Dosje javnega naročila 008969/2019
Naročnik: CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO, Trg svobode 6, 3270 Laško
Storitve: Digitalizacija kulturne dediščine
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.096,00 EUR

JN008969/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.12.2019
JN008969/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2020
JN008969/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.03.2020
JN008969/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008969/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO
Trg svobode 6
3270
SI
Laško
Slovenija
Tina Belej
info@stik-lasko.si
+386 37338930

Internetni naslovi
http://www.lasko.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/336923/B_RD_TD_Lasko_OBJAVLJENA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15236
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Digitalizacija kulturne dediščine
Referenčna številka dokumenta: 1-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava digitalnega vodiča, vključno s 3D skeniranjem objektov in organizacijo ogleda dobrih praks.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Digitalizacija kulturne dediščine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski sklad za regionalni razvoj - Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2020   13:00
Kraj: Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.01.2020   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2020   14:59
VPRAŠANJE
Referenca #2
Ponudnik je izvedel najmanj eno 3D poslikavo (skeniranje) objekta, pri čemer je referenčni objekt na sezamu objektov kulturne dediščine. Površina objekta je bila najmanj 1500 m2.

Vprašanje a: Kakšna mora biti kvaliteta skeniranega referenčnega objekta?
Vprašanje b: Ali je potrebna licenca za izvedbo skeniranja z dronom, v kolikor bo dron potreben za izvedbo skeniranja?
Vprašanje c: Ali se pri referenčnih skenih preverja licence pilotov dronov in legalnost izvedbe referenčnih skenov?

5.4. 3D skeniranje objektov
Potrebno je poskenirati in pripraviti izvorne datoteke za 2 objekta kulturne dediščine. To sta Aškerčeva domačija in Trško jedro. Izvorne datoteke morajo biti v .obj formatu, sken mora zajemati tako zunanjost kot notranjost zgradbe (sken mora biti celosten).

Vprašanje a: To pomeni, da je potrebno skenirati zunanjost in notranjost vseh zgradb Trškega jedra?

ODGOVOR

Referenca #2
Ponudnik je izvedel najmanj eno 3D poslikavo (skeniranje) objekta, pri čemer je referenčni objekt na sezamu objektov kulturne dediščine. Površina objekta je bila najmanj 1500 m2.

Vprašanje a: Kakšna mora biti kvaliteta skeniranega referenčnega objekta?
ODGOVOR: Kvaliteta skeniranega referenčnega objekta mora biti v kvaliteti, kot to izhaja iz dokumenta »«T4.0 tehnične smernice: digitizacija kulturne dediščine«, ki opredeljuje smernice za kvaliteto skeniranja. Dokument je dosegljiv na povezavi https://tourism4-0.org/wp-content/uploads/2019/08/t40_tehnicne-smernice_digi-kult-dediscina_final.pdf.

Vprašanje b: Ali je potrebna licenca za izvedbo skeniranja z dronom, v kolikor bo dron potreben za izvedbo skeniranja?
ODGOVOR: Izvedba je prepuščena izvajalcu. Naročnik kupuje rezultat sken. V kolikor bo izvajalec uporabljal dron, mora biti uporaba skladna z veljavno zakonodajo.

Vprašanje c: Ali se pri referenčnih skenih preverja licence pilotov dronov in legalnost izvedbe referenčnih skenov?
ODGOVOR: Če bo naročnik dvomil v resničnost navedb, bo navedbe preveril. Referenčne storitve morajo biti izvedene zakonito, kar pomeni, da pristojni državni organ v zvezi z referenčnimi storitvami ni izdal nobene pravnomočne odločbe, iz katere bi izhajalo, da referenčne storitve niso bile izvedene zakonito.

5.4. 3D skeniranje objektov
Potrebno je poskenirati in pripraviti izvorne datoteke za 2 objekta kulturne dediščine. To sta Aškerčeva domačija in Trško jedro. Izvorne datoteke morajo biti v .obj formatu, sken mora zajemati tako zunanjost kot notranjost zgradbe (sken mora biti celosten).

Vprašanje a: To pomeni, da je potrebno skenirati zunanjost in notranjost vseh zgradb Trškega jedra?
ODGOVOR: Skenira se samo zunanjost zgradb Trškega jedra.Datum objave: 10.01.2020   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovana,

zanima me koliko objektov in katere objekte bi želeli, da se skenirajo, rekonstruirajo in 3D modelirajo? Na kakšen način jih mislite vpeti v mobilno aplikacijo oz. v digitalni vodič? Ali ste si zamislili AR aplikacijo oz. vodič (obogatena resničnost), ki bo omogočal geolokacijsko umeščanje 3D rekonstruiranih objektov in 3D modelov zgradb kulturne nepremične dediščine na že obstoječe objekte in ali so to samostojne enote? Prav tako me zanima katero tehnologijo želite uporabiti za 5 zvezdnično izkušnjio? Augmented reality, virtual reality, mixed reality? S 3D skeniranjem in 3D modeliranjem objektov še ne nastane 5 zvezdnična izkušnja. Kako ste si zamislili prikaz digitalnega zgodbarjenja s telefonom oz. aplikacijo za mobilne naprave, da bo poleg tudi virtualni 3D vodič in s tem 3D karakter/avatar, ki te bo vodil po destinaciji? Zanima me, če že imate zgodbo, ki bo naredila digitalni vodič zanimiv in potencialno usmerjen v 5 zvezdnično izkušnjo?
Za pripravo konkretne ponudbe, bi portrebovali odgovore na zgornja vprašanja. Najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav,

Rok Kremžar

Pro Virtuala d.o.o.
www.provirtuala.comODGOVOR

Skenirati je potrebno 2 objekta gl. točko 5.4. Tehnične specifikacije za javno naročilo. Rekonstrukcija se izvede za kartuzijanski samostan Jurklošter. Vse to določa tehnična specifikacija.
Zgodba bo oblikovana tekom izvajanja javnega naročila. Ostali elementi, na katere se nanaša vprašanje, se bodo usklajevali tekom izvedbe javnega naročila.