Dosje javnega naročila 008792/2019
Naročnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Storitve: Izvedba meritev in analiz za objekte v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.352,03 EUR

JN008792/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.12.2019
JN008792/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2020
JN008792/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.04.2020
JN008792/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2020
JN008792/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2020
JN008792/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2020
JN008792/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2020
JN008792/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008792/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
jerneja.zorko@komunala-slb.si
+386 28055403

Internetni naslovi
https://www.komunala-slb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/336255/Monitoring_Komunala_SLB.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15094
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba meritev in analiz za objekte v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2020
Referenčna številka dokumenta: JNMV-S-0004/19-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba meritev in analiz za objekte v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. za leto 2020, razdeljeno na sledeče sklope:
1. Meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo za objekte ČN Slovenska Bistrica, ČN Pragersko, MKČN Makole, vodarno Slovenska Bistricain odlagališče nenevarnih odpadkov CERO;
2. Meritve onesnaženosti podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov CERO;
3. Izvedbe analiz odpadkov: Ocena odpadkov MKO (težka frakcija) pred odlaganjem, sortirno analizo komunalnih odpadkov, analizo komposta, vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka 19 12 12;
4. Meritev emisij v zrak na odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko;
5. Analiza kvalitete pitne vode - notranji nadzor.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo za objekte ČN Slovenska Bistrica, ČN Pragersko, MKČN Makole, vodarno Slovenska Bistricain odlagališče nenevarnih odpadkov CERO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritve onesnaženosti podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov CERO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meritve onesnaženosti podzemne vode za odlagališče nenevarnih odpadkov CERO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedbe analiz odpadkov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedbe analiz odpadkov: Ocena odpadkov MKO (težka frakcija) pred odlaganjem, sortirno analizo komunalnih odpadkov, analizo komposta, vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka 19 12 12
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Meritev emisij v zrak na odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meritev emisij v zrak na odlagališču nenevarnih odpadkov Pragersko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Analiza kvalitete pitne vode - notranji nadzor
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Analiza kvalitete pitne vode - notranji nadzor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.01.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.01.2020   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.01.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.01.2020   12:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za obrazložitev, kdo podpiše obrazec 5 - soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih oseb ali zakoniti zastopnik ponudnika za vsega izmed članov nadzornega sveta, kot je dejansko navedeno na obrazcu ali pa mora podpisati obrazec vsak član nadzornega sveta sam?

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR

Obrazec podpiše vsaka oseba, ki je pooblaščena za zastopanje, odločanje in nadzor, kot navedeno.


Datum objave: 06.01.2020   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo, ali naj ponudnik v sklopu monitoringa podzemnih vod na odlagališču Pragersko ponudi tudi izvedbo hidrogeološkega dela meritev.

V razpisni dokumentaciji je namreč sklic izključno na del OVDja, ki se nanaša na odvzem vzorcev podzemne vode in izvedbo kemijskih analiz le-teh. Letnega poročila o monitoringu podzemnih vod za ARSO, pa ni možno pripraviti brez hidrogeoloških meritev.

V kolikor bo hidrogeloški del zagotovil naročnik, prosimo za navedbo podjetja, ki bo ta dela izvedla, saj je zakonodajalec v pooblastilih za izvedbo monitoringa podzemnih vod omejil možnosti sodelovanja.

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Hidrogeološke meritve nam izvaja podjetje Geo aqua - Inštitut za hidrogeologijo in okolje, Ljubljana.