Dosje javnega naročila 008903/2019
Naročnik: GASILSKA ZVEZA CELJE, Dečkova cesta 36, 3000 Celje
Blago: Nakup dveh gasilskih vozil GV-1 za potrebe PGD Celje-Gaberje in PGD Teharje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 166.320,80 EUR

JN008903/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.12.2019
JN008903/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2020
JN008903/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.01.2020
JN008903/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
JN008903/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008903/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GASILSKA ZVEZA CELJE
Dečkova cesta 36
3000
SI
Celje
Slovenija
Janez Senica
gz.celje@telemach.net
+386 41763203
+386 41763203

Internetni naslovi
http://www.gz-celje.org

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/336516/RD_GZC_Teharje_Gaberje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15181
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup dveh gasilskih vozil GV-1 za potrebe PGD Celje-Gaberje in PGD Teharje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet je nakup dveh gasilskih vozil GV-1 za potrebe PGD Celje-Gaberje in PGD Teharje, skladno z razpisno dokumentacijo in po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, veljavni na dan objave tega razpisa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil dve podvozji in na posameznem podvozju izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GV-1 po tipizaciji gasilskih vozil, v nadgradnjo pa vgradil tudi opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD Celje-Gaberje in PGD Teharje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.02.2020
Konec: 01.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru objektivnih okoliščin ali višje sile pogodbene stranke lahko sklenejo sporazum o podaljšanju roka dobave.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.01.2020   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.01.2020   14:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo elektronsko.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
/Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2020   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2019