Dosje javnega naročila 000011/2020
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Storitve: Izvajanje geodetskih storitev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000011/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.01.2020
JN000011/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2020
JN000011/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000011/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Boštjan Mlakar
info@slovenskekonjice.si
+386 37573390
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337062/GEODETSKE_STORITVE_januar_2020.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337062/espd/Narocnik_ESPD-geodetske_storitve.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15259
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje geodetskih storitev
Referenčna številka dokumenta: 4303-0017/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje geodetskih storitev za obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema izvajanje geodetskih storitev (izvedba postopkov ureditve mej, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave mej, določitve zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe zemljišča, sprememba bonitete zemljišč, ureditve mej med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelave tehničnega poročila označitve mej z mejniki, zakoličba objektov, izdelava geodetskih načrtov ter ostale geodetske storitve in tudi druge storitve, katere bo potrebno tekom veljavnosti razmerja izvesti) za naročnika na območju občine Slovenske Konjice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z določili ZJN-3
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.01.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.01.2020   11:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2020   11:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine Slovenske Konjice.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2020   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V objavljeni dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom za izvajanje geodetskih storitev (objavljeno na spletni strani občine, dne 3.1.2020) je na strani 11 pod odstavkom Podrobnejša razlaga določenih delov sestavljanja ponudbe naveden obrazec "Povzetek predračuna" in "Predračun" ter navodila za izpolnitev Predračuna, vendar med ponudbeno dokumentacijo ni obrazca "Predračun". Prav tako obrazca ni v priloženi datoteki OBRAZCI _geodetske storitve januar 2020.docx.

Ali slednje pomeni, da ponudnik sam oblikuje predračun? Vendar v slednjem primeru manjka popis del oz. pozicij.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Obrazec "Predračun" ne obstaja. Je administrativna napaka v razpisni dokumentaciji. "Predračun" predstavlja obrazec "Povzetek predračuna".Datum objave: 07.01.2020   08:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali se v točki 13.MERILO pod referencah za odgovornega geodeta šteje samo ena referenca,ki prejeme 15 točk ali je možno za vsa 3 odgovorna geodeta prijaviti referenco za 15 točk, ki bo se seštele
hvala in lp

ODGOVOR
Šteje se ena referenca enega odgovornega geodeta.Datum objave: 13.01.2020   07:30
VPRAŠANJE
Ali so lahko refrenčna potrdila za ponudnika in odgovornega geodeta na drugih obrazcih, kot teh, ki so priloženi?

ODGOVOR
Lahko, vendar iz drugega obrazca morajo biti razvidni vsi zahtevani podatki kot jih določa objavljen obrazec.