Dosje javnega naročila 008878/2019
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Blago: Dobava in montaža opreme za Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje
ZJN-3: Odprti postopek

JN008878/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.12.2019
JN008878/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2020
JN008878/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2020
JN008878/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
JN008878/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008878/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 248-612477
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15600
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme za Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje
Referenčna številka dokumenta: 351-4/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje, in sicer se dobavi in montira oprema šole in oprema športne dvorane.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 574.928,17 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
45420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje, in sicer se dobavi in montira oprema šole in oprema športne dvorane.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.01.2020   15:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.01.2020   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2020   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.01.2020   12:49
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 20. 1. 2020 do 12. ure:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Po analizi razpisne dokumentacije prihajamo do zaključka, da so izredno visoke zahteve glede reference za pohištveno opremo v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (klasifikacija CC-SI 12630). Predlagamo, da se višina reference zniža na znesek 200.000,00 EUR brez DDV. Tako bo naročnik lahko prejel več konkurenčnih ponudb.

Odgovor naročnika:
Zahteve glede višine referenc ostajajo nespremenjene.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za odgovore.

Odgovor naročnika:
Odgovori so podani v skladu z zakonskimi roki.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za posredovanje odgovorov. Informacijo potrebujemo nemudoma.

Odgovor naročnika:
Odgovori so podani v skladu z zakonskimi roki.

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V razpisni dokumentaciji za javno naročilo v točki 2. Pogoji za sodelovanje, pod razdelkom c.) Tehnična in strokovna sposobnost, od ponudnikov zahtevate, da predlagani izvajalec izpolnjuje sledečo zahtevo:
»Ponudnik izkušnje izkazuje z naslednjimi referencami:
a.) za vsaj 3 referenčne posle v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila, pri katerih je dobavil in montiral pohištveno opremo v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, vsakega v vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV;
b.) za vsaj 3 referenčne posle v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila, pri katerih je dobavil in montiral športno opremo v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, v skupni vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV, od tega za vsaj 1 referenčni posel v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV;
c.) za vsaj 2 referenčna posla v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila, pri katerih je izvedel strojne instalacije za talno ogrevanje telovadnice/športne dvorane v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, v skupni vrednosti najmanj 40.000,00 EUR brez DDV.«
Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju:
a.) za vsaj 3 referenčne posle v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila, pri katerih je dobavil in montiral pohištveno opremo v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, skupno v vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV;
b.) za vsaj 3 referenčne posle v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila, pri katerih je dobavil in montiral športno opremo v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630 ali CC-SI 12650, v skupni vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV, od tega za vsaj 1 referenčni posel v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV;
c.) za vsaj 2 referenčna posla v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila, pri katerih je izvedel strojne instalacije za talno ogrevanje telovadnice/športne dvorane v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, v skupni vrednosti najmanj 40.000,00 EUR brez DDV.
Referenčne zahteve iz točke a.), kot jih je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji, izrazito kažejo na to, da je razpis namenjen določenemu izvajalcu, saj so razpisani pogoji absolutno prestrogi in ne omogočajo proste konkurence na trgu. Po določbah ZJN-3 mora naročnik pri navedbi pogojev za sodelovanje in dokazovanje, le te pogoje izbrati z največjo skrbnostjo, nediskriminatorno, v povezavi in sorazmerno s predmetom javnega naročila. Merila za nastopanje pri javnih razpisih morajo biti določena tako, da zagotavljajo možnost učinkovite konkurence.
Glede točke b.) je ponudnik mnenja, da lahko potrebno znanje izkazuje tudi s predložitvijo referenc za klasifikacijo CC-SI 12650 (Stavbe za šport), saj je ta enakovredna klasifikaciji CC-SI 12630, zato ponudnik naročnika poziva k spremembi zahtev po tehničnih referencah glede klasifikacije iz točke b.).
Naročnik bi s spremembami glede referenc sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.
Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da zahteve glede referenc ostajajo nespremenjene.

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V razpisni dokumentaciji je eden izmed pogojev za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti tudi tekoča bonitetna ocena s strani AJPES najmanj SB3, katerega mora izpolnjevati samostojni ponudnik.
Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje ekonomsko-finančne sposobnosti glede bonitetne ocene vsaj SB3, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB5, saj je zahtevan pogoj diskriminatoren in določen prestrogo, kot bomo pojasnili v nadaljevanju. Opozarjamo, da SB5 še vedno pomeni, da je možnost poslovnega subjekta za poravnanje obveznosti nadpovprečna in da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila pri oceni SB5 nižja kot v povprečju za vse slovenske poslovne subjekte.
Zahteva naročnika po tako visoki bonitetni oceni je neupravičena in po prepričanju ponudnika favorizira določene ponudnike. Poleg tega je pogoj nesorazmeren s časovno komponento predmetnega javnega naročila.
Z bonitetno oceno se nedvomno izkazuje poslovno in finančno uspešnost podjetja, zato je razumljivo (in legitimno), da si želi naročnik pridobiti ponudnika, ki je pozitivno ocenjen, vendar pa glede na konkretni predmet javnega naročila ni mogoče najti razloga, ki bi opravičeval izključitev ponudnikov, ki so imeli v zadnjem bilančnem obdobju vseeno nadpovprečno dober položaj na relevantnem tržišču.
Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.
Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil sporni pogoj, bomo vložili zahtevek za revizijo.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteve glede bonitetne ocene spremeni, in sicer je po novem zahtevana bonitetna ocena SB4.
S tem se spremeni določilo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer:
I. poglavje, 16. točka (str. 6): Besedilo: Ponudnik lahko s partnerji izpolnjuje pogoje v zvezi z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo. se po novem glasi: Ponudnik lahko s partnerji izpolnjuje pogoje v zvezi z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomskim in finančnim položajem, razen pogoja v zvezi z bonitetno oceno, ter tehnično in strokovno sposobnostjo, razen pogojev v zvezi z referenčnimi posli.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za odgovore na že postavljena vprašanja. Odgovore potrebujemo nemudoma.

Odgovor naročnika:
Odgovori so podani v skladu z zakonskimi roki.

7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zanima nas, ali mora referenčni pogoj izpolnjevati vsak od ponudnikov oziroma podizvajalcev posebej?

Odgovor naročnika:
Referenčne pogoje lahko izpolnjuje le ponudnik, reference partnerjev in podizvajalcev se ne bodo upoštevale.
S tem se spremeni določili v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer:
1. I. poglavje, 16. točka (str. 6): Besedilo: Ponudnik lahko s partnerji izpolnjuje pogoje v zvezi z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo. se po novem glasi: Ponudnik lahko s partnerji izpolnjuje pogoje v zvezi z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomskim in finančnim položajem, razen pogoja v zvezi z bonitetno oceno, ter tehnično in strokovno sposobnostjo, razen pogojev v zvezi z referenčnimi posli.
2. I. poglavje, 17. točka (str. 7): Besedilo: Ponudnik lahko s podizvajalci izpolnjuje le pogoje v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo. se po novem glasi: Ponudnik lahko s podizvajalci izpolnjuje le pogoje v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, razen pogojev v zvezi z referenčnimi posli.

8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika sprašujemo, ali lahko ponudimo pri šolski opremi tudi opremo drugega proizvajalca, ki je vsaj enakovredna ali pa celo boljša?

Odgovor naročnika:
Seveda. Proizvajalec opreme je naveden le kot primer. Ponudi se lahko tudi druga oprema, vendar morajo tehnične specifikacije le-te ustrezati vsem tehničnim specifikacijam iz popisa opreme.

9. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Radi bi vas opozorili, da ste zelo neodzivni pri odgovarjanju na vprašanja ponudnikov, zato zahtevamo ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Gre namreč za vprašanja oziroma informacije, ki so ključne za odločitev glede oddaje ponudbe in usklajevanje z morebitnimi partnerji in podizvajalci. Naročnik se verjetno kot skrbni strokovnjak zaveda, kaj lahko tovrstno neodgovarjanje pomeni v morebitnem posotopku revizije.

Odgovor naročnika:
Naročnik odgovarja, da so odgovori podani v skladu z zakonskimi roki.
Zaradi sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pa se spremenijo vsi roki v postopku oddaje javnega naročila, in sicer so novi roki naslednji:
- ogled lokacije bo mogoč do 27. 1. 2020 do 13. ure
- rok za posredovanje vprašanj oz. zahtev za dodatna pojasnila je do vključno 28. 1. 2020
- rok za oddajo ponudb je 10. 2. 2020 do 15. ure
- odpiranje ponudb je 11. 2. 2020 ob 9. uri.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 24.01.2020   09:03
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 20. 1. 2020:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Po ogledu lokacije in pogovoru s predstavnikom naročnika ugotavljamo, da je predvideno talno gretje že oddano izvajalcu oziroma že izvedeno. Ali bo talno gretje iz točke 1 izvzeto iz popisa?

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje za napako. Očitno je prišlo do napake v projektantskem popisu. Naročnik obvešča vse zainteresirane gospodarske subjekte, da v popisu del postavk, ki se nanašajo na talno gretje ne izpolnjujejo, temveč pustijo polja prazna. Gre za postavke iz popisa Oprema športne dvorane in malih dvoran, in sicer pod A. Športni pod, 1. Športni pod kompletno z izvedbo talnega ogrevanja in toplotno izolacijo, postavka 1a. Podometna razdelilna omarica za talno ogrevanje, postavka 1b. Cevi PE-Xa za talno ogrevanje in postavka 1c. Profilirane izolacijske plošče.
Poleg tega se iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila črta zahteva v zvezi z izpolnjevanjem pogoja reference za izvedbo strojne instalacije za talno ogrevanje telovadnice/športne dvorane v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, v skupni višini 40.000,00 EUR brez DDV (III. poglavje, 2., c., 1. c.) točka na str. 22).

2. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.) V 2. točki popisa Športni pod je opisan tovarniško lakiran parket. Najprej se nam zdi sporno, ker ima tako vrsto parketa samo en proizvajalec, torej je le-ta v privilegiranem položaju, kar je nedopustno. V praksi se za zagotavljanje najvišje kvalitete uporablja parket, kateri je naknadno lakiran. Med sloje laka se nato umestijo tudi črte za športe, kar zagotavlja veliko višjo obstojnost in uporabnost. Prosimo, da se dopusti tudi možnost na mestu lakiranega parketa.
b.) Opisana debelina parketa je minimalno 22mm, glede na zgoraj napisano, prosim za odgovor, če je možna tolerance +/- 1 mm. Vseeno gre za naraven material, zato je toleranca smiselna.

Odgovor naročnika:
a.) Možnost na mestu lakiranega parketa se dopušča, vendar bo pri tej varianti potrebno natančno upoštevati terminski plan gradnje in klimatske pogoje, ki jih takšen poseg zahteva.
b.) Glede na to, da so v objektu že izvedeni estrihi (na koti -3,48 m) je potrebno upoštevati končno višino tlaka, kot je navedena v projektni dokumentaciji (na koti -3,42 m). Toleranca je dopustna, vendar torej z upoštevanjem višine kote končnega tlaka (na koti -3,42 m).

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnik je objavil v dotičnem razpisu tri skrajno nepovezane sklope dobave opreme, za katere pa želi skupno ponudbo. Glede na to, da so ti trije sklopi (pohištvo, športna oprema, inštalaterska dela) skrajno ločena izvedbena področja, pozivamo naročnika, da omogoči oddajanje ponudb za vsak posamičen sklop posebej, t.j. za pohištvo, športno opremo in inštalaterska dela. Naročnika zato naprošamo, da zaradi možnosti udeležbe posameznih gospodarskih subjektov iz posameznih področij pripravi nove razpisne pogoje, ki to omogočajo.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da javno naročilo ostaja celovito. Dobavita in montirata se oprema šole in oprema športne dvorane, medtem ko so bila inštalaterska dela izločena.

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V javnem naročilu ste zahtevane mere pri športnem podu nastavili na milimeter natančno, kljub recimo temu, da dopuščate pri izvedbi samega poda večje tolerance. S tem preferirate verjetno določenega ponudnika in ožite krog dopustnih ponudb. Pozivamo vas, da pri navajanju specifikacij športnega poda dodate tolerančni razpon, ki naj bo vsaj +/- 2 mm, tako pri debelini masivnega zgornjega sloja kot tudi pri višini cele konstrukcije.

Odgovor naročnika:
Glede na to, da so v objektu že izvedeni estrihi (na koti -3,48 m) je potrebno upoštevati končno višino tlaka, kot je navedena v projektni dokumentaciji (na koti -3,42 m). Toleranca je dopustna, vendar torej z upoštevanjem višine kote končnega tlaka (na koti -3,42 m).

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V javnem razpisu ste postavili skoraj nesorazmerne referenčne zahteve, saj skupna vrednost zahtevanih referenc za mnogokratnik presega vrednost javnega naročila. Pozivamo vas, da pri delu pohištvene opreme v celoti znižate zahtevane reference iz sedanjih treh referenc po EUR 450.000 na kumulativno referenco v višini do 80 % vrednosti del. V nasprotnem primeru bomo podali zahtevek za razveljavitev razpisa.

Odgovor naročnika:
Zahteve glede referenc ostajajo nespremenjene.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V javnem naročilu 351-4/2017/121 zahtevate od ponudnika ali ponudnikov v skupnem nastopu, da so registrirani za opravljanje v točki 2a) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti navedenih dejavnosti, med drugim trgovina z igračami. Ker razpisa niste delili po posameznih sklopih (pohištvo, športna oprema, inštalacije) zahtevate, da so morebitni ponudniki vsi registrirani za navedene dejavnosti. Pozivamo vas, da naveden pogoj takoj umaknete, saj nakazuje, da imate že izbranega ponudnika, kar pa je nedopustno.

Odgovor naročnika:
Zahteve glede registriranih dejavnosti ostajajo nespremenjene. Zahtevajo se naslednje registracije dejavnosti:
Vgrajevanje stavbnega pohištva SKD_2008, šifra 43.320;
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo SKD_2008, šifra 47.590;
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo SKD_2008, šifra 47.650.
Naročnik se opravičuje za napako v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (III. poglavje, 2.a.) točka na strani 21). Pravilno je, da lahko ponudnik pogoje v zvezi z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti izpolnjuje s partnerji, torej ni potrebno, da je sam ponudnik registriran za vse naštete dejavnosti.

7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo vas za pojasnilo glede referenc za projekte. In sicer pišete za vsaj 3 referenčne posle v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila, pri katerih je dobavil in montiral pohištveno opremo v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, vsakega v vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV. Ali je dopustno podati referenco za objekt - gradnja šole, ki ustreza zahtevani klasifikaciji, katerega skupna vrednost je bila večkratnik zahtevane reference, znotraj katere pa je znašal del - pohištevena oprema manj od 450.000 EUR brez DDV. Skratka, ali se 450.000 nanaša na stavbo in pohištvo, kot pišete ali samo na pohištvo. V nasprotnem primeru vas opozarjamo, da je višina zahtevanih referenc v nasprotju in nesorazmerna z vrednostjo del v vašem razpisu in vas pozivamo, da vaše zahtevane reference znižate na zakonodajo in odločitvami DKOM skladne ravni.

Odgovor naročnika:
Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme, zato se morajo reference nanašati le na opremo in ne tudi na stavbo.

8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V ponudbi s partnerjem in podizvajalcem se želimo prijaviti na razpis. Vendar partner oziroma podizvajalec ne dosega vseh vaših zahtevanih pogojev v točki 2.b) Ekonomski in finančni položaj. Recimo, da bi izvajalec izvajal dela na ogrevanju/inštalaciji, ki so v manjšem znesku, vi pa zahtevate od vsakega subjekta boniteto SB3, letni promet v višini 1.000.000 EUR, certificiranje po ISO itd. Prosimo vas za pojasnilo, ali je dopustno, da pogoje, ki so navedeni v točki 2.b) lahko zagotavlja samo vodilni partner oziroma pri vsakem od kriterijev vsaj eden od ponudnikov, partnerjev ali podizvajalcev, kar tudi za naročnika predstavlja zadostno sigurnost, da bodo dela ustrezno izvedena.

Odgovor naročnika:
Seveda.
Pogoji iz točke 2.b) se v nobenem delu ne tičejo podizvajalca, torej jih ta ne rabi izpolnjevati in jih tudi ni mogoče izpolnjevati z njim.
Kar se tiče partnerjev, se pogoji iz 1. točke (zavarovanje), 2. točke (blokade) in 4. točke (certifikati) tičejo ponudnika in partnerjev, torej jih ni mogoče izpolnjevati kumulativno. Pogoj iz 3. točke (bonitetna ocena) mora izpolnjevati samo ponudnik. Pogoja iz 5. točke (prihodki) in 6. točke (poslovni izid) se lahko izpolnjujeta kumulativno.

9. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo sporočite, vezano na reference: določitev vsebine referenc, ki jih mora izkazati ponudnik, je sicer odvisna od predmeta naročila, naročnik pa mora upoštevati, da morata biti obseg in višina referenčnega pogoja sorazmerna z razpisanim predmetom javnega naročila. Tako npr. za izvedbo je projektantska ocena v vrednosti ca. 574.000,00 in ni sorazmeren referenčni pogoj, da mora ponudnik v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe uspešno izvesti v vrednosti 3 * 450.000,00 = 1.350.000,00 za pohištveno opremo + 450.000,00 za športno opremo, kar znese skupaj ca. = 1.800.000,00?!
Referenčna zahteva je nesorazmerno visoka in krši ZJN-3, zato znižajte zahtevo za referenčna dokazila sorazmerno s predmetnim naročilom na vseh treh nivojih (pohištvena oprema, športna oprema in talno gretje)! V kolikor tega ne boste storili bomo podali zahtevek za revizijo.

Odgovor naročnika:
Zahteve glede referenc ostajajo nespremenjene.

10. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Vezano na kriterije, v kolikor se prijavlja skupno ponudbo (prosim ločite sklope, ker ni logično, da je razpis vezan na en sklop s temi kriteriji, razen če je spisan za točno določenega ponudnika).
Namreč, ali je obvezno v primeru skupne ponudbe, da vsi izpolnjujejo pogoje glede klasifikacije dejavnosti, zavarovanje odgovornosti za škodo ter ISO standardov. S temi nerazumnimi kriteriji ostro zaostrujete razpis in omogočate le enemu ponudniku, da se prijavi. Prosimo, da spremenite pogoje, tako da to zahtavate le od enega ponudnika. V primeru, da razpisnih pogojev ne boste spremenili, bomo vložili revizijski zahtevek. Naročnik, vi, ne smete omejevati ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju z zakonom, pri izvajanju pa morate ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence in biti gospodarni porabnik javnega denarja.
Odgovor naročnika:
Kar se tiče pogoja glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti, se naročnik opravičuje za napako v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (III. poglavje, 2.a.) točka na strani 21). Pravilno je, da lahko ponudnik pogoje v zvezi z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti izpolnjuje s partnerji, torej ni potrebno, da je sam ponudnik registriran za vse naštete dejavnosti.
Kar se tiče pogojev v zvezi z zavarovanjem odgovornosti in vzpostavljenima sistemoma ISO zahteve ostajajo nespremenjene.

11. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo, da se spremenijo naročnikove zahteve, vezano na:
- zakaj naročnik v delu pohištvene opreme zahteva nesorazmerno visoke reference oz. zakaj ne sledi strukturi referenc, kot jih navaja v delu športne opreme (ena večja referenca, dve manjši). Prav tako pa, da so reference sorazmerne vrednosti naročila, kar v tem trenutku niso;
- pogoji za sodelovanje: zahteva, da morajo biti v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci za navedene poklicne dejavnosti (2.a)) registrirani vsi ponudniki. Pričakujemo, da bo naročnik spremenil ta pogoj na način, da omenjena zahteva velja za vsaj enega od ponudnikov;
- ali naročnik v delu 2. Pogoji za sodelovanje, b.) Tehnična in strokovna sposobnost, dopušča, da referenčna potrdila poleg ponudnika podajo tudi partner ali morebitni podizvajalci v ponudbi? Namreč, ali referenca za pohištveno opremo pomeni le referenco za montažo pohištvene opreme v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo ali je to referenca v sklopu tudi montaže pohištvene opreme v znesku 3*450.000? Primer: če smo izvajali dela v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630 v znesku 850.000 in smo v teh delih izvajali za sklop pohištva v ca. znesku od 80.000 do 200.000, ali lahko prijavimo to referenco, ki je v celoti in vredna 850.000?
Referenčne zahteve so v nesorazmerju z naročnikovo projektantsko oceno in zato po ZJN-3 nedovoljene. Spremenite oz. zmanjšajte jih na sorazmerno razumljivo zahtevo in omogočite večje število ponudnikov. Najbrž je to tudi namen javnih razpisov in smotrne porabe javnega proračunskega denarja?!

Odgovori naročnika:
- zahteve glede referenc ostajajo nespremenjene;
- kar se tiče pogoja glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti, se naročnik opravičuje za napako v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (III. poglavje, 2.a.) točka na strani 21). Pravilno je, da lahko ponudnik pogoje v zvezi z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti izpolnjuje s partnerji, torej ni potrebno, da je sam ponudnik registriran za vse naštete dejavnosti;
- referenčne pogoje mora izpolnjevati ponudnik sam, referenca pa se mora nanašati le na dobavo in montažo opreme šole oz. športne dvorane, torej navedena referenca ne bo mogla biti upoštevana.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 28.01.2020   09:48
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 27. 1. 2020 do 11. ure:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnik je na vprašanje ponudnika glede šolske opreme odgovoril, da lahko namesto v popisih navedene opreme ponudi tudi drugo primerljivo opremo. Ker se različni proizvajalci in dobavitelji šolske ter športne opreme sklicujejo na različne certifikate in standarde opreme naročniku predlagamo, da umakne zahtevo po naslednjih ozko usmerjenih certifikatih:
EN1729-1: funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju
EN1729-2: zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju
EN 16139:2013, kat. L1 stol učitelja
SIST EN 1335-1,-2,-3 pisarniški stol
EN 527-1:2001 dimenzije oprema pisarn mize
EN 527-2:2003 varnostne zahteve za mize oprema pisarn mize
EN 527-3:2003 stabilnost in trdnost konstrukcije oprema pisarn mize
CEN/TR 14073-1:2004 dimenzije omar
EN 14073-2:2004 varnostne zahteve za omare
EN 14073-3:2004 stabilnost in trdnost konstrukcije omare
EN 14073-4:2004 trdnost in trajnost gibljivih delov omare
Športni pod: Certifikat EN 14904, FIBA, IHF
Tribune: Certifikat SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5
Delilna zavesa: Certifikat DIN 18032/4, EN 13501-1
Koši: Certifikat SIST EN 1270
Odbojka: Certifikat SIST EN 1271
Rokomet: Certifikat SIST EN 749
Letveniki: SIST EN 12346
Drog: SIST EN 12197
Skrinje: SIST EN 916
Klopi: SIST EN 12432
Gredi: SIST EN 12432
Plezalna stena: EN 12572
Blazine: SIST EN 12503-1 (Tip 1,2,3) in SIST EN 1177.

Odgovor naročnika:
Naročnik torej dopušča, da ponudniki ponudijo drugo primerljivo opremo, hkrati pa dopušča, da se skladno s ponujeno opremo prilagodijo tudi zahtevani certifikati in standardi. Ti so lahko torej navedeni ali primerljivi. Bistveno za naročnika je, da bo dobavljena oprema najmanj zahtevane kvalitete in tehničnih značilnosti, skladno s popisom opreme. Ponudnik lahko v vseh primerih ponudi enakovreden ali boljši izdelek, kot je navedeno v popisih opreme, vendar mora pri tem upoštevati vse navedene tehnične značilnosti opreme. Ne glede na to, ali bo ponudnik ponudil boljši izdelek, merila za izbor ostajajo enaka.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 30.01.2020   10:27
1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Kljub spremembi glede zahtevane bonitetne ocene iz SB3 na SB4 ponudnik opozarja, da je taka ocena absolutno previsoka in naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije tako, da bo ustrezna bonitetna ocena tudi SB5. Bonitetna ocena SB5 predstavlja nadpovprečno zmožnost poslovnega subjekta za poravnanje obveznosti in je popolnoma primerna in zadostna glede na zadevni predmet javnega naročila. Naj opozorimo, da mora v skladu z razpisno dokumentacijo ta pogoj izpolnjevati samostojni ponudnik, zato je pogoj bonitetna ocena SB4 diskriminatoren in izkrivlja konkurenco. S tako visokimi zahtevami je namreč javni razpis očitno namenjen le določenim ponudnikom. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije, kot je navedeno zgoraj. V nasprotnem primeru bo javni razpis zaradi številnih spornih zahtev in pogojev predmet revizije.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da bonitetna ocena ostaja nespremenjena.
Glede na preverjene razmere na trgu, naročnik smatra, da zahtevana bonitetna ocena niti ni postavljena previsoko niti ni diskriminatorna, sploh pa ne izkrivlja konkurence. Glede na to, da gre za dobavo in montažo opreme za šolski objekt, ki je časovno vezana na roke, poleg tega gre za specifično opremo, ki mora biti skladna z veljavnimi standardi in katere montaža je tehnično precej zahtevna ter mora biti do roka izvedena z vso natančnostjo (saj je namenjena šolskim otrokom), naročnik smatra, da je postavljena skladno s predmetom javnega naročila.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Glede na to, da je naročnik spremenil določili razpisne dokumentacije, in sicer:
1. I. poglavje, 16. točka (str. 6) besedilo: Ponudnik lahko s partnerji izpolnjuje pogoje v zvezi z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo. se po novem glasi: Ponudnik lahko s partnerji izpolnjuje pogoje v zvezi z ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomskim in finančnim položajem, razen pogoja v zvezi z bonitetno oceno, ter tehnično in strokovno sposobnostjo, razen pogojev v zvezi z referenčnimi posli.
2. I. poglavje, 17. točka (str. 7) besedilo: Ponudnik lahko s podizvajalci izpolnjuje le pogoje v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo. se po novem glasi: Ponudnik lahko s podizvajalci izpolnjuje le pogoje v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, razen pogojev v zvezi z referenčnimi posli.,
kar zaostruje pogoje za sodelovanje, ponudnik zahteva, da spremeni referenčne pogoj, kot sledi v nadaljevanju:
- vsaj 3 referenčni posli v zadnjih 5 letih dobave in montaže pohištvene opreme v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, skupno v vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV;
- vsaj 3 referenčni posli v zadnjih 5 letih dobave in montaže športne opreme v stavbi s klasifikacijsko številko CC-SI 12650 ali CC-SI 12630, v skupni vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV, od tega za vsaj 1 referenčni posel v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV.

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje za napako, saj je bilo ugotovljeno, da so kriteriji v zvezi z referenčnimi pogoji dejansko postavljeni prezahtevno.
Po novem se zahtevajo naslednji referenčni posli:
- vsaj 3 referenčni posli v zadnjih 5 letih pred objavo javnega naročila, pri katerih je bila dobavljena in montirana pohištvena oprema v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, v skupni vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV, od tega za vsaj 1 referenčni posel v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV;
- vsaj 3 referenčni posli v zadnjih 5 leteih pred objavo javnega naročila, pri katerih je bila dobavljena in montirana športna oprema v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630 ali na športnem igrišču po klasifikaciji CC-SI 24110 ali na drugem gradbenem inženirskem objektu za šport, rekreacijo in prosti čas po klasifikaciji CC-SI 24122, v skupni vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV, od tega za vsaj 1 referenčni posel v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV.
Pogoj v zvezi z referenčnimi posli se lahko izpolnjuje s partnerji in/ali podizvajalci.


Datum objave: 30.01.2020   11:44
3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prevzeli smo odvetniško zastopanje konzorcija ponudnikov, ki namerava oddati ponudbo v predmetnem postopku javnega naročanja. Ker smo stranki svetovali vložitev zahtevka za revizijo, vas pozivamo, da v izogib nepotrebnim stroškom revizijskega postopka preučite naše argumente in najkasneje do četrtka, dne 30. 1. 2020 do 10.00 ustrezno spremenite zahteve iz razpisne dokumentacije, sicer bo naša stranka za zavarovanje svojih interesov primorana vložiti revizijski zahtevek.
V točki 3.2.c.1. razpisne dokumentacije ste kot pogoj za sodelovanje določili naslednje reference:
a.) vsaj 3 referenčne posle v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila, pri katerih je dobavil in montiral pohištveno opremo v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, vsakega v vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV;
b.) vsaj 3 referenčne posle v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila, pri katerih je dobavil in montiral športno opremo v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, v skupni vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV.
V zvezi s tem pogojem ste dne 21. 1. 2020 ob 12.49 na portalu javnih naročil z odgovorom na 7. vprašanje spremenili razpisno dokumentacijo tako, da referenčnega pogoja ni (več) dovoljeno izpolnjevati niti z referencami podizvajalcev niti z referencami partnerjev v skupnem nastopu.
Najprej je treba poudariti, da v tem postopku naročate 1) dobavo pohištvene opreme in 2) dobavo športne opreme. Gre za blago, ki je tako različno, da ga na trgu običajno ne zagotavljajo isti subjekti, zaradi česar bi javno naročilo morali razdeliti na dva sklopa in ponudnikom omogočiti, da oddajo ponudbo bodisi za en (katerikoli) sklop bodisi za oba sklopa. Naročniki morajo namreč v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 in ob upoštevanju določb Direktive 2014/14/EU zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in večjo dostopnost javnega naročila malim in srednjim podjetjem tako, da javno naročilo razdelijo na sklope, 1) če to omogoča predmet naročila, 2) če to prispeva h gospodarni ter učinkoviti izvedbi naročila in 3) če ne obstajajo utemeljeni razlogi, na podlagi katerih je naročilo bolj smiselno oddati kot celoto (tako sklep Državne revizijske komisije št. 018-171/2019). Če so ti trije kriteriji izpolnjeni, naročniki javno naročilo morajo razdeliti na sklope in glede tega ne uživajo nikakršne proste presoje. Ti pogoji so izpolnjeni tudi v obravnavanem primeru. Ob upoštevanju navedenega (tj. predvsem, da naročnik naroča blago, ki ga na trgu običajno ne dobavljajo isti subjekti) pa se kot nesorazmerna in neutemeljena še toliko bolj izkaže vaša zahteva, da referenčnega pogoja ni dopustno izpolnjevati z referencami partnerjev v skupnem nastopu oziroma podizvajalcev. Prav nikakršne stvarno utemeljene podlage ni, dabi naročnik prepovedoval izpolnjevanje referenčnega pogoja z referencami konzorcijskih partnerjev. Iz tretjega do šestega odstavka 10. člena ZJN-3 izhaja, da (že na podlagi zakona samega) ponudbo v postopkih javnega naročanja lahko odda (tudi) skupina (konzorcij) ponudnikov. V tem primeru je iz navedenih določb mogoče razbrati, da je takšno skupino (konzorcij) ponudnikov treba obravnavati enako kot posameznega (samostojnega) ponudnika, saj je le izjemoma (glede na peti odstavek 10. člena ZJN-3, če za to obstajajo objektivni razlogi) za skupino ponudnikov dovoljeno postaviti pogoje, ki so drugačni od tistih, ki veljajo za posamezne udeležence v postopku naročanja. Na podlagi navedenega skupina (konzorcij) ponudnikov vse pogoje (vključno z referenčnimi) že na podlagi samega zakona lahko izpolnjuje tako, da vsak izmed članov takšne skupine prispeva posamezne reference, vse skupaj pa izpolnjujejo referenčni pogoj kot celoto. Za zahtevo, da referenčnega pogoja ponudnik (tj. eden od članov konzorcija) ne sme izpolnjevati tudi z referencami drugih članov konzorcija (čeprav na podlagi zakona za naročnika vsi skupaj predstavljajo ponudnika), tako ni nikakršne podlage. Navedeno še posebej velja v obravnavanem primeru, v katerem je javno naročilo sestavljeno iz dveh vrst različnega blaga, ki jih na trgu običajno ne ponujajo isti subjekti, zaradi česar je povezovanje v konzorcije še toliko bolj potrebno. Zato vas pozivamo, da razpisno dokumentacijo spremenite tako, da je referenčni pogoj (ponovno) mogoče izpolnjevati tudi z referencami partnerjev v skupnem nastopu.
Nadalje je neutemeljena tudi vaša prepoved, da bi ponudniki referenčni pogoj izpolnjevali z referencami podizvajalca.Tudi v tem delu ponudnikom že zakon (v 81. členu ZJN-3) daje pravico, da (med drugim) v zvezi s tehnično sposobnostjo (torej v zvezi z referenčnimi pogoji) po potrebi za posamezno javno naročilo uporabijo zmogljivosti drugih subjektov, in to celo ne glede na pravno razmerje med njimi in temi subjekti. Iz prakse Državne revizijske komisije (npr. sklep št. 018-182/2018-10) pa izhaja, da mora subjekt, katerega zmogljivost se uporablja glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo, v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec. ZJN-3 tako daje izrecno podlago, da ponudniki pogoje (tudi referenčne) izpolnjujejo z drugimi subjekti, ki jih morajo v določenih primerih v svoje ponudbe vključiti bodisi kot partnerje bodisi kot podizvajalce. Naročnik bi tako lahko kvečjemu zahteval, da tisti podizvajalci, ki bodo ponudnikom prispevali določene reference, tudi dejansko izvajajo dobavo določenega blaga, nima pa nikakršne podlage, da izpolnjevanje referenčnega pogoja s podizvajalci pavšalno prepove. Zato tudi v tem delu naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo spremeni na način, da bo referenčni pogoj dovoljeno izpolnjevati tudi z referencami podizvajalcev.
Nazadnje pa je treba poudariti, da je referenčni pogoj nesorazmeren (in posledično nezakonit) tudi po vsebini. Naročnik namreč nima prav nikakršnega stvarno utemeljenega razloga, da za dobavo pohištvene opreme, katere vrednost bo na podlagi ocene naše stranke znašala približno 200.000,00 EUR, zahteva tri reference, od katerih mora biti vrednost vsake najmanj 450.000,00 EUR brez DDV (skupaj torej 1.350.000,00 EUR brez DDV, kar je skoraj sedemkrat več, kot bo predvidoma znašala vrednost tega dela javnega naročila). Tudi v tem delu zato naročnika pozivamo, da referenčni pogoj ustrezno spremeni tako, da bo ta po vsebini sorazmeren predmetu javnega naročanja. Sorazmernost pri oblikovanju referenčnega pogoja namreč pomeni, da naročnik od ponudnikov lahko zahteva, da izkažejo, da so predhodno že izvedli posel, ki je primerljiv (tudi po vrednosti) tistemu, ki ga oddaja. Glede na to, da naročnik v obravnavanem postopku ne naroča pohištvene opreme v vrednosti približno 1.350.000,00 EUR brez DDV, referenčni pogoj s takšno zahtevo ne more biti sorazmeren. Praksa Državne revizijske komisije je povsem jasno določila maksimalne parametre, ki jih je še dopustno upoštevati pri referenčnih pogojih in vaše zahteve te parametre nekajkrat presegajo. Višina obeh postavljenih referenc (za športno in šolsko opremo) je torej nedopustno previsoka.
Enako pa velja tudi za število referenc. Nobenega objektivnega razloga ne boste mogli najti za obrazložitev, zakaj za športno opremo de facto zahtevate 1 referenco (oziroma dovoljujete seštevanje 3 referenc), za pohištveno opremo pa ne (zahtevate 3 reference, vsako v zahtevani višini), glede na to, da
- gre za enotni predmet javnega naročila;
- je ocenjena vrednost dela, ki odpade na pohištveno opremo nižja od vrednost športne opreme in (kot že navedeno zgoraj) tudi bistveno nižja od vrednosti vseh zahtevanih referenc.
Edini možni in logičen zaključek je, da ste pogoje oblikovali prilagojeno enemu od ponudnikov, s čimer kršite načelo enakopravne obravnave ponudnikov.
Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da spremenite opisane zahteve iz vaše razpisne dokumentacije tako, da (če že ne želite oblikovati dveh sklopov) dovolite izpolnjevanje pogojev s partnerji v skupni ponudbi in/ali podizvajalci ter da znižate skupno vrednost zahtevanih referenc na višino, ki je sorazmerna s predmetom javnega naročila. V kolikor katere izmed opisanih zahtev ne boste spremenili do četrtka, dne 30. 1. 2020, do 10.00 ure, bomo po pooblastilu naše stranke vložili zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, ki mu bo Državna revizijska komisija, glede na predstavljene argumente, z veliko verjetnostjo ugodila.

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje za napako, saj je bilo ugotovljeno, da so kriteriji v zvezi z referenčnimi pogoji dejansko postavljeni prezahtevno.
Po novem se zahtevajo naslednji referenčni posli:
- vsaj 3 referenčni posli v zadnjih 5 letih pred objavo javnega naročila, pri katerih je bila dobavljena in montirana pohištvena oprema v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630, v skupni vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV, od tega za vsaj 1 referenčni posel v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV;
- vsaj 3 referenčni posli v zadnjih 5 leteih pred objavo javnega naročila, pri katerih je bila dobavljena in montirana športna oprema v stavbi za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo po klasifikaciji CC-SI 12630 ali na športnem igrišču po klasifikaciji CC-SI 24110 ali na drugem gradbenem inženirskem objektu za šport, rekreacijo in prosti čas po klasifikaciji CC-SI 24122, v skupni vrednosti najmanj 450.000,00 EUR brez DDV, od tega za vsaj 1 referenčni posel v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV.
Pogoj v zvezi z referenčnimi posli se lahko izpolnjuje s partnerji in/ali podizvajalci.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 30.01.2020   11:52
Naročnik zainteresirane gospodarske subjekte dodatno obvešča, da se zaradi sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, spremenita naslednja roka v postopku:
- rok za oddajo ponudbe je 17. 2. 2020 do 15. ure
- odpiranje ponudbo bo dne 18.2. 2020 ob 9. uri.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.