Dosje javnega naročila 000022/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 56.398,30 EUR

JN000022/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.01.2020
JN000022/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2020
JN000022/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2020
JN000022/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.05.2020
JN000022/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000022/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za javno naročanje, Tomaž Klun
tomaz.klun@dars.si
+386 13009462
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337170/RD-Zavarovanje_odgovornosti_družbe._uprave._NS_in_ostalih_zaposlenih_DARS_d.d.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/337170/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15270
I.4 Vrsta javnega naročnika
gospodarski subjekt v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
gradnja in vzdrževanje AC in HC v Republiki Sloveniji


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
Referenčna številka dokumenta: 000335/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.01.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.01.2020   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2020   12:00

Dodatne informacije:
Prevzem Vprašalnika oz. zaprtega dela ponudniki predhodno naročijo oz. dogovorijo na elektronskem naslovu javno.narocanje@dars.si najpozneje do 10.1.2020 do 12:00 ure. Ob zahtevi za posredovanje zaprtega dela razpisne dokumentacije morajo potencialni ponudniki naročniku predložiti Obrazec št. 1 za prevzem zaupne dokumentacije, podpisan s strani zakonitega zastopnika potencialnega ponudnika ali osebe, ki je s strani zakonitega zastopnika potencialnega ponudnika pooblaščena za podpis ponudbe, z vsebino, navedeno v Obrazcu št. 1 za prevzem zaupne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.01.2020   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika naprošamo, da omogoči podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj do 24.01.2020 dopoldan.

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za oddajo ponudbe in rok odpiranja ponudb in sicer:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje 24.1.2020 do 10:00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24.1.2020 ob 10:05 uri.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj vsaj do dne 20.01.2020.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj in sicer do 17.1.2020 do 17:00 ure.Datum objave: 16.01.2020   07:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za podaljšanje roka za prevzem vprašalnika oz. zaprtega dela razpisne dokumentacije do petka 17.1.2020.

Hvala.

ODGOVOR
Vezano na postavljeno vprašanje naročnik podaljšuje rok za prevzem vprašalnika oz. zaprtega dela razpisne dokumentacije.
Prevzem vprašalnika oz. zaprtega dela ponudniki predhodno naročijo oz. dogovorijo na elektronskem naslovu javno.narocanje@dars.si najpozneje do 17.1.2020 do 10:00 ure.

Vse ostale zahteve ostajajo nespremenjene.