Dosje javnega naročila JN3792/2012
Naročnik: OŠ OSKARJA KOVAČIČA 
Blago: Razna živila
ZJN-2: Odprti postopek

JN3792/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.04.2012
JN4181/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2012
JN4932/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2012
JN5420/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2012
JN5605/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.05.2012
    JN3792/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 070-116162
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Razna živila

Datum objave: 5. 4. 2012
Številka objave: JN3792/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OŠ OSKARJA KOVAČIČA, Ob dolenjski železnici 48, Kontakt: Alenka Mihelčič, V roke: Alenka Mihelčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 306 44 04. Telefaks 306 44 07. E-pošta alenka.mihelcic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga za OŠ Oskar Kovačič
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: nakup živil za šolsko prehrano
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV meso
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15110000 (Meso)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV mesni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV perutninsko meso in izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15112000 (Perutnina)
15131500 (Proizvodi iz perutnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV jajca
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV zamrznjene ribe
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV mleko in siri
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
15540000 (Siri)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV jogurti in deserti
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15550000 (Različni mlečni proizvodi)
15551300 (Jogurt)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV ostali mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV bio mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV sladoledi
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15555100 (Sladoled)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV kruh in krušni izdelki
1)KRATEK OPIS 1. podsklop: kruh in krušni izdelki
2. podsklop: pekovsko pecivo - 4 dag
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811000 (Krušni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV kruh in krušni izdelki brez adetivov
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811000 (Krušni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV slaščice in peciva
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15812000 (Pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV bureki in pizze
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15895000 (Izdelki hitre prehrane)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV žita in mlevski izdelki
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV zamrznjeni izdelki iz testa
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV zamrznjeno sadje in zelenjava
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV sadni sikovi in sirupi
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV splošno prehrambeno blago
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV diabetični in diatetični proizvodi
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15882000 (Dietetična živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV sadje in zelenjava
1)KRATEK OPIS podsklopi:
1. sadje in zelenjava
2. eko jabolka
3. eko hruške
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri ustreznem organu. DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 5) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 6).
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
3. Ponudnik ni v stečajnem postopku.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
4. Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bi začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
5. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
7. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
8. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
9. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava s pooblastilom ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 7).
SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
1. Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Partner v skupni ponudbi mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na dela, ki jih bo izvajal kot partner v skupni ponudbi. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, če ima status kmeta. DOKAZILO (priloga 3):
- Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO (priloga 9):
- Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali
- Original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma.
Ponudnik za 21. SKLOP – sadje in zelenjava pa se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal najmanj 3 mesece od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma, kasneje pa jih bo lahko spreminjal na vsake 3 mesece, v skladu z določili v razpisni dokumentaciji, pri čemer bo naročniku cene za navedeno obdobje v potrditev posredoval najkasneje pet delovnih dni pred potekom trimesečnega obdobja fiksnosti cen.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 10)
2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil v skladu z veljavnim Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem in:
- upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4).

3. Ponudnik mora upoštevati vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oziroma vpliva na področje živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja. DOKAZILO:
Izjava ponudnika (veljavna za ponudnike, ki bodo ponudili taka živila), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
5. Ponudnik upošteva veljavno Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih, Uredbo sveta (EGS) št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani, Uredbo (ES) komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
6. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih), z odzivnim časom:
- en delovni dan po oddaji naročila,
- v primeru reklamacije ob dobavi z odzivnim časom ene ure od prejema reklamacije (zapis na dobavnici/prevzemnici),
- v primeru interventnih / izjemnih naročil z odzivnim časom ene ure od oddaje naročila;
- v primeru naknadno ugotovljenega količinskega/kakovostnega odstopanja od naročenega blaga z odzivnim časom enega delovnega dne od poslanega reklamacijskega zapisnika.
Vso embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje ob dobavi naslednjega naročila, tako da naročniku z odvozom embalaže ne nastajajo stroški.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 11)
7. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
8. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo (priloga 2)
9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
11. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-197/2012-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 15. 5. 2012
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 15. 5. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba, II. nadstropje
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Merila za izbiro dobaviteljev so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/4/2104-203940086546688/razpisna_doku
mentacija_(k).zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 4. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4181/2012, Blago: Razna živila; datum objave: 18. 4. 2012
  • JN4932/2012, Blago: Razna živila; datum objave: 10. 5. 2012
  • JN5420/2012, Blago: Razna živila; datum objave: 22. 5. 2012
  • JN5605/2012, Blago: Razna živila; datum objave: 25. 5. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2012   14:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Vljudno prosim da pregledate in popravite: formule v excelu za preračun namreč ne delujejo pravilno.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Spoštovani!
Na Portalu javnih naročil bo objavljen popravek, v katerem je priložena specifikacija s formulami.

Lep pozdrav,
Alenka Mihelčič

Datum objave: 10.05.2012   08:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

glede na to, da je rok za oddajo ponudb 15.5.2012, pa še vedno niste objavili popravkov na dodatna pojasnila, ki so Vam bila poslana na Portal Javnih naročil, predlagamo, da podaljšate rok za oddajo ponudb ali pa popravke objavite v skladu z dokumentacijo oziroma ZJN-2.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani!
Na Portal javnih naročil smo že poslali popravek objave (čakamo na objavo), s katerim podaljšujemo rok oddaje ponudbe za 14 dni, Pravočasno pa bodo objavljeni tudi vsi odgovori na vprašanja.

Lep pozdrav,
Alenka Mihelčič

Datum objave: 22.05.2012   12:22
Številka: 430-197/2012-26
Oznaka JN: 12/600010
Datum:22. 5. 2012


Odgovori na vprašanja


V zvezi z javnim naročilom za izbor dobaviteljev za sukcesivno dobavo živil za OŠ Oskarja Kovačiča, številka javnega naročila 12/600010, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN3791/2012) prejeli vprašanja.

1. Vprašanje:
Pozdravljeni
Potrebujemo obrazložitev za naslednje:
1. Sklop 19: splošno prehrambeno blago:
Zap. št.od 1 do vključno 4 ČOKOLADNE TABLICE, 35 g -> čokoladne tablice so 30g, 40g, 42g, 45g ali 50g = navedite pravilno gramaturo;
2. Vsi ponudniki razen Mercatorja se sprašujemo, katere artikle lahko ponudimo tam, kjer favorizirate »enakovredno Lumpi« »enakovredno Embi« (blagovna znamka)
3. Zap. Št. 12 frutabele 25g -> frutabele so 30g in 35g = navedite pravilno gramaturo
4. Zap. Št. 17 crispy rezina 20g -> crispy žitna rezina je 24g = navedite pravilno gramaturo
5. Zap. Št. 18 kinder pingui 80g -> kinder pingui je 30g = navedite pravilno gramaturo, sicer pa so mlečne rezine lahko 25g, 28g, 30g, 40g
6. Zap. Št. 24 kakav zrnca 2,5kg -> kakav zrnca je 1kg ali 5kg = navedite pravilno gramaturo
7. Zap. Št. 25 čokolada v prahu 100 in 500g -> ali podamo ceno za 100g ali za kg?
8. Zap. št. 26 in 27 kakao v prahu je 100g ali 1kg in ne 200g ali 500g -> navedite pravilno gramaturo
9. Zap. Št. 28 čokolada črna -> ni navedene gramature

Odgovor: Na Portalu javnih naročil je objavljen popravek specifikacije, v katerem so opredeljene dovoljene teže pakiranja.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni
Potrebujemo obrazložitev za naslednje:
1. Sklop 19: splošno prehrambeno blago:
Zap. št. 39 in 40 čaj filter vrečke -> nimate navedene gramature
Zap. Št. od 41 do 52 riži -> kjer imate navedeno gramaturo 500g ali 5/1 enakovredno zlato polje popravite = zlato polje je pakirano 1kg ali 4 kg, riž basmati je pakiran po 1kg, riž črni je pakiran po 200g = popravite gramature
Zap. Št. 54 in 59 pašteta kokošja enakovredna argeta 30g in 50g -> argete so pakirane 27g, 45g in 95g = popravite gramaturo.
Zap. Št. 61 tuna v rastlinskem olju 1750g -> tuna je pakirana 1705g = popravite gramaturo
Zap. Št. 62 tuna v rastlinskem olju 400g -> tune 400g pakiranja ni
Zap. Št. 65 majoneza 680g -> majoneza je pakirana 630g = popravite gramaturo
Zap. Št. 67 olje rastlinsko 2/1 -> 2/1 pakiranja za rastlinsko olje ni
Zap. Št. 70 olje sončnično 2/1 -> sončnično olje je pakirano po 1l, 5l, 10 l ali več = popravite gramaturo
Zap. Št. 85 in 86 balzamični kis – niste navedli gramature -> predvidevamo da gre za 500ml pakiranje, prosimo napišite
Zap. Št. od 87 do 91 alkoholne pijače -> davek v formuli je 8,5% kar je napačno. Popravite formule na 20% ddv
Zap. Št. od 88 do 91 vina -> niste navedli gramature, predvidevamo da gre za litersko pakiranje, prosimo napišite
Zap. Št. 92 ajvar nepekoči 650g -> ajvar je pakiran 680g = popravite gramaturo

Odgovor: Na Portalu javnih naročil je objavljen popravek specifikacije, v katerem so opredeljene dovoljene teže pakiranja.


3. vprašanje
Pozdravljeni
Potrebujemo obrazložitev za naslednje:
1. Sklop 19: splošno prehrambeno blago:
Zap. št. 93 fižol rjavi 3000g -> fižol je pakiran 2500g = popravite gramaturo
Zap. št. 99 gorčica 360g -> 360g pakiranja za gorčico ni = popravite gramaturo
Zap. Št. 101 ketchup 1100g -> ketchup je pakiran po 1kg = popravite gramaturo
Zap. Št. 110 koruza v slanici 4/1 -> koruza je pakirana v dozo 3/1 = popravite gramaturo
Zap. Št. 119 olive 750g -> olive niso pakirane 750g = popravite gramaturo
Zap. Št. 126 napolitanke 40g -> napolitanke so pakirane po 50g = popravite gramaturo
Zap. Št. 144,145,146,168 in 175 -> davek v formuli je 8,5% kar je napačno. Popravite formule na 20% ddv
Zap. Št. 131 polnozrnati keksi leibnitz so pakirani samo 200g in ne 50g -> popravite
Zap. Št. 132 keksi petit so pakirani 25g in ne 50g -> popravite
Zap. Št 133 masleni keksi 400g -> masleni keksi so pakirani ali 450g ali 460g -> popravite
Zap. Št. 134 keksi domačica so pakirani 300g in ne 350g -> popravite
Zap. Št. 135 keksi čajni so pakirani 500g in ne 350g -> popravite

Odgovor: Na Portalu javnih naročil je objavljen popravek specifikacije, v katerem so opredeljene dovoljene teže pakiranja.
Zap. št. 131: ponudite »KEKSI, polnozrnati, kot Leibnitz, neto količina od 40 do 50g« - gramatura izdelka je prilagojena potrebam kuhinje. Polnozrnati keksi kot Leibnitz gramature 200 g, pa so pod zap. št. 130.


4. vprašanje
Pozdravljeni
Potrebujemo obrazložitev za naslednje:
1. Sklop 19: splošno prehrambeno blago:
Zap. št. 132 keksi linške oči so pakirani po 500g in ne 400g -> popravite
Zap. št. 139 keksi paris so pakirani po 300g in ne 360g -> popravite
Zap. Št. 142 ovseni keksi so pakirani 120g in ne 400g -> popravite
Zaš. Št. 150 vanilin sladkor je pakiran po 10g in ne po 13g -> popravite
Zap. Št. 175 citronka je pakirana 500g in ne 400g -> popravite
Zaš. Št. 181 moka rožičeva je pakirana po 200g ne po 500g -> popravite
Zap. Št. 193 kokos maslo je pakirano 250g in ne 500g -> popravite
Hvala in lep pozdrav

Odgovor: Na Portalu javnih naročil je objavljen popravek specifikacije, v katerem so opredeljene dovoljene teže pakiranja.5. vprašanje
Naša zadruga je ustanovljena in organizirana z namenom, da odkupuje pridelke lokalnih kmetijskih proizvajalcev, ki imajo manjšo proizvodnjo in nimajo kadrovskih potencialov, da bi se javljali na razpise. Zadruga odkupuje te pridelke in se nato prijavlja na javne razpise izključno z lokalnimi pridelki. Kmetijskih izdelkov ne uvažamo. Vprašanje:
V vašem razpisu je ločen podsklop Posamezna vrsta sadja in zelenjave za izdelke lokalnih proizvajalcev. Ali se lahko zadruga prijavi na ta podsklop z izdelki različnih lokalnih kmetijskih proizvajalcev (in ne kot direktni proizvajalec)?
V pričakovanju pojasnila vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
V sklopu 21. Sadja in zelenjave lahko oddajo ponudbo na posamezno vrsto sadja in zelenjave samo ponudniki z lastno pridelavo.


6. vprašanje:
Pozdravljeni,
v obrazcu predračuna imate pod legendo navedeno, pod zadnjo točko citiram "Stolpec 16: Ponudnik označi z "X", če ponuja ekološko živilo in zanj za obrazcem priloži kopijo certifikata", vendar pa v obrazcu nimate posebej označenega stolpca.

Ali lahko z X vseeno označimo v 16 stolpec zahtevane artikle in bo to pri izbiri ponudb upoštevano? = MERILA.
Hvala za odgovor in lep dan.

ODGOVOR: Da.


7. vprašanje
Pozdravljeni!
Pri pripravi predračunov imamo kar nekaj težav s težami artiklov, ki po večini ne obstajajo (ni podanih tež oziroma so opredeljene »od do« s parametrom EM na kos itd.). Lepo vas prosimo, da pregledate spodnje artikle in pripisana vprašanja.
Sklop 19: Splošno prehrambeno blago
1 ČOKOLADNA TABLICA, mlečna, 35 g – ali lahko ponudimo 30g?
2 ČOKOLADNA TABLICA, mlečna z dodatki, 35 g– ali lahko ponudimo 30g?
3 ČOKOLADNA TABLICA, lešnik, 35 g– ali lahko ponudimo 30g?
5 ČOKOLADNA TABLICA, jedilna, 200 g – ali lahko ponudimo 400g?
6 ČOKOLADA, enakovredna kot Lumpi 90g – ali lahko ponudimo 100g?
8 ČOKOLADA, enakovredna kot Milka Leo, 33,3g– ali lahko ponudimo 36g?
10 ČOKOLADA, enakovredna Mikado, 25g – ali lahko ponudimo 30g pakiranje?
13 ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZ, 40 g, enakovredno kot viki krema– ali lahko ponudimo 28g?
15 ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZ, 3,5 kg - ali lahko ponudimo 2900g?
17 ŽITNO SADNA REZINA 20g, enakovredna kot Crispy- ali lahko ponudimo 30g?
18 Mlečna rezina 80g, kot Kinder Pinguin - ali lahko ponudimo 30g? (80g ne obstaja)
23 KAKAV, zrnca, 1/1 – ali to pomeni razpon teže? Parameter 1/1, 2/1, 3/1, pomeni veliko tež. Zanima nas ali lahko podamo težo za 800g?
25 ČOKOLADA, v prahu, 100 in 500g - ali lahko ponudimo 1kg?
26 KAKAV, v prahu, 500g- ali lahko ponudimo100g ali 1kg pakranje?
27 KAKAV, v prahu, 200g - ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
39 ČAJ, sadni, filter vrečke – prosim določite težo, saj ponudbe drugače ne bodo primerljive med seboj, saj je enota mere KOS. Ali lahko ponudimo 60g pakiranje?
40 ČAJ, kamilica, filter vrečke– prosim določite težo, saj ponudbe drugače ne bodo primerljive med seboj, saj je enota mere KOS. Ali lahko ponudimo 25g pakiranje?
44 RIŽ, neoluščen 5/1 – ne obstaja v 5kg pakiranju. Lahko ponudimo 500g pakiranje in sicer tako imenovani rjavi riž? Ste želeli rjavi riž?
49 RIŽ, PARABOILED, 500 g, enakovreden kot Zlato polje – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
51 RIŽ, neoluščen 1kg – ne obstaja 1kg pakiranje. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje rjavi riž?
61 TUNA, v rastlinskem olju, 1750 g – ali lahko ponudimo pakiranje 1705g?
62 TUNA, v rastlinskem olju, 400 g – takega pakiranj ni, ali ponudimo 185g ali 800g pakiranje?
64 TUNE v rastlinskem olju 160 g – ali lahko ponudimo 185g pakiranje?
65 MAJONEZA, 680 g – ali lahko ponudimo 620g pakiranje?
74 OLJE, laneno 1/1 – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje (večjega ni)
75 OLJE, sezamovo 1/1 - – ali lahko ponudimo 500ml pakiranje (večjega ni)
77 OLJE, orehovo 1/1– ali lahko ponudimo 250ml pakiranje (večjega ni)
79 MARGARINA, brez mleka, 500g – abstaja samo 250g pakiranje, ostale imajo sledi mleka. Lahko ponudimo 250g pakiranje?
92 AJVAR, nepekoč, 650 g – ali lahko ponudimo 580g pakiranje?
93 FIŽOL, rjavi, borlog, 3000 g - ali lahko ponudimo 2500g pakiranje?
94 FIŽOL, stročji, 4/1 - ali to pomeni razpon teže? Parameter 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 pomeni veliko tež (na primer 4kg, 4,2kg itd.). Zanima nas ali lahko podamo težo za 4200g? Kako boste ocenjevali ponudbe, saj je enota mere KOS?
95 GRAH, 1/1 – prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
96 GRAH, 4/1– prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
97 GORČICA, 1050 G – ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
98 GORČICA, 360G – ali lahko ponudimo 280g pakiranje?
99 GOBE, šampioni, v slanici, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
100 GOBE, šampioni, v slanici, 3/1 - - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 2300g pakiranje?
101 KETCHUP, 1100 g - Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
102 KETCHUP, porcijski 20g - Ali lahko ponudimo 18g pakiranje?
103 KOMPOT, ananas, 3/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 3050g pakiranje?
104 KOMPOT, breskev, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 820g pakiranje?
105 KOMPOT, jagoda,, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 820g pakiranje?
106 KOMPOT, marelica, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 820g pakiranje?
107 KOMPOT, višnjev, brez koščic, 1/1 - Ali lahko ponudimo 720g pakiranje?
108 KOMPOT, mešano sadje, 3/1 - - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?
109 KORUZA, v slanici, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
110 KORUZA, v slanici, 4/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 2150g pakiranje?
111 KUMARICE, kisle, 4000 g - Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?
112 KUMARICE, kisle, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
113 MARMELADA, marelična, 5/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 3kg pakiranje?
114 MARMELADA, mešana, 5/1- Ali lahko ponudimo 3kg pakiranje?
115 MARMELADA, mešana, 1/1 - - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 850g pakiranje?
116 MARMELADA, porcijska, različni okusi, 20g
117 MARMELADA, slivova, šipkova, marelična, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 850g pakiranje?
118 MARMELADA, slivova, 5/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 3kg pakiranje?
119 OLIVE, 750 g – ali lahko ponudimo 950g pakiranje?
120 PAPIRKA, fileti, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 670g pakiranje?
121 PAPRIKA, fileti, 4/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?
122 PARADIŽNIKOV KONCENTRAT, (400 -800g) – prosimo za točno opredelitev enote mere (teže), saj je razpon prevelik in bi bilo ocenjevanje neprimerljivo. Ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
123 PESA, rdeča, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 670g pakiranje?
124 PESA, rdeča, 4/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?
125 NAPOLITANKE čokoladne, enakovredni kot Lumpi 28g – Ali lahko ponudimo 36g pakrianje?
126 NAPOLITANKE, 40g – ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
127 NAPOLITANKE, 75G, enakovredne Manner – ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
128 KEKSI, podobno kot Leibnitz 200g – ali lahko ponudimo 230g pakiranje?
131 KEKSI, polnozrnati, kot Leibnitz 50g – ne obstaja porcijsko pakiranje polnozrnatih poškotov Leibnitz. Ali ponudimo navadne maslene Leibnitz ali pa pakiranje 200g?
132 KEKSI navadni, enakovredni kot PETIT 50 g
134 KEKSI domačica 350g – ali lahko ponudimo pakiranje 300g?
135 KEKSI domači čajni 350g - ali lahko ponudimo pakiranje 300g?
138 KEKSI, podobno kot MOTO 360g - ali lahko ponudimo pakiranje 300g?
139 KEKSI, podobno kot PARIS 360g - ali lahko ponudimo pakiranje 300g?
142 KEKSI, ovseni, 400g – ali lahko ponudimo pakiranje 350g
143 keksi, podobno kot Grancereale – ni podane teže, enota mere je kos, prosim za točno definicijo teže. Ali lahko podamo 250g pakiranje?
146 ŽELATINA MIKS – ali ste mislili želatina FIX? Teže ni podane, enota mere je kos. Lepo prosim opredelite težo, da bodo ponudbe primerljive. Ali lahko ponudimo 20g pakiranje?
150 VANILI SLADKOR, 13 g – ne obstaja 13g pakiranje. Ali lahko ponudimo 10g pakiranje?
152 KUMINA, mleta, 200-500g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
153 LOVOR, celi, 75 - 90 g – ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
154 MAJARON, zdrobljen, 90 - 100 g– ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
155 MUŠKATNI OREH, mleti, 100-300g– ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
159 CIMET, mleti, 400-500g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
160 ORIGANO, drobljeni, suhi, 150 - 300 g- ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
162 BAZILIKA, zdrobljena, 150 - 175 g- ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
163 TIMIJAN, zdrobljen, 200-300 g- ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
164 ZELENA, list, zdrobljena, 100 - 200 g - ali lahko ponudimo 220g pakiranje?
165 ŠETRAJ, zdrobljeni, 100- 200g - ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
174 KOSMIČI, čokoladni, enakovredni čokolešnik, 1/1 - prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 1800g pakiranje?
175 CITRONKA, 400 g –ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
179 MED, porcijski, 20g
180 MOKA, kokos, 200-500g - prosimo za točno opredelitev enote mere (teže), saj je razpon prevelik in bi bilo ocenjevanje neprimerljivo. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
181 MOKA, rožičeva 500g – lahko ponudimo 250g pakiranje?
187 OBLIV za torte - ni podane teže, enota mere je kos. Prosimo določite težo, da bodo ponudbe lahko primerljive. Ali lahko ponudimo 13g pakiranje?
191 BIO PECILNI PRAŠEK, 13-20g – ali lahko ponudimo 10g pakiranje?
192 AGAR AGAR, 10-25g - prosimo za točno opredelitev enote mere (teže), saj je razpon prevelik in bi bilo ocenjevanje neprimerljivo, enota mere je namreč KOS. Ali lahko ponudimo 12g pakiranje?
193 MASLO, kokosovo, 500g – ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

Odgovor: Na Portalu javnih naročil je objavljen popravek specifikacije, v katerem so opredeljene dovoljene teže pakiranja. Razen:
Zap. št. 44. Riž, neoluščen, neto količina od 3 do 5 kg – gramatura je prilagojena potrebam kuhinje,
Zap. št. 108. KOMPOT, mešano sadje, neto količina od 2 do 3 kg - gramatura je prilagojena potrebam kuhinje
Zap. št. 131. ponudite »KEKSI, polnozrnati, kot Leibnitz, neto količina od 40 do 50g« - gramatura izdelka je prilagojena potrebam kuhinje. Polnozrnati keksi kot Leibnitz gramature 200 g, pa so pod zap. št. 130.
Zap. št. 146. - Podana je enota mere, 20g pakiranje ni primerno za našo kuhinjo.
Zap. št. 187. OBLIV za torte, neto količina od 100 do 300 g - gramatura je prilagojena potrebam kuhinje.


Sklop 18: Sadni sokovi in sirupi
21 SOK, 100% sadni, pomaranča, 2 dcl – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
33 AGAVOV SIRUP, 1/1 prosimo za točno definicije teže. Ali lahko ponudimo 330ml pakiranje?

Odgovor: Na Portalu javnih naročil je objavljen popravek specifikacije, v katerem so opredeljene dovoljene teže pakiranja.
Zap. št. 21: sadni sok mora biti 2dcl. Gramatura je prilagojena zahtevam kuhinje.


Sklop 20: Diabetični in dietetični proizvodi
1 MOKA, brez glutena, 1/1 – zahtevana enota mere je liter. To je precej nesmiselno, saj je 1kg moke več kot 1l moke. Prosimo, da se enota mera spremeni. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
3 KRUH brez glutena, enakovredno panini, 400g – ne obstaja 400g pakiranje. Ali lahko ponudimo 200g?
4 KRUH brez glutena, enakovredno duo shar, 400g– ne obstaja 400g pakiranje. Ali lahko ponudimo 150g?
5 KRUH brez glutena, enakovredno bon martin, 400g– ne obstaja 400g pakiranje. Ali lahko ponudimo 200g?
7 KRUH brez glutena, enakovreden rustico shar, 400g – ne obstaja 400g pakiranje. Ali lahko ponudimo 200g?
8 ŠPAGETI, brez glutena, 500G – ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
9 POLŽKI, brez glutena, 500G– ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
10 REZANCI, brez glutena, 500G - – ali lahko ponudimo 375g pakiranje?
15 NAPOLITANKE, dietne, brez glutena 50g – ne obstaja tako majhna porcija. Ali lahko ponudimo 125g?
16 SLADOLED, brez glutena – ni podane teže, enota mere je KOS, prosimo, da se utrezno opredeli teža, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
20 PRESTICE, slane, brez glutena- ni podane teže, enota mere je KOS, prosimo, da se utrezno opredeli teža, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali lahko ponudimo 60g pakiranje?
22 VALVICE, brez jajc, 1/1 - prosimo za točno definicije teže, enota mere je namreč KOS, teža pa ni točno podana. Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
23 VALVICE, brez jajc, 500g - Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
24 POLŽKI, brez jajc, 500g- Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
25 ŠPAGETI, brez jajc, 500g- Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
26 PERESNIKI, brez jajc, 500g - Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
27 JOGURT SOJIN, 145 g – ali lahko ponudimo 125g pakrianje?
28 JOGURT SOJIN, z okusom, 145 g– ali lahko ponudimo 125g pakrianje?
29 DESERT SOJIN, 125 g – ali lahko ponudimo 115g pakrianje?
32 SOJINO MLEKO, 2dcl – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?
34 RIŽEVO MLEKO, 250ml - ali lahko ponudimo 200ml pakiranje?
35 RIŽEV SLADOLED – ni podane teže, zahtevana cena je na kos. Prosimo za točno opredelitev enote mere, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
39 SOJIN DESERT, vanilija – ni podane teže, zahtevana cena je na kos. Prosimo za točno opredelitev enote mere, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali lahko ponudimo 115g pakiranje?
40 SOJIN DESERT, breskev - – ni podane teže, zahtevana cena je na kos. Prosimo za točno opredelitev enote mere, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
41 SOJIN sladoled– ni podane teže, enota mere je KOS, prosimo, da se utrezno opredeli teža, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
43 SOJINO meso, bio– ni podane teže, enota mere je KOS, prosimo, da se utrezno opredeli teža, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali lahko ponudimo 200g pakiranje?
44 PIŠKOTI, za diabetike, 300g - Ali lahko ponudimo 200g pakiranje?
45 PIŠKOTI, ovseni, 400g - Ali lahko ponudimo 350g pakiranje?
56 PUDING, brez glutena, 150-250g – ali lahko podamo ceno za 115g pakiranje?

Hvala za odgovore.
Lep pozdrav.

Odgovor: Na Portalu javnih naročil je objavljen popravek specifikacije, v katerem so opredeljene dovoljene teže pakiranja.


8. vprašanje:
Spoštovani!
Pri sklopu 18. SADNI SOKOVI IN SIRUPI nas pri artiklih pod zap. št. 7 in 8, kjer sta sadna sirup 6L zanima ali ste mislili 100% sirupe ali navadne?

Odgovor: Da. Želimo 100% sirupe.


9. vprašanje:
V ponudbenem predračunu imate pod sklop 3: Perutninsko meso in izdelki pod zap. št.4 vrsta blaga hrenovke, puranje,vakum, enota mere iz stolca 4 kom.
Zanima nas, če v stolpec 5 cena/enoto vpišemo ceno na kom. hrenovke kolikor je pač težka in v stolpec 10 preračunana cena na enoto mere vpišemo ceno na kom. hrenovke.

Ter salama puranja prsa, 400-500g, pod stolpec 4 enota mere 500g. V stolpec 5 podamo ceno za kg. V stolpec 10 pa preračunamo na 500g.

Hvala za odgovor.

Odgovor:
Zap. št. 4 hrenovke: Na Portalu javnih naročil je objavljen popravek specifikacije, v katerem je spremenjena enota mere.

Zap. št. 9: V stolpec 5: vpišete ceno na enoto brez DDV (EUR) za pakiranje (težo, volumen), ki ga ponujate (v stolpec 9 navedete gramaturo, ki jo ponujate, ustrezati mora zahtevam iz stolpca 2, v tem primeru je to 400-500 g) in mora ustrezati zahtevam iz določil v stolpcu 2.
V stolpec 10 pa preračunate ponujeno živilo na 500 g (v tem primeru).

10. vprašanje:
Spoštovani. Prosim za številko objave in datum objave v Uradnem listu EU. Zasledila sem, da je podaljšan rok za oddajo ponudbe. Prosim, da napišete kdaj je rok za oddajo ponudbe.

Odgovor:
Javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem glasilu EU dne 11. 4. 2012, številka objave je: 2012/S 70-116162.
Rok za oddajo ponudbe je 29. 5. 2012 do 9.00 ure.


11. vprašanje:
Spoštovani!
Samo preverjamo - se pravi z zadnjim obvestilom o dodatnih informacijah samo podaljšujete rok za sprejem ponudb in datum odpiranja ponudb, edina sprememba, ki pa je bila v okviru tega razpisa pa je bil popravljen obrazec predračuna, ker niso bile vnešene prave formule? Je tako?

Odgovor: Da. Glede na novo zastavljena vprašanje in podane odgovore pa bo na Portalu javnih naročil objavljen še en popravek.


Pripravila: Alenka Mihelčič

Vodja službe: Tadeja Möderndorfer

Poslati:
- Portal javnih naročil


Datum objave: 23.05.2012   13:45
Številka: 430-197/2012-27
Oznaka JN: 12/600010
Datum: 23. 5. 2012


Odgovori na vprašanja


V zvezi z javnim naročilom za izbor dobaviteljev za sukcesivno dobavo živil za OŠ Oskarja Kovačiča, številka javnega naročila 12/600010, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN3791/2012) prejeli vprašanja.

1. Vprašanje:
Imamo vprašanje, ki se nanaša na način podajanja cen. Kakšen je sploh smisel načina ponujanja cen, kot ga zahtevate - v stolpcu 5, 6, 7 namreč zahtevate, da ponudnik poda ceno na gramaturo PONUJENEGA ŽIVILA, ki pa da mora ustrezati določilom iz stolpca 2 (ne pa dejansko PONUJENI teži, ki jo ima ponudnik v svojem asortimanu); konkretno pri pekovskem pecivu imate v tem stolpcu npr. točno določeno težo, ki jo želite (ne pa teže v razponu, npr. od 30 - 40 g, kot v določenih drugih razpisnih dokumentacijah, ki jih pripravlja MOL); gramatura v stolpcu 9 torej mora biti ENAKA kot je navedena v stolpcu 2, naprej pa v stolpcih 10, 11 in 12 pa zahtevate preračun na ENOTO MERE, ki pa je npr. spet pri pekovskem pecivu KOM in mora spet ustrezati opisu v stolpcu 2. V teh primerih so cene v stolpcu 5 in 10 povsem enake. Kaj je smisel tega? Drugo bi bilo, če bi v stolpcu 2 razpisali izdelke s težami v določenem razponu. Dejstvo je, da vsi potencialni ponudniki na trgu nimamo prav vseh izdelkov v težah, kot jih naročniki zahtevate. Lahko sklepamo, da so tovrstni razpisi "pisani na kožo" točno določenim dobaviteljem.

Odgovor:
Pri vsaki tabeli je podana tudi legenda, kjer je opredeljeno, kaj je potrebno vpisati v posamezne stolpce.
Kjer je pri opisu živila podana točno določena teža, je ponudbena cena v stolpcih 5 in 10 enaka, kjer pa je pri opisu živila dovoljen razpon, pa je cena različna. Tabele so enake za vse sklope. Smisel preračunavanja na enoto mere (stolpec 4) je v tem, da naročnik pridobi primerljive ponudbe. Preračunano ceno na enoto mere podate v stolpcu 10.
Zahtevana gramatura (v konkretnem primeru 40g) je prilagojena potrebam šole in v tem primeru je ponudbena cena v stolpcih 5 in 10 enaka.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Pričakujemo, da boste odgovorili še na spodnja vprašanja. In sicer:

za skupino 20: diabetični in dietetični proizvodi:
- artikel 15: NAPOLITANKE, dietne, brez glutena, neto količina do 50 g - take teže žal ni! Ali se lahko ponudi 125g? Obstaja 50g pakiranje za dieto na sladkor, se pravi za sladkorne bolnike, ne pa za alergijo na gluten.
Odgovor: Lahko ponudite izdelek od 50 do 150g.

za skupino 19: splošno prehrambeno blago
- 44 RIŽ, neoluščen, neto količina od 3 do 5 kg - v tej težah ga ni! V kolikor imate kako blagovno znamko tega artikla, nam to prosim sporočite, da vam izdelek lahko ponudimo. Po našem prepričanju obstaja 500g pakiranje (Zlato polje). Prosimo za odgovor.
Odgovor: Izdelek se briše iz razpisa.

- 51 RIŽ, neoluščen, neto količina 1kg - v tej težah ga ni! V kolikor imate kako blagovno znamko tega artikla, nam to prosim sporočite, da vam izdelek lahko ponudimo. Po našem prepričanju obstaja 500g pakiranje (Zlato polje). Prosimo za odgovor.
Odgovor: Lahko ponudite izdelek teže do 1 kg.

- 67 OLJE, RASTLINSKO, jedilno, pakirano od 1,5 do 3l - ali lahko ponudimo 1l pakiranje?
Odgovor: Ne. Potrebujemo večje pakiranje, pakiranje je prilagojeno potrebam kuhinje.

- 102 KETCHUP, porcijski, neto količina 20 do 40 g - lahko ponudimo 18g pakiranje?
Odgovor: Lahko ponudite izdelek teže od 18g do 40g.

- 131 KEKSI, POLNOZRNATI!!!!, kot Leibnitz, neto količina od 40 do 50g - omenjeni artikel NE OBSTAJA v takem pakiranju. Prosim preverite pri dobavitelju Magistrat International d.o.o. (distributer za Slovenijo). Obstaja le 200g pakiranje.
Odgovor: Izdelek se črta iz popisa.


Naročnik s tem odgovorom ne bo objavil popravka predračunskih obrazcev za navedene sklope, bo pa popravke upošteval pri analizi ponudb, zato jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.


Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer
Datum objave: 23.05.2012   13:46
Številka: 430-197/2012-28
Oznaka JN: 12/600010
Datum: 23. 5. 2012


Odgovori na vprašanja


V zvezi z javnim naročilom za izbor dobaviteljev za sukcesivno dobavo živil za OŠ Oskarja Kovačiča, številka javnega naročila 12/600010, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN3791/2012) prejeli vprašanja.

1. Vprašanje:
Glede na to, da smo ponudbo že oddali, vi pa ste nato podaljšali rok za sprejem ponudb in objavili nekaj popravkov nas zanima, kako pravilno podamo spremembo ponudbe? V navodilih je v točki 16 Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe navedeno navodilo, kako napisati kuverto. Če popravimo predračun, v kuverti s spremembo pošljemo samo spremenjen predračun, ali celotno ponovno izpolnjeno ponudbeno dokumentacijo? Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

Odgovor:
V kuverti pošljite spremenjen obrazec Ponudba in predračun, s tem da na kuverti označite da gre za spremembo ponudbe. Spremembo ponudbe morate oddati v roku, določenem za oddajo ponudb.
Lahko pa že oddano ponudbo prevzamete na našem naslovu, popravite in v določenem roku oddate ponudbo.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 24.05.2012   14:08
Številka: 430-197/2012-29
Oznaka JN: 12/600010
Datum: 24. 5. 2012

Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za izbor dobaviteljev za sukcesivno dobavo živil za OŠ Oskarja Kovačiča, številka javnega naročila 12/600010, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN3791/2012) prejeli vprašanja.

1. Vprašanje:
Spoštovani!
Naše podjetje je ponudbo že oddalo in nismo prijavljeni za sklope za katere so narejene spremembe.
Ali moramo ponovno poslati ponudbo, ker ta naša ponudba ostaja nespremenjena.
hvala za odgovor in lp

Odgovor:
Ponudbo ni potrebno ponovno poslati, razen če je potrebno popraviti priloge, katerih veljavnost je vezana na datum odpiranja ponudbe (npr. potrdilo o ekonomsko finančnem stanju: obrazec BON-2 ali potrdila bank za vse odprte transakcijske račune – so lahko izdani največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb). S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.


2. Vprašanje:
Pozdravljeni,
Popravki, ki ste jih navedli zopet niso korektno popravljeni na način, da pri odločitvi o izbiri ponudniki nebi bili izločeni. Favorizirate blagovno znamko, ki jo trži samo eden ponudnik. Pomeni da nima smisla, da se drugi ponudniki prijavljamo in imamo dodatno delo zaradi pomanjkljivosti v razpisu, če lahko zahteve izpolnjuje le eden sam ponudnik. Favorizirati samo enega ponudnika pa po ZJN-2 ni dovoljeno pri izvedbi javnih razpisov, ki se financirajo iz državnega proračuna (gospodarno ravnanje s sredstvi).

Zanima nas: ali boste popravili obrazec predračuna na način, da se bomo lahko prijavili vsi potencialni ponudniki na trgu? Rok? Ali boste razpis ponovno sprovedli?

Odgovor:
Specifikacije živil nikakor niso pripravljene z namenom, da se favorizira samo enega ponudnika, tudi v razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo naročnik za posamezen sklop / podsklop izbral dva oziroma tri najugodnejše ponudnike. Z zadnjim popravkom razpisne dokumentacije smo spremenili zahteve pri skoraj vseh živilih, rezen pri tistih, kjer je gramatura opredeljena glede na velikost kuhinje. Blagovna znamka, navedena v predračunih, je navedena kot primer, seveda lahko ponudite živilo drugega proizvajalca, drugo blagovno znamko.
V kolikor še vedno menite, da zahteve lahko izpolni le eden ponudnik, pa natančneje opredelite vprašanje.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 25.05.2012   12:29
Številka: 430-197/2012-29
Oznaka JN: 12/600010
Datum: 24. 5. 2012

Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za izbor dobaviteljev za sukcesivno dobavo živil za OŠ Oskarja Kovačiča, številka javnega naročila 12/600010, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN3791/2012) prejeli vprašanja.

1. Vprašanje:
Spoštovani!
Natančno opredelimo vprašanje: zahtevate enakovredne izdelke blagovne znamke Lumpi in Embi, katere zastopnik je Mercator! Ostali ponudniki ne moremo tržiti te blagovne znamke! - favoriziranje!

Odgovor:
Glede na vaše vprašanje dopolnjujemo opis živil v sklopu 19: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO pod zaporednima številkama:
- Zap. št. 6: MLEČNA ČOKOLADA - TABLICA, enakovredna kot Lumpi, neto količina od 50 do 100 g;
- Zap. št. 11: ŽITNA REZINA S ČOKOLADO, enakovredna Embi, neto količina od 20 do 40 g.

Naročnik s tem odgovorom ne bo objavil popravka predračunskega obrazca za naveden sklop, bo pa popravek upošteval pri analizi ponudb.

Zaradi spremembe v popisu podaljšujemo rok za oddajo ponudbe in rok za odpiranje ponudb.
Ponudbo je potrebno predložiti do 1. 6. 2012 do 8.30 ure, odpiranje ponudb bo 1. 6. 2012 ob 9.30 uri.

Popravek objavljamo za namenom, da se lahko prijavijo vsi potencialni ponudniki na trgu.
Veljavnost prilog, ki so vezane na rok za oddajo ponudbe, bo naročnik upošteval glede na določen datum odpiranju ponudb dne 29. 5. 2012.

Na Portalu javnih naročil bo objavljen popravek objave zaradi spremembe roka za predložitev ponudb in roka za odpiranje ponudb.

Pripravila: Alenka Mihelčič
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 29.05.2012   09:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni;
Prosim za odgovor na vprašanje kateri je bil zastavljen že prejšnji teden:

Glede na to, da nismo se prijavili za sklope katere predračune se je popravljajo ali je potrebno ponovno odposlati ponudbo?
hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Odgovor je bil že podan dne 24. 5. 2012 in 25. 5. 2012 in sicer:
Ponudbo ni potrebno ponovno poslati, razen če je potrebno popraviti priloge, katerih veljavnost je vezana na datum odpiranja ponudbe (npr. potrdilo o ekonomsko finančnem stanju: obrazec BON-2 ali potrdila bank za vse odprte transakcijske račune – so lahko izdani največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb). S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Veljavnost prilog, ki so vezane na rok za oddajo ponudbe, bo naročnik upošteval glede na določen datum odpiranju ponudb dne 29. 5. 2012.

Pripravila:
Alenka Mihelčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe