazenvelodromhotel se ne predvidi.
Datum objave: 17.01.2020   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na skromno število investicij v tovrstne športne objekte v Sloveniji v zadnjih letih, imamo težave z zahtevano referenco pri projektantu strojnih instalacij.
Zanima nas, ali je nujna referenca znotraj klasifikacije CC SI: 12650 (Stavbe za šport), ali bi se lahko referenčno delo štelo tudi za bazenske komplekse znotraj klasifikacije 121 (npr. 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev)?


ODGOVOR

Projektanti in pooblaščeni inženirji s področja strojništva izpolnjujejo tehnične in strokovne sposobnosti za sodelovanje, če izkazujejo najmanj eno uspešno izvedeno referenco izdelave načrta s področja strojništva (načrti DGD in PZI) za bazen s skupno vodno površino najmanj 400 m2 upoštevajoč klasifikacijo vrste objektov CC SI: 12650 (Stavbe za šport), katerih bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov je vsaj 3.000 m2 in investicijska vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR in kjer je bil PZI izdelan v zadnjih desetih letih od objave natečaja.
Kot ustrezne reference za izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti za sodelovanje za projektante in pooblaščene inženirje s področja strojništva pa bodo upoštevani tudi izvedeni referenčni objekti z bazeni s skupno vodno površino najmanj 400 m2 in s klasifikacijo CC SI: 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) ali 121 (Gostinske stavbe), v katerih pa se mora izvajati dejavnost športnih ali drugih dejavnosti za prosti čas skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) v skupini R (Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti) z oznako 93 (Športne in druge dejavnosti za prosti čas) ter katerih bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov je vsaj 3.000 m2 in investicijska vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR in kjer je bil PZI izdelan v zadnjih desetih letih od objave natečaja.Datum objave: 17.01.2020   13:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Ali je ustrezna uspešno izvedena referenca izdelave načrta s področja strojništva (načrti DGD in PZI) za bazen s skupno vodno površino najmanj 400 m2 s klasifikacijo turistični objekt 1211, ter posebej objekt CC SI: 12650 (Stavbe za šport), katerega bruto tlorisna površina je več kot 3.000 m2 in investicijska vrednost več kot 3.000.000,00 EUR in kjer je bil pri obeh PZI izdelan v zadnjih desetih letih od objave natečaja?

ODGOVOR


Da, lahko je referenca izdelave načrta s področja strojništva (načrti DGD in PZI) za bazen s skupno vodno površino najmanj 400 m2 s klasifikacijo turistični objekt 1211, ter posebej objekt CC SI: 12650 (Stavbe za šport), katerega bruto tlorisna površina je več kot 3.000 m2 in investicijska vrednost več kot 3.000.000,00 EUR in kjer je bil pri obeh PZI izdelan v zadnjih desetih letih od objave natečaja.

Projektanti in pooblaščeni inženirji s področja strojništva izpolnjujejo tehnične in strokovne sposobnosti za sodelovanje, če izkazujejo najmanj eno uspešno izvedeno referenco izdelave načrta s področja strojništva (načrti DGD in PZI) za bazen s skupno vodno površino najmanj 400 m2 upoštevajoč klasifikacijo vrste objektov CC SI: 12650 (Stavbe za šport), katerih bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov je vsaj 3.000 m2 in investicijska vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR in kjer je bil PZI izdelan v zadnjih desetih letih od objave natečaja.
Kot ustrezne reference za izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti za sodelovanje za projektante in pooblaščene inženirje s področja strojništva pa bodo upoštevani tudi izvedeni referenčni objekti z bazeni s skupno vodno površino najmanj 400 m2 in s klasifikacijo CC SI: 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) ali 121 (Gostinske stavbe), v katerih pa se mora izvajati dejavnost športnih ali drugih dejavnosti za prosti čas skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) v skupini R (Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti) z oznako 93 (Športne in druge dejavnosti za prosti čas) ter katerih bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov je vsaj 3.000 m2 in investicijska vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR in kjer je bil PZI izdelan v zadnjih desetih letih od objave natečaja.


Datum objave: 17.01.2020   13:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V natečajni nalogi je opredeljeno, naj priporočena največja višina stavbe ne presega kote +200,00 m n.m..
1. Kaj je razlog omejitve višine na koto +200,00 m n.m. ?
2. Ali lahko natečajna rešitev presega priporočeno višino +200,00 m n.m. ?
3. Ali bo natečajna rešitev, katere objekt presega največjo priporočeno višino +200,00 m n.m. obravnavana enakovredno tistim, ki priporočeno višino upoštevajo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


2. 1.
Pri oblikovanju bazenske stavbe je treba upoštevati bližino objekta velodroma, ki s svojo silhueto v obliki kupole predstavlja prepoznavno dominanto južnega dela Novega mesta (natečajna naloga, 6.2 Urbanistična, arhitekturna in krajinsko-arhitekturna izhodišča). Izdelovalec strokovnih podlag za OPPN za ŠRP v Češči vasi je pri prostorski preveritvi umeščanja bazenske stavbe ocenil, da je na dvo ali več etažnem delu stavbe zadostna višina 12,0 m. Zato je priporočena kota pritličja bazenske stavbe +187,00 m n. m., priporočena največja višina stavbe pa +200,00 m n.m.
2. 2.
Natečajna rešitev lahko presega priporočeno višino +200,00 m n.m.
2. 3.
Natečajna rešitev, katere objekt presega največjo priporočeno višino +200,00 m n.m., bo obravnavana enakovredno tistim, ki priporočeno višino upoštevajo, pod pogojem, da bo višinsko odstopanje od priporočene kote posebej utemeljeno.Datum objave: 17.01.2020   13:11
VPRAŠANJE
Ali kot referenca za pooblaščene projektante in pooblaščene inženirje strojnih inštalacij ustreza objekt s klasifikacijo 12610 (stavbe za kulturo in razvedrilo) z najmanj enakimi ostalimi zahtevanimi parametri, kot so navedeni za stavbe s klasifikacijo 12650 in ustrezno namebnostjo?

ODGOVOR

Projektanti in pooblaščeni inženirji s področja strojništva izpolnjujejo tehnične in strokovne sposobnosti za sodelovanje, če izkazujejo najmanj eno uspešno izvedeno referenco izdelave načrta s področja strojništva (načrti DGD in PZI) za bazen s skupno vodno površino najmanj 400 m2 upoštevajoč klasifikacijo vrste objektov CC SI: 12650 (Stavbe za šport), katerih bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov je vsaj 3.000 m2 in investicijska vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR in kjer je bil PZI izdelan v zadnjih desetih letih od objave natečaja.
Kot ustrezne reference za izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti za sodelovanje za projektante in pooblaščene inženirje s področja strojništva pa bodo upoštevani tudi izvedeni referenčni objekti z bazeni s skupno vodno površino najmanj 400 m2 in s klasifikacijo CC SI: 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) ali 121 (Gostinske stavbe), v katerih pa se mora izvajati dejavnost športnih ali drugih dejavnosti za prosti čas skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) v skupini R (Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti) z oznako 93 (Športne in druge dejavnosti za prosti čas) ter katerih bruto tlorisna površina brez garažnih prostorov je vsaj 3.000 m2 in investicijska vrednost vsaj 3.000.000,00 EUR in kjer je bil PZI izdelan v zadnjih desetih letih od objave natečaja.Datum objave: 17.01.2020   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Zanima nas, če je potrebno predvideti parkirna mesta za zaposlene?

2. Ali je možno prometno ureditev navezati na servisno dvorišče na vzhodni strani velodroma?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


4. 1.
Predvidi naj se min. 50 PM z ustreznim številom parkirnih mest za invalide (natečajna naloga; 6.3 Funkcionalne in prostorske zahteve). Dodatna parkirna mesta za zaposlene ni treba predvideti.
4. 2.
Dvorišče na vzhodni strani velodroma je namenjeno servisiranju le-tega, uvoz in izvoz na dvorišče oziroma levo zavijanje na Straško cesto je onemogočeno. Prometna ureditev naj se drži predpisanih točk dostopa (natečajna naloga; 6.2 Urbanistična, arhitekturna in krajinsko-arhitekturna izhodišča).


Datum objave: 11.02.2020   09:50
Ocenjevalna komisija je v drugo stopnjo natečaja povabila avtorje naslednjih šestih elaboratov:
elaborat s šifro 26296,
elaborat s šifro 77799,
elaborat s šifro 51929,
elaborat s šifro 30120,
elaborat s šifro 10510,
elaborat s šifro 39572.