Dosje javnega naročila 000024/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-4/20; Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
ZJN-3: Odprti postopek

JN000024/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.01.2020
JN000024/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000024/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15281
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-4/20; Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
Referenčna številka dokumenta: 43001-380/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.01.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.01.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2020   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika da preveri specifikacijo naročila saj ne moremo zadeve prenesti na računalnik. Zadevo prenese do 98% in se potem ustavi. Smo poskušali na več računalnikih in ne gre.

ODGOVOR
Prišlo je do programske napake pri stiskanju datoteke. Naročnik je objavil novo datoteko.Datum objave: 14.01.2020   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da objavite detajl za spodnjo postavko:
7.06 Šifra: 00 000
Dobava in vgraditev zaščitne ograje iz pleksi stekla (Gornji trg h.št.14),
višine 2,0 m z montažo direktno na fasado (v dolžini cca. 25,0 m).
Hvala!

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil primer izvedbe zaščitne ograje iz pleksi stekla (glej fotografijo) - Pojasnilo razpisne dokumentacije 02.Datum objave: 22.01.2020   07:29
VPRAŠANJE
Specifikacija betona C25/30 m3 z doplačilom za XF2 in PVII.
Po standardu je za XF2 in PVII zahtevan trdnostni razred C30/37!

Prosim za hiter odgovor.

ODGOVOR
V kombinaciji z dodatki XF2 in PVII se uporabi trdnostni razred betona C30/37.
Naročnik bo popravek upošteval v korekciji popisa del.

VPRAŠANJE
Spoštovani
V postavki 5.24 šifra 0 0 v delu CESTA, 5. OBJEKTI je opisano, da se kamnita zložba izdeluje iz lomljenca (bloki pohorskega avtohtonega kamna) in v razmerju 80% kamna in 20% betona C25/30.
1. zanima nas, kateri material naj upoštevamo (iz katerega kamnoloma), da bomo zadostili zahtevi, da mora lomljenec biti pohorski avtohtoni kamen
2. v karakterističnih prerezih konstrukcij - kamnitih zložb pa je razmerje 70% kamna in 30% betona C16/20. Kateri podatek naj upoštevamo

V postavki 3.09 šifra 35 252 je Dobava in vgraditev robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/24cm. Zanima nas, ali so robniki klesani ali rezani in od kje mora biti njihov izvor (lokalni naravni kamen ali je lahko uvoz iz tujine). Prosimo za detajl robnika

ODGOVOR
Kamnite zložbe se izvedejo skladno s tehničnim poročilom in pogojem Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz avtohtonega pohorskega lomljenca. Izbira kamnoloma je domena potencialnega ponudnika.
Ponudnik upošteva razmerje 70% kamna in 30% betona C25/30. Naročnik bo objavil korigiran popis del.

Cestni robnik mora biti iz avtohtonega granita in sicer rezan in žgan. Naročnik je na svoji spletni strani objavil detajl robnika.