Dosje javnega naročila 000607/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Gradnja objekta zimski bazen v Novi Gorici
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.854.779,15 EUR

JN000607/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
JN000607/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.02.2020
JN000607/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.02.2020
JN000607/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN000607/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2020
JN000607/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2020
JN000607/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN000607/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
JN000607/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000607/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 024-052565
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15758
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja objekta zimski bazen v Novi Gorici
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa »Gradnja objekta zimski bazen v Novi Gorici« je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, poskusnega obratovanja in šolanja ter ostalih storitev potrebnih za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212100
45212172
45212212
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa »Gradnja objekta zimski bazen v Novi Gorici« je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, poskusnega obratovanja in šolanja ter ostalih storitev potrebnih za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 620
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski sklad za regionalni razvoj in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2020   12:00

Dodatne informacije:
Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2020   12:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V razpisni dokumentaciji zahtevate referenco za gradnjo objekta - ali lahko ponudnik predloži referenco za rekonstrukcijo objekta?

hvala za odgovor.

ODGOVOR

Ne. Naročnik zahteva referenco za novogradnjo


Datum objave: 14.02.2020   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

od naročnika zahtevamo, da spremeni referenčni pogoj: Kadrovska referenca:vodja gradnje - naročnik naj spremeni pogoj tako, da ga lahko ponudnik izpolnjuje s podizvajalcem.


ODGOVOR

Naročnik dovoljuje, da kadrovski pogoj za vodjo gradnje izpolnjuje ponudnik s kadrom (strokovnjakom), ki je njegov podizvajalec.Datum objave: 14.02.2020   12:58
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo naj objavi ocenjeno vrednost oziroma višino zagotovljenih sredstev.


ODGOVOR


Naročnik ne bo objavil niti ocenjene vrednosti niti višine zagotovljenih sredstev

Datum objave: 14.02.2020   12:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšno referenco mora predložiti vodja del za področje strojništva?

ODGOVOR

Za vodjo del s področja strojništva se ne zahteva referenčni pogoj.Datum objave: 14.02.2020   12:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko gospodarski subjekti v ponudbi predložijo S-Bon 1/P obrazec za izpolnjevanje pogoja 9.8.2.?

ODGOVOR

Da, gospodarski subjekti lahko kot dokazilo predložijo obrazec S.BON-1/P pod pogojem, da ta izkazuje izpolnjevanje pogoja v zahtevanem časovnem obdobju.Datum objave: 14.02.2020   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za obrazložitev pogoja 9.7.1. saj zahtevate, da podizvajalci, katere bi nominirali za izvedbo bazenske tehnike izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva skladno z GZ česar pa pogosto ne. Prosimo za spremembo zahtevanega pogoja.

ODGOVOR

Podizvajalci, ki bodo prevzeli v izvajanje dela, ki niso gradbena dela skladno z GZ, niso dolžni izpolnjevati pogoja iz točke 9.7.1., morajo pa biti registrirani za dejavnost, ki jo prevzamejo v izvajanje kot podizvajalci pri predmetnem javnem naročilu.


Datum objave: 14.02.2020   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnika prosimo, da razjasne sledeče:
Pod točko 9.9. Razpisne dokumentacije je zapisano "Gradnja objekta zahtevne visoke gradnje v investicijski vrednosti več kot 2.500.000,00 EUR brez DDV" nadalje pa je pod točko 1. zahtevana referenca v investicijski vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR brez DDV.

Prosimo za potrditev, da je potrebno predložiti najmanj 1 referenco v vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR brez DDV in NE v vrednosti 2.500.000,00 EUR brez DDV.

ODGOVOR

V okviru referenčnega pogoja pod točko 9.9.1 se zahteva referenca v vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR, s katero izkazuje ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja v celoti.


Datum objave: 14.02.2020   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani, v RD na strani 32 navajate, da mora biti zahtevana referenca v višini 2.500.000,00 brez DDV odstavek spodaj pa zahteva referenco v višini 1.000.000,00 brez DDV prosimo za obrazložitev omenjenih zahtev.
Lp


ODGOVOR

V okviru referenčnega pogoja pod točko 9.9.1 se zahteva referenca v vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR, s katero izkazuje ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja v celoti.


Datum objave: 17.02.2020   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da na obrazcu št. 15, zadnji odstavek: »Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve«, umakne besedo ponudnik in zamenja z besedo izbrani izvajalec, saj ponudniki ne morejo to predložit ampak izbrani izvajalec v teku izvajanja pogodbenih del.


ODGOVOR

Zahteva na obrazcu št. 15, ki se glasi: »Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve«, se nanaša na fazo pregledovanja in ocenjevanja ponudb. Naročnik ima pravico, da zahteva predložitev dokazil, iz katerih bo že v fazi oddaje ponudbe moč preveriti, da ponudnik ponuja proizvode (material), ki je skladen z zahtevami naročnika po Uredbi o zelenem javnem naročanja. Ponudniki navedena dokazila niso dolžni predložiti že do roka za prejem ponudb, ampak na poziv naročnika po roku za prejem ponudb. V kolikor bo naročnik menil, da obstaja dvom v izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju, si pridržuje pravico zahtevati ustrezna dokazila. Dokazila pa bo dolžan predložiti izbrani ponudnik tudi v fazi izvajanja gradnje.Datum objave: 18.02.2020   08:16
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudniki priložijo potrjene reference na drugem že potrjenem obrazcu s strani naročnika izvedenih del?

ODGOVOR

Da, v kolikor referenčni obrazec vsebuje vse podatke, s katerimi ponudnik izkaže izpolnjevanje referenčnega pogoja in je potrjeno s strani referenčnega naročnika.


Datum objave: 18.02.2020   08:56
VPRAŠANJE
Zaradi obsežnega in zahtevnega popisa prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe. Lep pozdrav.

ODGOVOR

naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe do 16.3.2020 do 9.00 ure.


Datum objave: 18.02.2020   08:57
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudbe za vsaj teden dni.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe do 16.3.2020 do 9.00 ure


Datum objave: 18.02.2020   08:57
VPRAŠANJE
Projekt je obsežen in zahteven, zato od ponudnikov posledično zahteva strokoven in odgovoren pristop pri pripravi celotne dokumentacije. Naročnika prosimo za podaljšanje roka za vsaj 14 dni. Hvala!

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe do 16.3.2020 do 9.00 ure


Datum objave: 18.02.2020   08:57
VPRAŠANJE
Ker naročnik ne odgovarja na vprašanja zahtevamo podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in oddajo ponudb!

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe do 16.3.2020 do 9.00 ure


Datum objave: 18.02.2020   10:11
VPRAŠANJE
Zaradi kompleksne in obsežene priprave dokumentacije, ki je potrebna za prijavo na razpis, naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo prijave vsaj za 14 dni. Vmes so tudi šolske počitnice in posledično velika kadrovska odsotnost, kar dodatno otežuje usklajevanje in pripravo ponudbene dokumentacije. Podaljšanje roka je tudi v interesu naročnika, saj s tem odpre možnost, da prejme večje število konkurenčnih prijav, kar na lahko za naročnika pomeni tudi bolj gospodarno porabo sredstev za izvedbo projekta. Hvala,ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb, tako da je nov rok za prejem ponudb 16.3.2020 do 9. ure. Prav tako se spreminja rok za odpiranje ponudb, in sicer na dan 16.3.2020 ob 9.05 uri. Ostali roki ostajajo nespremenjeni. Ponudniki morajo nov rok za prejem ponudb upoštevati pri izpolnjevanju vseh zahtev naročnika in izkazovanju neobstoja razlogov za izključitev, ki so vezani na rok za prejem ponudb.Datum objave: 18.02.2020   10:12
VPRAŠANJE
Projekt je obsežen in zahteven, zato od ponudnikov posledično zahteva strokoven in odgovoren pristop pri pripravi celotne dokumentacije. Naročnika prosimo za podaljšanje roka za vsaj 14 dni. Hvala!

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb, tako da je nov rok za prejem ponudb 16.3.2020 do 9. ure. Prav tako se spreminja rok za odpiranje ponudb, in sicer na dan 16.3.2020 ob 9.05 uri. Ostali roki ostajajo nespremenjeni. Ponudniki morajo nov rok za prejem ponudb upoštevati pri izpolnjevanju vseh zahtev naročnika in izkazovanju neobstoja razlogov za izključitev, ki so vezani na rok za prejem ponudb.


Datum objave: 18.02.2020   10:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnika prosimo, da podaljša rok za postavljanje vprašanj za vsaj teden dni.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb, tako da je nov rok za prejem ponudb 16.3.2020 do 9. ure. Prav tako se spreminja rok za odpiranje ponudb, in sicer na dan 16.3.2020 ob 9.05 uri. Ostali roki ostajajo nespremenjeni. Ponudniki morajo nov rok za prejem ponudb upoštevati pri izpolnjevanju vseh zahtev naročnika in izkazovanju neobstoja razlogov za izključitev, ki so vezani na rok za prejem ponudb.


Datum objave: 18.02.2020   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z podaljšanjem roka za oddajo ponudb prosimo naročnika, da ustrezno podaljša tudi rok za postavljanje vprašanj na portalu ter omogoči potencialnim ponudnikom razjasnitev še morebitnih nejasnosti v zvezi s pripravo pravilne in popolne ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb, tako da je nov rok za prejem ponudb 16.3.2020 do 9. ure. Prav tako se spreminja rok za odpiranje ponudb, in sicer na dan 16.3.2020 ob 9.05 uri. Ostali roki ostajajo nespremenjeni. Ponudniki morajo nov rok za prejem ponudb upoštevati pri izpolnjevanju vseh zahtev naročnika in izkazovanju neobstoja razlogov za izključitev, ki so vezani na rok za prejem ponudb.


Datum objave: 18.02.2020   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za dodatna navodila, v kateri obliki ponudniki v sistem e-JN oddajo ponudbeni predračun?


ODGOVOR


Ponudniki popis del naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«, obrazec ponudbe pa v razdelek »Predračun«.

Datum objave: 18.02.2020   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali lahko ponudniki priložijo potrdila o nekaznovanosti starejša od 30 dni pred rokom oddaje ponudbe?

ODGOVOR


Da, naročnik bo kot ustrezen izkaz nekaznovanosti upošteval potrdila o nekaznovanosti, ki so starejša od 30 dni, a ne smejo biti starejša od 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb. Ponudniki morajo poleg potrdil o nekaznovanosti predložiti tudi soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

Datum objave: 18.02.2020   10:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnika naprošamo za potrditev, da lahko prilogo št. 13 (Izjava o finančnem zavarovanju za dobro izvedbo) in prilogo št. 14 (Izjava o finančnem zavarovanju za odpravo napak) ponudniki namesto v elektronsko podpisani obliki, priložijo izjavi podpisani in žigosani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.


ODGOVOR


Da, naročnik potrjuje, da se lahko predložita lastnoročno podpisani izjavi, ki se ju skenira in predloži v pdf obliki. Navedeno velja enako za vse druge dele ponudbene dokumentacije.

Datum objave: 18.02.2020   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 9.9. Tehnična in strokovna sposobnost, točka 5. Kadrovska referenca: vodja del za področje strojništva je naročnik predvidel naslednja dokazila: izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustreznik imenik IN potrdilo o dobro opravljenem delu kadra, izdano s strani referenčnega naročnika za vsako priglašeno referenco na Prilogi št. 8.
Ali pravilno predpostavljamo, da je naročnik pomotoma navedel tudi Prilogo št. 8, saj v razpisni dokumentaciji naročnika referenčna zahteva za vodjo del za področje strojništva NI PREDVIDENA, kar je naročnik potrdil tudi z odgovorom na portalu.
Prosimo naročnika za nedvoumen odgovor.
Hvala.

ODGOVOR


Da, razumete pravilno. Prišlo je do pomote naročnika. Naročnik v okviru kadrovskega pogoja za vodjo del za področje strojništva ne zahteva predložitve potrdila o dobro opravljenem delu kadra.

Datum objave: 18.02.2020   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za potrditev, da vodja del iz področja strojništva izpolnjuje pogoj iz točke 9.9., prva alineja podtočke 5., če je vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom ali če je vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS.
Hvala.

ODGOVOR

Da, naročnik potrjuje, da je ustrezni strokovnjak kader, ki je vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom ali če je vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS, pod pogojem, da ima opravljen strokovni izpit za vodjo del iz področja strojništva.


Datum objave: 18.02.2020   14:31
VPRAŠANJE
v točki 9.9 Tehnična in strokovna sposobnost v naslovu navajate " Reference ponudnika : Gradnja objekta zahtevne visoke gradnje v investicijski vrednosti več kot 2.500.000,00 EUR brez DDV." V tekstu pod točko 1. pa : ... v investicijski vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR brez DDV ... . Katera vrednost je pravilna ? Nato v točki 2. zahtevate GOI dela na bazenu v vrednosti 500.000,00 EUR brez DDV, od tega mora biti vrednost bazenske tehnike minimalno 200.000,00 EUR brez DDV, bazen minimalno 300m2 ter globina bazena na najglobjem delu najmanj 1,8m ali več. Ali lahko potrebne reference pod točko1. in točko 2. pokrijemo z istim referenčnim objektom, če ustreza pogojem ali sta potrebna minimalno dva objekta ? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik v okviru navedenega referenčnega pogoja dovoljuje, da ponudnik izkaže izpolnjevanje le-tega s predložitvijo ene reference, ki se je nanašala na katerikoli objekt visoke gradnje v vrednosti nad 1 mio EUR (brez DDV), za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in dodatno z eno referenco, ki se je nanašala na gradnjo bazena v vrednosti vsaj 500.000 EUR brez DDV, pri čemer mora biti vrednost bazenske tehnike minimalno 200.000,00 EUR brez DDV, bazen minimalno 300m2. Navedene lastnosti mora izpolnjevati en referenčni objekt (bazen) in ni dovoljeno, da bi naročnik izpolnjeval navedeni referenčni pogoj z več referenčnimi posli.


Datum objave: 18.02.2020   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas da omilite zahtevo v točki 9.9.2 glede globine referenčnega bazena. Gre predvsem za to, da se je večina bazenov, ki so se izvajali v zadnjih časih izvajalo v turistične namene kjer je potreba po globini bistveno manjša. Izvajalec, ki je uspešno izvedel bazen globine 1.1m je sigurno enako usposobljen kot če bi izvedel bazen z globino 1.8m.
Hvala za razumevanje!


ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčni pogoj v točki 9.9.2 ,tako da se ta po novem glasi:
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 15 letih pred objavo tega javnega naročila izvedel GOI dela na bazenu v vrednosti 500.000,00 EUR brez DDV, od tega mora biti vrednost bazenske tehnike minimalno 200.000,00 EUR brez DDV in bazen minimalno 300m².Datum objave: 18.02.2020   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnik zahteva izpolnitev 9.9 Tehničnih in strokovnih pogojev (med drugim tudi) za dostavo reference za ponudnika - pri izvedbi GOI del na bazenu:
1. Referenčni posel ponudnika:
Naročnik zahteva izpolnitev Tehničnih in strokovnih pogojev z dokazovanjem vsaj 1 (ene) reference, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 10 letih pred objavo tega javnega naročila izvedel GOI dela na bazenu v vrednosti 500.000,00 EUR brez DDV, od tega mora biti vrednost bazenske tehnike minimalno 200.000,00 EUR brez DDV, bazen minimalno 300m² ter globina bazena na najglobljem delu najmanj 1,8 m ali več

Ker je bilo zadnja leta tovrstnih gradenj zelo malo, zaradi česar navedeni pogoj izpolnjuje zelo malo izvajalcev. Navedeni referenčni pogoj je diskriminatoren, saj je glede na trenutno stanje v gradbeništvu in izvajanjem tovrstnih del prestrogo omejen.
Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede izpolnjevanja pogoja Tehnična in strokovna sposobnost in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno usposobljenost (referenco) z zgoraj navedeno referenco, vendar v obdobju zadnjih 15 let. Tudi zakon dovoljuje, da lahko naročnik išče tudi starejše reference, v kolikor si bo s tem omogočil pridobiti cenejše ponudbe.
S tem si bo povečal krog ponudnikov in zagotovo pridobil konkurenčnejše ponudbe.

S spoštovanjem,


ODGOVOR

Naročnik spreminja referenčni pogoj, in sicer dovoljuje, da ponudniki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja z referencami, pridobljenimi v zadnjih 15 letih pred objavo tega javnega naročila.

Nov referenčni pogoj se torej glasi:
Točka 9.9.1:
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 (eno) referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 15 letih pred objavo tega javnega naročila izvajal storitev gradnje objekta, ki je razvrščen po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) v 126 v investicijski vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR brez DDV po posameznem referenčnem objektu, za katerega je že bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Točka 9.9.2:
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 15 letih pred objavo tega javnega naročila izvedel GOI dela na bazenu v vrednosti 500.000,00 EUR brez DDV, od tega mora biti vrednost bazenske tehnike minimalno 200.000,00 EUR brez DDV, in bazen minimalno 300m².

Točka 9.9.3:
Ponudnik mora imenovati vodjo del, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ponudnik s sedežem v RS: ob sklenitvi pogodbe z naročnikom bo moral biti zaposlen pri izvajalcu, ki prevzema izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnja (to pomeni več kot 50 % del) in ima naziv pooblaščeni inženir gradbene stroke, v skladu z ZAID ali ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisani v imenik vodij del pri IZS
- referenčni pogoj: najmanj 1 referenco, da je zadnjih 15 letih pred objavo tega javnega naročila opravljal funkcijo odgovornega vodje del (OVD) ali vodje del pri gradnji objekta, ki je razvrščen po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) v 126 v investicijski vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR brez DDV, za katerega je že bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Točka 9.9.4:
Ponudnik mora razpolagati s strokovnim kadrom, ki izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje po GZ in izpolnjuje naslednje pogoje:
- bo imel ob sklenitvi pogodbe z naročnikom naziv pooblaščeni inženir gradbene stroke ali ima izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS;
- je v delovnem razmerju pri izvajalcu gradnje;
- izpolnjuje pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta in
- ima najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih pred objavo tega javnega naročila opravljal funkcijo odgovornega vodje gradbišča ali vodje gradnje pri gradnji objekta, ki je razvrščen po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) v 126 v investicijski vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR brez DDV za katerega je že bilo pridobljeno uporabno dovoljenje;
- najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje gradbišča oz. vodje gradnje pri gradnji bazena.
Datum objave: 18.02.2020   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo za objavo :
PHPP-ja,
Elaborata o učinkoviti rabi energije v stavbah,
Elaborata zaščite pred hrupom v stavbah,
Študijo požarne varnosti,
Geološko geomehanskega poročila.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


Naročnik navedene dokumentacije ne bo objavil, saj po prepričanju naročnika niso pomembne z vidika priprave ponudb.

Datum objave: 18.02.2020   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim za objavo shem stavbnega pohištva.

LP!

ODGOVOR

Naročnik bo na spletni strani naročnika objavil shemo stavbnega pohištva. Prosimo glejte spletno stran naročnika.


Datum objave: 18.02.2020   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za podroben opis postavk pri zunanji ureditvi :
VIII. 24 Obnova tlakovanja na nivoju obstoječe bazenske ploščadi vključno s tremi stopnicami 330 x 25 cm višine 10 cm m2 13,50

VIII. 25 Sanacija obstoječega dezinfekcijskega bazena dim 3,30 x 2,00, komplet kpl 1,00

VIII. 26 Zatravitev in zasaditev grmovnic po izbiri projektanta m2 15,80

VIII. 27 Zasaditev dreves po izbiri projektanta kos 4,00

VIII. 28 Nadvišanje obstoječega betonskega ograjnega zidu ob letnem bazenu , komplet z izvedbo sidranja v obstoječo konstrukcijo z jeklenimi sidri v epoksi lepilu, opažem v kvaliteti VB3, s posnetimi robovi, dobavo in polaganjem armature ter betoniranjem z betonom C30/37, XD3, XF4,PV-II. (V dolžini in višini po načrtu projektanta) kpl 1,00
Hvala za hiter odgovor.

lp

ODGOVOR

Naročnik bo na spletni strani naročnika objavil shemo stavbnega pohištva. Prosimo glejte spletno stran naročnika.


Datum objave: 18.02.2020   14:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objave shem stavbnega pohištva iz PZI projekta.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik bo na spletni strani naročnika objavil shemo stavbnega pohištva. Prosimo glejte spletno stran naročnika.

Datum objave: 19.02.2020   11:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
iz razpisne dokumentacije izhaja zahteva, da mora ponudnik predložiti v celoti izpolnjen popis del / ponudbeni predračun. popis del / ponudbeni predračun mora biti izpolnjen na vseh praznih in za izpolnitev predvidenih mestih, razen tam, kjer v skladu z navodili v popisu del / ponudbenem predračunu to ni nujno potrebno.
Navodila v popisu del so glede izpolnitve praznih in za izpolnitev predvidenih mestih pomanjkljiva.

Prosimo naročnika da nedvoumno potrdi, da so vpisi v predvidena polja (poleg vpisa cene / enota mere za postavke, pri katerih ne naročnik podal količino) potrebni samo v datoteki Bazen NG_popis oprema_zaklenjen za razpis 4.2.20, zavihek MONG_BAZEN_OPREMA, kjer je navedena zahteva:
"V OZNAČENA POLJA OBVEZNO NAVESTI PONUJENO OPREMO!
a) NAZIV PROIZVAJALCA
b) TIP PROIZVODA
c) KATALOŠKA ŠTEVILKA PONUJENEGA PROIZVODA"
medtem ko vpisi v posameznih zavihkih ostalih datotek niso potrebni. V primeru, da so vpisi potrebni, prosimo naročnika, da navodilo dopolni.

Ali pravilno razumemo, da vpis v celice pri proizvodih, kjer so primeroma navedeni referenčni proizvajalci in /ali tipi proizvodov, z navedbo" ali drug enakih ali boljših karakteristik: " vpis ponujene opreme ni potreben.

Hvala.


ODGOVOR


Da, razumete pravilno. Ponudniki morajo vnesti podatke v vsa polja popisa del, ki so predvidena za vpis, in sicer naj se vnese podatke, ki so zahtevani (npr. cena na enoto, naziv proizvajalca ipd.).Datum objave: 19.02.2020   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ponudniki v ponudbi priložijo ponudbeni predračun v .pdf obliki?

ODGOVOR


Ponudniki morajo predložiti popis del v excel obliki.

Datum objave: 19.02.2020   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za obrazložitev, kaj pomeni da morajo ponudniki svoji ponudbi »v elektronski verziji priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe«?
Ali ponudniki pravilno razumejo, da ponudniki pridobijo od banke bančno garancijo za resnost ponudbe (po priloženem vzorcu) z razliko, da ni pripisa da je za unovčitev garancije potrebno priložiti originalno bančno garancijo v fizični obliki in pri oddaji ponudbe v sistem e-JN priložijo sken originalne bančne garancije, ki bo v elektronski obliki?


ODGOVOR

Da, razumete pravilno. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena podpisana s strani izdajatelja (banke oz. zavarovalnice) in v skenu priložena ponudbi.
Datum objave: 19.02.2020   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik je v navodilih razpisne dokumentacije podal, da dokazila (s.bon, izkaz iz banke, potrdila o nekaznovanosti) ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Ker je prestavljen rok za oddajo ponudbe, prosimo naročnika za potrditev, da lahko priložimo dokazila ki bodo starejša od 30 dneh od datuma oddaje ponudbe.


ODGOVOR

Naročnik bo kot ustrezen izkaz nekaznovanosti upošteval potrdila o nekaznovanosti, ki so starejša od 30 dni, a ne smejo biti starejša od 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb. Ponudniki morajo poleg potrdil o nekaznovanosti predložiti tudi soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.


Datum objave: 19.02.2020   11:28
VPRAŠANJE
Spostovani,

Glede na dejatvo da se je v zadnjih 10letih zgradilo izredno malo tako velikih bazenov. Mogoce 3 bazeni, vas prosimo da razsirite obdobje veljavnih referenc na 15let. Menimo, da podjetje in ljudje, ki so pred 15leti naredili vodotesno bazensko skoljko, polozili keramiko/folijo in speljali bazensko tehniko znajo to narediti tudi danes.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR


Prosim glejte odgovore, ki jih je naročnik že objavil in s katerimi je spremenil referenčni pogoj.

Datum objave: 19.02.2020   16:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo načrta pozicije varovalne jeklenice na strehi ter detajl nosilne konstrukcije, kjer naj bi se pritrjevalo nosilce za jeklenico.

Hvala.

ODGOVOR


Načrt varovanja mora pripraviti pooblaščen strokovnjak s področja varnosti pri delu. Sistem varovanja ni definiran in je odvisen od izbranega sistema/dobavitelja. Proizvajalec nudi podporo pri projektiranju, izračunu in izobraževanju

Datum objave: 19.02.2020   16:02
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo za potrditev ustreznosti vidnega razreda VB2 vseh vidnih betonskih konstrukcij (kot v tehničnem poročilu arhitekture / v popisu del). Namreč v tehničnem poročilu ter na načrtih gradbenih konstrukcij je navedeno, da se površine obdelajo v razredu VB4. Naročnika vljudno prosimo, da jasno opredeli zahtevan razred vidnosti AB konstrukcij.

ODGOVOR


Upošteva se kvaliteta vidnega betona VB2.


Datum objave: 19.02.2020   16:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za podroben opis postavk pri zunanji ureditvi :
VIII. 24 Obnova tlakovanja na nivoju obstoječe bazenske ploščadi vključno s tremi stopnicami 330 x 25 cm višine 10 cm m2 13,50

VIII. 25 Sanacija obstoječega dezinfekcijskega bazena dim 3,30 x 2,00, komplet kpl 1,00

VIII. 26 Zatravitev in zasaditev grmovnic po izbiri projektanta m2 15,80

VIII. 27 Zasaditev dreves po izbiri projektanta kos 4,00

VIII. 28 Nadvišanje obstoječega betonskega ograjnega zidu ob letnem bazenu , komplet z izvedbo sidranja v obstoječo konstrukcijo z jeklenimi sidri v epoksi lepilu, opažem v kvaliteti VB3, s posnetimi robovi, dobavo in polaganjem armature ter betoniranjem z betonom C30/37, XD3, XF4,PV-II. (V dolžini in višini po načrtu projektanta) kpl 1,00
Hvala za hiter odgovor.

lp

ODGOVOR

VIII.24 : Postavke, na katere se veže vprašanje, so del sanacije obstoječega dezinfekcijskega bazena oziroma prehoda do letnega bazena. Obseg del je razviden v načrtih PZI situacija v načrtu arhitektura na grafikah: 1.5.0.01-03.

VIII.25 : Postavka zajema sanacijo obstoječega bazenčka za dezinfekcijo nog proti letnemu bazenu ( na priloženi fotografiji) okvirnih dimenzij 1,5m x 2,00m, globine 12cm. V sklopu sanacije je predvidena odstranitev keramike, obnova podložnega betona in hidroizolacije, izvedba klančin v bazenčku, ki omogočajo dostop z invalidskim vozičkom, prilagoditev odtoka in dovoda vode v bazenček ter nova keramična obloga bazenčka. Suhi prehod se na novo tlakuje skladno z zasnovo novega podesta proti zimskemu bazenu. V sklopu obnove je potrebno obstoječe kovinske konstrukcije demontirati in po obnovi ponovno vgraditi na svoja mesta.

VIII.26 : Predvidi se zasaditev grmovnic skladno z načrtom: kitajski trstikovec (miscanthus sinensis augustfeder).

VIII.27 : Predvidi se zasaditev drevja skladno z načrtom: okrogli ostrolistni javor (acer platanoides globosum), višina debla minimalno 3,00m, premer debla min. 10cm.

VIII.28 : Postavke, na katere se veže vprašanje, so del sanacije obstoječega dezinfekcijskega bazena oziroma prehoda do letnega bazena. Obseg del je razviden v načrtih PZI situacija v načrtu arhitektura na grafikah: 1.5.0.01-03.


Datum objave: 19.02.2020   16:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika prosimo, da objavi sheme stavbnega pohištva.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Sheme stavbnega pohištva so objavljene na spodnji povezavi:
https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2020012820295031/

Strukturna fasada je prikazana na fasadah, tlorisih, prerezih in fasadnih pasovih. Strukturna fasada je vezana na tehnologijo izbranega dobavitelja, členitev fasade je razvidna iz priloženih grafik.Datum objave: 19.02.2020   16:22
VPRAŠANJE
Ali je naročnik v zavihku toplotna postaja razdelilec pri večjem številu posameznih pozicij navedel napačnega proizvajalca?
Npr.: Pozicija :
11 FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - OČ5 - OGREVANJE STV toplovod
elektronsko regulirana obtočna črpalka s prigrajenim frekvenčnim pretvornikom z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom
dp = 45 kPa, V`=5,6 m3/h
DN50
U=230V, N=10-180 W
npr.: Proizv.: IMP KLIMA oz. drugo enakovredo!
tip:NMT SMART 50/100F kos 1

Proizvajalec primeroma navedenega tipa je IMP PUMPS.

Prosimo naročnika, da ustrezno popravi popise del / ponudbeni predračun.

Hvala.


ODGOVOR

Pravilno je IMP PUMPS, naročnik ne bo spreminjal popisov, ker se navedba nanaša le na primerljiv tip - kot enakovredno.


Datum objave: 19.02.2020   16:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zavihek: Elektroinstalacije, Bazenska tehnika
Ali pravilno razumemo, da pri razdelilniku ni potrebno vpisovati cene na enoto za posamezne elemente razdelilnika R-BT, vendar se vpiše le ceno kompleta?
Prosimo za nedvoumen odgovor.

Hvala.


ODGOVOR
Da, vpiše se samo skupna cena.
Datum objave: 19.02.2020   16:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu Bazenske tehnike, v zavihkih: Plavalni, Otroški in Skupni je v vrstici 20 (v vseh zavihkih) v stolpcu C in D vpisana količina: kos 7.
Naročnika prosimo, da ponovno pregleda popis in v primeru, da je prišlo do napake izbriše vpis količine in merske enote.
Tudi zaščita excel datoteke ponudniku onemogoča vpis cene na enoto v stolpec E. Prav tako v stolpcu F ni vpisanih predvidenih enačb za izračun cene.
Naročnika prosimo, da popravljen popis objavi na portal.

Hvala.


ODGOVOR

Napaka v popisu, navedeno ni predmet postavke v zavihku ''Plavalni'', ''Otroški'' in ''Skupni'', ni možen vpis, kalkulacija je ustrezna


Datum objave: 19.02.2020   16:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V zavihku BAZEN, strojno inštalacijskih del za prvo postavko v vrsticah 25-30 ni vpisanih enačb za izračun vrednosti. Ali pravilno razumemo, da ponudniku v teh vrsticah ni potrebno vpisovati cene na enoto in se ceno prikaže samo za komplet v vrstici 53?
Naročnika prosimo za nedvoumen odgovor.

Hvala!


ODGOVOR

Ceno se prikaže za komplet


Datum objave: 19.02.2020   16:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!


V popisu Strojno inštalacijskih del, zavihek: TOPLOTNA POSTAJA RAZDELILEC, vrstica 162 se pojavi postavka, katera ima vpisano količino številko 0. Naročnika prosimo, da jasno odgovori ali je za to postavko potrebno vpisati ceno na enoto mere.

Hvala


ODGOVOR

Upoštevati kos 1.Datum objave: 19.02.2020   16:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika za nedvoumno potrditev, da v sklopu ponudbene dokumentacije ponudniku za nobeno postavko ponudbenega predračuna ni potrebno priložiti tehnične dokumentacije oz. v primeru, da je le ta potrebna prosimo za nedvoumno navedbo, za katere postavke ponudbenega predračuna je tehnično dokumentacijo potrebno predložiti že ob oddaji ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR

Pri oddaji ponudbe ni potrebno predložiti tehnične dokumentacije, razen pri Ključavničarskih delih, postavka II. 31 - Dobava in montaža pomičnega dna bazena


Datum objave: 20.02.2020   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1.) Naročnika naprošamo, da jasno opredeli dela glede daljinskega ogrevanja. V PZI dokumentaciji piše, da je predviden razvod novega toplovoda, v popisu del pa del glede vročevoda ni.

2.)Je količina sanitarnih elementov v popisu pravilna? Našli smo neskladnosti med shemo dvižnih vodov in popisa.

3.) Je možno dobiti tudi tabele odvodnih ter dovodnih elementov in tabelo izračunov toplotne obremenitve?

ODGOVOR

1. Vročevod bo do priključnega jaška izvedel dobavitelj toplote E3, s katerim je sklenjena pogodba.

2. Število sanitarnih elementov ustreza popisu

3. Izračuni so objavljeni na spodnji povezavi


https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2020012820295031/

Datum objave: 20.02.2020   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s podaljšanjem roka za oddajo ponudb na 16.3.2020 vljudno prosimo naročnika, da podaljša tudi rok za postavljanje vprašanj preko portala JN, ki je še vedno omejen na 18.2.2020 do 12.00 ure, kar je skoraj mesec dni pred potekom roka za oddajo ponudbe. Upoštevajoč določbo iz točke 8.4. razpisne dokumentacije, da bo naročnik posredoval dodatna pojasnila najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb (ki je bil po prvotni objavi predviden za 2.3.2020), bi s podaljšanjem roka za oddajo ponudb tudi rok za postavljanje vprašanj moral biti podaljšan za 14 dni. Prosimo naročnika, da sledi predlogu.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo vprašanj do 28.2.2020 do 12.00


Datum objave: 20.02.2020   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu tehničnega dela razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je za pripravo pravilnih in popolnih , predvsem pa za naročnika sprejemljivih ponudb ( v okviru zagotovljenih sredstev) , predvsem v tehnološkem delu opreme bazena -bazenske tehnologije- in s tem povezanih instalacijskih del zainteresiranim ponudnikom vsekakor potreben dodaten čas za pripravo.

Ob upoštevanju dejstva, da je naročnik v predhodnem postopku pridobil samo eno - nesprejemljivo - ponudbo, je sedaj verjetno (?) v njegovem interesu, da pridobi primerno število konkurenčnih ponudb in lahko naročila odda transparentno in brez dodatnih zapletov.

Ocenjujemo, da je ponudnikom v konkretnem primeru primerno podaljšati rok za pripravo in oddajo za dva koledarska tedna ( do 16.3.2020)

Za upoštevanje predloga se naročniku zahvaljujemo.


Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe do 16.3.2020 do 9.00 ure in rok za oddajo vprašanj do 28.2.2020 do 12.00 ure.

Objavljen bo popravek


Datum objave: 20.02.2020   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
razpisna dokumentacija je v delu vezanem na finančno zavarovanje za resnost ponudbe nejasna in dopušča različno tolmačenje.
Prosimo naročnika, da potrdi naše pravilno razumevanje razpisne dokumentacije, da ponudnik v sklopu elektronske oddaje ponudbe lahko priloži scan originala bančne garancije za resnost ponudbe in bančne garancije naročniku do poteka roka za oddajo ponudb ni potrebno predložiti v originalu.
Hvala.

ODGOVOR


Ker za finančno zavarovanje za resnost ponudbe veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, morajo ponudniki svoji ponudbi predložiti skenirano (izdano s strani banke oz. zavarovalnice) finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki je skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.02.2020   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

na vas se obračamo s prošnjo po razjasnitvi zahteve v zvezi z Uredbo o zelenem javnem naročanju. V popisih del niso zahtevane samo storitve, ampak tudi vgradnja blaga. Dokazovanje, da noben gradbeni proizvod ne bo vseboval prepovedanih substanc (heksafluorid, hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 stopinj celzija, materiali na osnovi lesa z višjimi emisijami formaldehida,) je glede na zapisano zahtevo naročnika teoretično možno samo z izjavo vsakega proizvajalca vsakega gradbenega proizvoda, ki bo vgrajen. Po pregledu popisov ocenjujemo, da bi glede na naročnikovo zahtevo ponudnik moral predložiti vsaj 500 izjav proizvajalcev, kar je popoln nesmisel.

Naročnika pozivamo, da v fazi oddaje in pregleda ter ocene ponudb kot ustrezno dokazilo sprejme izjavo ponudnika na prilogi št. 15. V nasprotnem primeru se naročnik najbrž zaveda, da bo moral rok za oddajo ponudb bistveno podaljšati (vsaj 3 dodatne mesece).

V kolikor naročnik vseeno želi konkretna dokazila, prosimo za podatek o tem, za katere postavke popisov del naj ponudniki predložijo dokazila. Prav tako prosimo naročnika, da primeroma našteje vrste dokazil, ki jih bo sprejel.

Hkrati prosimo naročnika za potrditev, da proizvajalcev gradbenih proizvodov, ki nam bodo predložil zahtevana dokazila, v ponudbi ni treba nominirati kot podizvajalce.

Javno naročilo se mora izvajati skladno z načelom sorazmernosti, medtem ko zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju niso sorazmerne in so iz tega razloga v nasprotju s hiearhično višjim aktom. Na podlagi navedenega naročniku predlagamo, da naši pobudi sledi in zahteve oblikuje na način, da bodo sorazmerne in da jih bo v praksi sploh možno izpolniti.

Za povratno informacijo se zahvaljujemo.ODGOVOR

Naročnik v delu izkazovanja spoštovanja Uredbe o zelenem javnem naročanju v fazi oddaje ponudbe od ponudnikov zahteva, da predložijo izjavo na prilogi št. 15, s katero se ponudnik zavezuje, da bo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upošteval naslednje splošne tehnične zahteve naročnika in zahteve naročnika, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju. Naročnik ponudnike opozarja, da v kolikor bi se tekom izvedbe javnega naročila (torej same gradnje) izkazalo, da niso upoštevane zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju, se bo izjava, podana v ponudbi na prilogi št. 15 štela za neresnično izjavo, kar predstavlja prekršek po ZJN-3.
Naročnik torej v fazi oddaje ponudbe od ponudnikov ne zahteva predložitev dokazil, iz katerih bi izhajalo, da ponujen proizvod / material izpolnjuje zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju, ampak zadošča splošna izjava, podana na prilogi št. 15.Datum objave: 20.02.2020   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika naprošamo, da objavi odklenjen popis del za pomoč pri pripravi ponudbe.
Hvala.
lp

ODGOVOR


Objavljen je zaklenjen popis del zaradi kontrole prejetih ponudb, zato odklenjene verzije ne bomo objavili.


Datum objave: 20.02.2020   14:35
VPRAŠANJE
Veza : kadrovske reference: pogoj 4 / vodja gradnje ( Stran 36/-37)

Spoštovani Naročnik,

ob upoštevanju, da naročnik ponavlja postopek izbora najugodnejšega ponudnika zaradi razloga, ker je v predhodnem postopku - v letu 2019 - prejel samo eno nedopustno in zato nesprejemljivo ponudbo, katera je presegala naročnikova zagotovljena sredstva je vsekakor v interesu naročnika in smotrne porabe javnih sredstev , da naročnik razpisno dokumentacijo in pogoje pripravi tako, da prejme zadostno število pravilnih, popolnih in sprejemljivih ponudb.

V pogoju št. 2 3 in 4. -tretja alineja je naročnik kot ustrezno določil referenčno obdobje 10 let. Samo in zgolj v 4 pogoju-peta (5) alineja pa je naročnik v nadaljevanju nesorazmerno, oziroma neuravnoteženo skrajšal ustrezno referenčno obdobje na 5 let.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega prosimo, da naročnik upošteva kot ustrezno referenčno obdobje 10 let za celoten kader, katerega morajo ponudniki dokazati ob oddaji ponudb , vključno za pogoj iz pete (5) alineji pogaja 4. na strani 36/37

Za upoštevanje se zahvaljujemo.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Prosimo glejte odgovor, objavljen dne 18.02.2020 14:33, s katerim je naročnik spremenil referenčni pogoj, naročnik pa s tem odgovorom spreminja tudi referenčni pogoj v točki 9.9.4, tako da se ta po novem glasi:
Točka 9.9.4:
Ponudnik mora razpolagati s strokovnim kadrom, ki izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje po GZ in izpolnjuje naslednje pogoje:
- bo imel ob sklenitvi pogodbe z naročnikom naziv pooblaščeni inženir gradbene stroke ali ima izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS;
- je v delovnem razmerju pri izvajalcu gradnje;
- izpolnjuje pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta in
- ima najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih pred objavo tega javnega naročila opravljal funkcijo odgovornega vodje gradbišča ali vodje gradnje pri gradnji objekta, ki je razvrščen po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) v 126 v investicijski vrednosti več kot 1.000.000,00 EUR brez DDV za katerega je že bilo pridobljeno uporabno dovoljenje;
- najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih pred oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje gradbišča oz. vodje gradnje pri gradnji bazena.Datum objave: 25.02.2020   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je s podaljšanjem roka za oddajo potrebno tudi podaljšanje veljavnosti garancije za resnost ponudbe?
Lp

ODGOVOR

Da, ponudniki morajo vezati veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe na nov rok za prejem ponudb.
Datum objave: 26.02.2020   14:56
VPRAŠANJE
Ker ste v razpisni dokumentaciji že prvotno sami določili rok za veljavnost garancije za resnost ponudbe prosimo, da tudi sedaj določite rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe.
lp

ODGOVOR

Garancija za resnost ponudbe mora veljati do 31.3.2021.


Datum objave: 27.02.2020   08:20
VPRAŠANJE
Vezano na ponudbo ŠPORTNE TEKMOVALNE OPREME nas zanima:
Ali moramo pri postavkah opreme, kjer se zahteva skladnost z FINA, k ponudbi prilagati ustrezno dokazilo o. portdilo proizvajalca opreme?

Naročnika prosimo za pojasnitev in potrditev:
ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA post. 6.4. talna plošča - zakaj je predvideno 9 talnih plošč za shranjevanje tekmovalnih prog, če je le teh razpisano 7 kos in prav tako število vreč za shranjevanje?

Naročnika prosimo za pojasnitev in potrditev:
ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA post. 6.5.
Zakaj je razpisana količna večja od potrebne količine za sidranje prog in ločevalnih plovcev oz. prosimo za potrditev, da se nudi in dobavi količina 36 kos

hvala


ODGOVOR


Vezano na ponudbo ŠPORTNE TEKMOVALNE OPREME nas zanima:
Ali moramo pri postavkah opreme, kjer se zahteva skladnost z FINA, k ponudbi prilagati ustrezno dokazilo o. portdilo proizvajalca opreme?

Pri ponudbi izvajalec poda izjavo, da ponuja opremo, ki je skladna s FINA, dokazila o skladnosti preda pri izvedbi del.


Naročnika prosimo za pojasnitev in potrditev:
ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA post. 6.4. talna plošča - zakaj je predvideno 9 talnih plošč za shranjevanje tekmovalnih prog, če je le teh razpisano 7 kos in prav tako število vreč za shranjevanje?

Ponudnik naj ponudi količino, ki je predvidena v popisu del.


Naročnika prosimo za pojasnitev in potrditev:
ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA post. 6.5.
Zakaj je razpisana količna večja od potrebne količine za sidranje prog in ločevalnih plovcev oz. prosimo za potrditev, da se nudi in dobavi količina 36 kos

Ponudnik naj ponudi količino, ki je predvidena v popisu del

Datum objave: 27.02.2020   08:21
VPRAŠANJE
V popisu v točki II. Ključavničarska dela post.30, sta navedena kot npr. proizvajalca Variopool in Malmstem oz. enakovredno, Sistem oz. izvedba dvižnega bazenskega dna navedenih proizvajalcev sta različna. Enako se razlikujejo tudi zahteve izvedbe opisane v popisu opreme in v PZI dokumentaciji. V PZI navajate: plavajočo konstrukcija, ki jo je mogoče nastaviti na željeno globino s pomočjo hidravličnega aktivnega sistema in jeklenic iz nerjavečega jekla, kar pa se ne sklada s popisom opreme, kjer je zahteva, da se dvižno dno izvede brez pritrdil v dno bazena, ki bi lahko ovirala čiščenje in da je fiksirano v niše sten bazenske školjke.
Naročnika prosimo, da se opredeli katera izvedba je predmet razpisa, saj sta izvedbi tako po tehničnih zahtevah kot tudi cenovnem rangu različni.

ODGOVOR

Ponudnik lahko ponudi katerokoli izmed teh izvedb, saj ne omejujemo konkurence. V projektni dokumentaciji je predvidena ena izmed možnih izvedb, v kolikor bo ponudnik ponudil drugačno izvedbo, se PZI dokumentacija ustrezno spremeni.


Datum objave: 27.02.2020   08:22
VPRAŠANJE
Ker ste v razpisni dokumentaciji že prvotno sami določili rok za veljavnost garancije za resnost ponudbe prosimo, da tudi sedaj določite rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe.
lp

ODGOVOR

Garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna do 31.03.2021. Ponudniki naj navedeno upoštevajo pri pripravi ponudbe in predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za resnost. Naročnik bo ponudbo, ki bo imela priloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe z neustrezno veljavnostjo, izločil iz postopka javnega naročila kot nedopustno.


Datum objave: 27.02.2020   08:23
VPRAŠANJE
Postavka 6.8. vaterpolo strop mreža (ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA)
Naročnika prosimo za detajl načina pritrditve mreže, ter bolj natančno določitev tehnične izvedbe, kvalitete mreže in ostalega materiala.


Postavka 6.10. ponjava za prekritje bazenske školjke (ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA)
Zahtevana razpisana količina ponjave za prekrije bazenske školjke je 255 m2, površina bazena pa je 500 m2.? Naročnika prosimo za potrditev oz. pojasnitev kvadrature v teh točki.


ODGOVOR

Postavka 6.8. vaterpolo strop mreža (ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA)
Predmet te postavke je izdelek "po naročilu" s predpisanimi dimenzijami, iz umetnih materialov in s pritrdilnimi elementi iz nerjavečega jekla, vsi elementi morajo imeti ustrezne certifikate za vgradnjo v skladu z zakonodajo. Detaili pritrjevanja so odvisni od izbranega sistema, ki ga bo ponudnik ponudil.

Postavka 6.10. ponjava za prekritje bazenske školjke (ŠPORTNA TEKMOVALNA OPREMA)
V popisu predpisana dimenzija je napačna. Ponudnik mora ponuditi ponjavo, ki bo prekrila predvideno celotno vodno površino velikega bazena dimenzij 25,03*20,50m.


Datum objave: 27.02.2020   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na to, da v dokumentaciji ne najdemo podrobnega načrta postavitve varovalne jeklenice in detalj nosilne konstrukcije, kjer naj bi se pritrjevalo nosilce za jeklenico ne moremo oblikovati cene.
V kolikor je možnost pritrjevanja nosilnih stebrov v beton ali na lesene kovinske nosilce se uporabi sistem xenon. Razdalja med nosilci jeklenice do 15m max.
V kolikor se pritrjuje v trimo panele je potrebno uporabiti system Shock Fusion- razdalja med nosilci do 8m.
Pomemben podatek je koliko vogalov ima sistem, oziroma imamo eno linijo umaknjeno cca 2,5 m od roba strehe ali je potrebno več linij zaradi ovir na strehi- sončni paneli, zračniki itn.
Vse nosilce za jeklenico je potrebno montirati pred končno izvedbo hidro izolacije.
Prosimo za odgovor.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Odgovor projektanta: Načrt varovalne jeklenice ni bil izdelan v sklopu načrta arhitekture, saj gre za varnostni sistem, ki ga mora oblikovati varnostni inženir. Zasnova varovalnega sistema je prepuščena ponudniku, ki naj v sodelovanju z varnostnim inženirjem določi način varovanja, ki bo izpolnjeval minimalne tehnične in varnostne zahteve za varno delo na strehi.
Izvedba strehe objekta, konstrukcijska zasnova in materiali ter ovire na strehi so jasno razvidni in projektne dokumentacije, ki jo mora ponudnik proučiti in nato predvideti ustrezen način sidranja varovalnega sistema v konstrukcijo.
Posebnih zahtev , ki bi odstopale od standardne zasnove varnostnega sistema, naročnik nima.


Datum objave: 27.02.2020   13:44
VPRAŠANJE
4. Pozdravljeni

Prosim naročnika, da poda tehnične karakteristike za postavko 1 (datoteka Popis_Bazen NG_združen zaklenjen za razpis 4.2.20 zavihek 6_ SIGNALNO_KOMUNIKACIJSKE) TK kabel (optika/baker) vpeljan v inštalacijske cevi oz. položen na kabelske police.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Kabel od priključne TK omarice do komunikacijske omarice se uskladi z kablom, katerega bo izvedel Telekom Slovenije (TK priključek).
Iz komunikacijske omare v sosednjemu objektu do komunikacijske omare v bazenu se predvidi optični SM kabel 8 vlaken.


Datum objave: 27.02.2020   13:44
VPRAŠANJE
2. Pozdravljeni
Prosimo da podate točne podatke o obstoječem TK omrežju, o številu priključnih mest ter objavite tehnične podatke o priključnem/ih mestu/ih.

Prosim da objavite podatke o tipu, dimenzijah, tehničnih karakteristikah TK kabla (datoteka Popis_Bazen NG_združen zaklenjen za razpis 4.2.20 zavihek 2_TK DOVOD postavka 1)
Opis podan kot »dolžina in tip kabla je odvisna od priključnega mesta« ni zadosten za pripravo pravilno ovrednotene ponudbe.
Prosimo, da objavite podatke o dimenzijah, tehničnih zahtevah, materialu, ip, ki bo vgrajen v TK omaro (datoteka Popis_Bazen NG_združen zaklenjen za razpis 4.2.20 zavihek 2_TK DOVOD postavka 2). Opis podan kot »podometna TK omara, komplet z krone letvico, prednapetostno zaščito, ni zadosten za pripravo pravilno ovrednotene ponudbe. Prosimo, da navedete referenčni proizvod (proizvajalca), ki ustreza zahtevam iz popisa.

Lep pozdrav

ODGOVOR


TK kabel izvede Telekom Slovenije, ko bo izvedena kabelska kanalizacija do TK omrežje. Priključno TK omarico da Telekom Slovenije, vzida pa jo izvajalec.

Datum objave: 27.02.2020   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo, da objavi načrt polaganja keramike.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Načrt polaganja keramike ni bil izdelan, saj je odvisen od izbora dobavitelja. Za bazensko keramiko je potrebno načrt polaganja pridobiti in uskladiti z izbranim dobaviteljem bazenske keramike. Keramika je povsod predvidena za polaganje v pravokotni mreži in ne pod kotom 45°. To velja tako za bazensko kot za drugo keramiko.


Datum objave: 02.03.2020   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vljudno prosimo za objavo načrta rušitvenih in odstranjevalnih del.

Hvala.

ODGOVOR

Glede na obseg rušitvenih del po mnenju naročnika izdelava načrta ni bila potrebna in ga zato ni naročil. Rušimo namreč asfaltni ustroj na teniškem igrišču, zidec in tlakovanja ob njem ter pomožni montažni objekt vključno z AB ploščo, skladno s popisom del. Zaradi obnove prehoda na letni bazen se v tem delu porušijo betonske konstrukcije, ki so navedene v popisu del.


Datum objave: 02.03.2020   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

*** ZAGOTOVLJENA SREDSTVA***

po primerjavi tehničnih specifikacij aktualnega naročila z tehničnimi specifikacijami predhodnega neuspešno zaključenega naročila (JN008698/2018, z dne 20.12.2018) , ugotavljamo, da se je obseg ion zahtevnost del na bazenski konstrukciji spremenil in povečal. Bazen je v tem ponovljenem razpisu sedaj predviden z t.i. "premičnim" bazenskim dnom, kar ima seveda za posledico znatno višjo ceno bazenske konstrukcije in bazenske tehnologije.

Ob upoštevanju dejstva , da je naročnik že v predhodno neuspešno zaključenem razpisu , ki je vključevala bazensko konstrukcijo v standardni obliki in brez "premičnega" dna , prejel samo eno ponudbo v višini 4.388.760,00 EUR z DDV , katero je v svoji odločitvi o ne-oddaji v nadaljevanju zavrnil, zaradi preseganja zagotovljenih sredstev, majo potencialni ponudniki v tem ponovljenem razpisu in kljub zakonski ne-zavezanosti naročnika pravico izvedeti kot sledi:

Ali ima naročnik za izvedbo javnega naročila v proračunu in NRP-ju za leto 2020, sedaj zagotovljenih dovolj sredstev, oziroma več kot je bilo to navedeno v odločitvi naročnika o ne-oddaji naročila z dne 5.4.2019, kjer je naveden znesek zagotovljenih sredstev v višini 4.388.760,00 EUR z DDV. ?

Prosimo, za korekten odgovor, saj je priprava kompleksnih ponudb, ki vključujejo posebno tehnologijo za ponudnike znatna časovna in stroškovna obremenitev, ki se v zadnjem čase pr naročnikih v javnem naročanju vse pogosteje zaključuje z ne-oddajo in/ali razveljavitvijo postopkov.

Za upoštevanje se naročniku zahvaljujemo.

lep pozdrav


ODGOVOR


Naročnik je zagotovili sredstva v skladu z ocenjeno vrednostjo na osnovi novega projektantskega predračuna

Datum objave: 02.03.2020   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno prosimo naročnika, da pravočasno odgovori na postavljena vprašanja.
Lepo se zahvaljujemo.

ODGOVOR


Naročnik na vprašanja odgovarja skladno z ZJN-3.Datum objave: 02.03.2020   08:51
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za nedvoumno potrditev, da bo ponudba ponudnika, ki bo v predvidena polja navedel podatke o proizvajalcu / tipu / kataloški številki kot jih je primeroma navedel naročnik, v tehničnem delu dopustna.
Hvala.

ODGOVOR


V kolikor bo iz ponudbene dokumentacije izhajalo, da ponujeno ustreza tehničnim zahtevam naročnika, bo v tem delu ponudba skladna s tehničnimi zahtevami naročnika.Datum objave: 02.03.2020   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi odgovorom - datum objave: 19.02.2020 ob 11:26 vas prosimo da na vprašanje odgovorite v celoti in nedvoumno.

Ali pravilno razumemo, da vpis v celice pri proizvodih, kjer so primeroma navedeni referenčni proizvajalci in /ali tipi proizvodov, z navedbo" ali drug enakih ali boljših karakteristik: " vpis ponujene opreme ni potreben, če ponudnik ponuja enake proizvode, kot so referenčno navedeni s strani naročnika.

Hvala.


ODGOVOR

Ponudnik mora ne glede na to, ali ponuja enake proizvode kot so referenčno navedeni s strani naročnika, v celice pri proizvodih vnesti podatek o proizvajalcu in/ali tipu proizvoda.
Datum objave: 02.03.2020   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s podanimi odgovori vezanimi na veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe prosimo za pojasnilo, zakaj je naročnik spremenil zahtevo za veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe , ki mora veljati do vključno 31.3.2021 medtem ko je veljavnost ponudbe še vedno določena na 31.12.2020. Prosimo naročnika za nedvoumno pojasnilo in datumsko opredelitev, do kdaj mora veljati ponudbe in do kdaj mora veljati finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje tudi zahtevano veljavnost ponudbe. In sicer mora ponudba veljati do 31.3.2021. Ponudnik, ki bi ponudbo oddal na obrazcu ponudbe, na katerem je navedena stara veljavnost ponudbe (t.j. 31.12.2020) in ne bo sam popravil veljavnosti ponudbe, se bo kljub temu štelo, da ponuja veljavnost ponudbe do 31.3.2021.


Datum objave: 04.03.2020   14:44
VPRAŠANJE
3. Pozdravljeni

Prosimo za nedvoumno potrditev, da je pri postavki 4 (datoteka Popis_Bazen NG_združen zaklenjen za razpis 4.2.20 zavihek 3_INSTALACIJSKI MATERIAL) količina in enota mere pomotoma zapisana kot kpl 1, saj so zahteve iz predmetne postavke vključene v ostalih cenah ponudbenega predračuna. V primeru, da si postavko napačno razlagamo prosimo za podrobno specifikacijo.

4 Kabliranje sistema dvižnega dna
Napeljava električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom v IC ceveh, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spuščenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaških, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare, elektro omare in krmilnega panela, skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja krmilnega sistema dvižnega dna. Pred izvedbo cevi v AB stenah je potrebno uskladiti mikrolokacije glede na načrt dobavitelja dvižnega dna. kompl 1

Lep pozdrav

ODGOVOR


Če ponudnik ponuja izvedbo opisanih del v drugih postavkah, potem to postavko ovrednoti z 0,00.


Datum objave: 04.03.2020   14:45
VPRAŠANJE
1. Pozdravljeni
Prosimo naročnika da iz ponudbenega predračuna izloči spodnjo pozicijo saj je omenjena pozicija domena naročnika in dobavitelja električne energije ne pa ponudnika / izvajalca.

1_NN DOVOD

1 Povečava obstoječe zakupljene moči na obstoječem merilnem mestu športnega parka za 80kW, torej skupno 507kW. kompl 1

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik želi pridobiti ponudbo izvajalca, ki bo ta strošek povečave ovrednotil in vključil v svojo ponudbo.


Datum objave: 04.03.2020   14:49
VPRAŠANJE
Vezano na vprašanje in odgovor z dne 19.02.2020, 11:26:

Naročnika vljudno prosimo za dodatno pojasnilo/potrditev in sicer v kolikor se ponujajo REFERENČNI PROIZVAJALCI IN TIPI PROIZVODOV OPREME, vpis naziva proizvajalca, tipa proizvoda in kataloške številke ponujenega proizvoda (tabela ob posamezni postavki) v ponudbenem predračunu NI POTREBEN.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Ponudnik mora ne glede na to, ali ponuja enake proizvode kot so referenčno navedeni s strani naročnika, v celice pri proizvodih vnesti podatek o proizvajalcu in/ali tipu proizvoda.


Datum objave: 04.03.2020   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo naj spremeni referenčni pogoj:
9.9.2: Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 15 letih pred objavo tega javnega naročila izvedel GOI dela na bazenu v vrednosti 500.000,00 EUR brez DDV, od tega mora biti vrednost bazenske tehnike minimalno 200.000,00 EUR brez DDV, in bazen minimalno 300m².

Izvajalci bazenske tehnike ne izvajajo vedno gradbenih del zato je taka zahteva omejevanje konkurence. Predlagamo, da se nov pogoj glasi:
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 15 letih pred objavo tega javnega naročila izvedel dela na bazenu v vrednosti 500.000,00 EUR brez DDV, od tega mora biti vrednost bazenske tehnike minimalno 200.000,00 EUR brez DDV, in bazen minimalno 300m².

Lp

ODGOVOR

Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 15 letih pred objavo tega javnega naročila izvedel dela na bazenu v vrednosti 500.000,00 EUR brez DDV, od tega mora biti vrednost bazenske tehnike minimalno 200.000,00 EUR brez DDV, in bazen minimalno 300m².