Dosje javnega naročila 008957/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
ZJN-3: Odprti postopek

JN008957/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN008957/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008957/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 250-620189
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342
+386 13695783

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://edrazba.gov.si/drazba/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
Referenčna številka dokumenta: 4301-10/2019/128
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 7
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 8
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.01.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.01.2020   10:30
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.12.2019   22:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

material je razpisan v 8 sklopih kot je razvidno iz objave in razpisne dokumentacije.
V e-dražbah ste objavili vsak sklop kot samostojno javno naročilo, vendar pa v seznamu vsakega sklopa piše "sklop 1".

Prosimo za ustrezen popravek seznamov.

Hvala.

ODGOVOR
Seznami so narejeni pravilno. Sistem ne dopušča, da bi zapisali sklope realno kot so, ampak vsakič vzame kot da je en sklop. Zato so posamezne dražbe označene tako, da je zraven zapisano za kateri sklop gre.Datum objave: 13.01.2020   08:56
VPRAŠANJE

Spoštovani,

zanima nas ali vam lahko ponudimo HP - Contractual tonerje (white box), ki so prav tako originalni od proizvajalca strojne opreme, samo da so pakirani v belih škatlah. Razlika je v tem, da za omenjene »C« tonerje ponudniki pridobimo boljše cene, posledično tudi naročnik.

Od naročnika pa je zaradi tega potrebno pridobiti:
- serijsko št. tiskalnika (serial number)
- točno oznako tiskalnika (product number)

Omenjene podatke bi bilo ob podpisu pogodbe potrebno vključiti v dodatno pogodbo, ki jo za te artikle zahteva HP.

Zanima nas ali lahko ponudimo te artikle in če lahko, ali boste podpisali dodatno pogodbo in posredovali potrebne podatke?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,!

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi t.i. white box tonerje, ki pa morajo ustrezati vsem zahtevam iz dokumentacije. Vendar pa so to lahko taki tonerji, ki ne zahtevajo od naročnika posredovanja serijskih številk in oznak tiskalnika. Naročnik namreč teh podatkov ne bo vključil v pogodbo, niti jih ne bo posredoval ponudniku.Datum objave: 13.01.2020   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Če prav razumemo sedaj v ponudbi še ni potrebno, za enakovreden material priložiti vseh dokumentov, ki so zahtevani v III. poglavju Tehničnih specifikacij (ISO 45001, ISO14001, ISO19752, testna poročila, varnostne liste), ampak šele kasneje na poziv naročnika?

V razpisni dokumentaciji piše, da moramo priložiti vsa dokazila, ki so zahtevana v 2. poglavju Tehničnih specifikacij (v primeru enakovrednega blaga). Kaj želite, da priložimo tukaj? Ali naj bi to bila dokazila iz toćke 3?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V Navodilih ponudnikov piše v točki 12.1, da je potrebno v ponudbeni dokumentaciji priložiti vsa dokazila, ki so zahtevana v 2. poglavju Tehničnih specifikacij, pravilno pa je v 3. poglavju Tehničnih specifikacij, saj je v oklepaju zapisano, da gre za dokazila v primeru ponujenega enakovrednega materiala za tiskanje, zahteve in dokazila za enakovreden material pa so v Tehničnih specifikacijah zapisane v točki 3. Pri vsakem od dokazil je tudi zapisano, da ga mora ponudnik predložiti k ponudbi.Datum objave: 13.01.2020   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ker je ni čisto jasno napisano nas zanima ali moramo certifikate za enakovredne izdelke priložiti že sedaj ob oddaji ponudbe ali šele potem kasneje?

Glede na to, da je rok za oddajo dosti kratek in vmes so bili še dopusti, bi prosili za podaljšanje roka oziroma da dovolite priložitev certifikatov kasneje, saj do roka za oddajo ponudb ne moremo zagotovo vedeti, če bodo že gotovi.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Certifikate za enakovredne izdelke je potrebno priložiti že ob oddaji ponudbe, kar je tudi jasno zapisano v Tehničnih specifikacijah. Pri vsakem od dokazil je zapisano, da ga mora ponudnik predložiti k ponudbi.

Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo spreminjal.
Datum objave: 13.01.2020   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na to, da so dovoljeni enakovredni tonerji, nas zanima sledeče: ker je strošek delanja certifikata kar velik, se za manjše kapacitete tonerja ne splača delati certifikatov in se zato vedno delajo le za večje kapacitete. Zanima nas glede na to, da imate za določen tip tiskalnika razpisano manjšo in večjo kapaciteto tonerja, ali vam lahko tudi za manjšo ponudimo toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani? Ta toner bi za vas prišel cenovno bolj ugoden od manjšega, kar bi vam tudi zmanjšalo stroške tiskanja.

Hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Ponujeni toner mora biti po kapaciteti enako velik kot je razpisani toner. Ponudnik ne more ponuditi istega tonerja na več postavk v predračunu.Datum objave: 13.01.2020   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vaša zahteva v Tehničnih specifikacijah: »Testno poročilo se mora nanašati na vsak posamezen model tiskalnika kot so opredeljeni na naslednji povezavi https://store.hp.com/UKStore/Merch/Ink-Toner-Paper.aspx, na katerih se uporablja testirani toner ali kartuša, s čimer ponudnik izkazuje enakovrednost na vseh napravah. Testna poročila so del specifikacij ponujenega blaga.«

Stran, ki ste jo navedli, je aktualna za angleški trg, saj vseh tiskalnikov, ki so na tej strani navedeni, sploh ni na evropskem trgu, še manj na slovenskem. Poleg tega so tu navedeni tudi »refurbished« tiskalniki.

Testna poročila, ki naj bi jih naredili za naše enakovredne tonerje in jih zahteva naročnik v Sloveniji, so lahko narejena le na tiskalnikih, ki so v prodaji na našem slovenskem trgu.

Prosimo, če premislite o umiku zahteve.

Pozivamo vas, da ponovno pristopite k celoviti presoji zakonitosti razpisne dokumentacije in le-to oblikujete na način, da bo skladna z veljavno zakonodajo. V kolikor navedenemu predlogu ne boste sledili, bomo zaradi varovanja naših interesov primorani uveljavljati ustrezno pravno varstvo v obliki zahtevka za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Ponudnik na tej strani najde zapisane vse tiskalnike, na katerih se posamezen toner uporablja. Enakovreden toner, ki ga ponudnik ponudi, pa mora biti testiran na tistih tiskalnikih, ki so kot novi v prodaji na našem trgu. Ob predložitvi ponudbe za enakovreden toner bo naročnik preveril, kateri so tiskalniki, ki so za ta enakovreden toner v prodaji na našem slovenskem trgu, in na teh tiskalnikih mora biti ta enakovreden toner tudi testiran.Datum objave: 14.01.2020   16:01
VPRAŠANJE
Zahtevate, da dokazujemo enakovrednost oz. enakovredne tonerje testiramo na vseh možnih HP napravah. Tonerji za HP so različno zmogljivi. Če testiramo oz. smo pridobili testna poročila ISO19752 za naš enakovredni toner z večjo kapaciteto na določeni napravi, ali to pomeni, da to testno poročilo velja tudi za odgovarjajoči toner z manjšo kapaciteto testiran na tej napravi?

LP

ODGOVOR
Testno poročilo mora biti narejeno za toner s tako kapaciteto kot je kapaciteta ponujenega tonerja in kot je kapaciteta tonerja iz predračuna.Datum objave: 15.01.2020   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Katere dokumente je potrebno priložiti ponudbi za podizvajalca in katere dokumente izpolni podizvajalec, v primeru nastopa s podizvajalcem?

Hvala


ODGOVOR
Naročnik za podizvajalce ne zahteva nobene dokumentacije.Datum objave: 15.01.2020   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 8 so naslednji enaki izdelki podvojeni: CN045AE, CN053AE, CN054AE, CN055AE in CN056AE.
Ali za ta material ponudimo enako ceno na vsaki poziciji, kjer se enak izdelek pojavi?

hvala

ODGOVOR
Naročnik je popravil predračun v e-Dražbi, in sicer so postavke v sklopu 8 pod številkami 97, 98, 99, 100 in 127 brisane, količine teh postavk pa prištete k postavkam pod številkami 33, 35, 36, 37 in 38.Datum objave: 20.01.2020   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali prav razumemo razpisno dokumentacijo i sicer moramo sedaj priložiti le obrazec ESPD ter dokazila za enakovredne tonerje?
Torej pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence sedaj ni potrebno priložiti?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je zahtevano, da ponudnik predloži zgolj dokumente iz prvega odstavka točke 12.1 Navodil ponudnikom. Bo pa naročnik v skladu z določili točke 6 Navodil preverjal dopustnost vseh ponudb pred izvedbo e-Dražbe, kar pomeni, da bo v primeru, če pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence v ponudbi ne bodo priložena, le-ta zahteval od ponudnikov. Lahko pa ponudniki, skladno z zadnjim odstavkom točke 12.1 Navodil, pooblastila priložite že pri oddaji ponudbe. V vsakem primeru jih bo naročnik od vas zahteval.Datum objave: 21.01.2020   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na odgovor naročnika:

Ponudnik na tej strani najde zapisane vse tiskalnike, na katerih se posamezen toner uporablja. Enakovreden toner, ki ga ponudnik ponudi, pa mora biti testiran na tistih tiskalnikih, ki so kot novi v prodaji na našem trgu. Ob predložitvi ponudbe za enakovreden toner bo naročnik preveril, kateri so tiskalniki, ki so za ta enakovreden toner v prodaji na našem slovenskem trgu, in na teh tiskalnikih mora biti ta enakovreden toner tudi testiran.

naročnika opozarjamo, da je takšna zahteva nezakonita, saj krši več temeljnih načel javnega naročanja in bistvena določila ZJN-3 glede opredelitve predmeta javnega naročila. Naročnik lahko namreč skladno z veljavno zakonodajo postavlja zgolj zahteve, ki so vezane na predmet javnega naročila. Posledično naročnik sporne zahteve glede testiranja na VSEH tiskalnih ne sme postaviti, temveč lahko zahtevo skladno z veljavno zakonodajo postavi zgolj za tipe tiskalnikov s katerimi razpolaga in jih uporablja.

Glede na navedeno naročnika pozivamo, da ob vsaki postavki objavi tudi seznam tipov tiskalnikov na kateri se posamezna postavka dejansko uporablja (in za katero je torej upravičeno potrebno izkazati enakovrednost). Kakšno koli drugačno ravnanje naročnika bo potrdilo zgolj na načrtno omejevanje konkurence.

Poleg navedenega naj naročnik glede na navedeno bistveno spremembo razpisnih pogojev oziroma zahtev tudi adekvatno podaljša rok za podajo vprašanj in oddajo ponudbe.

V zvezi z vsem navedenim poudarjamo, da predmetno vprašanje oziroma poziv predstavlja opozorilo naročniku skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Če naročnik razpisne dokumentacije ne bo korigiral na predlagani način, bomo za zavarovanje zakonitosti postopka primorani vložiti zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil seznam tonerjev in kartuš s pripadajočimi tiskalniki, ki jih posamezni naročniki uporabljajo. Če ponudnik ponuja enakovreden toner ali kartušo, mora biti enakovreden toner ali kartuša testiran na vseh tiskalnikih, ki so navedeni pri posameznem tonerju oz. kartuši.

Link, ki je naveden v 5. točki III. poglavja Tehničnih specifikacij, se ne upošteva.

Naročnik tudi podaljšuje rok za vprašanja in rok za oddajo ponudb. Spremembe bodo objavljene na Portalu JN.
Datum objave: 21.01.2020   15:30
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da zahteva po predložitvi "kopije certifikata in posamezne teste institucije za neodvisno testiranje, kot so: Buyers Lab (BLI), German Federal Institute for Materials Research and Testing, Rochester Institute of Tehnology (RIT), Spencer Lab, Quality Logic ali drug enakovreden certifikat neodvisne institucije, s katerim se dokazuje, da je ponujeni enakovredni material po kakovosti enak originalnemu materialu za tiskanje." ni skladna z veljavno zakonodajo, saj tudi originalni produkti niso testirani s strani neodvisnih institucij, temveč teste (kakovosti, kvantitete, itd.) opravijo pri vsakem proizvajalcu interno in ne pri neodvisnih institucijah.

Glede na navedeno vas skladno z določili tretjega odstavka 70. člena ZJN-3, ki so glede na izbran način dokazovanja neposredno aplikativna pozivamo, da kot ustrezna dokazila sprejmete tudi druga ustrezna dokazila, na primer tehnično dokumentacijo, certifikate oziroma testna poročila proizvajalca enakovrednega materiala za tiskanje.

Z vidika veljavne zakonodaje, predvsem načela enakopravne obravnave je namreč bistveno, da ima enako dokazno težo podatek o testu, ki ga na podlagi jasno predpisanega postopka s posameznim ISO standardom izvede npr. sam HP, kot proizvajalec originalne opreme ali proizvajalec enakovrednega materiala za tiskanje.

V kolikor navedenih, zakonsko predpisanih dokazil ne boste šteli za ustrezna, bomo za zaščito naših interesov primorani zoper določila razpisne dokumentacije vložiti ustrezno pravno varstvo.

ODGOVOR
Naročnik skladno s 3. odstavkom 70. člena ZJN-3 dopušča tudi druga ustrezna dokazila v 5. točki III. Poglavja Tehničnih specifikacij, vendar ob izpolnjevanju pogojev iz 3. odstavka 70. člena ZJN-3.Datum objave: 23.01.2020   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Iz strani HP so prišle določene spremembe glede t.i. white boxov. Bele škatle bodo sedaj pri nekaterih artiklih zamenjale rjave škate (brown box) in drugačne oznake(namesto na koncu C bo sedaj H). Artikli drugače ostajajo enaki in ustrazajo vsem zahtevam iz dokumentacije.

Glede na vaš odgovor: "Ponudnik lahko ponudi t.i. white box tonerje, ki pa morajo ustrezati vsem zahtevam iz dokumentacije. Vendar pa so to lahko taki tonerji, ki ne zahtevajo od naročnika posredovanja serijskih številk in oznak tiskalnika. Naročnik namreč teh podatkov ne bo vključil v pogodbo, niti jih ne bo posredoval ponudniku.", nas sedaj zanima, če lahko ponudimo tudi tonerje v rjavih škatlah?

Lp

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo tudi rjavo škatlo. Nikjer namreč ni predpisana zahteva glede barve embalaže, ampak mora ponujeni artikel izpolnjevati zahteve glede označb na embalaži, seveda ob izpolnjevanju zahtev za sam toner oz. kartušo.