Dosje javnega naročila 000024/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-4/20; Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
ZJN-3: Odprti postopek

JN000024/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.01.2020
JN000024/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.01.2020
JN000024/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
JN000024/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.01.2020
JN000024/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000024/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15281
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-4/20; Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
Referenčna številka dokumenta: 43001-380/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija R3-701/1270 Ruta - Lovrenc - Pesek od km 3+395 do km 5+979, skozi naselje Lovrenc na Pohorju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.01.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.01.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2020   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika da preveri specifikacijo naročila saj ne moremo zadeve prenesti na računalnik. Zadevo prenese do 98% in se potem ustavi. Smo poskušali na več računalnikih in ne gre.

ODGOVOR
Prišlo je do programske napake pri stiskanju datoteke. Naročnik je objavil novo datoteko.Datum objave: 14.01.2020   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da objavite detajl za spodnjo postavko:
7.06 Šifra: 00 000
Dobava in vgraditev zaščitne ograje iz pleksi stekla (Gornji trg h.št.14),
višine 2,0 m z montažo direktno na fasado (v dolžini cca. 25,0 m).
Hvala!

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil primer izvedbe zaščitne ograje iz pleksi stekla (glej fotografijo) - Pojasnilo razpisne dokumentacije 02.Datum objave: 22.01.2020   07:29
VPRAŠANJE
Specifikacija betona C25/30 m3 z doplačilom za XF2 in PVII.
Po standardu je za XF2 in PVII zahtevan trdnostni razred C30/37!

Prosim za hiter odgovor.

ODGOVOR
V kombinaciji z dodatki XF2 in PVII se uporabi trdnostni razred betona C30/37.
Naročnik bo popravek upošteval v korekciji popisa del.

VPRAŠANJE
Spoštovani
V postavki 5.24 šifra 0 0 v delu CESTA, 5. OBJEKTI je opisano, da se kamnita zložba izdeluje iz lomljenca (bloki pohorskega avtohtonega kamna) in v razmerju 80% kamna in 20% betona C25/30.
1. zanima nas, kateri material naj upoštevamo (iz katerega kamnoloma), da bomo zadostili zahtevi, da mora lomljenec biti pohorski avtohtoni kamen
2. v karakterističnih prerezih konstrukcij - kamnitih zložb pa je razmerje 70% kamna in 30% betona C16/20. Kateri podatek naj upoštevamo

V postavki 3.09 šifra 35 252 je Dobava in vgraditev robnika iz naravnega kamna s prerezom 18/24cm. Zanima nas, ali so robniki klesani ali rezani in od kje mora biti njihov izvor (lokalni naravni kamen ali je lahko uvoz iz tujine). Prosimo za detajl robnika

ODGOVOR
Kamnite zložbe se izvedejo skladno s tehničnim poročilom in pogojem Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz avtohtonega pohorskega lomljenca. Izbira kamnoloma je domena potencialnega ponudnika.
Ponudnik upošteva razmerje 70% kamna in 30% betona C25/30. Naročnik bo objavil korigiran popis del.

Cestni robnik mora biti iz avtohtonega granita in sicer rezan in žgan. Naročnik je na svoji spletni strani objavil detajl robnika.
Datum objave: 27.01.2020   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika naprošamo da spremeni pogoje referenc, saj zaostreni in prilagojeni pogoji onemogočajo ponudnikom da sodelujejo na razpisu.
Prosimo za popravek pogoja referenčnega posla 3.2.3.3. in 3.2.3.6.(, točka a in b.)

lep pozdrav.

ODGOVOR
Sprememba referenčnih pogojev bo upoštevana v objavi korigiranih Navodil za pripravo ponudbe.

VPRAŠANJE
Sprašujemo naročnika ali lahko referenco za rekonstrukcijo oz novogradnjo državne ali lokalne ceste v vrednosti min. 2.000.000 EUR izpolnimo tudi s projektom v okviru katerega smo po izvedbi GJI izvedli rekonstrukcijo ceste v več kot 20.000 m2, vrednost posla pa daleč presega zahtevano vrednost.

Naročnik s finančno zahtevo verjetno preverja sposobnost izvedbe ustrezno velikega posla, kar z vrednostjo referenčnega dela dokazujemo, istočasno pa površina izvedene rekosntrukcije cest na referenčnem delu dosega oz. presega predvideno površino cest na tem projektu, s čimer tudi s tehničnega vidika dokazujemo usposobljenost.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Referenčni posel mora biti skladno s točko 3.2.3.6 Navodil za pripravo ponudbe izveden na državni ali lokalni cesti. Prav tako mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje ali dovoljenje ministra za uporabo ceste.

VPRAŠANJE

Spoštovani,

Sprašujemo naročnika ali lahko referenco za rekonstrukcijo oz novogradnjo državne ali lokalne ceste v vrednosti min. 2.000.000 EUR izpolnimo tudi s projektom v okviru katerega smo po izvedbi GJI izvedli rekonstrukcijo ceste v več kot 20.000 m2, vrednost posla pa daleč presega zahtevano vrednost referenčnega dela.

Naročnik s finančno zahtevo verjetno preverja sposobnost izvedbe ustrezno velikega posla, kar z vrednostjo referenčnega dela dokazujemo, istočasno pa površina izvedene rekosntrukcije cest na referenčnem delu dosega oz. presega predvideno površino cest na tem projektu, s čimer dokazujemo tudi svojo tehnično usposobljenost.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Referenčni posel mora biti skladno s točko 3.2.3.6 Navodil za pripravo ponudbe izveden na državni ali lokalni cesti. Prav tako mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje ali dovoljenje ministra za uporabo ceste.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
prosim, če lahko znižate referenco za gospodarski subjekt
a)izvedbo rekonstrukcije ali novogradnjo državne ali lokalne ceste z vključno asfalterskimi deli v vrednosti vsaj 2.000.000,00 EUR (brez DDV)
vsaj na 2.000.000,00 EUR z DDV
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Sprememba referenčnih pogojev bo upoštevana v objavi korigiranih Navodil za pripravo ponudbe.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno vas naprošamo, da spremenite zahtevano referenco
Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih pet let pred rokom za oddajo ponudb:
a)izvedbo rekonstrukcije ali novogradnjo državne ali lokalne ceste z vključno asfalterskimi deli v vrednosti vsaj 2.000.000,00 EUR (brez DDV)
in sicer tako da se upošteva uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih deset let pred rokom za oddajo ponudbe, kot je zahteva v tem razpisu za vodjo del.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Sprememba referenčnih pogojev bo upoštevana v objavi korigiranih Navodil za pripravo ponudbe.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za potrditev, da je potrebno ponuditi cevi s spojem Uni VE oz. ekvivalentno za višje tlake (prihaja do konfliktov v tehničnem opisu ter opisu v ponudbenem predračunu).
Nadalje nas zanima, ali bo investitor dovolil vgradnjo VRS duktilnih cevi proizvajalca TRM - Avstrija, katere dolžina znaša 5m.

Hvala in lp.

ODGOVOR
Naročnik bo dovolil vgradnjo cevi, ki ustrezajo standardu SIST EN 805:2010 in SIST EN 545, minimalne tlačne stopnje C40 in ostalim zahtevam iz popisa del. Spoji se izvedejo kot sidrni spoji.

Naročnik bo objavil korigiran popis del.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V tehničnem pravilniku so omenjene duktilne cevi klase C40, v popisu materiala so vse cevi klase K9 z VE spojem.
Zanima me, katera klasa cevi je torej veljavna, kateri spoj cevi (v TP so cevi s standardnim spojem)?
Tlačni preizkus se dela na 10bar, ali je potreba po ceveh za tlake do 64bar?

ODGOVOR
Cevi morajo ustrezati standardu SIST EN 805:2010 in SIST EN 545, minimalne tlačne stopnje C40 in ostalim zahtevam iz popisa del. Spoji se izvedejo kot sidrni spoji.

Naročnik bo objavil korigiran popis del.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika vljudno naprošamo za spremembo tehnične in strokovne sposobnosti, da zmanjša referenčni pogoj- "izvedbo rekonstrukcije ali novogradnje državne ali lokalne ceste z vključno asfalterskimi deli v vrednosti vsaj 2.000.000 EUR", in sicer na vrednost vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV kajti tako bo naročnik lahko prejel več konkurenčnih ponudb ter smo mnenja, da bi izkazovanje referenčnega projekta ponudnika, v vrednosti 1.000.000,00 bil zadovoljiv oz. bi prav tako ponudnik bil sposoben izvesti tovrstno javno naročilo.
Ali pa morda, da spremeni pogoj v : izvedbo rekonstrukcije ali novogradnje državne ali lokalne ceste z vključno asfalterskimi deli v dolžini 2.0 km in v vrednosti vsaj 1.000.000 EUR brez DDV.

Vljudno prosimo naročnika, da omili pogoj izkazovanja referenc.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Sprememba referenčnih pogojev bo upoštevana v objavi korigiranih Navodil za pripravo ponudbe.

VPRAŠANJE
Spoštovani.
V specifikaciji vodovod (od priključka 1-69) v točki 4 STROJNI DEL (pod točka 0010) navajate:" Navrtni zasun s krogelno pipo za LTŽ cevi, vključno z vgradilno garnituro in cestno kapo.
OPOMBA: navezava PE cevi od d=3/4" do d=2"
DN 125
DN 150"

Navedeni opis hišnega priključka ne ustreza tehničnim zahtevam upravljalca vodovoda. Navrtni zasun mora imeti nožasto zaporo in vrtljiv bajonetni priključek . Vgradna garniture se na navrtni zasun privijači, brez dodatnih zatičev.

Prosimo za popravek navedene pozicije.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Izvedba hišnih priključkov se izvede preko navrtalnih zasunov, ki omogočajo izločitev hišnega priključka (zaprtje cevi pri odcepu oz. navezavi na vodooskrbno cev) preko vgradne garniture in LTŽ cestne kape prilagojene novi niveleti ceste.
Navrtalni zasuni za LTŽ cevi vključno z vgradilno garnituro, cestno kapo in vrtljivimi priključnimi koleni iz PE. Navrtalni zasuni morajo biti skladni s standardom SIST EN 805:2010 SIST EN 545 in vsemi ostalimi veljavnimi zakoni in standardi na področju vodooskrbe.

Tehnični pravilnik oz. tehnične zahteve upravljalca vodovoda v Občini Lovrenc na Pohorju ne obstajajo.

Naročnik bo objavil korigiran popis del.
Datum objave: 27.01.2020   10:44
VPRAŠANJE
Vprašanje glede izpolnjevanje pogoja 3.2.3.3 in 3.2.3.6 a) glede izvedbe konstrukcije ali novogradnje državne ali lokalne ceste z vključno asfalterskimi deli v vrednosti vsaj 2 mio. EUR brez DDV.
Ali mora referenca izhajati iz samo ene ceste ali je lahko seštevek večih cest iz ene gradnje (ene reference), da se ugodi zahtevi po vrednosti 2 mio. EUR?

ODGOVOR
Zahtevana referenca mora v celoti izhajati iz enega posla (gradnje). Naročnik je spremenil referenčne pogoje!

VPRAŠANJE
Ali lahko zagotovimo vodjo del za elektro dela na način, da ga naš podizvajalec nominira kot gospodarski subjekt na katere kapacitete se sklicuje? Drugače rečeno: ta vodja del za elektro dela je zaposlen pri podjetju oz. ima s.p., ki bi ga naš podizvajalec nominiral kot gospodarski subjekt na katere kapacitete se podizvajalec sklicuje.

ODGOVOR
Vodja del mora biti skladno s točko 3.2.3.5 tretja alineja Navodil za pripravo ponudbe zaposlen pri gospodarskem subjektu in sicer pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu del je postavka:
4.21 Šifra: 0 0
Izdelava peščenega ležišča in obsipa plastične cevi.
Vključno z nabavo.
m3 3.128,80

4.24 Šifra: 43 134
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena,
vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 30 cm, v globini do 1,0 m
m1 770,00

Ali se v postavki 4.24 upošteva podložna plast, ali samo vgrajevanje cevi, glede na to, da je peščeno ležišče v postavki 4.21.

ODGOVOR
V postavki 4.21 Šifra: 0 0 ponudnik upošteva samo dobavo in izvedbo obsipa plastične cevi.
Naročnik bo objavil korigiran popis del.
Datum objave: 31.01.2020   09:51
VPRAŠANJE
V odgovorih na vprašanja odgovarjate;

ODGOVOR

Naročnik bo objavil korigiran popis del.

Zanima nas kdaj bo to, saj se rok za oddajo ponudbe bliža, vi pa ne objavite novega popisa del.

ODGOVOR
Naročnik je objavil korigirane popise del.

VPRAŠANJE
Kdaj lahko pričakujemo nov popis del?

ODGOVOR
Naročnik je objavil korigirane popise del.

VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da objavi korigirane popise del.

lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil korigirane popise del.

VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da poda informacijo glede robnikov iz naravnega kamna in sicer nas zanima ali morajo biti robniki iz avtohtonega kamna, ali bo naročnik dopustil da so lahko iz kamna iz uvoza?
Namreč robniki iz avtohtonega kamna so cca 25 EUR/m dražji kot robniki iz uvoza, kar pomeni cca 90.000 EUR več samo na teh postavkah!!
Kot resen ponudnik dvomimo, da se ne bo pojavil kak ponudnik ki bo kalkuliral kamen iz uvoza zato prosimo naročnika da poda informacijo glede zgoraj navedenega, da potem v fazi izvedbe del ne bi prihajalo do raznih sprenevedanj izbranega ponudnika.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Skladno s projektno dokumentacijo je potrebna dobava in vgradnja rezanega in žganega dvignjenega robnika iz avtohtonega naravnega kamna s prerezom 18/24 cm.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika da čimprej objavi korigirane popise del. Namreč glede na vprašanja in odgovore je razbrati da bo prišlo do korekcij pri vodovodu in ponudniki moremo dobiti nove ponudbe od ponudnikov vodovodnih inštalacij za kar je potreben določen čas.
V primeru da bo naročnik popise objavil zelo pozno prosimo naročnika da podaljša rok za oddajo ponudbe da lahko pripravimo korektne ponudbe.

Lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil korigirane popise del.

VPRAŠANJE
Spoštovani.
V specifikaciji vodovod Lovrenc (od vozlišča 1do vozlišča 69) v točki 4 STROJNI DEL (pod točka 0001) navajate "Dobava, transport, raznos in montaža PE cevi PE 100 d=3/4 (12,5 bar)".
Prosimo, če točno opredelite zunanji premer PE 100 cevi (kot npr. 3/4 = d25 mm) in navedete debelino cevi s SDR (standarno dimenzijsko razmerje) kot na primer SDR 11 ipd.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik objavlja dopolnjeno postavko 0001 v zavihku Vodovod, točka 4 STROJNI DEL in sicer:

št. opis enota količina

4 STROJNI DEL

0001 Dobava, transport, raznos in montaža PE cevi
PE 100 d25 mm (16 bar) m1 10,00
PE 100 d32 mm (16 bar) m1 10,00
PE 100 d40 mm (16 bar) m1 32,00
PE 100 d50 mm (16 bar) m1 8,00
PE 100 DN 63 (16 bar) m1 3,00
PE 100 DN 75 (16 bar) m1 6,00
PE 100 DN 90 (16 bar) m1 9,00
PE 100 DN 110 (16 bar) m1 9,00
PE 100 DN 125 (16 bar) m1 9,00
PE 100 DN 140 (16 bar) m1 3,00

Naročnik je objavil korigirane popise del.
Datum objave: 31.01.2020   10:02
POPRAVEK ODGOVORA OBJAVLJENEGA 27.1.2020 OB 9:51 NA VPRAŠANJE PONUDNIKAZ DNE 15.1.2020 OB 13
:27 IN 16.1.2020 OB 08:10

Datum prejema vprašanja: 15.01.2020 13:27

Spoštovani,
V tehničnem pravilniku so omenjene duktilne cevi klase C40, v popisu materiala so vse cevi klase K9 z VE spojem.
Zanima me, katera klasa cevi je torej veljavna, kateri spoj cevi (v TP so cevi s standardnim spojem)?
Tlačni preizkus se dela na 10bar, ali je potreba po ceveh za tlake do 64bar?

Odgovor:
Naročnik bo dovolil vgradnjo cevi, ki ustrezajo standardu SIST EN 805:2010 in SIST EN 545, minimalne tlačne stopnje C64 in ostalim zahtevam iz popisa del.
Naročnik je objavil korigiran popis del.
Datum prejema vprašanja: 16.01.2020 08:10

Pozdravljeni,
Prosimo za potrditev, da je potrebno ponuditi cevi s spojem Uni VE oz. ekvivalentno za višje tlake (prihaja do konfliktov v tehničnem opisu ter opisu v ponudbenem predračunu).
Nadalje nas zanima, ali bo investitor dovolil vgradnjo VRS duktilnih cevi proizvajalca TRM - Avstrija, katere dolžina znaša 5m.

Hvala in lp.

Odgovor:
Naročnik bo dovolil vgradnjo cevi, ki ustrezajo standardu SIST EN 805:2010 in SIST EN 545, minimalne tlačne stopnje C64 in ostalim zahtevam iz popisa del. Spoji se izvedejo kot sidrni spoji.
Naročnik je objavil korigiran popis del.Datum objave: 05.02.2020   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V navodilih za pripravo ponudbe smo zasledili, da je rok za oddajo ponudbe 29.1.2020. Pri tem je jasno, da je naročnik določil rok za oddajo ponudb v skladu z 6. odstavkom 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). Kot potencialni ponudnik opozarjamo naročnika, da v kolikor se bo kasneje izkazalo, da se bo pri izvedbi same investicije po izbiri izvajalca izkazalo, da bodo nastala dodatna nepredvidena dela (obveznost izvajalca po določilih FIDIC - ni le izvesti del iz popisa, kar pomeni, da je obveznost izvesti tudi večje ali manjše količine kot so določene v popisu in/ali izvesti tudi dela, ki jih popis ni predvideval) in se bodo sklenili morebitni aneksi k pogodbi v skladu z 1. odstavkom, 2. točko 95. člena ZJN-3, se lahko zgodi, da bo vrednost naročila bistveno višja kot 5 milijonov evrov. V skladu z 2. odstavkom, b) točko, 2 alinejo 22. člena ZJN-3 mora naročnik na infrastrukturnem področju za javno naročilo gradenj, ki so brez DDV je enaka ali višja od 5.350.000 EUR objaviti obvestilo o naročilo tudi na UR l. EU, kar pomeni kršenje 22. člena ZJN-3 z namenom pridobitve krajšega roka za oddajo ponudb, kot ga določa 2. odstavek 40. člena ZJN-3 oziroma 5. odstavek 40. člena ZJN-3. Glede na sam obseg razpisanega javnega naročila, pogojev za ugotavljanje sposobnosti v točki 3.2 v skladu z 76. členom ZJN-3 in obsegom projektne dokumentacije menimo, da je rok za oddajo ponudb bistveno prekratek za pripravo kvalitetne ponudbe in ni v skladu z 1. odstavkom, 74. člena ZJN-3, glede upoštevanja kompleksnosti javnega naročila in časa, potrebnega za pripravo ponudb ali prijav.
Iz tega razloga pozivamo naročnika na podaljšanje roka za oddajo ponudb, ki bo skladen z 2. odstavkom oziroma 5. odstavkom 40. člena ZJN-3.
V kolikor je naročnik določil rok za oddajo ponudb v skladu z 4. odstavkom, 40. členom ZJN-3, pozivamo naročnika, da utemelji, zakaj ni moral upoštevati roka iz 2. odstavka oziroma 5. odstavka 40. člena ZJN-3?

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) je upoštevanje okoljskih vidikov (4. člen uredbe) v postopkih javnega naročanja obvezno za naslednje predmete javnega naročanja:
14. projektiranje oziroma izvedba gradnje cest,
18. cestna razsvetljava in prometna signalizacija.
Pri izvedbi obnove ceste v skladu s 6. členom Uredbe o zelenem JN mora naročnik javno naročilo, ki vključuje predmet iz 14. točke 4. člena Uredbe o zelenem JN oddati tako, da se izpolni cilj, ki ga določa
2. odstavek, 16. točka, 6. člen Uredbe o zelenem JN.

V skladu z 6. členom Uredbe o zelenem JN mora naročnik javno naročilo, ki vključuje predmet iz 18. točke 4. člena Uredbe o zelenem JN oddati tako, da se izpolni cilj, ki ga določa 2. odstavek, 23. in 24. točka, 6. člena te uredbe. V sami razpisni dokumentaciji navodilih za pripravo ponudbe smo sicer zasledili v točki 3.2.3.5 (pogoji za sodelovanje) zahteve za vodjo del za izgradnjo cestne razsvetljave in v točki 3.2.3.6 izkazovanje uspešno izvedenih referenčnih poslov na državni ali lokalni cesti iz zadnjih pet let pred rokom za oddajo ponudb (d točka).

Vendar v samih navodilih za pripravo ponudbe (obrazci) kakor tudi v ESPD pod Del VI: Sklepne izjave nismo zasledili, da je naročnik pripravil kakšno izjavo, ki je v skladu z 2. odstavkom, 16. točko, 23. in 24. točko 6. člena Uredbe o zelenem JN!!!

Iz tega razloga naročnik pozivamo k priprave izjave, da je predmetno naročilo, ki vključuje predmet iz 4. člena 14. in 18. točke Uredbe o zelenem JN, oddano tako, da so izpolnjeni tisti cilji, ki so v skladu z 2. odstavkom, 16. točko, 23. in 24. točko 6. člena Uredbe o zelenem JN!!!

Pri tem se kot potencialni ponudnik sklicujemo na 3. odstavek 16. člena ZPVPJN in 1. odstavek 25. člena ZPVPJN.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za predložitev in odpiranje ponudb do 12.02.2020.

Naročnik je v popisu del (zavihek Splošno), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ponudnike zavezal tudi k uporabi Uredbe o zelenem javnem naročanju.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

V navodilih za pripravo ponudbe smo zasledili, da je rok za oddajo ponudbe 29.1.2020. Pri tem je jasno, da je naročnik določil rok za oddajo ponudb v skladu z 6. odstavkom 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). Kot potencialni ponudnik opozarjamo naročnika, da v kolikor se bo kasneje izkazalo, da se bo pri izvedbi same investicije po izbiri izvajalca izkazalo, da bodo nastala dodatna nepredvidena dela (obveznost izvajalca po določilih FIDIC - ni le izvesti del iz popisa, kar pomeni, da je obveznost izvesti tudi večje ali manjše količine kot so določene v popisu in/ali izvesti tudi dela, ki jih popis ni predvideval) in se bodo sklenili morebitni aneksi k pogodbi v skladu z 1. odstavkom, 2. točko 95. člena ZJN-3, se lahko zgodi, da bo vrednost naročila bistveno višja kot 5 milijonov evrov. V skladu z 2. odstavkom, b) točko, 2 alinejo 22. člena ZJN-3 mora naročnik na infrastrukturnem področju za javno naročilo gradenj, ki so brez DDV je enaka ali višja od 5.350.000 EUR objaviti obvestilo o naročilo tudi na UR l. EU, kar pomeni kršenje 22. člena ZJN-3 z namenom pridobitve krajšega roka za oddajo ponudb, kot ga določa 2. odstavek 40. člena ZJN-3 oziroma 5. odstavek 40. člena ZJN-3. Glede na sam obseg razpisanega javnega naročila, pogojev za ugotavljanje sposobnosti v točki 3.2 v skladu z 76. členom ZJN-3 in obsegom projektne dokumentacije menimo, da je rok za oddajo ponudb bistveno prekratek za pripravo kvalitetne ponudbe in ni v skladu z 1. odstavkom, 74. člena ZJN-3, glede upoštevanja kompleksnosti javnega naročila in časa, potrebnega za pripravo ponudb ali prijav.
Iz tega razloga pozivamo naročnika na podaljšanje roka za oddajo ponudb, ki bo skladen z 2. odstavkom oziroma 5. odstavkom 40. člena ZJN-3.
V kolikor je naročnik določil rok za oddajo ponudb v skladu z 4. odstavkom, 40. členom ZJN-3, pozivamo naročnika, da utemelji, zakaj ni moral upoštevati roka iz 2. odstavka oziroma 5. odstavka 40. člena ZJN-3?

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) je upoštevanje okoljskih vidikov (4. člen uredbe) v postopkih javnega naročanja obvezno za naslednje predmete javnega naročanja:
14. projektiranje oziroma izvedba gradnje cest,
18. cestna razsvetljava in prometna signalizacija.
Pri izvedbi obnove ceste v skladu s 6. členom Uredbe o zelenem JN mora naročnik javno naročilo, ki vključuje predmet iz 14. točke 4. člena Uredbe o zelenem JN oddati tako, da se izpolni cilj, ki ga določa 2. odstavek, 16. točka, 6. člen Uredbe o zelenem JN.

V skladu z 6. členom Uredbe o zelenem JN mora naročnik javno naročilo, ki vključuje predmet iz 18. točke 4. člena Uredbe o zelenem JN oddati tako, da se izpolni cilj, ki ga določa 2. odstavek, 23. in 24. točka, 6. člena te uredbe. V sami razpisni dokumentaciji navodilih za pripravo ponudbe smo sicer zasledili v točki 3.2.3.5 (pogoji za sodelovanje) zahteve za vodjo del za izgradnjo cestne razsvetljave in v točki 3.2.3.6 izkazovanje uspešno izvedenih referenčnih poslov na državni ali lokalni cesti iz zadnjih pet let pred rokom za oddajo ponudb (d točka).

Vendar v samih navodilih za pripravo ponudbe (obrazci) kakor tudi v ESPD pod Del VI: Sklepne izjave nismo zasledili, da je naročnik pripravil kakšno izjavo, ki je v skladu z 2. odstavkom, 16. točko, 23. in 24. točko 6. člena Uredbe o zelenem JN!!!

Iz tega razloga naročnik pozivamo k priprave izjave, da je predmetno naročilo, ki vključuje predmet iz 4. člena 14. in 18. točke Uredbe o zelenem JN, oddano tako, da so izpolnjeni tisti cilji, ki so v skladu z 2. odstavkom, 16. točko, 23. in 24. točko 6. člena Uredbe o zelenem JN!!!

Pri tem se kot potencialni ponudnik sklicujemo na 3. odstavek 16. člena ZPVPJN in 1. odstavek 25. člena ZPVPJN.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za predložitev in odpiranje ponudb do 12.02.2020.

Naročnik je v popisu del (zavihek Splošno), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ponudnike zavezal tudi k uporabi Uredbe o zelenem javnem naročanju.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

V navodilih za pripravo ponudbe smo zasledili, da je rok za oddajo ponudbe 29.1.2020. Pri tem je jasno, da je naročnik določil rok za oddajo ponudb v skladu z 6. odstavkom 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). Kot potencialni ponudnik opozarjamo naročnika, da v kolikor se bo kasneje izkazalo, da se bo pri izvedbi same investicije po izbiri izvajalca izkazalo, da bodo nastala dodatna nepredvidena dela (obveznost izvajalca po določilih FIDIC - ni le izvesti del iz popisa, kar pomeni, da je obveznost izvesti tudi večje ali manjše količine kot so določene v popisu in/ali izvesti tudi dela, ki jih popis ni predvideval) in se bodo sklenili morebitni aneksi k pogodbi v skladu z 1. odstavkom, 2. točko 95. člena ZJN-3, se lahko zgodi, da bo vrednost naročila bistveno višja kot 5 milijonov evrov. V skladu z 2. odstavkom, b) točko, 2 alinejo 22. člena ZJN-3 mora naročnik na infrastrukturnem področju za javno naročilo gradenj, ki so brez DDV je enaka ali višja od 5.350.000 EUR objaviti obvestilo o naročilo tudi na UR l. EU, kar pomeni kršenje 22. člena ZJN-3 z namenom pridobitve krajšega roka za oddajo ponudb, kot ga določa 2. odstavek 40. člena ZJN-3 oziroma 5. odstavek 40. člena ZJN-3. Glede na sam obseg razpisanega javnega naročila, pogojev za ugotavljanje sposobnosti v točki 3.2 v skladu z 76. členom ZJN-3 in obsegom projektne dokumentacije menimo, da je rok za oddajo ponudb bistveno prekratek za pripravo kvalitetne ponudbe in ni v skladu z 1. odstavkom, 74. člena ZJN-3, glede upoštevanja kompleksnosti javnega naročila in časa, potrebnega za pripravo ponudb ali prijav.
Iz tega razloga pozivamo naročnika na podaljšanje roka za oddajo ponudb, ki bo skladen z 2. odstavkom oziroma 5. odstavkom 40. člena ZJN-3.
V kolikor je naročnik določil rok za oddajo ponudb v skladu z 4. odstavkom, 40. členom ZJN-3, pozivamo naročnika, da utemelji, zakaj ni moral upoštevati roka iz 2. odstavka oziroma 5. odstavka 40. člena ZJN-3?

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) je upoštevanje okoljskih vidikov (4. člen uredbe) v postopkih javnega naročanja obvezno za naslednje predmete javnega naročanja:
14. projektiranje oziroma izvedba gradnje cest,
18. cestna razsvetljava in prometna signalizacija.
Pri izvedbi obnove ceste v skladu s 6. členom Uredbe o zelenem JN mora naročnik javno naročilo, ki vključuje predmet iz 14. točke 4. člena Uredbe o zelenem JN oddati tako, da se izpolni cilj, ki ga določa 2. odstavek, 16. točka, 6. člen Uredbe o zelenem JN.

V skladu z 6. členom Uredbe o zelenem JN mora naročnik javno naročilo, ki vključuje predmet iz 18. točke 4. člena Uredbe o zelenem JN oddati tako, da se izpolni cilj, ki ga določa 2. odstavek, 23. in 24. točka, 6. člena te uredbe. V sami razpisni dokumentaciji navodilih za pripravo ponudbe smo sicer zasledili v točki 3.2.3.5 (pogoji za sodelovanje) zahteve za vodjo del za izgradnjo cestne razsvetljave in v točki 3.2.3.6 izkazovanje uspešno izvedenih referenčnih poslov na državni ali lokalni cesti iz zadnjih pet let pred rokom za oddajo ponudb (d točka).

Vendar v samih navodilih za pripravo ponudbe (obrazci) kakor tudi v ESPD pod Del VI: Sklepne izjave nismo zasledili, da je naročnik pripravil kakšno izjavo, ki je v skladu z 2. odstavkom, 16. točko, 23. in 24. točko 6. člena Uredbe o zelenem JN!!!

Iz tega razloga naročnik pozivamo k priprave izjave, da je predmetno naročilo, ki vključuje predmet iz 4. člena 14. in 18. točke Uredbe o zelenem JN, oddano tako, da so izpolnjeni tisti cilji, ki so v skladu z 2. odstavkom, 16. točko, 23. in 24. točko 6. člena Uredbe o zelenem JN!!!

Pri tem se kot potencialni ponudnik sklicujemo na 3. odstavek 16. člena ZPVPJN in 1. odstavek 25. člena ZPVPJN.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za predložitev in odpiranje ponudb do 12.02.2020.

Naročnik je v popisu del (zavihek Splošno), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ponudnike zavezal tudi k uporabi Uredbe o zelenem javnem naročanju.