Dosje javnega naročila 008973/2019
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KARLOVICA, Karlovica 5A, 1315 Velike Lašče
Blago: Nakup gasilskega vozila: GVV-1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008973/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008973/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KARLOVICA
Karlovica 5A
1315
SI
Velike Lašče
Slovenija
Primož Ogrinec
primoz.ogrinec@gmail.com
+386 41208783
+386 17881039

Internetni naslovi
http://pgd-karlovica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/336828/espd/Povabilo_k_oddaji_ponudbe-27122019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/336828/espd/Povabilo_k_oddaji_ponudbe-27122019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15241
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila: GVV-1
Referenčna številka dokumenta: JN0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Rok za dobavo vozila je 5 mesecev od podpisa pogodbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Karlovica, Občina Velike Lašče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je: NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVV-1 po veljavni tipizaciji gasilskih vozil, v katero bo dobavil in vgradil opremo, ki je določena z razpisno dokumentacijo in zagotovil pritrdišča in vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.
Rok za dobavo vozila je 5 mesecev od podpisa pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.01.2020   16:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.01.2020   16:15
Kraj: Prostovoljno gasilsko društvo Karlovica,
Karlovica 5a
1315 Velike Lašče

Odpiranje ponudb bo elektronsko in je javno.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.12.2019