Dosje javnega naročila 008960/2019
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Storitve: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Šentilj
ZJN-3: Konkurenčni dialog

JN008960/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN008960/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.04.2020
JN008960/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008960/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 250-620595
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Andreja Molinari Fekonja
andreja.molinari@sentilj.si
+386 26506217

Internetni naslovi
http://www.sentilj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://sentilj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15177
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Šentilj
Referenčna številka dokumenta: 430-125/2019-410
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
kot navedeno v razpisni dokumentaciji
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 365.373,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Šentolj v Slovenskih goricah
II.2.4 Opis javnega naročila
kot navedeno v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 365.373,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 239
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.01.2020   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za pojasnila za sledeče;

- V točki 11. splošnih pogojev za sodelovanje navajate kader in opremo s katerim mora kandidat razpolagati med drugim navajate, da mora zagotoviti dva elektrikarja usposobljena za delo z avto-košaro in da razpolaga z enim delovnim vozilom z dvigalom. Prosimo za potrditev, da kandidat lahko izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podjemnimi pogodbami.
- Ali je pri navedbah obstoječe porabe in stroškov vzdrževanja (v EUR) upoštevan DDV?
- Prosimo za Prilogo 1 Detajlni popis svetilk javne razsvetljave v Excel obliki.
- Prosimo za podatek ali naročnik razpolaga s katastrom v GIS ter prosimo za dostop do le-tega.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
DA, kandidat lahko izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s podjemno pogodbo.
Pri stroških porabe električne energije ter strošku vzdrževanja je upoštevan DDV.
Priloga 1 bo objavljena na portalu v obliki »*.xls«.
Osnovni kataster bo objavljen na portalu v osnovni digitalni obliki.


Datum objave: 17.01.2020   07:57
VPRAŠANJE
Napačno zastavljena projektna naloga
1.) Tabela 5: Tehnične karakteristike predvidenih svetilk.
Kot ustrezne svetilke so navedene svetilke z barvno temperaturo 4.000K. Za vse novejše projekte se za zunanjo razsvetljavo uporablja barva svetlobe 3.000K. Naročnik naj spremeni barvo svetlobe cestnih svetilk z izjemo prehodov za pešce, kjer naj ostane 4.000K.

2.) 2.2.2 Uporabljene tehnologije za svetilke.
Predpisana servisna življenjska doba za LED modul je 60.000h. V popisu svetilk navajate 100.00h. Kateri podatek je pravilen.

3.) 3.2.5 Referenčni odsek RO5
Da dosežemo dober pozitivni kontrast je potrebno zagotoviti v območju vrednotenja (območje prehoda za pešce) najmanjšo povprečno vrednost Ev na višini 1 m nad voziščem 40 lx, pri tem je vrednost Ev v nobeni točki območja vrednotenja ne sme biti manjša od 5 lx.
Izračun referenčnega prehoda za pešce je dimenzije 8x2m. Peš prehodi širine 2 m niso tipični. Prosimo naročnika, da preveri navedeno dimenzijo prehoda za pešce in objavi pravilno referenčno širino (širina 2m ni tipska) prehoda za pešce.
Ne glede na dejansko širino prehoda za pešce je podan izračun osvetlitve prehoda za pešce v razpisni dokumentaciji popolnoma napačen. Izračunana je horizontalna osvetlitev, morala bi biti vertikalna, ki je bistvena pri osvetljevanju prehodov za pešce. Naročnik naj ustrezno popravi projektno nalogo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

ODGOVOR 1:
Obstoječe skladne svetilke z uredbo z LED tehnologijo uporabljajo module z barvo temperaturo 4000K, zato je na teh odsekih potrebno poenotiti barvno temperaturo svetilk. Pri odsekih v naseljih kjer se v celoti obnavlja svetilke se lahko uporabi svetilke z barvno temperaturo 3000K. Na konfliktnih točkah vključno s prehodi za pešce se uporabijo svetilke z barvno temperaturo 4000K.
ODGOVOR 2:
Minimalna zahtevana življenjska doba za LED modul je 60.000h.
ODGOVOR 3:
Ponudniki naj upoštevajo navodila za tipični prehod za pešce, kjer so navedeni podatki za željeno vertikalno osvetljenosti. V primeru tipičnega odseka so prilagojene višine drogov ter moči svetilk v primeru pa je napaka saj prehod ni širine 2m ampak 4m (2m prehod za pešce + 2m kolesarski pas).

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.01.2020   11:35
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da pojasni tehnologijo novih svetilk. Kot ustrezne nove svetilke naročnik navaja model svetilke Plain LC, proizvajalca Geoenergetika. Za zamenjavo napajalnika ali LED modula je pri navedeni svetilki potrebno odviti cca. 16 vijakov, da se plexi loči od aluminijaste plošče.
Zahteva razpisne dokumentacije:
-možna ločena menjava LED modula in napajalnika od ohišja svetilke

Razumemo pravilo, da je zahteva izpolnjena, če se z odvitjem vijakov na svetilki lahko zamenjajo komponente ?

Bodo ponudniki svetilk, ki se odpirajo brez uporabe orodja pridobili več točk pri točkovanju?

ODGOVOR

Navedene svetilke v projektni nalogi so podane kot primer, s katerimi so določene mejne svetlobnotehnične in energetske vrednosti ter seveda tudi mehanske lastnosti svetilk. Ponudnik mora v ponudbo vključiti svetilke z enakovrednimi lastnostmi.Datum objave: 23.01.2020   12:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Kot zelo zainteresirani ponudnik, naročnika vljudno naprošamo, vse iz razloga obsega naročnikov zahtev iz projektne naloge, ter kompleksnost in širine priprave ponudbe, da zainteresiranim ponudnikom podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za nadaljnih 15 dni, kar bi enako tudi naročniku omogočilo
sprejem več kvalitetno prejetih.

Hvala v naprej in lep pozdrav !

ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Datum objave: 24.01.2020   09:43
VPRAŠANJE
1. Ali je potrebno, da partnerji razpolagajo z vsem, kar je navedeno v elaboratu oz. ali mu bo priznana usposobljenost, če se v elaboratu zaveže, da bo v primeru izbire te pogoje izpolnili z ustreznimi zunanjimi izvajalci, ki jih v tej fazi projekta partner še ni izbral?

ODGOVOR
Iz vsebine prijave mora biti razvidno izpolnjevanj vseh pogojev in zahtev razpisne dokumentacije, ki jih kandidat lahko izpolni samostojno, s partnerji ali podizvajalci. Navedeno torej mora biti razvidno že v prvi fazi javnega razpisa.
Menjave partnerjev ne med postopkom javnega razpisa ne v fazi izvajanja pogodbe niso dopustne. Skladno z omejitvami za dopustne spremembe javne pogodbe v fazi njenega izvajanja pa je v fazi izvajanja pogodbe dopustno imenovati nove podizvajalce ali zamenjati imenovane z enakovrednimi.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
v minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati svetilke, je med drugim napisano, da mora ohišje omogočati direktno montažo na steber ali krak premera 60/76 mm. Ali ohišje lahko omogoča direktno montažo na steber premera 60 mm, na 76 mm pa z reducirjem ?

V navodilih za izdelavo prijave, pogoji in merila, pod točko Elaborat ste zapisali : V primeru partnerske prijave lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli partner posamično (z vidika kadrov ,opremljenosti,....). Ali velja enako tudi v primeru prijave s podizvajalcem. ?

ODGOVOR

Zahteve za svetilke so zapisane v projektni nalogi in zahtevajo direktno montažo na steber ali krak. V kolikor konzola svetilke ne omogoča takšne montaže mora izvajalec upoštevati vse potrebne reducirne kose kot sestavni del svetilke dodatni strošek v fazi izvedbe ni dovoljen.


Datum objave: 24.01.2020   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da je projektna naloga pripravljena nestrokovno in ponujenih rešitev ne bo mogoče ustrezno primerjati.

DIMENZIONIRANJE RAZSVETLJAVE
Svetlobno tehnični izračuni niso ustrezni.
RO1 - zahtevana svetlost je 0,75 cd/m2. V referenčnem izračunu naročnika RD je doseženo 0,71 cd/m2, kar NI USTREZNO
RO2- zahtevana svetlost je 0,5 cd/m2. V referenčnem izračunu naročnika RD je doseženo 0,83 cd/m2, kar je 40% nad zahtevanim (nepotrebna poraba električne energije)
RO3- zahtevana svetlost je 0,3 cd/m2. V referenčnem izračunu naročnika RD je doseženo 0,76 cd/m2, kar je 2,5 krat več od zahtevanega (nepotrebna poraba električne energije)

V vseh izračunih je uporabljen enak LED modul moči 28W/2.945 lm.

V tabeli 5 (Tehnične karakteristike predvidenih svetilk) so podane minimalne zahteve za ponujene svetilke.
S1 - max. 21W/3.350lm - referenčni izračuni so opravljeni z močjo 28W NAPAKA GLEDE NA REFERENČNE IZRAČUNE NAROČNIKA
S4/S5 - max. 25W/2.945lm - referenčni izračuni so opravljeni z močjo 28W NAPAKA GLEDE NA REFERENČNE IZRAČUNE NAROČNIKA
S7/S12 - referenčnih izračunov ni

Naročnika pozivamo, da ustrezno popravi razpisno dokumentacijo in da jasna navodila za pripravo ponudb.


ODGOVOR


Referenčni razredi so podani za tipične odseke ter za predmetne situacije v občini in ostanejo nespremenjeni.

Datum objave: 24.01.2020   12:05
VPRAŠANJE
Naročnik je celotni tehnični del projektno razpisne dokumentaciej gradil na osnovi tehničnih podlag in minimalne ustreznosti izpolnjevanja pogojev svetilk proizvajalca Geonergetika. Vse zapisano je razvidno iz prilog svetlobnotehničnih izračunov delanih na podlagi svetlobnotehničnih karakteristik svetilk proizvajalca Geoenergetika in proizvoda svetilk serije PLAIN LC.

V točki 2.2.2. projektne naloge je podana zahteva: - možna ločena menjava LED modula in napajalnika od ohišja svetilke in,
- prenapetostna zaščita svetilk z LED tehnologijo (minimalno 3-6kV)
- zaščita je lahko integrirana ali ločena (vgrajena na vod oz. priključnesponke).

Svetilke danes, renomiranih in uveljavljneih proizvajalcev nudijo tudi integrirani napajalnik in led modul v svetilki, kar se ob morebitni okvari zamenja ali servisira v celoti, iz razloga izredne kvalitete teh svetilk pa je njihova zamenjav praktično nepotrebna.
Sprašujemo vas ali je tak pogoj namenjen izključno izpolnjevanju pogojev svetilk PLAIN LC proizvajalca Geoenergetiak kateri edini nima vgrajenega napajalnika v svetilki, (kar je torej strošek zamenjave napajalnika in povezanih teh del prilagojen ud+godnostim temu delu javenga razpisa) temveč je ta napajalnik izključno pri svetilkah Geoeneregtika primoran biti vgrajen v stebru svetilke, torej kandelabru.
Pojavlja se vprašanje, kje bo potem vgrajena prenapetostna zaščita svetilke, pred napajalnikom v kandelabru ali pred LED modulom svetilke, če bodo uporabljene svetilke Geoenergetike, kateer imajo edine napajlnik ločen od LED modula, torej v kandelabru svetilke.
Enako vprašanje, glede na to, da se naročnik odloča za popolno prenovo in posodobitev JR, kaj ga vodi k tako nizkemu nivoju prenapetosten zaščite, torej od 3kV do 6kV. In kakšna je potem sploh zahteva naročnika za prenapetostni nivo zaščite svetilk, namreč tako nejasna zahetva katera ima spremenljivko do 100% (3-6kV), je ob današnji tehnologiji katero uporabljajo renomirani proizvajalci, torej min 10kV, skrajno nerazumljiv pogoj od naročnika in ali je tudi to zgolj zato, da se izpolnijo minimalni kriterji doseganja tenhičnih pogoje že predvidenih svetilk opisanih v projektni nalogi?
Ali bo, v slučajo izbora svetilk s od LED modula ločnim napajalnikom, torej napajalnik v kandelabru (primer Geoenergetika), potrebno izdelat poseben nosilec in montažno ploščo za montažo v kandelabru-stebru svetilke, ali bo naročnik dopustil da ta napajlnik zgloj prosto visi na žicah-električnih vodih do LED modula, kot je sicer to dnevna praksa izvedbe del pri tovrstno uporabljenih svetilkah iz projektne naloge ?
Kakšna je zahteva zaščite IP napajalnika v primeru montaže napajalnika v stebru svetilke - kandelabru ?
Vljudno naprošam za odgovore in lep pozdrav !

ODGOVOR
V kolikor svetilka ne bo imela prenapetostne zaščite je velika verjetnost, da bo udar povzročil ne le okvaro na napajalniku ampak tudi na svetlobnem modulu, zato naročnik pogoja ne bo spreminjal.
Svetilka podana kot primer zagotavlja zahtevne parametre - vgrajen modul v ohišju svetilke, seveda ločen od svetlobnega modula, ki je prav tako vgrajen v isto ohišje. Ponudnik mora ponudi enakovredno svetilko.
Datum objave: 24.01.2020   12:05
VPRAŠANJE
V točki 2.2.2 je med drugim definirano ohišje svetilke. Ali je bistven primarni proizvodni proces izdelave aluminija za ohišje svetilke ali kakovost ohišja, ki mora biti iz aluminija in zagotavljati potrebne antikorozijske lastnosti (obstojnost na atmosferske vplive)?
ODGOVOR

Vsi mehanski svetlobnotehnični in energetski parametri so navedeni v priloženi projektni nalogi.