Dosje javnega naročila 008955/2019
Naročnik: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Blago: SN ENERGETSKI KABLI
ZJN-3: Odprti postopek

JN008955/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN008955/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2020
JN008955/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008955/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 250-621281
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba nabave in javnih naročil
info@elektro-celje.si
+386 34201000

Internetni naslovi
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-celje.si/si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15189
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SN ENERGETSKI KABLI
Referenčna številka dokumenta: JN-25/2019-NVV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31321200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SN ENERGETSKI KABLI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31321200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SN ENERGETSKI KABLI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.01.2020   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.01.2020   08:31


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.01.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.01.2020   14:49
Naročnik bo vezano na podana vprašanja ponudnikov objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s katerim bo tudi podaljšal rok za podajo vprašanj, rok za oddajo ponudb in rok za odpiranje ponudb.

Datum objave: 15.01.2020   07:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

bi bilo mogoče možno sprejeti kot referenco dobavo vseh SN kablov (torej tudi 3 žilnih) in ne samo enožilnih?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s katerim bo zgolj za ponudnike dopustil tudi dobave SN trižilnih energetskih kablov.Datum objave: 15.01.2020   07:35
VPRAŠANJE
Imam eno vprašanje glede zahtevanih tehničnih lastnosti. Zahtevani premeri vodnika so 14.10mm za 150mm2 kabel, 18.00mm za 240mm2 kabel.

Je možno ponuditi kabel, ki ima premer vodnika 14.2mm (za 150mm2) in 18.1mm (za 240mm2)?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s katerim bo spremenil zahteve vezane na premere vodnikov.

Datum objave: 15.01.2020   07:39
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik

Prosimo vas za naslednja pojasnila in odgovore:

1. V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate minimalno 20% stalne havarijske zaloge po posameznih pozicijah iz ponudbenega predračuna, obenem pa se zavezujete, da boste kupili najmanj zgolj 60% pogodbenih količin in kot je razumeti gledano na celotno količino in ne po posameznih pozicijah iz ponudbenega predračuna, ker je količina blaga v trenutku naročanja oz. izvajanja javnega naročila za vas kot naročnika objektivno neugotovljiva. Prav tako pa zahtevate tudi fiksno ceno za celotno trajanje javnega naročila. Za nameček pa še naročate kabel, ki je pravzaprav unikum v EU in sicer z kar tremi velikimi odstopanji od standarda SIST HD 620 S2 saj zahtevate minimalno debelino izolacije in plašča enako kot je po standardu SIST HD 620 S2 nominalna in v obeh primerih z toleranco - 0%, zahtevate pa tudi vzdolžno vodno zaporo vodnika z integriranim finim prahom.

Minimalne 20% havarijske zaloge po posameznih postavkah v kombinaciji z vašo zavezo, da boste kupili minimalno zgolj 60% pogodbenih količin ne glede na posamezno postavko iz ponudbenega predračuna je izsiljevalski pogoj, ki potencialne ponudnike sili v sprejemanje poslovno hazarderske poteze ali pa v nerealno visoke cene. Potrebno se je zavedati, da je ni tovarne v EU, ki bi sukcesivno proizvajala tako zelo izvenstandardni kabel. Tisti ponudnik, ki bo z vami podpisal predmetno pogodbo bo prisiljen sam financirati kompletne zaloge ob nejasni dejanski skupni količini za celotno pogodbo in to ob dejstvu, da bo kabel sigurno kar precej dražji kot je tisti po standardu in ga vsi proizvajalci proizvajajo konstantno za vse kupce enakega in je zato tudi vedno razpoložljiv ter cenejši. Vsemu naštetemu pa se pridružuje še nevarnost, da bo vašemu pogodbenemu partnerju na zalogi ostalo 40% pogodbenih količin in to po izkušnjah sodeč oba manj korantna preseka razpisanega kabla 70 mm2 in 240 mm2. Sicer je takšne zaloge vedno možno prodati, ker je kabel kot ga naročate vi bolj sofisticiran od tistega proizvedenega po standardu SIST HD 620 S2, vendar zgolj in samo po nižji ceni torej tisti, ki velja za proizvedenega skladno z predmetnim standardom, trg namreč ni »karitas«.

Vse predhodno navedeno pomeni, da ima vaše javno naročilo več bistvenih značilnosti projektnega naročila kot pa značilnosti sukcesivnega naročila standardiziranega proizvoda, ki je množično v uporabi.

Poudariti pa želimo, da sami po sebi nimamo nič proti izvenstandardnim zahtevam naročnikov (v vašem primeru izstopajo debelina izolacije in plašča ter vzdolžna zapora vodnika), prav tako je za obdobje enega leta lahko sprejemljiva fiksna cena. Gre pa za pristop kako izvesti javno naročilo na način, ki ni diskriminatoren ne za prodajalca in ne za kupca predvsem pa je za oba pravičen.

V upanju, da smo vam ustrezno razložili problematiko in v želji, da se vaše naročilo odvije v maniri dobrih poslovnih praks in običajev vas prosimo, da razmislite o naslednjem predlogu, ki je po našem mnenju korekten tako do vas kot tudi do vseh potencialnih ponudnikov. Predlagamo da se zavežete, da boste izpolnili pogodbene količine do 60% po posameznih postavkah, za razliko do 100 odstotkov pa pristanete na standardni tovarniški rok dobave za izvenstandardne proizvode tj. znotraj 90 dni, kar naj velja tudi za prvo dobavo.

2. V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da je možno naročanje količin manjših od polnega kabelskega koluta, vendar ne manj kot 300 m. Običajna posledica je mnogo neuporabnih koncev SN kabla. Vaša zahteva za morebiten razrez kabla manjših količin kabla sama po sebi ni sporna gre pa kot rečeno za problem odpadkov, tovarniško pakiranje pa je cca. 1000 metrov na kolut. Prosimo vas, da za primere, predvidevamo, da gre za specifične projekte, ki predstavljajo manj kot 5% celotnih količin zahtevate, da vam jih na vašo željo razrežemo, vendar, da kupite celoten kolut, ki znaša cca. 1000 metrov mi pa vam ga dostavimo na manjših kolutih v željeni metraži. Druga ekološko in finančno najbolj razumna rešitev za takšne primere pa je, da se v pogodbo vstavi vaša pravica, do opcijskega naročila točnih metraž hkrati pa pristanete na standardni tovarniški rok dobave za tovrstne primere tj. znotraj 90 dni za izvenstandardne proizvode.

3. V razpisni dokumentaciji v tehničnem delu (tč. 17) zahtevate stalno 20% zalogo za vsak tip kabla po 30 dneh od podpisa pogodbe, v vzorcu pogodbe pa zahtevate stalno 20% zalogo po presekih. Ker tip ni presek prosimo za uskladitev vaše zahteve znotraj RD.

Dodatno pa vas pozivamo, da spremenite rok za vzpostavitev 20% zaloge iz 30 dni na 90 dni. Dejstvo je, da razpisujete zelo izvenstandardni kabel in je zato realen prvi rok dobave t.i. standardni tovarniški rok dobave za izvenstandardne proizvode tj. znotraj 90 dni.

4. V razpisni dokumentaciji v tehničnem delu (tč. 18) zahtevate, da morajo ponujeni kabli imeti preizkušeno stanje tehnike, kar pomeni, da uspešno obratujejo v sistemu ENTSO-E, ter da čas od njihove prve vgradnje v sistemu ENTSO-E do roka za oddajo ponudb ni krajši od 5 let. Ker je vaše naročilo izvenstandardno nas zanima, če zadostuje potrdilo za tip kabla torej NA2XS (F)?

5. V razpisni dokumentaciji v tehničnem delu (tč. 19) si pridružujete pravico, da si pred izbiro ponudnika lahko ogledate proizvodnjo z vpogledom v dokumentacijo (audit) in da lahko zahtevate kosovne ali vzorčne preskuse na lastne stroške pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU. Ker je vaše naročilo izvenstandardno nas zanima, če zadostujejo kosovni ali vzorčni preskusi za tip kabla torej NA2XS (F)? V zvezi z vašo zahtevo se sicer zdi najbolj konkretna in poštena rešitev za vse deležnike in sicer obvezen AUDIT tovarne in FAT za predmetne kable v roku 90 dni od podpisa pogodbe in da v primeru, neuspešnega AUDIT-a tovarne ali FAT-a za predmetne kable sledi prekinitev pogodbe. Prosimo za razmislek in spremembo vaše zahteve.

6. V razpisni dokumentaciji zahtevate garancijsko dobo 36 mesecev. Ste eden redkih z tako dolgo garancijo za tip kabla NA2XS(F), ki je v široki uporabi v EU in tudi izven že mnogo desetletij. Ker bančna garancija za odpravo napak predstavlja velik strošek vas prosimo za zmanjšanje na standardnih 12 mesecev oziroma vsaj na 24 mesecev.

7. V vzorcu pogodbe predvidevate kar rigorozno kazen za kršitev poslovne skrivnosti. To je sicer povsem korektno, vendar pa ni recipročno, če je takšni kazni kot jo predvidevate lahko podvržen prodajalec mora biti v enaki meri tudi kupec. Prosimo za dopolnitev pogodbenega določila v smislu dobre poslovne prakse na način kot to urejajo t.i.: »NDA agreements«

8. V točki 8 obrazca 11a si pridružujete pravico, da vam morajo potencialni ponudniki na vašo željo v 5 delovnih dneh dostaviti vzorec kabla z merljivimi razdaljami med oznakami na plašču in vidno sestavo kablov po slojih (dolžina vzorcev min. 1,1 m oz. max. 1,5 m). Vaše zahteve ni možno izpolniti saj razpisujete zelo izvenstandardni kabel, ki ga noben proizvajalec nima na zalogi in je zato realen rok izdelave vzorcev t.i. standardni tovarniški rok dobave za izvenstandardne proizvode tj. znotraj 90 dni

V želji, da boste naša vprašanja in pomisleke razumeli dobronamerno vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR
K1 Naročnik bo objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s katerim bo spremenil zahteve glede minimalnih zalog in dobavnega roka za prvo dobavo.
K2 Predmetna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu ostane nespremenjena.
K3 Naročnik bo objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s katerim bo popravil zahteve glede stalne zaloge.
K4 Naročnik bo objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tako da se bo predmetna izjava nanašala zgolj na tip kabla NA2XS(F).
K5 Naročnik bo objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, s katerim bo natančneje opredelil obe obliki kontrole kvalitete ponujenega blaga.
K6 Predmetna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu ostane nespremenjena.
K7 Predmetna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu ostane nespremenjena.
K8 Naročnik bo objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s katerim bo spremenil zahteve glede vzorcev.Datum objave: 15.01.2020   07:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 3 preglednice 1 navajate zahtevo, da mora vodnik vsebovati vzdolžno vodno zaporo. Kabel je zaščiten proti vzdolžnem prodiranju vlage že z izvedbo vodovpijajočih trakov (F) - točka 3 drugega dela tehnične tabele, kot ste to uporabljali že v preteklosti. Standardi, ki jih navajate in katerim mora ponujeni kabel ustrezati, nikjer ne omenjajo vodne zapore samega vodnika (WTC - WaterTight Conductor). Takšni kabli se v večini evropskih distribucij ne uporabljajo. Zahteva ima tudi velik vpliv na ceno. Zato pozivamo, da se le ta umakne.ODGOVOR
Predmetna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu ostane nespremenjena.


Datum objave: 15.01.2020   07:40
VPRAŠANJE
Razpisujete kable, ki bodo morali biti izdelani izključno le za vaše potrebe. Vaše tehnične zahteve se najmanj v treh parametrih (debelejši plašč, debelejša izolacija, vodoodporen vodnik) bistveno razlikujejo od vseh tistih, ki so v veljavi na širšem evropskem prostoru. Takih kablov, ki so predmet tega razpisa, na trgu ENTSO-E ni in jih v preteklosti ni bilo. Zahtevate izjavo proizvajalca, da je od njihove prve vgradnje minilo več kot 5 let, kar glede na navedeno ni mogoče. Izjava kot taka bo relevantna od leta 2025 dalje.
Prosimo, da to zahtevo umaknete.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tako da se bo predmetna izjava nanašala zgolj na tip kabla NA2XS(F).Datum objave: 15.01.2020   07:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pogojih 13.4 Tehnična in strokovna sposobnost:
Potrdilo o referencah zahtevate naslednje:
Ponudnik mora dokazati, da je v obdobju od 01.01.2016 do 23.01.2020 uspešno dobavil vsaj 100.000 (sto tisoč) metrov enožilnih energetskih SN kablov, naročnikom s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oziroma državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) pri katerih so bili le-ti vgrajeni in da je taisti proizvajalec v obdobju od 01.01.2016 do 23.01.2020 uspešno dobavil (neposredno ali po posredniku) vsaj 500.000 (petsto tisoč) metrov enožilnih SN energetskih kablov naročnikom s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oziroma državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) pri katerih so bili le-ti vgrajeni.
Ker se želimo prijaviti na razpis za dobavo SN kablov, vas prosimo, da pri tej referenci upoštevate tudi referenčne dobave za tro-žilne SN kable.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s katerim bo zgolj za ponudnike dopustil tudi dobave SN trižilnih energetskih kablov.


Datum objave: 20.01.2020   10:45
Naročnik je danes dne 20.01.2020 na portalu javnih naročil posredoval v objavo popravek predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in slednjega tudi objavil na svoji spletni strani.

Datum objave: 29.01.2020   09:53
VPRAŠANJE
Min. Debelina izolacije po standardu znaša 5,5 -10%-0,1 = 4,85 in ne 5,5 kot zahtevate v tehnični specifikaciji

ODGOVOR
Naročnik ni omejen v postavljanju zahtev glede na v standardih določene minimume. Zahteva oz. dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.Datum objave: 29.01.2020   09:53
VPRAŠANJE
Standard HD 620 S2:2010 part10 sekcija c, na strani 10-c-31 tabela 5 (oznake) : Prosimo za natančna navodila, katero oznako mora proizvajalec navesti na plašču kablA, ki označuje tudi vodotesnost vodnika saj je iz tabele razvidno, da je možna oznaka samo vzdolžne in prečne vodotesnosti kabla F(2Y) ; FL (2Y); FB (2Y), ne pa tudi vodnika kot npr. WTC, LT, TT. Predvidevamo, da si želi naročnik kabel, ki izpolnjuje vse standarde, tako električne, konstrukcijske in neelektrične.

ODGOVOR
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahteve glede označb kot jih opredeljujejo standardi navedeni v tč. 1/I. Osnovne zahteve obrazca Specifikacija tehničnih zahtev (OBR-11) ter zahteve, ki so opredeljene s strani naročnika v tč. 9/I. Osnovne zahteve obrazca Specifikacija tehničnih zahtev (OBR-11). Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.Datum objave: 29.01.2020   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Prosimo vas za naslednje odgovore in pojasnila:

1. Kabel iz vašega javnega naročila je v primerjavi z kablom tipa NA2XS(F)2Y, ki je proizveden na podlagi običajnih standardnih zahtev močno tehnično okrepljen in sicer predvsem z povečano minimalno debelino izolacije in plašča, ter z vzdolžno vodno zaporo vodnika. V vzorcu pogodbe pa imate že v drugem členu določeno, da se s to pogodbo določajo splošni pogoji dobave in okvirni obseg dobave, kar pomeni, da kot kupec nimate nobene zaveze, da boste kupili kakršnokoli količino blaga. Hkrati je določeno, da se lahko pogodba med drugim predčasno odpove z 90 dnevnim odpovednim rokom, kar pomeni, da tudi glede tega potencialni prodajalci nimamo nobene garancije kakšno količino blaga boste kot kupec sploh naročili.

Okrepljene tehnične zahteve same po sebi niso sporne in imate do njih vso pravico. Sporno pa je, da se niste jasno zavezali, da boste dejansko tudi kupili vse količine po posameznih postavkah iz vzorca ponudbenega predračuna. Namreč predmetnega kabla z tako izstopajočimi zahtevami od običajnih, ki ustrezajo samo vam komu tretjemu v primeru ostanka pogodbenih količin ni možno prodati drugače kot z velikim popustom. Torej edino jasno zagotovilo, da boste razpisano blago tudi dejansko kupili vsem ponudnikom omogoča pripravo ekonomsko upravičenih in posledično tudi cenovno sprejemljivih ponudb, ter hkrati pomeni neprisilni in partnerski odnos med kupcem in prodajalcem.

Zato vas prosimo, da pogodbeno določbo iz popravka razpisne dokumentacije v vzorcu pogodbe: »Pogodbeni stranki s to pogodbo določita splošne in posebne pogoje prodaje in okvirni obseg količin dobave po priloženi specifikaciji. Količine so predvidene za obdobje enega leta. Kupec bo blago iz javnega naročila naročal sukcesivno po potrebi«, spremenite tako, da se bo glasila: »Pogodbeni stranki s to pogodbo določita splošne in posebne pogoje prodaje in obseg količin dobave po posameznih postavkah po priloženi specifikaciji. Kupec bo blago iz javnega naročila naročal sukcesivno po potrebi, vendar bo celotne količine po posameznih postavkah, ki so določene za obdobje enega leta naročil najkasneje do poteka veljavnosti pogodbe.« V kolikor v takšno rešitev ne pristanete pa vas prosimo, da se zavežete, da neizpolnitev vseh pogodbenih količin pomeni vaš neupravičen odstop od pogodbe in da v takšnem primeru prodajalcu pripada odškodnina za tako nastalo škodo. Obe predlagani varianti sta skladni z dobro poslovno prakso in tudi z obligacijskim zakonikom.

2. V vzorcu pogodbe je po novem določeno: »Pogodba se sklepa za obdobje enega leta. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec izvršil posamezno dobavo pogodbenega blaga v zahtevanem obsegu v maksimalnem roku ____ dni od posameznega sukcesivnega naročila oziroma za prvo naročilo maksimalno 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe«

Kot je ugotovljeno je kabel iz vašega javnega naročila v primerjavi z kablom tipa NA2XS(F)2Y, ki je proizveden na podlagi običajnih standardnih zahtev močno tehnično okrepljen in ga bo zato potrebno v proizvodnji obravnavati ločeno od standardno proizvedenega kabla tipa NA2XS(F)2Y (nastavitve strojev, količine materialov,..). To pa pomeni, da je 30 dni odločno premalo za prvo dobavo kabla.

Prosimo vas, da dobavni rok za prvo dobavo prilagodite tako, da bo usklajen z običajnimi tovarniškimi roki za tovrstne primere in, ki je znotraj 90 dni od naročila.

3. V točki 17 v tehničnih zahtevah je po novem določeno: »Zahtevana je stalna 10 % zaloga vseh ponujenih kablov za vsak posamezni tip kabla po 30 (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe«

Res je, da ste z znižanjem odstotka zahtevane stalne zaloge navidezno olajšali pritisk na ponudnike, vendar pa gre dejansko za nebistveni kozmetični popravek in to zaradi tega, ker je od prve dobave kabla dalje redni sukcesivni rok za ostale dobave 15 dni. To pa pomeni, da je cca. 20% do 40% stalna zaloga tako ali tako nujna, ker nobena tovarna ne bo tako posebnega kabla izdelovala v 15 dneh od naročila. Ključno pa je, da niste ustrezno popravili bistvenega to je roka za vzpostavitev 10% stalne zaloge saj ste obdržali 30 dni kar pa je odločno premalo za prvo dobavo kabla, saj je kabel iz vašega javnega naročila v primerjavi z kablom tipa NA2XS(F)2Y, ki je proizveden na podlagi standardnih zahtev močno tehnično okrepljen in ga bo zato potrebno v proizvodnji obravnavati ločeno od standardno proizvedenega kabla tipa NA2XS(F)2Y (nastavitve strojev, količine materialov,..)

Prosimo vas, da rok za vzpostavitev 10% stalne zaloge prilagodite tako, da bo usklajen z običajnimi tovarniškimi roki za tovrstne primere in, ki je znotraj 90 dni od naročila.

Hvala za odgovore in lep pozdrav!ODGOVOR
K1 Naročnik se ne strinja s trditvijo, da kot naročnik nimamo nobene zaveze, da bomo kupili kakršnokoli količino blaga, ker je v pogodbi navedeno, da se z njo določa okvirni obseg dobave. S popravkom dokumentacije je bila iz pogodbe izbrisana dikcija, da je količina blaga v trenutku naročanja objektivno neugotovljiva, ter dikcija, da se naročnik zavezuje kupiti zgolj 60 odstotkov predvidenih količin. Naročnik je skladno z veljavno zakonodajo in glede na pogodbena določila zavezan k izpolnitvi svojih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K2 Daljši dobavni roki za naročnika niso sprejemljivi. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K3 Daljši rok za vzpostavitev stalne zaloge za naročnika ni sprejemljiv. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.Datum objave: 29.01.2020   09:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

20.01.2019 ste na spletni strani objavili nov rok za oddajo in odpiranje ponudb in tudi nov rok za vprašanja naročniku. Ker pa potencialnim ponudnikom dva dni ni bilo omogočeno postavljanje vprašanj na portalu JN vas prosimo, da ustrezno podaljšate roke predvsem tistega za oddajo vprašanj.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Naročnik ne vidi argumentirane oz. objektivne potrebe po podaljševanju roka za podajo vprašanj iz razloga, ker v času dokler ni bil popravek objavljen na portalu javnih naročil ni bilo mogoče zastaviti vprašanj. Časa za postavitev vprašanj, ki so se potencialnim ponudnikom porodila pred samo objavo popravka, je bilo po mnenju naročnika zadosti, poleg tega so bili tudi vsi ponudniki preko odgovorov na vprašanja obveščeni, da je naročnik popravek dokumentacije na svoji spletni strani objavil takoj, ko je obvestilo o popravku poslal v objavo na portal javnih naročil. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.Datum objave: 29.01.2020   09:57
VPRAŠANJE
1.Ponovno apeliramo na vas, naj se garantni rok spremeni na max 24 mesecev, kar je običajna praksa in sprejemljivo za proizvajalce, brez dodatnih stroškov.
2. Glede na to, da se zahtevani kabel izključno izdeluje na zahtevo naročnika in da naročniki nakupa ne planirate vsaj pol leta vnaprej, moramo ponudniki imeti stalno zalogo in s fiksno ceno, ki pa se v danem trenutku lahko izčrpa in je potrebno na nove dobave počakati tudi do 60 dni, mislimo da je 30 dni za prvo dobavo po podpisu pogodbe absolutno prekratek rok. Prosimo da se rok za prvo dobava podaljša na 60 dni, za vse ostale dobave pa na 30 dni.

ODGOVOR
K1 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K2 Daljši dobavni roki za naročnika niso sprejemljivi. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
Datum objave: 29.01.2020   09:57
VPRAŠANJE
1.Glede na spremembo dokumentacije, ki so nastale, prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb vsaj za dodatna dva tedna, saj je potrebno vključiti proizvajalce k pridobivanju referenc, da je zahtevani kabel z vodno zaporo v vodniku, vgrajen v ensto-e vsaj 5 let.


ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni. Naročnik je s popravkom dokumentacije že spremenil zahtevo glede izjave, in sicer da se le-ta nanaša zgolj na tip kabla NA2XS(F)2Y.Datum objave: 29.01.2020   09:58
VPRAŠANJE
1.V preglednici navajate tip kabla po nemškem standardu NA2XS (F)2Y - HD 620-S2 del 10 c, z integriranim finim prahom v vodniku. Ugotavljamo da druge države kot npr. finska ali švedska uporabljajo druge oznake in druge dele standarda 10 F, 10k ali del 10 m. Prosimo, da se tehnični del ponujenih kablov razširi še na možnost dobave iz drugih evropskih držav, kjer je proizvodnja na visokem kvalitetnem nivoju.
2. Po katerem standardu in testni metodi naj dokazujemo vzdolžno vodno zapora vodnika z integriranim finim prahom?

ODGOVOR
K1 Naročnik s postavljenimi zahtevami oz. skladnostjo s predmetnimi standardi ne omejuje ponudnikov. Kablov po zahtevanih standardih ne proizvajajo zgolj proizvajalci v Zvezni republiki Nemčiji, temveč tudi proizvajalci iz drugih držav. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.
K2 Naročnik v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni predpisal s katerim dokazilom mora ponudnik izkazati ustreznost ponujenega kabla zahtevi glede vzdolžne zapore vodnika proti prodiranju vode. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se ne spremeni.