Dosje javnega naročila 007233/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE, Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje
Blago: OSKRBA Z ZOBOZDRAVSTVENIM POTROŠNIM MATERIALOM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 363.547,80 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007233/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN007233/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2019
JN007233/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.01.2020
JN007233/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.01.2020
JN007233/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007233/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.01.2020
JN007233/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2020
JN007233/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.07.2020
JN007233/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN007233/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
JN007233/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2021
JN007233/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2021
JN007233/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.07.2021
JN007233/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2021
JN007233/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2021
JN007233/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007233/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 002-001446

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I 14
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
Denis Malnar, dipl. zdravstvenik in Vlasta Zupančič, univ.dipl.org.
info@zd-grosuplje.si
+386 17818400
+386 17860929

Internetni naslovi
http://sl.zd-grosuplje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OSKRBA Z ZOBOZDRAVSTVENIM POTROŠNIM MATERIALOM
Referenčna številka dokumenta: JN_5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
OSKRBA Z ZOBOZDRAVSTVENIM POTROŠNIM MATERIALOM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 332.007,10 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1 VRTEČI INSTRUMENTI ZA ORDINACIJO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1 VRTEČI INSTRUMENTI ZA ORDINACIJO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2 SPLOŠNI POTROŠNI MATERIAL ZA ORDINACIJO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2 SPLOŠNI POTROŠNI MATERIAL ZA ORDINACIJO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3 INSTRUMENTI ZA ORDINACIJO
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3 INSTRUMENTI ZA ORDINACIJO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4 MATERIAL ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4 MATERIAL ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007233/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 200-485603
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.10.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Sklop 1 VRTEČI INSTRUMENTI ZA ORDINACIJO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.12.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.800,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14.272,70 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Sklop 2 SPLOŠNI POTROŠNI MATERIAL ZA ORDINACIJO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.12.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PRODENT INTERNATIONAL, Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.
Zvezna ulica 2A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 244.400,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 245.315,41 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Sklop 3 INSTRUMENTI ZA ORDINACIJO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.12.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana
Celovška cesta 197
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5.200,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.412,47 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Sklop 4 MATERIAL ZA ČELJUSTNO ORTOPEDIJO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.12.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PRODENT INTERNATIONAL, Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.
Zvezna ulica 2A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 57.200,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 67.006,52 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I 14
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.12.2019