Dosje javnega naročila 000007/2020
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: PRENOVA OZIROMA NADGRADNJA SPLETNEGA MESTA http://www.adriatic-ionian.eu/ IN POVEZANIH STORITEV PORTALA ZA POTREBE STRATEŠKEGA PROJEKTA "SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE EUSAIR" ...
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 33.048,52 EUR

JN000007/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.01.2020
JN000007/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN000007/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.06.2020
JN000007/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000007/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lucija Ogrinc
lucija.ogrinc@gov.si
+38 614003607

Internetni naslovi
http://www.svrk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337088/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14632
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRENOVA OZIROMA NADGRADNJA SPLETNEGA MESTA http://www.adriatic-ionian.eu/ IN POVEZANIH STORITEV PORTALA ZA POTREBE STRATEŠKEGA PROJEKTA "SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE EUSAIR" ...
Referenčna številka dokumenta: JN 34/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PRENOVA OZIROMA NADGRADNJA SPLETNEGA MESTA http://www.adriatic-ionian.eu/ IN POVEZANIH STORITEV PORTALA ZA POTREBE STRATEŠKEGA PROJEKTA "SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE EUSAIR" (INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM SODELOVANJA 2014-2020)"
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
72250000
72300000
72400000
72500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
PRENOVA OZIROMA NADGRADNJA SPLETNEGA MESTA http://www.adriatic-ionian.eu/ IN POVEZANIH STORITEV PORTALA ZA POTREBE STRATEŠKEGA PROJEKTA "SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE EUSAIR" (INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI TRANSNACIONALNI PROGRAM SODELOVANJA 2014-2020)"
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Aktivnost prenove oziroma nadgradnje spletnega mesta se financira iz strateškega projekta "Supporting the governance of the EUSAIR" (INTERREG V-B Jadransko-jonski transnacionalni program sodelovanja 2014-2020) iz PP 153156 - Teritorialno sodelovanje 14-20-EU (85 %) in PP 153157 - Teritorialno sodelovanje 14-20-slovenska udeležba (15 %), NRP 1514-15-0036, STM: 154168.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2020   09:30
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.01.2020   15:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo, najpozneje do 17. 01. 2020 do 15:00, preko Portala javnih naročil odgovarjal samo na vprašanja vezana na razpisno dokumentacijo in ne bo odgovarjal na komentarje.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.01.2020



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2020   14:14
Naročnik je na Portalu javnih naročil (kratica PJN) preveril, ali se odpira zip datoteka z razpisno dokumentacijo ter ugotovil, da se zip datoteka z razpisno dokumentacijo na PJN odpira brez težav. Zato naj potencialni ponudnik preveri in odpravi morebitno napako pri sebi, da bo lahko odprl zip datoteko z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 15.01.2020   12:31
Preračun okvirnih ur je naročnik pripravil na podlagi preteklih izkušenj in gre zgolj za okvirno oceno potrebnih ur. Ko bo vzpostavljena večina funkcionalnosti, se bo potreba po zagotavljanju dodatnega števila ur na mesečni ravni najverjetneje zmanjšala, ravno tako tudi proti koncu obdobja trajanja pogodbe. Torej gre za ure, ki so že vštete v postavke 1, 2 in 3 in se jih zato ne upošteva pri postavki 4.

Datum objave: 15.01.2020   16:10
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek URL:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15265
na zgoraj navedeni naslov