Dosje javnega naročila 004180/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Gradnje: Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.965.230,22 EUR

JN004180/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN004180/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2019
JN004180/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2019
JN004180/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2019
JN004180/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2019
JN004180/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN004180/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN004180/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2019
JN004180/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004180/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786043
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 4.069.860,84 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45210000
45215000
45250000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
OP20.04.01 - Spodbujanje energetske učinkovitosti. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004180/2019-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.12.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 6
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 6

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o.
Arkova ulica 43
5280
SI
Idrija
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4.842.237,85 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4.069.860,84 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2019