Dosje javnega naročila 008928/2019
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Gradnje: SUKCESIVNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL
ZJN-3: Odprti postopek

JN008928/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN008928/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008928/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 249-617337
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Ratković
dejan.ratkovic@ijs.si
+386 14773838
+386 14773189

Internetni naslovi
http://www.ijs.si/ijsw/Objave

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ijs.si/ijsw/Objave#Objave.2FDesno.Javna_naro.2BAQ0-ila_v_teku

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15171
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL
Referenčna številka dokumenta: JN44/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2020   10:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisni dokumentaciji navajate, da mora ponudnik/partner/podizvajalec v ponudbeno dokumentacijo priložit izpolnjen in podpisan ESPD obrazec, vendar naročnik obrazca ni objavil. Prosimo, da objavite obrazec. Hvala lepa

ODGOVOR
Naročnik je objavil ESPD obrazec.Datum objave: 21.01.2020   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v izogib vložitvi zahtevka za revizijo na razpisno dokumentacijo in v skladu s pravno prakso DKOM naročnika pozivamo, da za dokazovanje sistema vodenja kakovosti sprejme tudi poslovnik podjetja izdelan v skladu s SIST ISO 9001:2015 kot enakovredno dokazilo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo za dokazovanje sistema vodenja kakovosti kot enakovredno dokazilo upošteval tudi poslovnik kakovosti izdelan v skladu SIST ISO 9001:2015.Datum objave: 21.01.2020   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je potrebno v popisu pri svetilkah ponuditi točno tako svetilko kot je navedena v popisu?

ODGOVOR
Odgovor: Naročnik bo vztrajal pri dobavi svetil kakršna so predvidena v projektantskem popisu (npr. v prostoru, kjer bo zaradi okvare ali dotrajanosti potrebno zamenjati eno izmed obstoječih petih svetilk, naročnik ne bo dopustil, da se vgradi drugačna svetilka, tako iz vidika zagotavljanja ustrezne osvetljenosti kot iz estetskega vidika)Datum objave: 21.01.2020   12:46
VPRAŠANJE
Ali je za naročnika kot zavarovanje resnosti ponudbe dopustno poleg bančne garancije tudi kavcijsko zavarovanje?

ODGOVOR:
V skladu z veljavno zakonodajo je dopustno tudi kavcijsko zavarovanje.


Datum objave: 21.01.2020   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kaj je 'potrjen' izpis oddaljenosti sedeža ponudnika od lokacij IJS? Ali pravilno razumemo, da moramo v ponudbeno dokumentacijo priložiti print/izpis spletne strani Google Maps, iz katerega je razvidno trajanje vožnje od mesta sedeža ponudnika do lokacij IJS, ali moramo še karkoli potrditi? Prosimo za natančno navodilo.

ODGOVOR
Potrebno je priložiti izpis/print iz aplikacije Google Maps, iz katerega je razvidno, da je trajanje vožnje z avtomobilom od sedeža ponudnika (navesti točen naslov) do lokacij Instituta »Jožef Stefan« na Jamovi 39 v Ljubljani ali Brinje 40 v Podgorici oddaljen največ 60 minut. Ponudnik mora izpis potrditi oz. overiti z žigom podjetja in ga podpisati.

Datum objave: 21.01.2020   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji - 2.12.1 - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti Ad1 - zahtevate, da ima ponudnik za glavno dejavnost registrirano dejavnost F 43.210. Iz dokazila, ki ga zahtevate (izpis iz poslovnega registra) to ni razvidno. Glavna dejavnost ponudnika je razvidna iz bona - dokazila, ki ga zahtevate za dokazovanje ekonomskega in finančnega položaja (2.12.2., Ad1). Ali bo torej naročnik naročnik zahtevo oz. pogoj, vezan na 2.12.1, Ad1 (glavna registrirana dejavnost mora biti F 43.210 "Inštaliranje električnih napeljav in naprav") preverjal iz bona (esBON)?

ODGOVOR
Zahtevano bo naročnik preverjal iz bona esBoN, kjer je razvidna glavna dejavnost ponudnika.